Torsdag den 1. August

Jeg følger Isse paabanegaarden, vi kommer et par minutter inden toget gaar, saa det er med en vis fart, hun faar cyklen indskrevet. Jeg er oppe hos Scheaffer med en lygte og da jeg kommer hjem, hjelper jeg med at lave marmelade. Jeg har ogsaa forsømt mange smaating i den tid I. har været her. Far er nevøs og rasende, saa mor gaar og tuder hele dagen. Jeg er ude hos Inger, vi er ude ved Carlo berg efter frugt, saa gaar vi med lodsedler paa byvejen og jeg er med hende hjemme at spise middag.

Vi er i miabellerne, de har nemlig saa usandsynlig mange af dem. Jeg bliver der ogsaa til aftenkaffe og Inger følger mig hjem, vi er først hos bageren, og hos Trille. I aften begynder mørklægningen kl. 10. Der er brev fra Starcke, jeg er rasende og haaber, at komme til Maribo, saa jeg slipper for at møde ham. Jeg skriver til Dorff, og far for [får] et kort indeni, jeg gør det nærmest pr. order, men er naturligvis himmel henrygt over det.

Fredag den 2. August

Jeg ordner stykket nede ved laden, der er brændende varmt. Ved frokosten siger jeg ikke noget, og saa siger far, at jeg er sur, han er meget nervøs, saa han raaber, saa det kan høres paa gaden, mor tuder, og der er en maribotur i vente for mit vedkommende, de vil have mig hjemmefra. Jeg vasker op. Jeg maa ha’ klaret den med brevet fra Starcke og er derfor ude hos I, hun er af samme mening som jeg, jeg ringer derfor til ham, og siger at jeg skal til Lolland og først kommer hjem efter han er rejst, saa vil han have mig derind i aften, men Inger og jeg har tænkt paa at tage en lille tur, jeg gidder ikke møde ham. Far er stadigvæk gnaven, men det rager mig en fjer. Jeg er i Køb. at købe middagsmad, jeg er ogsaa hos fru Bloc, ingenør Thomsen kommer nemlig paa Torsdag. Jeg snakker med Inga, hun passer sin niece. Jeg læser frøken klosteret. Inger er her, jeg ordner skuffer og vi snakker lidt, hun bliver her til aftenkaffe, og jeg følger hende hjem lidt efter mørkelægningen. Jeg kom til at tænde et lys, og da jeg kommer tilbage, staar der et føl, han har imidlertid bare faaet en sigar og fortæller nogle drestiske historier, der får far til at forbyde mig at gaa sent ud.

Lørdag den 3. August

Der er en tysk soldat her, jeg beslutter at være haar imod ham, men han er præst og undskylder, at han er i uniform, nu skal han paa orlov til sin kone, han lægger en chaine [?] under koppen og indviterer mig ned at besøge sig.

Senere kommer Karen F, vi spiser aal. Starcke ringer igen, han er saa tavs, at jeg maa spørge, om han er paa den anden ende af traaden endnu, saa kommer NO til, han er morsom og sød, de vil, at jeg skal komme ind til dem i eftermiddag, saa tager jeg ud til I. for at vi kan sælge lodsædler, men vi smutter lige ud til dem med nogle miabeller, de er meget sjove. Inger er med, St. følger os ud til Sofiehøj, hvor vi begynder at sælge lodsædler. This done, indviterer far I. og mig i Tivoli, vi ser plæneforestillingen og kan minst faa 2 sjejker, vi møder en masse bekænte, saa er vi henne at faa ”en i haanden,” Karen og Gerda har taget biletter til koncertsalen, imens vi er derinde, gaar Kristensen Taarnbygard og far hen at spise højt smørrebrød. Da vi kommer ud, møder vi kunstmaler Ulmer med frue og Markus Lauesen, vi er henne at drikke øl, det bestiller M. L. altid, saa har han da bestilt noget i dag. Han er en drukkenbold, men morsom. Bagefter skal vi hos Vivex, [restaurant Wivex] men [Per?] vil ikke med, saa maa I. og jeg tage med ham hjem.  Jeg følger hende ud til Bøyer. Der er nogen, der rumsterer i haven, far er ude at kigge efter tyve, men der er ingen, det er modbydeligt at ligge alene her, naar der er farer for natlige gæster.

Jeg venter stadig paa brev fra ⊥, paa Mandag maa det da komme.

Søndag den 4. August

Ak og ve, da jeg kommer i kirke, sidder Starke der, jeg er nid til at tage plads ved siden af ham og han gaar bagefter med ind, heldigvis faar jeg læset ham af sted inden middagen, men der holder haart. Mor indviterer dem til i morgen her. Jeg er saa kølig overfor ham, at jeg ikke kan forstaa, at han ikke bliver borte. Tage er her, han beklager mig, men siger at jeg nyder det, det gør jeg imidlertid ikke, jeg her [har] jo ⊥. Jeg fodrer de 17 ællinger, de er saa tamme, at de spiser af haanden, vi bliver fotograferet med dem. Der er en varmebølge, saa vi gaar og stønner, hvornaar mon der kommer brev fra ⊥? Vi skulde egentlig ha’ haft bazar i dag.

Min skrapbog gør lykke ved eftermiddagskaffen, saadan en vil mor ogsaa have. W. og jeg henter mors cykle i Sundby. Jeg laver en lille blomstersiluet i en gammel ramme. Jeg sætter blomster ind, saa der kan være rigtig hyggeligt paa mit værrelse. Vanda har kastet sin kærlighed på en bilitør. Vi beskærer nogle træer for at faa risbrænde. Wanda skriver i Ingers og min Loduvikka. Jeg gaar tidligt i seng.

Mandag den 5. August 1940

Far og jeg er paa jagt efter et par katteunger. Jeg er paa raadhuset for far. Ællingerne er jordens sødeste dyr, de gaar efter mig helt ind i køkkenet for at faa mad. Jeg køber [kg klid] 9 ører, det er en dyr mundfuld. Der er brev fra ⊥ det har ladet vente paa sig. Jeg bager en sandkage til i aften. Tager ud hos I, der er jeg omtrent daglig. Vi spiser miabeller og jeg tikker en posefuld til i aften.

Jeg smider Helges cykle i de tyske ledninger, og tror det ikke godt, førind jeg faar konstateret, at de ikke er knækkede. Inger blev faster til en lille pige i gaar.

Niels Oluf og starke kommer kl. 7, vi er i anlæget og kirketaarnet, mor er med, og hun kan hvist godt lide dem. Bagefter gaar vi en tur i den gamle by, og saa fodrer vi ællingerne. Vi drikker kaffe paa verandaen, og saa er de oppe at se mit værelse. NO. siger at den mand , der faar mig, maa blive meget lykkelig. Vi har det hyggeligt her oppe og de kan lide det. De gaar kl. 12. Tyskerne har holdt øvelser hele dagen, og føllene har meget travet. Nu vilde jeg gerne snart z [?]

Tirsdag den 6. August 1940

Jeg skærer selv 3 citronpinde af pil. Jeg ordner mit værelse og læser hele eftermiddagen i hattemagerens slot.  Sikkenet held, far faar løfte om noget korn og noget klid fra Amager mølle, det kommer i dag. Ællingerne gaar og skriger af sult, saa vi fodrer dem med rugbrød. Tyskerne faar næsten alt vort korn. Nu kommer der tyske piger herop til soldaterne, vi skal ogsaa have fødende kvinder og invalider. Bare der ikke kommer hungersnød i Danmark til vinter.

Far faar mærker til kongens 70 aars fødselsdag, W. og jeg tager for 80 kr., som vi vil prøve at sælge, i aften faar vi solgt for 42 kr, vi gaar kun ind til de mennesker, som vi er nogenlunde sikre paa vil købe. Vi er hos Jernhoffs og Fløjtrups. Tilsidst er W. inde de steder, hvor jeg solgte lodsedler for et par dage siden. Her er en appotheker fra Vejlefjord, han har en ven, der ligner Hitler, de køber for 6 kr. hver. Der skydes temmelig kraftigt, men vi tror, at det er kornmod.

Onsdag den 7. August 1940

Jeg vasker alle hvaemøblerne og plukker en stor buket til Signe, jeg sætter ogsaa blomster i vand for mor. Jeg ordner sko og er i det hele taget temmelig flittig. Den polske pater er her, og her er en mand, der vil sælge tørv uden kort, men det tør vi ikke være med til. Vi cykler ud til Signe og Ove, de er ene hjemme og vi  har det ganske hyggeligt. Min cerviet er fyldt med sovs pletter, men det rager ikke store aander. Fønss taler i radioen om store mænd – store børn. Bagefter har Ove en mikrofon, og han agerer frihedssender og meddeler, at Japan og Amerika samtidig er indtraadt i krigen, vi tror paa den, og har bagefter meget sjov af det. Vi bliver trakteret paa det  kraftigste, men det er ikke kvantiteten, men kvaliteten det kommer an paa. Vi har vrøvl med vore lygter, min gaar hele tiden ud, saa standser politiet mig og jeg er forbavset. Da vi er kommet i seng, skydes der meget kraftigt med kanoner, saa vi er i kælderen uden cirenen. Da vi kommer i seng igen, bliver de ved, men vi gidder ikke gaa derned mere. Jeg er skrækkelig bange for for F.

Torsdag den 8. August 1940

De siger at ⊥ og jeg gaar med hinanden, jeg rødmer.

Fra morgenstunden er jeg ude at plukke markblomster. Jeg gruer for, hvordan dagen skal gaa, far har nemlig holdt os længe vaagne efter at kanonerne hørte op. Nu maa jeg til at pakke til Maribo, jeg rejser i morgen, og har ikke ordnet en [baludt?]. Der er brev fra Starcke, han vil have et fotografi, og indrømmer selv, at han er paatrængende. Gid der kom brev fra ⊥ inden jeg tager til Maribo.

Fru Elly kommer til frokost, hun skal da have en dag ud af det. Ællingerne modtager hende ved rutebilen. Hun er usædvanlig let at underholde. Senere kommer TC [?] han er en guttermand. Vi drikker kaffe under præstens pæretræ, ser saa kirken og gaar en tur ud til Vesterled TC og jeg botanicerer og bliver vældig gode venner. Vi faar en 1. kl.  middag og saa ser de fotos og mit værelse, hun skriver i Loduvikka, jeg tør foreløbig ikke bede ham om det. Far og TC drikker dus. De synes, at her er yndigt. De vil gerne komme meget sammen med os, og jeg vil ogsaa gerne komme sammen med dem. Da de skal hjem, regner det.

Der er brev fra Isse. Mor vil at skal sende billedet til Starcke.

V: 2 rødv. 1cherry. 1 negritta

Fredag den 9. August 1940

Først nu pakker jeg, og saa tager jeg ind til hovedbanen, jeg følges med overlærer P., og paa perronen møder jeg søstrene Kostergaard. Jeg følges med Johan og Svend.

Toget er fyldt med tyskere, og Storstrømsbroen er besat. Faster henter mig paa stationen, og jeg er med onkel ude at køre, en lang, ulovlig køretur.

Jeg træffer fru dr. Rasmussen, og vi er henne at se de nye lejlighed, den er storslaaet. Paa torsdag skal far tale i Rotary her. Her er sort i dette lille idylliske mudderhul.

Her er 3 nye mallerier. O. og jeg er igen henne efter tapeter i den nye lejlighed. Jeg er dødtræt, men vi vælger hele [asseneriet? menageriet eller sceneriet?] og faar gode resultater.

Vi faar melon og saa gaar jeg i seng i spisestuen, der er nemlig sprøjtet for husbuk i gæsteværelset. Gæsteværelserne i det nye hus bliver tyrolsk indrettet, med hvidkalkede væge og hvidskurede gulve – yndigt. Jeg læser tyske tidsskrifter og ser billederne af fru Elly i Tidens kvinder

Lørdag den 10. August 1940

Vi drikker morgenkaffe hele formiddagen og ser paa møbelbilleder. Mon der er brev fra ⊥ derhjemme. Jeg passer telefon mens Jesper er henne i den nye lejlighed. Jeg ligger et par timer paa terrassen, saa tager jeg koldt styrtebad. Vi leger en vogn, og tager til Nykøbing – det er vel nok fjollet, der gaar da meget mere benzin til saadan en stor vogn, end der gaar til onkels lille, og saa skal chauføren enda vente en halv dag paa os. I saskøving bliver der afsløret en stattue med roepiger.

Vi kommer ind i en glimrende møbelforretning, hvor vi gaar og ser, til vi ikke kan hænge sammen mere. Der er Tvislund [?] kakler og dejlige ting. Bagefter er vi paa hotel Baltic, den nye afdeling blev aabnet Torsdag, der gaar vi ind, der er ikke meget grin ved den. Vi faar steget flæsk og æbler – uden æbler. Jeg faar en flue ind i næsen saa det bløder, men det sker heldigvis paa lokum. Paa vejen hjem synger vi. Vi faar middag igen, da vi kommer hjem. Vi snakker møbler, og jeg begynder at tegne moderne damer. Maaske man skulde lægge sig efter det.

Søndag den 11. August 1940

Faster har meget at lave, og jeg driver – skønt ikke? Jeg køber usandsynlig mange kager hos Hof – er min ven. Vi ringer ind til Taarnby, de kommer førend vi havde beregneet. Faster bestiller 25 stk. smørrebrød, og saa kommer møbelhandler Rasmussen fra Nykøbing. Vi trækker et par timer rundt i lejligheden og drikker saa en kæmpe eftermiddags kaffe, 6-7 store fade, til os 4 mennesker. Jeg er den eneste, der tør rører det.

Onkel og jeg gaar paa stationen for at hente far og mor, men toget er 1 time forsinket. Mor har ikke været her siden i 35. Vi ser malerier og faar en fantastisk frokost, som undskyldes. Skorstenen er ødelagt af en granat paa konfirmationsstuen. Den politiske situation diskuteres meget livligt. Saa begynder far at fortælle, og de stakkels mariboere hører klokken slaa baade 1-2-3-4-5-6 og 7 – her er intet ur. Haaret rejser sig paa hovedet af onkel og vi kommer først i seng kl. 1 . Der er en tysk maskine over Maribo i nat. Hvilken begivenhed.

v: 1 mops.

Mandag den 12. August 1940

Jeg er inde i onkels seng, at tale om familien med faster. Vi taler politik og pastor Boesen er her. Jeg er i byen efter kager. Faster tror, at jeg har polypper, saa onkel maa undersøge mig. Far og mor gaar tur, jeg gidder ikke. Jer er saa sløv og træt. Saa kører jeg en lang tur med onkel. Vi ser den nye lejlighed, vi ser ogsaa de 2 andre. Mor har aldrig set noget lignende. Hvis der bliver for het i Taarnby, maa jeg gerne komme her ned at gaa i skole, det vil jeg ikke håbe bliver nødvendigt, for saa skal jeg bort fra ⊥. Nu maa han jo vente brev fra mig. Faster fortæller om, hvor vanvittigt svært, det var for hende at komme i skole, og hvor fine karakterer hun alligevel fik. Jeg bør rødme.

I aften ser vi de 3 film. Fra Syden, Rihnen og herhjemme. Min konfirmation er god. Jeg synger og mor spiller. Jeg vil til at øve mig i at synge højt og kraftigt. Fortiden er der et stort luftslag ved kanalen. T: [Tyskland] englænderne mister 96 maskiner, vi 16. E: [England] Tyskerne mister 80 maskiner, vi 18. Hvad skal man tro. Morbror Otto siger, at tyskland har tapt. Jeg har daarlig mave, mon jeg spiser for meget?

v: 1 cloc

Tirsdag den 13. August 1940

Hele familien er med onkel ude at kører. Det regner. Jeg hjælper faster at lave romskum. Sikken en middag. Faster siger: ”Bliv for alt i verden ikke lægefrue.”

Jeg tegner mens de andre taler om Lithana. Onkel undersøger mig for polypper. Jeg er ude at kører med ham, den øvrige familie er også med. Da vi kommer hjem, er der 2 smaa piger her, der skal hilse paa fasters lille feriepige, de bliver hvist lidt forbavsede over at se mig. Vi faar is og hører gramofon. Den ene er 2 aar, et fremmeligt barn, men ikke spor sød – smadder forkælet. Den anden er 13 aar og sød.

Da de er gaaet efter middag, gaar mor og jeg en lang haardt tiltrængt tur. Jeg vejer 72 kg, men jeg vil ikke tabe mig. Vi plukker markblomster og ser jordens skønneste solnedgang – den er skøn.

Da vi kommer hjem er Laurits her. Jeg har snart glemt sparekassebestyrens børn. Aldrig har jeg været saa spændt paa radioen. Nu er tyskerne godt i gang med England. Bare de klarer den. Det rumler i verden. Sveden perler af min pande, og saa er det barer fester. Det er sidste nat jeg sover i dette hus, hvor jeg har holdt ferie i c. 10 aar. Det er vemodigt

Onsdag den 14. August 1940

Far taler Rotary, og bliver rasende, naar jeg siger ham imod. Faster holder med mig, og siger, at saadan skal en stud.art. være. De er begge 2 vældig søde, ”det er skønt”. Jeg kører en tur med onkel, og han siger: ”Naa Bit”, naar han gør det, kan han lide mig. Faster giver mig en kasse biskøjter og en æske chokolade + 50 kr. til min rejse. Det er ”løn”. Jeg maa gerne komme ned til dem at gaa i gymnasiet, hvis der bliver for het herinde.

Vi glemmer en paraply og et par andre smaating. Mor tuder, fordi faster giver os penge. De følger os til toget, det er en hurtig forbindelse paa 3 timer. Fortiden varer de ellers 6 timer. Jeg kører i rutebil hjem, med en fuld mand og 2 tyske soldater paa c. 16 aar. De er forfærdelig søde og vi griner af dem og den fulde. Tvebakkerne har passet Lunn. Der er brev fra ꓕ. Det er synd for ham, at han har maatted vente saa længe med svar. Han er lidt betænkelig ved seminaristerne og siger, at jeg ikke maa kysse alt for mange. W. har faaet fat i en tysker, der kan dansk. I nat skal jeg sove i kabinettet. Det er for farligt at ligge ovenpaa.

Torsdag den 15. August 1940

Karen og jeg skal følges ad til skolen, men da jeg har ventet i 20 min. kører jeg. Jeg sidder inde paa Nørre gymnasiums gaard i ½ time, saa kommer nogle af dem hjemme fra. Vi kommer op i et værelse, vi er 27 i klassen, der er jo mange, der vil gaa fra. Da vi gaar ned til morgensang bliver jeg skælt ud af Fie fordi jeg snakker, det er altsaa det første der bliver sagt til mig. Rektor Hasselris taler og saa synger vi ”Det er et yndigt land.” Vi skriver skema og Karen og jeg er hos faster Signe, vi har det hyggeligt i et kvarter. Jeg maa gerne besøge dem, naar jeg har fritimer. Vi er ogsaa hos Magnus Hansen, men der er saa mange mennesker, at vi gaar igen. Karen faar 100 kr. til skolebøger, jeg er henne paa korsvejen, det faar jeg muligvis ogsaa.

Karin og Inger er her, hun begynder ogsaa paa et 2 aars kursus i dag. Jeg skriver til ꓕ og sender et billede med, jeg skulde ha’ skrevet for 2 uger siden.

W. hjælper mig at lægge bind om bøgerne, jeg har hovedpine. Far taler i Maribo Rotaryklup. W. og jeg er i blommerne med et par føl, de er virkelig morsomme. Sommertiden skulde ophæves i dag, men den fortsætter.

Fredag den 16. August 1940

Karen er der ikke, og saa kører jeg omkap med en herrer, jeg kører langsommere end han, men naar ham ved lyskurvene overhaler jeg ham. Jeg har tasken fuld af miabeller og uddeler milde gaver til hele klassen.

Jeg kan lide lærerne og mange af eleverne er søde. Der siges ”De” til os. Fie hjælper os, da vi ikke kan finde fysiklokalet.

Vi faar kun lektier for i engelsk.

Jeg synes selv, at jeg er glimrende til langbold, de andre er jo ogsaa begyndere. Først er jeg maalmand, derefter center forward. Jeg faar flere bøger hos Magnus Hansen, men jeg mangler stadigvæk 4, dem maa jeg have i morgen.

Jeg lærer mine bøger at kende, men jeg har ingen lektier. Det er en uge siden, at jeg talte med Inger, saa hun er heroppe i aften, i torsdags vilde hun ha’ haft mig med paa en cykletur til Emiliekilden, det havde været en sjov tur, 10 tyske soldater vilde i lag med dem og til sidst kom de til at snakke, Inger fik et par adresser til skrapbogen. Hun er sød. Vi er hos bageren og i miabellerne. Far kommer hjem fra Lolland. Faster vil, at jeg skal være stuearkitekt, hun vil betale min uddannelse.

Jeg opdager, at W. bruger af mit brevpapir. Der er ogsaa chokolade og cigaretter væk. Det er kedeligt.

Lørdag den 17. August 1940

Det øsregner. Jeg kommer alt for tidligt. Først har vi 2 timer forsøg. Inger og Karen tager hele tiden pladsen fra mig. De bliver ikke færdige med det sidste forsøg, saa hvordan skal vi klare raporten paa Onsdag. Vi faar 4 sider matematik for og 8 side historie. Det er lige ved at gøre mig nervøs. Jeg er inde i en boghandel at købe kolegiehefter. Karen og jeg er hos Harch. Vi sparer 15 kr. vi kører nemlig paa en spærret gade og det bliver ikke opdaget. Jeg læser for 1. gang gymnasieleksier. Mor har talt lidt med W. om de cigarretter der er borte. Jeg er bange for, at jeg har lidt blommeforgiftning. Far og mor besøger August Krog og kommer hjem kl. 11. Inger henter mig. Vi gaar paa kirkegaarden, fordi vi gerne vil i snak med føllene. Vi ser ogsaa kirken, W. synes, at det er praktisk med radio der. Inger slæber os med hjem, vi spiser blommer og faar Europas Aftenbøn. Hun viser os adressen paa 2 obergefreidere [tysk militærgrad, svarer til overkonstabel] fra Nordsjælland. Jeg tager tidligt hjem, for hvis far og mor skulde komme, vilde det være fælt, om jeg ikke var her. Jeg vasker haar og giver W. et koldt bad, hun har en byld paa benet, og det hjælper godt paa den, bagefter er jeg ortopæd.

Søndag den 18. August 1940

Mor har ladet min blaa kjole lægge ned, saa nu da jeg kommer og vil bruge den, maa jeg først lægge den op, det er praktisk. Jeg er gal over det. Mit haar sidder stang flot. Jeg har influenca eller saadan noget, jeg er tung i hovedet. Ruth Andersen den idiot er i kirke. Nu er far blevet ked af at sove nede, saa de flytter op igen, saa kunde han ha’ sparet sig alle de chener. Wanders ben er blevet helt rask i aftes, hun havde ellers gaaet med en byld paa benet i 2 maaneder og nu er det renset og pænt.

Jeg vil regne mine matematikopgaver om Søndagen. Det gør jeg i dag. Jeg læser ogsaa fransk og engelsk med mor, saa jeg er flittig hele eftermiddagen. Far finder et dejligt stort sommerpæretræ i anlæget, jeg spiser en stor skaal fuld. Vi havde vented Teichmanns besøg i eftermiddg, men han udebliver desværre, det er saa rart at være god mod ham. Jeg har en dejlig god samvittighed fordi jeg har arbejdet saa godt i dag. W. og jeg er i blommerne, W. vil ha’ mig med hen til føllene, men det vil jeg ikke, saa ligger jeg på ꓕ fifa og mor kommer, saa lader jeg som om jeg er faldet i søvn, da W. og jeg talte om hendes nye værrelse. Hun skulde jo nødig tro, at jeg ligger der for ꓕ skyld. I nat sover jeg igen paa mit eget værelse.

Mandag den 19. August 1940

Jeg kan lide at gaa derinde, foreløbig i hvertfald. Min lille finger bliver forvredet under langboldt, men man maa jo ofre noget for den store kunst.

Jeg er inde i 4 boghandler for at faa Falkenstjerne II, jeg maa vente med den til i morgen, saa kan jeg ikke faa læst. Hagerup kender mig, da jeg siger Strunge. Alle mennesker hilser paa mig igennem Taarnby, jeg møder alle mine bekendte.

Til i morgen er leksierne ikke svære end de var i mellemskolen. W. fanger en løvsanger, den har næsten ingen krop. Ved jubilæet havde den svenske minister Vasaordenen i lommen til far siger Scheaffer. Pastor Terkilsen fra Samsø og Nanna, der gaar i 2. g. paa Sahle er her. Hun er meget sød og pæn, men et lille gudsord fra landet. Hun har aldrig haft en sjejk og er imponeret af mig. Vi er i taarnet og blommerne. Hun bliver indviteret herud en anden gang igen. W. græder fordi føllet ikke kom ned til hende. Men nu faar hun en flyver fra Tempo gør hun, han er muligvis tysker.

Jeg gidder ikke læse paa matematik.

Tirsdag den 20. August 1940

Vi har for 1. gang Fie, hun minder om fru Jernhoff. Hun har læst noget af far. Man skal være meget forsigtig med at fornærme hende, for saa forfølger hun en hele skolen igennem. Først er hun meget sød mod mig, men jeg er rapkæftet og saa skal jeg gøre alting for hende, de der kender hende mener, at det trækker op til, at hun bliver gal paa mig, men jeg vil vinde hende ved interesse und so weiter.

Min dansklæreinde opdager, at jeg har læst megen litteratur, jeg kan ellers ikke ret meget i dag. Jeg henter Falkenstjerne hos Hagerup, han er meget høflig. Til frokost har vi besøg af en spion fra Børsenseitungen, de har ogsaa været i lag med Hastrup Vig, men han vilde ikke. Inger kommer for at hjælpe os at spise kagerne. Vi gaar op i taarnet til føllene med 8, 2 til hver, vi faar en længere snak og den ene vil følge I. hjem. Tage er herude inden han tager paa ferie, jeg tilbyder at passe paa Isse, det er jeg da den rette til. Om 8 dage tar’ Gunnar til hamburg, han faar et hospital paa 60 senge, dem skal han passe paa egen hånd. Det er klart, at det giver ham rutine. Der er ikke ret mange lektier til i morgen. Der skydes paa Maglegaarden, det er sjældent fortiden, det regner og tordner ogsaa.

Onsdag den 21. august

Min raport er rædselsfuld.

Inge laver alle forsøgene, jeg forstaar ikke et klap af det hele, det er en vemmelig fornemmelse. Vi har Vüsty i sang, ham kan jeg lide, foreløbig bliver jeg 2. stemme.

Jeg begriber matemetikken og Karen synes, at jeg er blevet dygtig i haandbold. I dag regner det, saa vi har kongebold i salen, jeg bliver rettet, men er en af de dygtigste.

Jeg er med Karen hjemme at prøve paa at faa lidt kemi i hovedet, det mislykkes totalt, men vi faar te, og Peter lærte at gaa i gaar. Moster Olga og Fransen er her, men jeg faar næsten ikke talt med dem, fordi jeg læser lektier.

De er selvfølgelig smadder fyldte med historier, og far har ogsaa faaet et nyt forraad ved pastor Vigs 71 aars fødselsdag. Det er i grunden morsomt at læse lektier, saa jeg behøver ikke at være saa ked af det som jeg var i eftermiddags. W. giver mig en skaal frugt op. Jeg er ikke ked af, at jeg er tyk, jeg kan snart nok komme til at slanke mig. Jeg faar fars og Tages gamle skolegeografier, nu staar der Strunge i dem for 3. gang, saa de er snart historiske.

Torsdag den 22. august

Nu lysner fysikken for mig igen.

I dag er det dejligt at være i skole, for jeg er saa godt forberedt. Fie er sød, og det er de alle sammen. Jeg køber en karakterbog hos Buhl.

Jeg maa i øvrigt købe noget hver dag. Karen og jeg følges ad hjem det regner. Far og mor er til Rotorymiddag hos Tage Hansens.

Mors højskolelærer fra Tommerup er her. Fru Kolbye er her ogsaa, men hun gaar inden jeg kommer, saa jeg faar desværre ikke hilst paa hende, det er jeg ked af.

Der er brev fra ⊥, han kommer paa mandag, saa det kan ikke nytte at sende det, jeg har skrevet til ham. Jeg læser lektier. Rønnebærrene er tidligt modne, saa faar vi en haard vinter. Grev Knuth ringer for at spørge, hvor man kan købe billige æg, jeg tilraader ham at ringe igen, for vi køber vore æg i Køb.

Jeg læser den 1. halvdel af Røverstuen, den skal jeg fortælle i dansktimen, vi hver faaet en forskellig historie for. Jeg er saa træt, at jeg ikke gidder læse det sidste. Inger skulde egentlig ha’ været her i aften, men jeg har ikke tid til hende.

Jeg tvivler ⊥. Svend V. Knudsen sender mig en hel masse.

Det er bælragmørkt. Nu er Hundedagene forbi. Det har styrtregnet hver eneste dag i den sidste tid. Kornet bliver sort og der er ikke ret meget af det.

Fredag den 23. august

Der er en, der bliver ved at køre om mig, tilsidst spørger han mig, hvor jeg skal hen i aften, han vil ha’ mig med i grafen, han vil følge mig ud til Aabullevarden. Jeg svarer med enstavelseord, saa tilsidst kommer han foran mig, jeg smutter bag om raadhuspladsen, og han kan ikke finde mig igen. Paa Aabullev. møder jeg ham fra forleden dag, jeg kører naturligvis om ham.

Vi giver Bai [en lærer?] lov til at sige du til os. Lektor Høg og lektor Rasmussen har 25 aars jubl. ved skolen, R. gir chokolade. Jeg er morderlig skrap til gymnastik, Inge, Birthe og jeg stikker. Jeg er tungnem i fransk og forstaar ikke et pluk matomatik. Karen og jeg henter gymnastikdragterne hos AP [?] Hansen, han siger Birgit til mig. Fru Lunn er her. Vi bager kager til daaser.

Gunnar m. far og mor og kirsten er herude til afskedsmiddag. De taler saa jysk og er søde. Inger er her ogsaa, vi kommer umaadelig meget sammen.

Jeg kan ikke regne matemetikken. Gunnar tilbyder at betale noget tilbage, det er rart at han ikke længere sylter det, men nu er pengene jo ikke saa meget værd.

Lørdag den 24. august

Jeg tager hovedgasslangen af uden at lukke for gassen, sikken en forskrækkelse indtil jeg har faaet det bragt i orden, uha. Jeg begriber ikke matmetikken, men bliver heldigvis ikke hørt. Der staar 30 mennesker for faa bilet til ”Barnet,” saa gaar jeg igen. det er Lunns fødselsdag, saa vi er indviteret til chokolade hos Tvebakkerne. Der er hyggeligt. L. faar røgelse og salatolie, og saa bliver han ridder af den kolde skulder. Bartolomæus fejrer han i dag, det er nok hans skytshelgen. Det er ogsaa Thoms fødselsdag, det derfor det regner.

Høsten slaar helt fejl i aar, og saa skal vi enda føde Tyskerne. Karin skal til Hedehusende, og jeg skal møde Inger paa hovedbanen. Jeg er lige ved at gaa en plakat med ”sløseri der skader os alle – Stauning sidder endnu. [afsluttende ” mangler] I kommer ½ time forsent. Saa faar vi biletter til Besættelse i Grand. Jeg har set mange film, der er bedre, men den er god. Vi gaar strøjtur.

Det er et dejligt frisk vejr. Mor og jeg gaar med I. ud. Den kunstige flyveplads er oplyst og der bliver kastet lysbomber. Tage har været herude for at tage afsked, han rejser til Jylland.

Scheaffer holder ind, da det regner saa stærkt, at han ikke kan komme hjem.

Søndag den 25. august

Jeg læser Røverstuen, og saa tager mor og jeg ind paa hovedbanegaarden. Der er modvind, saa vi kommer 5 min. før Berlinerekspressen gaar. Vi er 12 for at sige farvel til Gunnar. Han er sød. Bare han ikke bliver syg i de 3 maaneder. Det er et dejligt vejr hjem. Jeg læser lektier og skriver dagbog. Jeg fortæller far og mor, at ⊥ kommer i morgen, det interesserer dem, at han har skrevet til mig.

W. er med i kirke. Staunings niece bliver døbt, saa hun og Trille er i kirke. Vi faar en farlig sludder udner salmerne.

Vi anbefaler fru Chris at sende Poul til Tyskland. Vi er indviteret med til W Hansens 40 aars bryllupsdag, men jeg gidder ikke tage med, jeg vil læse. Jeg er ogsaa flittig og bliver tilsidst træt. Vi smører et par humbler i spisekammeret, og saa læser jeg viddere. W. syr navn i alt mit gymnastiktøj.

Mor kommer hjem for at læse engelsk og fransk med mig, men jeg er saa træt, at jeg halter i det. Jeg gidder ikke skrive stil og læse matmetik.

De har majskolber og gulerødder med hjem.

ah. i morgen kommer ⊥

Mandag den 26. august

Alle kurvene er røde, ih, hvor irreterende. De nye gymnastikdragter er pæne. Matmetikken gaar op for mig. Vi faar lysbilleder, de er allle saa morsomme og søde. I dag kommer ⊥. Jeg har en masse at lave, men gidder ikke tage mig sammen. Jeg plukker blomster og køber 6 pund smør hos købmanden, bare for at faa fat i Gert og faa en plakat med Stauning sidder endnu. Købmanden bliver gal. ¾ af de tyske børn børn [gentaget] der er født her i Danmark er blinde. Far faar kort til 800 kg Tørv, de er imidlertid frigivne. Inger ringer, hun er ene hjemme, og saa henter hun mig, og jeg er ½ time ude hos hende. Jeg faar en pose æbler og en dejlig buket solsikker. Aksel Chr.’s er her for at tale om Poul, han har chokolade med til mig. ⊥ og Chr. kommer hjem, jeg er lige ved at være skuffet, har er saa fremmet, og jeg synes at jeg opfører mig saa klodset. Jeg skriver stil ind om blomster, det er noget møg, men den bliver hvist meget god. Hvor er det underligt at han er fremmed, jeg tør ikke engang gaa ned og sige godnat til ham. Hvilket værelse mon han skal sove i i nat. Jeg er træt men skal først møde kl. 9 i morgen. Jeg er saa øm paa tungen og kirtlerne paa den er store.

jeg træder 3 gange forkert og falder.

Tirsdag d. 27. august

Da jeg kører til skole, møder jeg c. 5 tyske vogne, med hver 6 heste for. Der er store arbejder i gang ved lufthavnen. Jeg kan ikke regne spor i prøveregning. Jeg slaar Fie paa skulderen og er forfjamsket, fordi jeg siger, at jeg har været i Pyanæen [Pyrenæerne] og mener Dolomitterne. Lemberg er skæg i dansk, vi griner, saa vi tuder, og saa kommer rektor. Fransktimen er kedelig, og saa skal vi hjem. H. køber Signal, den idiot. [Man kan læse om det tyske propagandablad Signal i denne bog] Nu er ⊥ meget sød. Vi gaar smørkrukker med ration i allerede i dag.

Jeg er træt og har ondt i lungerne og tungen. ⊥ er sød. Inger kommer her med 8 Kg æbler, hun bliver her til 2. hun er nu trofast og sød. W, Kr, ⊥ og jeg følger hende hjem, det er en dejlig tur. Far har været paa biblioteket for at faa bøger om Karl X. Nu vil han skrive en bog om ham, det har han nemlig engang laavet den svenske minister.

En af Readigers venner er her. R. flygtede den 9. i en lille fiskerbaad, de gav 250 kr. pr styk.

Lige da den svenske konsul er gaaet kommer Teichman, han er glad for at han skal paa lasaret, han er overanstrengt. Mor laaver at skrive til hans kone. Det maa han selvfølgelig ikke selv gøre.

onsdag d. 28. august

W. er hver morgen kl 5½ oppe at sige farvel til føllene. ⊥ laaver mig at hente mig kl. 1 paa skolen. Jeg synger med paa en af Wyrts [?] nye sange, han kan ikke forstaa hvorfra jeg kan den og synes, at det er godt, at jeg kan synge den 1. gang. Jeg falder i gymnastik, men bestiller en farlig masse og vil være medlem af mattematikernes haandboldklub. ⊥ henter mig, jeg maa staa et kvarter med mine kammerader og vente paa ham.

Jeg sætter prikken over iet paa mor. De skal til den lille Palludans barnedaab i Godthaabskirken. Far bliver indbudt til at tale i marineforeningen paa kongens 70 aars fødselsdag.

Teichman ringer, han skal olboreres [opereres] i morgen. Inger ringer, men fru Lunn afbryder pludselig samtalen. I. bliver hvist lidt støt. ⊥ er sød, men jeg tror ikke, at jeg ælsker ham mere – og dog, han er meget trofast og sød.

I. er her 2 gange. Vi er i haven, og det er forbløffende, saa godt føllet er inde i vore miabelletræer. Vi danser ”Old Jakes Walk” i haven og er i kirketaarnet. Vi følger I ud, jeg kører paa en følcykle.

⊥ hjælper mig med lektierne. De kommer allerede hjem kl. 11 og mor synes, at jeg er sent oppe. Jeg har ikke læst ret meget til i morgen.

Torsdag d. 29. august

Paa vej til skole møder jeg 3 kompanier syngende tyskere.

Vi skiftes til at gi’ slik i oldævl.

jeg faar min danske stil tilbage, jeg er den eneste, der skal skrive om, den er helt uden for emnet. Vi faar hver en stor dynge sten hos Fie, der er masser af smykkesten. Det regner og ⊥ henter mig, de staar alle sammen og glor efter os.

K. [?] P. V. og søster er her. Han driller far med Rotory. Hun er vældig sød mod mig. Det er hundekoldt, saa jeg har 2 fraker + et tæppe om mig.

Vi fyrer paa kraft. W. er gal.

Jeg er træt, da jeg skal læse lektier. Jeg klistre billeder i album. Dorff læser Starckes breve.

Bare jeg kan følge med i skolen, men det skal nok gaa, naar jeg først kommer i gang. Mor er rørende sød skønt jeg er gal. Chr. lejer værelse i Østersøgade. Han pakker allerede og vil flytte i morgen. Jeg kan hvist alligevel lide ⊥. Der er kort fra Tage.

Der er tyske undervandsbaade i Skanderborg Sø – de er sat derud som smaa. Tyskerne behøver ikke at lave flere flyvemaskiner, for hver gang de sender 20 ud, kommer der 20 hjem. Jeg faar ikke sagt godnat til ⊥.

Fredag den 30. august

I Fysiktimen er vi i beskyttelsesrum paa prøve, der er snævert, saa vi synger plads for os alle. Jeg har faaet del i matmetikopgaverne og maa skrive stilen saa foreløbig gaar det godt.

⊥ henter mig, vi kører med hinanden i haanden og møder mor, hun smiler. Far har sagt til W., at vi har opdaget, at hun stræler, hun er fortvivlet og siger nej, hun har købt konvulutter som mine hos købmanden, jeg er ovre at spørge paa dem, men de har aldrig handlet med den slags. Hun har en god men usandlynlig historie til hver ting. Far besøger Teichman paa laserattet og taler samtidig med 6 andre tyskere, det er vældig morsomt synes han.

Jeg er ved at drukne i lektier, og saa kommer Isse midt i det hele, jeg faar ikke tid til nogen sjov, men har haaber, at vi maa blive glade for hende.

Karin er her ogsaa. Jeg gidder slet ikke regne matmetikopgaverne, det er et skrækkeligt fag, og mor kan ikke hjælpe mig, det er rent i skoven.

Jeg tillader mig at sidde ½ time ved kaffen, jeg har ellers ikke megen tid til min raadighed. Jeg sover naar jeg læser lektier og aner ikke, hvad de handler om.