Søndag den 4. August

Ak og ve, da jeg kommer i kirke, sidder Starke der, jeg er nid til at tage plads ved siden af ham og han gaar bagefter med ind, heldigvis faar jeg læset ham af sted inden middagen, men der holder haart. Mor indviterer dem til i morgen her. Jeg er saa kølig overfor ham, at jeg ikke kan forstaa, at han ikke bliver borte. Tage er her, han beklager mig, men siger at jeg nyder det, det gør jeg imidlertid ikke, jeg her [har] jo ⊥. Jeg fodrer de 17 ællinger, de er saa tamme, at de spiser af haanden, vi bliver fotograferet med dem. Der er en varmebølge, saa vi gaar og stønner, hvornaar mon der kommer brev fra ⊥? Vi skulde egentlig ha’ haft bazar i dag.

Min skrapbog gør lykke ved eftermiddagskaffen, saadan en vil mor ogsaa have. W. og jeg henter mors cykle i Sundby. Jeg laver en lille blomstersiluet i en gammel ramme. Jeg sætter blomster ind, saa der kan være rigtig hyggeligt paa mit værrelse. Vanda har kastet sin kærlighed på en bilitør. Vi beskærer nogle træer for at faa risbrænde. Wanda skriver i Ingers og min Loduvikka. Jeg gaar tidligt i seng.

Leave a Reply