Tirsdag den 29. August 1939

Jeg skriver en rædselsfuld diktat. Skriver regning af. Rosenholm er vældig flink i latin. Henning fortæller os hvorfor han vil være præst, jeg hjælper ham med tysk. Køber acetone. Morsomt brev fra Henny. Jeg kan ikke regne aritmetik, mor hellerikke, saa vi glæder os til Lundorf kommer, hvis han da er mattematiker. Der er spist af min chokolade, og vi ved ikke hvem der har gjort det.

Lørdag den 2. September 1939

Sover kun 3 timer. vi bestiller ikke noget af betydning paa skolen de laver rammer til mørkelægning o.s.v. Christensen og Lundorf flytter rigtig ind i deres værelser. Tage ringer farvel, far og jeg cykler ud til reden, vi hilser paa Nordman Andersen [?] og nogle officerer, Tages kahyt er vældig hyggelig, han har faaet gasmaske o.s.v.; Vi vinker farvel i ½ time og ser paa Niels Juhl. Mor og jeg er henne at købe hver et par Herzsko, folk hamstrer saa det er ganske utroligt, vi kan kun faa smaa mængder af sukker o.s.v. Jeg kører selv hjem gennem byen kl. 6, det har jeg aldrig prøvet før, jeg kører lidt bag Lundorf. Far er hysterisk ved middagsbordet. Jeg er meget forkølet. Vi sender afbud til at gaa i Apollonrevyen. Tyskerne besætter mange polske byer. Afslutter en længere epistel til Henny. Studenterne er inde at trykke rektor i næven, saa nu er de for rette akademiske borgere at regne og han siger det samme som han plejer.

Søndag den 3. September 1939

Er i kirke, den er stuvende fuld. I formiddag erklærer England, og kl. 17 Frangkrig Tyskland krig, saa nu er verdenskrigen for alvor udbrudt, 134 polakker bliver dræbt og et stort slag er i gang ved Schangstohova [Czestochawa]. Visti er ansat ved den danske radioavis. Gunnar er herude, han arbejder meget ivrigt i Domus Medika, paa at besætte sorteringsstationerne, Ellehauge og 4 medicinere skal være paa Korsvejen. Jeg læser 2 hefter om gasangreb. Vi gaar en pragtfuld eftermiddagstur. Tyskerne lægger miner ud i Østersøen. Lundorfs værelse ser skrækkeligt ud, saa vi er med at sætte billeder op og flytte om saa det bliver vældig hyggeligt, vi maa have gjort det samme med Christensens. Scheaffer er hele tiden paa traaden, selv under presserne sidder de og aflytter sammen. New Seeland gaar mod Tyskland. Gaar først i seng kl. 1. Mor giver mig en hat.

Fredag den 8. September 1939

Vi faar vikar i regning, Nielsen, vi laver mæktig sjov hos ham, men til sidst faar jeg dog medlidenhed med manden. Baade i svensk og tysk kommer jeg lige op i det jeg ikke kan. Jeg giver Henning min poesibog, vi har en vældig sjov med den, ogsaa latintimen er sjov. Læser til i overmorgen, da jeg ikke synes at vi har noget at lave. Snakker paa Lundorfs værelse, Kristensen fortæller sjove skolehistorier, jeg har hovedpine, saa jeg cykler ud til Inger, der faar jeg en pose blommer, hun tager med hjem, vi gaar tur og kommer hjem at lave kaffe, ved kaffen er mor nede at ortne skuffer, saa studenterne og vi har det vældig sjovt, Ingers mor ringer at hun skal komme hjem, saa mor og jeg følger hende ud, stjernerne kan rigtig sees på himlen da næsten ingen lygtepæle er tænt. København ser helt mørk ud. Mor kan ikke lidt at jeg maler mig.

Lørdag den 9. September 1939

Vi har vikaren i 4 timer, han er helt ødelagt, først faar Erik en lussing og saa faar Eri til vores store forargelse ogsaa en, jeg jeg fryder mig over det, han laver naturligvis skandale. Heller ikke hos Rosenholm bestiller vi noget, da han fortæller om en bøde han har faaet i Vejle, saa vi havde ikke behøvet at være i skole i dag. Jeg er inde hos fra Mouritsen at prøve en bluse og en ulden kjole. Henning og Geert skriver i min poesibog. Lundorf er oppe paa mit værelse, vi har det vældig sjovt, saa jeg faar slet ikke læst lektier. Vi er ovre i anlæget at spise pære, fru Chris tilbyder sin assistangse med at pynte kirken i morgen, men Karen F.  kommer, hun har dejlige blommer og blomster med. Jeg hjelper med at lave buketter og laver som sædvanelig en krans. Drengene er i studenterforeningen. Jeg er i pjattehumør og mor klager over at hun er bange for at jeg skal blive tarvelig da jeg synger ”Hver er min Herre”. [måske: hvor er min herre?]

Mandag den 18. September 1939

Bestiller meget i tegning. Vi har armanden i geografi, Eri sidder og ser beundrene paa ham, og saa gør vi det ogsaa, hun er helt ude af flippen. Vi er dovne i gymnastik. Har hovedpine og læste lektierne i gaar, saa jeg gaar ned og laver sjov med Lundorf, far finder 3 katteunger i haven, de 2 fanger vi, den ene er from og grim, den anden arrig men køn, jeg har dem med oppe i soveværelset til hos mor. Fru Chris og Jessen er ude at plukke hyldebær. Samler frugt ind og hopper ind af vinduet dernede til dem, de spiser alle blommerne, hører radioavis. Læser lektierne hos mor. Far er til menighedsraadsmøde hos Niburs, saa jeg er nede hos studene, vi hører gamle danse i radioen, Jessen er ogsaa til kaffe deroppe, men saa taler vi engelsk, Lundorf ringer til Gentofte. Det et yndigt vejr. Mor kommer og smider mig i seng da jeg har hovedpine, men i lag bliver pinen svag. [lyder som et ordsprog?]

Fredag den 22. September 1939

Rosenholm siger knap tak for bogen, han er dog meget flink. Far har Krakow artiklen i Kr. D. De samvirkende menighedsplejers representanter er her ude, bl. Alfred Th. Jørgensen, far faar hans bibelhistorie og senere faar jeg den. Ved middagen taler vi om forretninger og det viser sig at far en gang har købt et dødsbo med 600 par sko, siden har han købt 450 par flipper, vi er ved at omkomme af grin. Er lud doven. Vi 3 keder os, Lundorf havde fødselsdag i Tirsdags, da vidste vi det ikke, men saa fortæller jeg mor, at det er i dag, vi gaa tur og er paa bukken efter kager. Gunner er her til ”fødselsdag,” men han gaar temmelig tidligt. Er længe nede paa drengenes værelse, Lundorf fortæller historier og vi er meget forgrinede.

Lørdag den 23. September 1939

Vi har prøveregning, det gaar skrækkeligt med mig, Kolbye giver mig en tordentale, han finder at jeg ikke har forantred mig til min fordel og at jeg er tarvelig. Gaar ud til Inger, de har travlt da hendes søster skal giftes i morgen. Jeg er hjemme at hente en pragtfuld buket blomster til hende. En mand er efter mig ude på de ensomme veje. Inger er ene hjemme, jeg faar en kurv store æbler, vi er paa det værelse han [hun] faar efter sin søster. Hun er med hjemme og vi er inde hos Lundorf og fortæller om at hun har været ude at ride, han faar bagefter at vide at hun er meget rig og fornem, Inger og jeg laver en lille komedie, han skal tro at jeg gaar med en og at hun er mellemmand, Inger kan ogsaa vældig godt lide ham. Jeg digter revy vers, mor er forarget, men far er glædelig imponeret, han tilbyder at udgive dem senere, Lundorf er forkølet og gaar i seng, han faar toddy, jeg er længe inde hos ham.

Søndag den 24. September 1939

Sidder længe paa Lundorfs værelse, han ligger i sengen, Christensen er her ogsaa, vi har det vældig sjovt; han er dog ikke mere syg, end at han kan staa op til middag. Den stil jeg skal aflevere paa Torsdag sætter jeg om paa vers, far er helt tossed med mig, ved middagen skaaler han med coleca [kollega] og holder tale for at drille mig. Jeg gaar en tur op ad Gammel kirkevej med Lundorf og Christensen, der skal være en sølvrævefarm. vi er ogsaa i anlæget og ved basenget. Ruldi kommer til kirke. Kirken er fuld, mange konfirmanter. Der er mange inde til eftermiddagskaffe. Vi gaar en tur, det hagler kolosalt og himlen er fantastisk. Ingers søster har bryllup. Efter middag laves der kontorarbejde, hele familien er samlet om kakkelovnen og vi hører musik. Vi fortæller orginisthistorier ved aftenkaffen. Ved 11 tiden gaar jeg op at læse lektier, fryser kolosalt.

Onsdag den 27. September 1939

Kan ikke engelsk. Vi faar en let Terminsgenfortælling ”Tyvebanden i Jordløse,” Inger retter den og jeg har ordbog. vi er alle lettede ovenpaa den omgang. Uden undtagelse har vi glemt at regne aritmetik og vi beslutter ikke at aflevere den. Far er i Næstved med Redaktøren, saa Lundorf og jeg er alene hjemme, vi har det usædvanelig hyggeligt og morsomt, der er brev fra Henny, jeg lader som om det er fra min sjejk. Han hjelper mig med aritmetikstykkerne, og da mor kommer hjem regner hun dem. Jeg kører til korsvejen paa 1 ¾ min. og afleverer opgaverne hos Kolbye. Laurits Melchor synger som Lohnegreen, [Lohengrin] det bliver desverre ikke transmiteret. Jeg begynder at klippe mine gamle silkestrømper i stykker til en sængeforelægger. Tenna har underlivsbetændelse, det faar hun altid, naar vi skal til termin.

Fredag den 29. September 1939

De regneopgaver vi faar er alt for lette, saa vi afleverer alt for tidligt, paa 1/6 af tiden er jeg færdig, hun hænger sig i et par smaating og giver mig kun mg+. Vi har hul i hovedet i latin. Lundorf og jeg snakker hele eftermiddagen, saa jeg faar ikke læst. Grev Knud ringer, han vil male herude. Hjelper mor at lægge tøj sammen. I aften er her en pragtfuld varme i kabinetted, vi 3 har det vældig sjovt ved bøgerne, med klogskab bliver det ikke til meget. Karin indviterer os til hendes fødselsdag paa Onsdag, vi skal i det kgl. at se Ulla i Valkyrien.

Mandag den 2. Oktober 1939

Jeg føler mig ikke syg, men far mener, at jeg hellere maa ligge i dag, henter Adam Homo og er begejstred for den. Lundorf er paa visit i ½ time, Mensinger og en 82 årig organist sidder hos mig i et par timer, organisten læser ”juledag op af A.H., der er usandsynlig søde og morsomme, mor har kager og druer med hjem til mig. Vi fyrer i centralen for 1. gang. Hen paa eftermiddagen faar jeg lidt feber. Paa aarsdagen efter min konfirmation kommer jeg til at tænke paa alt det fra sidste aar. De spiller nede i havestuen. Er oppe at ortne alle mine skuffer. Far er ene hos fru Håstrup Vig til fødselsdag, den 82 årige har desverre trætted mor for meget. Jeg begynder at skrive en roman, men forkaster den til fordel for Adam Homo.

Torsdag den 5. Oktober 1939

træder paa Gretes haand i haandbold, hun tuder. faar mdl i aritmetik, ug- i naturhistorie, mg i tysk, g- mg- i dansk termin, men de ligger gennemgaaende lavt. Vi slipper for latin paa grund af skolecene. Inger er med hjemme, vi er inde paa Lyndorfs verrelse, da jeg beder ham lugge hoveddøren op, tilbyder han mig en nøgle. Jeg er ude hos Inger et smut, vi har det sjovt. Jeg plikker [plukker] en buket til fru konsul Readiger, den er meget smuk. Lundorf siger, at Christensen har [vigted?]. Drengene er i studenterforeningen, saa nu maa jeg kede mig og læse lektier, det maa jeg i gang med igen, ellers gaar det mig helt forfærteligt. Digter lidt til stilen, men det bliver ikke saa godt som det foregaaende, mor synes, at det er bedre. Læser i mit forbillede Adam Homo.

Fredag den 6. Oktober 1939

Er fornuftig i regning, pjatted i engelsk, klog i svensk og tysk, i latin er det helt til grin, kan ikke svare paa et ord. ”Mor” læser stilen og har naturligvis en historie om et ”pigebarn” som mig. Læser lektier, skriver stilen færdig, med Christensens hjelp, skriver et morsomt rim der ender paa ør. Lundorf kommer til at tale over sig og jeg kan forstaa at Christensen har skrevet et digt til mig. Skriver et brev paa 12 store sider, det meste er paa vers, derfor er det 1½ cm tykt. Inger B. er her. Lundorf kommer først hjem kl. 7, han kommer ikke op i stuerne, jeg faar ikke snakket med ham overhoved, mon han er gal – eller er han kammeradlig overfor Christensen, som jeg hellerikke ser noget til. De begynder at lægge store kloakrør udenfor os, det vil koste os 30.000 kr.

Lørdag den 7. Oktober 1939

Faar ug i historie. Axel læser min stil højt. Kolbye skriver videnspyr, [vidnesbyrd] saa faar vi tid til at regne afleveringsopgaver. Følges med Inger hjem. Far siger at jeg ikke maa filme saa meget med Lundorf, Christensen er ked af det, Lundorf kommer først op til kaffe, da jeg er gaaet, han siger ikke noget, jeg tror nok, at de gamle har en finger med i spillet, hvorfor er han pludselig tavs og gaar, naar jeg kommer, jeg vil gerne have Christensens vers. Gaar en tur (som andre?) og plukker røde roser. Skriver mere til Henny og sender det endelig. Plukker æbler. Da Lundorf ikke er hjemme, og Christensen har sat sig, saa jeg er nødt til at sidde ved siden af ham, drikker jeg ikke kaffe, men gaar i bad og læser Adam Homo.

Tirsdag den 10. Oktober 1939

Aftaler med Eri at jeg maa ringe til ”Erik”. Latin gaar godt. Lundorf og jeg har det hyggeligt og sjovt da vi læser lektier, jeg ringer til Erik og fortæller, at der har ligget en bilet til Paladium i min tyskbog, jeg opdager den først i dag, og den var til i gaar. Lundorf begynder at tale om sin pige og driller mig med Erik. Mor ringer til Hareskoven, Gidde er speaker i Alfa film, han [hun?] gaar paa Paladium fortiden. Mor er inde at besøge fru Block og fru pastor Ulmer. Far er hos grosseren. Vi læser lektier i kabinettet, jeg forsvinder midt under det hele og er ude til ”stævnemøde med ”Erik”. far er oppe i [Isulten?]salen til konfirmantfest, jeg er indviteret derop, men da jeg skal i det kgl. i morgen, maa jeg sove ud, bliver sent færdig med lektierne da jeg ikke har bestilt andet end af snakke. Det er rigtigt efteraarsvejr.

Tirsdag den 17. Oktober 1939

Læser til kl. 11½ i sengen, tegner og ordner værelse. Læser latinske gloser, saa ringer Inger, vi er ude at gaa en tur med barnevogn, jeg drikker kaffe med [deruder?], er oppe at se hendes ny værelse, faar en meget rød læbestift af hende. Da vi gaar hjem, møder vi Thorben med jagtgevær paa skulderen, han er hjemme fra Stenhusene og hilser slet ikke, han er blevet storsnudet. Tage kommer til middag, Karen har fri, jeg rører fars æg laver meget andet. Far er til kursus i maskinskrivning. Lundorf kommer hjem fra SydSjælland. Jeg laver min adlet [atlet (tegningen)] om til en pige. Spiser valnødder. Missen er inde, vi laver vældigt med sjov med den. Engelske byer bliver bombet. Sidde sent oppe og læser 50 sider i Adam Homo. Det iriaterer mig, at jeg ikke maa gratulere Tage med Edel.

Onsdag den 18. Oktober 1939

Slæber havemøbler ind og er med Lundorf ude at se paa gravningen. Vasker haar. familiecene paa grund af at mor fyrer i centralvarmen. Jeg kan ikke finde min læbestift, saa gaar jeg ind hos Karen, der finder jeg en pakke Polo og forskellige af vore cigarretmærker, der er ogsaa andre smaating baade far, mor, Lyndorf og Christensen er oppe at faa syn for sagen, vi ved endnu ikke hvordan vi skal vænde hende af med det. Læser Adam meget grundigt. Der skal laves meget til i morgen. vi flytter Holsteins bænk ned, henter bordplader og er ovre i hønsehuset efter en gammel en der bliver lagt i blød til i morgen. Anker er her med Aalen. Læser Adam Homo og klistre billeder ind. Der er varme paa vore værrelser, saa vi sidder hver for sig og kukkelurer. Vasker haar og laver nogle fantastiske frisyrer til familiens forargelse.

Torsdag den 19. Oktober 1939

Laver en masse, ortner badeværelse og sætter blomster ind baade mor og jeg er gnavne. Da kogekonen kommer, lærer jeg at rulle smørkugler, det gør jeg i 2 timer. dorf hjelper mig, renser bladsellerier. Låner Dorf 4 kr. Klæder om, og modtager Rotaryfolkene med fruer, i angtreen, er der et par, der slænger tøjet hen paa mig, som var jeg husassistent. Slipper for at servere da kogekonen kan. Laver sjov med drengene, ringer til Vig [?]. Skænker kaffe. fru Håstrupvig og jeg lærer Rotaryfolkene udenad efter bogen, men vi kan ikke kende dem. Ved teen, er der en, der praler om en jagttur i Norge. Der bliver holdt 21 taler. Medens de er ovre at se krken, ortner vi huset. De ser mit værelse. De gaar kl. 12, tager bad og ortner efter dem.

Lørdag den 28. Oktober 1939

Vi begynder at repetere i historie. Jeg skal høres i engelske verber af fru Møller, hun spørger om jeg kan dem: Ja, lyver jeg. Inger er med hjemme, mureren er her og er i gang med kakkelovnen. Jeg drikker eftermiddagskaffe hos Inger, vi er paa Kastrup station efter en hare[?]. Vi skriver til Havai. Jeg bliver der til middag. Skræller kartofler for fru Olsen. Jeg faar en kurv æbler og pærer med hjem. Inger og jeg taler engelsk. Da jeg kommer hjem, fortæller jeg Lundorf og Christensen at jeg har slaaet op med Erik. Vi har det vældig hyggeligt, jeg repetere geografi. Diskuterer skolens lærer med organisten, jeg sørger for at mene det modsatte af ham. Chr. laaner min løgte, han kan ikke faa den til at brænde, og maa gaa hjem fra byen. Jeg er i bad og vasker haar. faar løfte om et klædeskap til, mor vil ha’ lidt plads i det.

Mandag den 30. Oktober

Lund spiser hos os, han ved ikke, hvad han skal tale med os om, han bliver forlegen. Eri faar adresse paa en i Groningen. Kan ikke geografi. Vi har mørkelægning i fysik. Jeg røster af træthed ovenpaa gymnastikken. Overlæren opmundrer mig til at gaa i gymnasiet, han er en guttermand.

far låner 50 kr. af mig.

Det er et bedaarende vejr.

Ny begynder 2. uge af slankekurens 3 eller 4.

Far er ude i aften, mor og jeg skulde med, men vi har hovedpine, mor gaar i seng, Lundorf og jeg slaas saa vi er ved at vælte bordet. Jeg er lige ved, at tage strøm ved at lægge fingrene over polerne paa radiokontakten, jeg lægger dog en kniv over, der bliver kortslutning, jeg ærger mig over, at det er en pære i radioen, der er sprunget, jeg tænker ikke paa den livsfare jeg har været i, vi prøver støvsugeren, den virker ikke, saa er det kun en prop, der er sprunget.

Tirsdag den 31. Oktober

Vi gaar alle op i haandgerning, der bliver holdt afhiring [nok: afhøring?], det trækker op til noget gevaldigt, jeg naar lige, at pille det op, som jeg faar syet, vi bruger alle læbestift.

Vi er dovne i latin. Jeg har faaet sat en kakkelovn op paa mit værelse, det hygger vældigt, nu kan jeg ikke læse lektier med den søde dreng. Jeg sætter [vaser] ind, inden frosten kommer. Scheaffer sender et uforskammet brev til far, han svarer. Artiklen om tøj til polske flygtninge i Litauen har haft succe, telefonen kimer hele dagen og der kommer mange breve med posten.

frk Stjernholm, svensk adelsdame, danske pige spejderes schef, aristokrat til fingerspidserne o.s.v. er her, hun er sød og ivrig efter at hjelpe.

Tage er her. Jeg faar slet ikke læst lektier i dag, skønt den kolde kakkelovn. Vi opdager mere, som Karen har stjaalet. Knækker en negl paa Dorfs haand.