Personer i dagbogen

Mange personer nævnes i dagbogen, nogle jævnligt, andre kun én gang.

Her kan du læse lidt om nogle af de personer, der nævnes i dagbogen. Mange af dem er identificeret gennem Birgits poesibog, hvor de underskriver sig med fulde navn og nogle gange adresse.

Listen er alfabetisk efter det navn, som Birgit skriver – nogle gange fornavn, nogle gange efternavn. Dernæst kommer det navn, vi formoder er personens fulde navn. Til sidst kommer nogle bemærkninger om personen.

Hvis du har tilføjelser eller bemærkninger til listen, må du meget gerne skrive en kommentar nederst på siden.

Aldutte

Familiens kat, oftest bare kaldet Mis eller Missen

Avgnete/Augnethe

Agnete Ulmer

Datter af sognepræst i Store Magleby, Mathias Ulmer. Agnete var Frank Lütz Saabye Schaeffers forlovede, de giftede sig 10. marts 1939 i St. Magleby kirke. De blev dog skilt 8. februar 1941 og 3. marts 1941 giftede Agnete Ulmer sig med Erik Hastrup på Københavns Rådhus.

Borch/Borck

Emma Mercedes Borch

Skolelærer på Korsvejens Skole

Børge

Børge Hansen?

Nok Børge Hansen, der var en skolekammerat


Christensen

Studerende, der boede til leje i præstegården

Corneliussen

Bastian Dirch Corneliussen

Overdyrlæge i hæren, boede Amager Landevej 119 og vistnok medejer af Ny Skjeldgaard

Cris, fru Cris

En fru Cristensen optræder som oftest uden h. Hun er formentlig hushjælp i præstegården. Hun var en periode ansat ved Kvinderegensen

Dorff

Emil Andreassen Lundorff

Medicinstuderende, der boede til leje i præstegården. Fra foråret 1940 var han Birgits kæreste.

Duerlow, Duerlov, Duerlou

Sven Peter Duurloo og Ebba Duurloo, née Petersen

Venner af familien. S. P. Duurloo var kontorchef i Udenrigsministeriet, circa 1930-1937 var han charge d’affaires og legationsråd i Kovno/Kaunas i Litauen, hvor Mogens og Elise Strunge besøgte dem. 10. januar 1939 udnævnes S. P. Duurloo til overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister (ambassadør) til Athen og Ankara.

Edit, Edith

Edith Hultquist

Klassekammerat. Boede Arkturus Alle 21. Kaldet Trille. Den 26. juli 1939 skriver Birgit, at hun møder “Edit, Trille og Karen” så der er nok en anden pige, der hedder Edit (uden h).

Eja

Ukendt; begravet på Tårnby Kirkegård eller et kæledyr begravet udenfor? Birgit besøger graven og lægger blomster der. Der ses af kirkebogen ingen Eja begravet 1926-38, men navnet er sjældent og muligvis et kælenavn

Ellehauge

Læge Alfred William Ellehauge var den første skolelæge ansat i Tårnby Kommune. Han var bror til Christian Johannes Ellehauge, der var gift med Kirstine Jensen Strunge, Mogens Strunges søster. Dr. Ellehauge var altså Birgits tantes svoger.

Alfred Ellehauge undersøger en elev
B1307: Alfred Ellehauge undersøger en skoleelev. Circa 1935.

Eri

Eri Ruth Jensen

Veninde, klassekammerat. Boede Gemmas Alle 16A

Erlo

Ven, klassekammerat?

Erna

Erna Elisabeth Olsen

Født Slagelse 1913, formentlig en slægtning til moderen, måske niece? Giftede sig 24. marts med Otto Frederik Paludan Andersen, maj 1939 navneforandring til Paludan-Andersen

Fie

Kokkepige i huset hos familien Strunge

Fløytrup/Flöjtrup

Ellen Margrethe Fløytrup

Oprettede 1933 børnehjem i huset Corneliusmindevej 21

Gerda Persson med datteren Alice i børnehjemmets have. Ca. 1937
B9136: Gerda Persson med datteren Alice i børnehjemmets have, ca. 1937. Alice blev passet på børnehjemmet indtil forældrene blev gift

Gert

Fra skolen, måske klassekammerat

Gidde

En ukendt slægtning, måske en kusine. Kører motorcykel

Gunnar

Niels Gunnar Auken Jensen

Medicinstuderende Gunnar Jensen var en god ven af Tage Strunge fra gymnasiet i Randers og blev inviteret til at bo på præstegården også, da Tage Strunge flyttede dertil. Gunnar Auken boede der fire år i 1930erne. Han i 1940 gift med Kirsten Lomholt (senere berømt læge og seksualoplyser Kirsten Auken), i Tårnby Kirke – Birgit og hendes mor var vidner.

Han tog i 1942 navneforandring til Auken og er kendt som politikerfamiliens patriark, far til Svend, Margrethe osv.

I Thomas Larsens bog Auken – en familiefortælling, side 15-17, fortæller Gunnar Auken om sit venskab med Tage Strunge.

Gydda

Gyda Hansen?

Gyda Hansen var en klassekammerat

Håstrup-Vig/Haastrup-Vig

Gunnar Haastrup-Vig

Mangeårig redaktør af Amagerbladet. Birgit skriver ofte hans navn med bolle-å, selvom å først blev officielt indført i Danmark i 1948

Ina Fløytrup

En slægtning til Ellen Margrethe Fløytrup

Inga

Inga Jensen

Veninde fra skolen, boede Hindholm Alle 3

Inge

Inge Jensen

Sikkert en klassekammerat, boede Nordmarksvej 7

Inger

Inger Backer

Vist en veninde fra skolen, men det nævnes også at en Inger laver arbejde i huset, hjælper Mogens Strunge, vasker op osv.

Inger

Inger Olsen

Boede Oliefabriksvej 20. Vist en veninde fra skolen, men det nævnes også at en Inger laver arbejde i huset, hjælper Mogens Strunge, vasker op osv.

Inger

Inger Marie Bjerre Nielsen

Vist en veninde fra skolen, men det nævnes også at en Inger laver arbejde i huset, hjælper Mogens Strunge, vasker op osv.

Isse

Isse Strunge

Ukendt slægtning, formentlig er Isse et kælenavn

Jernhoff

Emil Thorval Jernhoff og Ingeborg Frederikke Elise Amalie Jernhoff

ægtepar, venner af familien. Sent gift (1923), hun for anden gang, formentlig barnløse. Boede Løjtegårdsvej 108

Karen

Karen Holm

Birgits veninde, nok fra Korsvejens Skole. Læser nogle gange korrektur for Mogens Strunge. Boede Volmer Kjærs Alle

Karin

Karin Backer

Veninde, nok fra Korsvejens Skole. Søster til Inger Backer

KnudJørgen/Knud-Jørgen

Knud Jørgen Frandsen

Birgits mors søster blev gift Frandsen, altså er Knud Jørgen en fætter. Boede Finsensvej 37A

Visitkort for Knud Jørgen Frandsen
Visitkort fra Knud Jørgen Frandsen

Kolby

Kolbye-Nielsen

Ægtepar, begge lærere på Korsvejens Skole

Kryger/Krüger

Vistnok hjælpepræst, ordner forskellige administrative opgaver for kirken

Lindebo-Larsen

Johanne Lindbo-Larsen

Tysk immigrant, stærk personlighed med interesse for kirke- og kulturlivet. Indehaver af Stoppenålen, Castor Alle 16

Lise Pfeifer

Kjolesalon, Englandsvej 12A

Lunn

Tage Lunn

Hjælpepræst

Mensinger

Alois Menzinger

Katolsk præst, jesuit og lærer ved St. Knuds Skole og muligvis Ansgar-skolen på Vesterbro, og redaktør af det katolske tidsskrift Credo

Rosenholm

Ejvind Rosenholm

Lærer på Korsvejens Skole

Ruldi

Sofie Magdalene Frandsen

Birgits mors søster var gift Frandsen, altså er Ruldi en kusine, født 19. marts 1917 i Høje Tåstrup sogn. Ruldi giftede sig 10. juni 1944 i Høje Tåstrup kirke og havde da titel af tandtekniker, i avisen annonceredes hun som Ruldi, men i kirkebogen noteredes hendes fødenavn. Vielsen blev foretaget af Mogens Strunge

Visitkort fra Ruldi Frandsen
Visitkort for Ruldi Frandsen

Scheaffer

Schaeffer

Familien Schaeffer bestod i 1940 af grosserer Wilhelm Hjalmar Schaeffer, hustru Edith Birgitte Schaeffer og døtrene Esther Schaeffer (født 1914) og Jytte Schaeffer (født 1926). De boede Østerbrogade 114, 1.

Sønnen Frank Lütz Saabye Schaeffer var fraflyttet hjemmet, han blev som stud. theol. gift 1939 med Agnete Ulmer.

Når Birgit skriver om Scheaffer, menes der for det meste sønnen Frank, mens faderen kaldes ‘grossereren’

Tage

Tage Karis Nielsen Strunge

Mogens Strunges fætters søn. Efter gymnasiet i Randers begyndte han at læse medicin og boede på præstegården. Senere flyttede han til Regensen. Han bliver kandidat 1939 og senere berømt forsker

W./Wanda

Wanda Jamina Czaikowski

Pige i huset hos familien Strunge. Født 21. marts 1924 på Lolland af polske forældre

Wenneke

Wennecke

Vognmand, havde busruter til og fra Kastrup og Tårnby, arrangerede turistrejser med Mogens Strunge som rejsefører

5 thoughts on “Personer i dagbogen

  • Kære Erik

   Hmm, jeg synes det fremgår af dagbogen, at Inger Bacher er på alder med Birgit, sådan som hun omtales og hvad hun foretager sig. Så jeg formoder, at hun er en skolekammerat. Men du har måske kendskab til kirkens organist?

   mvh.
   Peter

   • Rigtig, jeg kendte Inger Bacher som var organist og underviste i klaverspil. Birgit og Inger var venner i alle årene indtil de begge døde.

 1. Birgit var min gudmor dengang hun var gift med Johan, som var min gudfar. Birgit og Johan og Birgits forældre var gode venner med mine forældre Gitte og Steen Schoujo, som også boede i Tårnby. De blev gift i Tårnby kirke og provst Strunge viede dem. Mine forældre var også i London og besøge Birgit og Johan. Da Birgit og Johan blev skilt mistede de desværre forbindelsen med Birgit. Mvh. Charlotte (Schoujo) Trippetti

  • Kære Charlotte

   tak for oplysningerne 🙂
   Vi ved jo desværre ikke så meget om Birgits senere liv, da vi er koncentreret om Tårnby, så det er interessant at vide.
   Mvh.
   Peter Damgaard

Leave a Reply