Onsdag den 1. Maj

Karen rejser, men jeg naar ikke at sige farvel til hende; jeg er hos ⊥, det er lige ved at gå galt, men der sker hvist ikke noget, mor gaar i køkkenet, saa det er svært at komme ud; jeg er skrækkelig bange, men jeg vil lade som ingen ting – bare, der ikke er nogen, der læser min dagbog, den idiot! Der er en dame her, der sælger haandvævede løbere, jeg køber en pude til 12 kr + 1,20 Buhl. Cheaffer er her til frokost. Jeg gaar i køkkenet hele dagen, i morgen faar vi heldigvis en polsk pige, der hedder Wanda, men hun er kun 16 år. Mor er på Korsvejen, at se det tøj, der ikke kom til Lithauen. Jeg er bange hele dagen- hvis! Ruldi kommer til aften. Jeg gør Lunn`s værelse rent. Jeg syr puden sammen, nu er mit værelse fyldt af puder. ⊥ er heroppe, vi prøver fars kørerpels, han giver mig den, jeg vilde gerne have et tæppe af den, det vilde være meget flot, men der kan ogsaa blive en flot pels til mig foruden en lille historie til gulvet. Ruldi Fars er meget skarpsindig m.h.t. amar [a man?], saa ⊥ og jeg lader [somom], vi slet ikke bryder os om hinanden, men bagefter er jeg nede hos ham.

Torsdag den 2. Maj

⊥ skal til øvelser i kirketiden, men han gør det ikke, vi sidder sammen derovre, vi er paa skolen efter margarinemærker, men det er først paa søndag de uddeles, så om igen. Jeg gør ikke saa meget ved huset som Ruldi, saa jeg ansees for doven. Svend Knudsen ringer, at han har bestilt en daabsatest sammen med Pennevenner, men det er løgn, jeg ved det dog ikke straks, saa jeg noterer hans navn op. Ruldi hugger alle hvore violer. Vil de andre gaa ned til lufthavnen, saa cykler ⊥, Chr. og jeg  og [ovvendt? måske: ovennævnte?] , det bliver til cyklen, vi sidder længe og venter ved et bord til de øvrige kommer. I dag er der ingen flyvere, men der er en del officerer, der er morsomme at se paa. Hammer er henne ved hvort bord, han giver os hver en tysk og dansk flyvenaal. Efterpaa cykler vi 3 en tur til Dragør, vi kører ad en lille marksti, den er forfærtelig, men det er morsomt, der ligger tyske soldater i grøften og jeg jotler som en cirene. Ved Dragør kan vi kun se 2 vrag, vi er ude paa molen. Den nye pige, Wanda kommer.

Mandag den 6. maj

Jeg tør ikke staa op førend kl. 12. saa skal mor med rutebilen til byen, kørerplanen er indskrænket. Jeg stryger, chr og jeg finder ud af, at mor ikke kan have set noget i gaar aftes, det hun har været gal over, var samtalen. Wanda er forstaaende. Jeg plukker violer i anlæget. Sætter ^ billede i ramme. Barer ^ ikke bliver jaget væk, men saa vil jeg besøge ham på vej fra skole.

Jeg syr lidt paa min sommergardarobe, men saa vil maskinen ikke mere. Far er til charterfest, han fungerer som præsident. For 3. gang, ringer luftværnsklokken, bag anlæget sprænger de nogle vældige sten, saa det lyder meget spændende. Dagbog, kvalme. “Det er ikke saadan at være forelsket”,  ”Hvordan er det saa?.” ^ er lige ved at gaa ud af sit gode skind, saa hænger jeg paa den. Lunn knapper min frake, kan man saa kalde ham for en knappelan. Jeg tegne Wanda, men opgiver suspensivt, hun er hvist en værrer en, men jeg kan lide hende, vi bliver dus.

Holland generalmobiliserer og det truer i Middelhavet, saa bliver Norden atter sikker.

Jeg er nede hos ^ ⋀⋀ Lufthavnsvejen bliver kamofleret som markerne rundt om.

Lørdag den 11. maj

Jeg er ovre hos fru Kornelhussen, men vi kan ikke faa æg nogle steder, der er en mis der bider mig, det bløder lidt og jeg tænker ikke mere paa det. ^ og jeg har det dejligt, men han bliver inviteret med til Løbentin igen, han ved ikke, hvad han skal vælge, en pinse hos mig eller der, gid han vilde blive her, han tælder paa knapperne, jeg er lige ved at tude, men han skal da have lov til at morer sig.

Jeg er hos fru Moeritsen efter min kjole, den er ikke færdig, så faar jeg tid til 6. Dorff faar tidlig middag, jeg sniger mig ud bag [lotsaaen?] for at sige farvel og saa tager han afsted.

Jeg rører lagkage og frikadeller, bagefter plukker jeg blomster til stuerne.

Jeg gaar en tur med W og opdager at min haand er hævet, W og jeg er oppe hos Dr. El. kl 10, jeg faar cerum mod stivkrampe, det er ikke slemt. Wandas bagage kommer efter 12 dages forløb, det blev sendt som ildgods [ilgods]. Jeg laaner ”Kompromiteret” og læser i ”Haandbog for nutidshjem” [Esther Scheel, Haandbog for Nutidshjem, 1938] men jeg behøver hvist ikke at være bange ⋀

Mandag den 13. Maj 1940 – 2. Pinsedag

Jeg gaar ikke i kirke, men sover længe. Wanda er inde hos mig og vi faar en hyggelig lille sludder. Jeg hjælper lidt med middagen. Tage er her, han fortæller sømandshistorier. Min haand har det bedre i dag, men jeg har bind om. Er træt, i dag længes jeg ikke saa meget efter ⊥, men jeg glæder mig vanvittigt, til han kommer hjem, jeg lægger mig paa W. fifa og begynder at læse, ”kompromiteret”, den er vældig spændende og er dejligt at slaa tiden i hjeld med, det ærger mig, at jeg har glemt billede hos ham. Far vir et brudepar, som laaner ham et radioapparat til 275 for 75%, saa faar jeg det gamle og ⊥ kan faa det ælste at lege med, hvis han selv kan gøre det istand. Jeg klistrer ”W” op paa vægen. Nu er det sommer, den 15. aabner badeanstalten, hvis ikke det, som alt andet bliver forandret i aar, W. og jeg vil i, hvis det er muligt, den 1.dag. Jeg læser i romanen til kl. 1. Hollænderne kæmper tappert, Belgierne taber [?]

Mandag den 20. Maj 1940

Mor deler tøj ud til de fattige. Jeg er henne paa Borgbygaard med det af grisen der skal ryges, det er længe siden, at jeg legede der hos Else Yde. Jeg læser halvdelen af Kai Thornfeldts bog ”Jorden rundt paa Cykle”, [Kai Thorenfeldt, Jorden rundt på Cykle, 1928] dermed gaar det meste af dagen ogsaa. Jeg vil tegne et nyt billede af Wanda, men da jeg begynder, synes jeg, at det er sjovere at tegne en tossed italiensk dame, som far mærkværdigvis kan lide. Lunn bliver indstillet som nr. 2 til Hunseby, det nr. 2 er tak for kaffen. Overgaard, der overgik Lunn, søger hvist ikke andet saa han tager nok derned. Jeg planter en del af mine kaktus om, den store, som jeg har sat ud i haven har tapt alle sine blade, saa haaber jeg, at den faar nogle flotte nye. W.s søster er her, men jeg hilser ikke paa hende. Alle de skolekammerader, jeg ringer til i aften, svarer ikke. Jeg læser til kl. 11 (10) uden at lukke skodderne for.

Lørdag den 25. Maj 1940

Jeg er oppe kl. 9½, er hos ⊥, han har travlt, men er sød; jeg barberer sandkagen og gaar en tur til fiskene. W. og jeg luer gaardsplads, mor og jeg planter den runde gruppe til. Jeg klipper alle de nedderste grene af ”mit grandtræ”, det har far forbudt, men det pynter. Mor og jeg sidder en time i haven, jeg er snart helt brun paa ryggen, men har en farlig masse bumser. Jeg gidder ikke tage varmt styrtebad. Men W. vasker mit haar og jeg hendes, vi laver begge krøller. Jeg er nede hos ⊥, saa laaser mor døren og gaar op, hun kan ikke forstaa, hvor jeg er, men saa kommer jeg ind ad hoveddøren efter”at have gaaet en tur. ”Man bliver jo snedig med alderen. Jeg tegner ”Snehvide”, nu faar jeg efterhaanden merer øvelse, det er efter, at jeg er kommet ud af skolen. Jeg strikker en farlig masse og vi hører radio, Skamlebak sænderen er blevet til skramlebak. 2 tyske flyvere har rekogneseret ved englands kyst, de vænder alle 3 uskat tilbage.

Mandag den 27. Maj 1940

Jeg staar sent op, ⊥ er altid hjemme til frokost, han er fantastisk sød. Der er en fiskemand her at flytte fiskene fra basin 1 over i gadekæret, de har ynglet forfærteligt. Jeg ordner mit værelse, med 5 buketter blomster osv, saa her er meget smukt, Scheaffer er her. Jeg slaar den lille plæne og ½ af den storer, men det kan slet ikke sels [ses]. W. koger høns, men suppen smager skrækkeligt, hun har glemt at tage gallen ud. Jeg strikker, far synes aldrig, at jeg bruger radioen, men jeg vil dog beholde den. Frugttræerne blomstre dejligt, Lunn kan ikke kænde nogle træer. Vi er ovre i kirken, Lunn har været paa Nationalmuseet at læse om T.K, jeg har slet ikke før set den nye krone i ligkapellet, den er ikke smuk. Min store kaktus er ved at gaa ud, jeg giver de andrer kunstgødning. Jeg vil ud at sige godnat til  ⊥, men mor bliver ved at gaa i køkkenet, saa gaar jeg op, men da jeg vil liste ned, kalder mor paa mig, jeg skal sige godnat, 2. gang jeg vil gaa er mor bange for, at jeg skal fryse og tilbyder mig et vattæppe, saa gaar jeg ind til W, men der bliver ingen gunstig lejlighed, hendes søster gaar med en tysker.

Tirsdag den 28. Maj 1940

Mor giver mig ”Hattemagerens Slot” [A. J. Cronin, dansk udgave 1939] og far 25 kr. paa sengen, jeg sætter blomster ind i stuerne og fru Nihbur er her med 10 tulipaner, hun ønsker mig al den lykke, jeg kan taale. Lunn giver mig en keamikskål med chokolade. ⊥ er i byen, saa ham faar jeg slet ikke hilst paa. Ved frokosten ringer de fra Maribo, i morgen kommer der en pakke. Mit værelse ser glimrende ud, jeg selv do. Orginisten holder tale for mig og der er et vildt fremmed brudepar, der gratulerer mig. Faar 10 røde roser fra Epo [?] Groth. Karen F. og fru Chris har chokolade med til mig, arkitektens do. + hue halstørklæde og vanter, ved middagen giver jeg arkitekten et kys. Fru Block serverer, og saa kommer vi til at tale om Block, der kommer en lang, pinlig pavse. Tvebakkerne giver mig Bay Rom, jeg tror, at det er til haaret & en selvlysende blomst. Gunnar og Kirsten giver mig toilettaske nr. 4. Tage og Edel 2 smaa kunstbøger. Efter middag er vi omme at se paa rense stationen, kloakvandet laves om til drikkevand. Scheaffer giver mig en hængeplante. Jeg sætter blomster ind og ”orner”, Dorff har helt glemt, at det er min fødselsdag. Hele slænget er ovre at se fisk og oppe at se rævefarmen, jeg klapper en kalv og  og stjæler gyldenlakker. Vi synger 2 salmer i kirken og faar saa chokolade, derefter spiller Inger (rædselsfuld). De følger Karen hjem, men jeg gaar ned til ꓕ, mor venter udenfor, men saa hopper jeg ud ad vinduet, hun har hørt, at jeg var derinde, jeg faar en værrer skideballe og løfte om, at ꓕ skal blive borte efter sommerferien, jeg tar den med ro og gaar op til W, hun er min redning, for mor kan ikke værer bekændt, at skælde mig ud for det, hun truer med at sige det til far, men det tør hun ikke, jeg tror at jeg vil sladrer til ham, han vil ikke forarges, men det er maaske minder fra mors egen ungdom, der dukker op, og jeg har ingen søskende, derfor maa jeg have andet, ungt selskab, det kan værer, at mor er jalu paa mig, men saadan er kvinder, hvis det bliver til en størrer schene, har jeg mange gode undskyldninger og mor kan ikke smide ꓕ ud, far og jeg har jo ogsaa noget at sige, og far forstaar trods alt mig bedrer, end han forstaar mor. Mor siger, at saadan havde hun ikke haabet, at min fødselsdag skulle ende, men jeg hævde, faa [?] kys af sin elskede, er den bedste slutning paa en god dag, jeg skal til at prebererer far, han kan knippel godt lide ꓕ, i dag kom han med en buket syrener til mig, men jeg havde ikke plads, da jeg har 12 buketter paa mit værrelse, saa syntes han, at det var glimrende, at jeg gav drengene dem, ꓕ fik flest af cause. Far giver mig en gammel radering af kirken, som jeg endelig finder en plads til over døren, der er helt fyldt alle vegne, mine kunst

Søndag den 2. juni

Jeg møder ⊥ i badeværelset, han kommer senere i kirke, men jeg sidder ved Tage, jeg er skrækkelig ked af, at ⟊ ikke sidder hos ⊥. Han er vældig sød, jeg er lidt bange endnu, sæt det ikke var sant, men hvorfor saa skeptisk naar jeg kan lide ham.

W og hendes søster er til messe, saa maa jeg klippe de 2 høns ud. ⊥ faar ikke megen tid til at læse i, jeg er hele tiden hos ham og er hysterisk. Mor og far er til bryllup i Dragør, saa er vi ene hjemme, W. spørger mig om hun maa faa fri og Chr. kører en tur, det er 2. gænd [gang?] ⊥ og ⟊ er ene hjemme, det var ikke med mors gode vilje. Vi drikker kaffe i haven, derefter ligger ⊥ og ⟊ i havestolen, til vi gaar ind at hører radio, vi faar ingen ro der, derfor gaar vi op paa mit værelse, men Chr. gaar herind uden at banke paa, det er topmaalet af frækhed. ⊥ sidder ved siden af mig ved aftensmaden, ATV, bagefter sover vi paa hans fifa, men ⊥ maa dog læse lidt. Det er helt vanvittigt. Jeg gaar op kl. 12, jeg møder far og mor i angtreen, gid jeg var gaaet 5. min. før, men far forstaar glimrende, at jeg ikke vilde ligge alene her oppe.

Mandag den 3. juni

I morgen skal ⊥ til eksamen i fysik, han læser paa fuld fart, men har er vældig sød ⋀. Jeg laver frokost, da vi vasker. Carstensen er her med en klasse. W.s søster er vanvittigt forelsket i ⊥. Gassen kan slet ikke varme. Dagbog. Godt vejr. ⊥ og jeg gaar en tur i haven under der nyudsprungne træer, ih, hvor er der dejligt, gid vi kunde holde ferie sammen, men foreløbig er der ikke udsigt til det, men jeg tror, at far og mor er klare over det, hvis ikke de var det, da de da ogsaa usædvanlig tykhovedet. Jeg lader ham have en del læsero. I aften er han inde hos Løbentin paa Bredgade, W. og jeg cykler derind for at hænte ham, men vi har ingen bestemt aftale og møder ham ikke, saa cykler vi ud til Langelinie og over Kongens Nytorv hjem. Vagten skifter, hvad skal vi gører, vi cykler ud lige for næsen af dem, der er nemlig ingen afspærring. Bagefter faar jeg at vide, at det er forbudt at standse, saa var vi heldige. Jeg er lige ved at blive bange. Jeg læser alle W. kærestebrev, nej, hvor er de enfoldige.

Torsdag den 20. Juni 1940

Jeg går ned til ⊥ inden morgenteen, mor kan ikke finde mig paa mit værelse, saa tænker hun sig maaske, at jeg har sovet hos ⊥- uha, W. varskor mig, og jeg hopper udad vinduet, har været ude at ordne penslerne og hendes indætte vræde kan hun beholde for sig selv, jeg gaar ikke ud til te, men sidder paa loftstrappen og tager pletter af min kjole, mor går ved Dorffs dør, hun tror jeg er derinde, men bliver for 2. gang skaarret ned. far er til Rotary, ⊥ og jeg gaar i haven, men da der er meget bedre i parken, gaar vi derover, ih, hvor nyder vi det, jeg gaar over, mor har kalt, men W. har raget kastanierne ud af ilden. ⊥ pakker og vi cykler ned til Kastrup med hans bagage og cykle, vi tar` hjem ad gammel kirkevej, skiftes til at gaa og cykle, far og mor har været henne hos Groots med sølvbryllupsbilledet og kommer hjem 5 min. efter os, saa opdager de slet ikke hvor udskejjelse. Efter middag er vi i anlæget, DVL har udflugt forbi, saa der kommer mange cykler forbi: W. står ovre hos os, det er pænt af hende, så ser det hele merer tilforladeligt ud. Kl. 11 gaar vi ind og jeg er nede at tage afsked med ⊥, det er skrækkeligt, jeg tuder – den søde dreng. W. venter udenfor, sød pige. mor har hovedpine og vil i seng, men tager et glas rødvin og kommer glædesstraalende og fortæller mig, at hun ikke behøver at gaa i seng, det ærger mig, jeg havde glædet mig til at have det fredeligt med min elskede.

Fredag den 21. Juni 1940

Saa vil far alligevel ikke med kl. 7½, jeg er hos ⊥ et øjeblik, men han vil først afsted kl. 9 og saa med Kalundborg-Aarhus, saa kan jeg sove en time til. Jeg farer rundt hos ⊥, jeg giver ham en pose chokolade og smaatude hele tiden, hvordan skal jeg undværer ham i 2 maaneder – i 2 lange måneder, uha. Nu vil far aligevel med, derfor tager vi bil til hovedbanegaarden, jeg tar’ med derind og tilbage med bilen, gaar fra Englandsvej, far kunde jeg kysse men ⊥ kunde jeg kun give en haand, det er skrækkeligt, mor ligger i sengen, saa da jeg gaar op på mit værelse for at tude, må jeg flygte. Jeg skriver en forsømt dagbog og brev til Isse og Henny, hvad andet skal jeg bruge min tid til jo – jeg skal læse ⊥ kemi bog. Jeg sidder spldder [splitter] nøgen i haven og solen er meget stærk og jeg bliver skoldet paa armene. Jeg skriver en masse brev til⊥.

W. og jeg cykler en tur til Maglebylille, hvor W.s Poul bor, vi træffer ham ikke, men ser de tyske barakker og soldater. Vi er i anlæget, hvor vi klatrer op i nogle træer, da vi kommer ind, gaar jeg i kælderen efter øl, afstivningspillerne har faaet smaa, gule blade. W. og jeg gaar meget sammen [? sød] hele formiddagen

Vi boner mit gulv i aften, men nu længes jeg barer.

Torsdag den 27. Juni 1940

De 2 smaa drenge, der druknede i kloakken bliver begravet. [Mogens og Leif Jensen, 5 og 6 år, noteret i kirkebogen: Druknet i kanalen] Da W. kommer med et brev bliver jeg henrygt – men saa er det fra Norge. Jeg fotografere far med præmietyrsskiltet om halsen, det er sidste dag han er præsident, i dag bliver Rydgaar det. Mor ligger i sengen. W. og jeg luer gaardsplads, jeg faar 2 høns til at æde af min haand. W. og jeg skifter vand hos vore guldfisk, det skal gøres godt, saa det tar’ det meste af eftermiddagen. Jeg sopper barfodet rundt i vandet. W. og jeg ordner stykket ned mod vejen, vi æder en masse grønne blommer og stikkelsbær. Jeg støder foden lidt, da jeg hopper ned i fiskebasenget, men tænker ikke paa det førend om aftenen, da jeg har været oppe hos fru Bloc, da kan jeg næsten ikke støtte paa det, mor ringer efter dr. Ellehauges kvindelige vikar, men hun kommer først i morgen. Jeg faar neo[neoropal?] og saa gaar smerterne omtrent væk. Wandas føl kommer ikke til stævnemødet, saa W. er rasende, nu finder jeg en tysker, siger hun. Jeg kan kun kravle paa knæ. Mor er sød, far er meget nervøs. 

Onsdag den 14. August 1940

Far taler Rotary, og bliver rasende, naar jeg siger ham imod. Faster holder med mig, og siger, at saadan skal en stud.art. være. De er begge 2 vældig søde, ”det er skønt”. Jeg kører en tur med onkel, og han siger: ”Naa Bit”, naar han gør det, kan han lide mig. Faster giver mig en kasse biskøjter og en æske chokolade + 50 kr. til min rejse. Det er ”løn”. Jeg maa gerne komme ned til dem at gaa i gymnasiet, hvis der bliver for het herinde.

Vi glemmer en paraply og et par andre smaating. Mor tuder, fordi faster giver os penge. De følger os til toget, det er en hurtig forbindelse paa 3 timer. Fortiden varer de ellers 6 timer. Jeg kører i rutebil hjem, med en fuld mand og 2 tyske soldater paa c. 16 aar. De er forfærdelig søde og vi griner af dem og den fulde. Tvebakkerne har passet Lunn. Der er brev fra ꓕ. Det er synd for ham, at han har maatted vente saa længe med svar. Han er lidt betænkelig ved seminaristerne og siger, at jeg ikke maa kysse alt for mange. W. har faaet fat i en tysker, der kan dansk. I nat skal jeg sove i kabinettet. Det er for farligt at ligge ovenpaa.

Fredag den 16. August 1940

Karen er der ikke, og saa kører jeg omkap med en herrer, jeg kører langsommere end han, men naar ham ved lyskurvene overhaler jeg ham. Jeg har tasken fuld af miabeller og uddeler milde gaver til hele klassen.

Jeg kan lide lærerne og mange af eleverne er søde. Der siges ”De” til os. Fie hjælper os, da vi ikke kan finde fysiklokalet.

Vi faar kun lektier for i engelsk.

Jeg synes selv, at jeg er glimrende til langbold, de andre er jo ogsaa begyndere. Først er jeg maalmand, derefter center forward. Jeg faar flere bøger hos Magnus Hansen, men jeg mangler stadigvæk 4, dem maa jeg have i morgen.

Jeg lærer mine bøger at kende, men jeg har ingen lektier. Det er en uge siden, at jeg talte med Inger, saa hun er heroppe i aften, i torsdags vilde hun ha’ haft mig med paa en cykletur til Emiliekilden, det havde været en sjov tur, 10 tyske soldater vilde i lag med dem og til sidst kom de til at snakke, Inger fik et par adresser til skrapbogen. Hun er sød. Vi er hos bageren og i miabellerne. Far kommer hjem fra Lolland. Faster vil, at jeg skal være stuearkitekt, hun vil betale min uddannelse.

Jeg opdager, at W. bruger af mit brevpapir. Der er ogsaa chokolade og cigaretter væk. Det er kedeligt.

Fredag den 30. august

I Fysiktimen er vi i beskyttelsesrum paa prøve, der er snævert, saa vi synger plads for os alle. Jeg har faaet del i matmetikopgaverne og maa skrive stilen saa foreløbig gaar det godt.

⊥ henter mig, vi kører med hinanden i haanden og møder mor, hun smiler. Far har sagt til W., at vi har opdaget, at hun stræler, hun er fortvivlet og siger nej, hun har købt konvulutter som mine hos købmanden, jeg er ovre at spørge paa dem, men de har aldrig handlet med den slags. Hun har en god men usandlynlig historie til hver ting. Far besøger Teichman paa laserattet og taler samtidig med 6 andre tyskere, det er vældig morsomt synes han.

Jeg er ved at drukne i lektier, og saa kommer Isse midt i det hele, jeg faar ikke tid til nogen sjov, men har haaber, at vi maa blive glade for hende.

Karin er her ogsaa. Jeg gidder slet ikke regne matmetikopgaverne, det er et skrækkeligt fag, og mor kan ikke hjælpe mig, det er rent i skoven.

Jeg tillader mig at sidde ½ time ved kaffen, jeg har ellers ikke megen tid til min raadighed. Jeg sover naar jeg læser lektier og aner ikke, hvad de handler om.