Tirsdag d. 1. November

Nu maa jeg klæde mig paa ved lys. I dansk analysere vi den stil vi skrev i gaar. Møller fortæller usædvanelig mange krøniker i dag. Vi faar læst op i kemi. Vi faar en vanvittig svær geografileksie for. I tysk laver jeg næsten ingen sjov. Jeg begynder at gaa med støvler. Inger, Ove og jeg følges ad fra skole, Ove og Inger taler sammen hele tiden. Herhjemme spiser jeg frokost, saa læser jeg en masse, leksierne til i morgen er temmelig svære. Jeg ortner mit værelse, da jeg sikkert ikke vil faa tid til det i morgen. Jeg er temmelig træt og vil tidligt i seng. Far og Mor er i København. Jeg skriver dagbog for Søndag, Mandag og Tirsdag. Mor skal ogsaa læse meget med mig, paa forskud. Jeg er øm i alle lemmer efter den megen gymnastik i gaar. Det er koldt, og det blæser. Jeg spiser en masse æbler. Jeg læser og regner en masse, saa jeg ikke skal faa meget at lave i morgen. Jeg gør lit gymnastik paa gulvet

Onsdag d. 2. November

Jeg møder kl 8, vi har ekstraregning. Jeg tror ikke at jeg vil møde til alle de timer, jeg kan nemlig omtrent det hele. Jeg har 4 stk. mad med i skole, jeg spiser de 3 kl. 9 og det 4. 10. Jeg laver meget i gymnastiktimen, i naturhistorie sidder Inger, Inga og jeg paa sidste bor som sædvanlig. Jeg faar mg+ i et meget svært tyskstykke, jeg laver ikke sjov. I dansk aflevere vi en analyse stil, bliver ikke hørt i engelsk, i haandgerning syr vi belægning paa og saa paa dugen. Jeg tager hjem i mellemtimen, i dem skriver jeg regnestykker ind og læser leksier og spiser. Vi begynder skolekøkenet, det er morsomt, vi er alle i et vældig godt humør, først faar vi at vide hvor alt er, saa faar vi at vide, hvordan vi skal gøre rent, og saa bager vi pleskner og makroner, jeg bager kokusmakroner, derefter drikker vi te, og saa gø [gør] vi rent efter os. Jeg sykler sammen med Inger og Inga. Karin hjelper far, saa hun kan ikke naa at komme til it Kursus. Jeg læser leksier og ”Styrman Most”, mor er i dansk s. [Dansk Samling]

Torsdag d. 3. November

Vi bestiller ikke noget i svensktimen, saa jeg benytter lejligheden til at læse historie. Jeg regner et hovedregningsstykke, og er ved ved tavlen. Det er rart at sidde oppe i spisefrikvarteret. Pigerne gaar og snakker og sladre om mig, alt hvad jeg har lavet i den sidste tid, og godt smurt paa. jeg er træt og har hovedpine. Vi har forsøg i kemi. I religiontimen fortæller Rosenholm om den gang han vilde være præst. Vi faar en masse vers for i engelsk. Jeg cykler hjem med Inger. Herhjemme er Inger ved at lave kontorarbejde. Missen er inde. Det regner. Jeg læser leksier og skriver dagbog for Onsdag og Torsdag. Hæfte 1 udkommer. [formentligt første hæfte af Mogens Strunge, Litaviske Studier. Der udkom ni hæfter 1938-39] arbejder, Mor er paa klinikken. Jeg spiser en masse. Jeg læser i Styrmand Most det meste af aftenen. Jeg er nede hos Fie, vi gør gymnastik til den store guldmedalje, jeg gaar ned i bro ganske alene for frøste  gang. Far og mor er ikke hjemme. Christensen lære mig en latinsk ramse. Jeg læser i sengen til de kommer hjem.

Fredag d. 4. November

I gymnastik arbejder vi ikke saa meget, som vi plejer at gøre, men timen er ogsaa kun paa 45 min. Miriam er med, men hun vi ikke gøre redskabsøvelserne med. Vi læser i naturhistorietimen, for nu er det bestemt at eksamen skal lægges om til Marts. Den tyske stil, som jeg aflevere er fyldt med fejl, men jeg har heller ikke læst paa den. Alle piger, og de fleste drenge faar en [tuse?] af ”mor” da vi ikke kommer op da hun kalder, vi bliver nede en lille ½ time, hun er vældig gal. Jeg bliver hørt i historie og faar ug. Jeg spiser ikke meget, saa snart jeg har leksierne færdige, og geografileksien er meget svær begynder jeg at læse ”Styrmand Most”, jeg læser det meste af eftermiddagen og aftenen. Karin er her at hjælpe far, i morgen skal hæfte 6 i trykken. Jeg klister for 6 kr. Irmamærker i album for mor. Mor stopper 3 par strømper til mig. Jeg gør gymnastik, nu er der en del øvelser som jeg gør pænt. Jeg læser i sengen.

Lørdag d. 5. November

Jeg er oppe i Sibirien og kan det pænt, enten faar jeg mg+ eller ug-. I sang skriver vi nogle sange ned. Jeg laaner en sangbog til far, da han skal lære melodien til ”Hr. Peder rider mod Otte” [vist en sammenblanding, normalt er det ”Hr. Oluf rider om Otte”], far vil oversætte en litauisk dejna på den melodi. Gibber er usædvanlig flink i dag. Jeg faar mg- eller saadan noget i engelsk, bagefter er jeg oppe at skrive paa tavlen, det er rent til grin. Birthe kommer hen og vil ha’ mig til at gaa med runt i gaarden, hun er lidt paatrængende. Drengene sidder over i haandgerningstimen, men inde ved siden af, jeg laaner Bachs forklæde da jeg har glemt mit eget. Herhjemme sørger jeg for blomster paa mit værelse, saa læser jeg ”Styrmand Most” færdig, den er virklig god. Blomster fra fru Jensen. Mor køber sko. Jeg gør en masse gymnastik da jeg spiser omtrent ½ kringle. Dagbog for 4 og 5. Jeg drikker aftenkaffe med, tegner og syr Missen er inde, den er usædvanelig sød. I seng ved 11 Tiden.

Søndag d. 6. November

Kommer lige til prædikenen Derefter ortner jeg mit værelse. Tage og Gunnar kommer til middag. Læser aviser, spiser æbler og slik. Far gaar en tur og køber brød med hjem, men vi har lige bagt en masse. Gunnar var til fødselsdag hos Schäffers i aftes, derom drejer samtalen sig indtil Inger Ranshold ringer og bestiller bryllup, Gunnar er revnende ligeglad. Det er Schäffers fødselsdag i dag. Det regner og er koldt, vi taler om at gaa en tur, men det bliver ikke til noget. Missen er inde, men den sover det meste af tiden. Vi er ovre i kirken. Der er 3 bryllupper i dag. Mor spiller. Jeg skal ikke læse leksier til i morgen, da vi skal have terminsprøve i regning. Jeg er søvnig. efter aftensmaden tager jeg af bordet. Tage spørger til min karakterbog, nu skal han snart op til eksamen II b., saa er han læge den Glückspilz. Vi drikker allerede kaffe ved 9 tiden, derefter gaar jeg i seng. Tage og Gunnar driller hinanden om muligt endnu mere end sædvaneligt.

Mandag d. 7. November 1938

Jeg har faaet ug% – mg i stil, mor maa være dyktig til dansk. Jeg faar hjertebanken i gymnastik, men arbejder med alligevel. I de to prøveregnings stykker regner jeg i hvertfald 2 riktige af 6, de andre ved jeg ikke, jeg aflevere kun 4. Jeg bliver hørt i religion, jeg havde helt glemt, at vi skulde ha’ det i dag, saa jeg kan ikke et pluk, Rosenholm siger at han vil til at give karakter. Tegnetimen er temmelig kedelig, men lLund [sic] er meget flink. Jeg læser op for Fie af min stilebog og læsebog, jeg faar mig en ortenlig skod [??nok: skud] kage. Jeg læser leksier til Onsdag, i morgen har vi fri. Skriver dagbog for 6 – 7 far er til konvent. Missen besøger mig. Jeg laver konfekt. Læser historie til Torsdag, da vi jo har saa meget at gøre om Onsdagen. Jeg læser en del i en historie, far fik i Præstø, nu har han givet mig den. Jeg hjelper mor med at lave kaffe, far kommer hjem ved 11 tiden, vi ser efter maaneformørkelse, men maanen er ikke fremme

Tirsdag d. 8. November 1938

(fri)

Staar op ved 10 – 10½ tiden, ordner mit værelse og hænger længe i køkkenet og over aviserne. Vi drikker ikke morgenkaffe da vi spiser frokost 11½. Jeg lægger en del snavsetøj til vask. Fie og jeg danser palitkleri [nok: Palais Glide, en modedans fra 1935] og lampeth-walck. Jeg er hos skomageren efter et par af mors sko, men maa vente paa dem i over en halv time, imens underholder han mig med præstens søn fra det sted hvor han er fra. Det er et ganske godt vejr, men jeg er ikke ude. Der er 2 mænd, der gaar omkring og efteraarsgraver. Jeg har en hel del leksier til i morgen, og jeg læser videre til naar jeg skal til at have travlt. Mor er hende at sove da de skal ud til grosser Schäffers fødselsdag i aften. Jeg er med til at lave middagsmad. Christensen og jeg spiser alene. Fie og jeg faar en brydekamp, den bliver uafgjort. Jeg læser historie hele aftenen, for første og en del af 2. mellem. Fie er til gymnastik. I seng kl. 11.

Onsdag d. 9. November 1938

Vi sidder over hos Borch, sikke nogle smaa dydsmønstre hun har, i gymnastik er klassen i vandet saa jeg læser leksier. Vi faar fru Hansen i naturhistorie da der er termin. Vi faar Møller i tysk, vi læser leksier, laver sjov og snakker. I haandgerning priser frk. Borch som sædvanlig mit haandarbejde. Hele dagen har vi lejet ”frit op og ned” i skolegaarden. Pigerne er uvenner i klassen, men jeg undgaar at blande mig i det, det er Ingas Haar, der er grunden. Jeg tegner et billede af frk. Borchs bil, far synes at det er morsomt og gemmer det. I skolekøkkenet laver vi grøntsager og sovs, jeg bliver [A.t?] i en familie indeling [inddeling] Inga vil ikke følges med Inger, Trille og mig hjem, men hun er dog ikke særlig gal. Paa vej hjem lærer jeg pussikat. Far og mor er til middasg hos pastor Rønnenfeld. Jeg læser leksier, saa er jeg ned at danse med Fie. Missen er vældig sød i aften, jeg sidder i kontoret og læser historie til kl. 11.

Seddel fra lærer Borch om oversidning
Grunden til at Birgit “sidder over” hos Borch ses her: mandag kom hun for sent til en time.

Torsdag d. 10. November 1938

I svensktimen skriver vi genfortælling, jeg bliver hørt i gramatik men faar desverre ingen karakter. Møller siger at han ikke vil høre mig da jeg har ug. I kemitimen er vi inde i c kl., vi faar historie af fru Møller. I religionstimen fortæller Rosenholm om England og viser billeder derfra. I alle frikvarter har hele kl. leget ”frit opg og ned” i gaarden, det er ganske morsomt. Det er et dejligt vejr, jeg spiser i køkenet, ortner værelse skriver dagbog for ½ 7, 8. 9. og 10.

der er 2 mænd som efterårsgraver have og forhave Jeg kan ikke finde min Safirring og leder værelset i gennem for at finde den ligger i komodeskuffen. Jeg tager min brune dragt paa, det er da kun Mortens aften een gang aarlig. Tage og Gunnar kommer til gaas og risallamand, men tager afsted omtrent lige efter moccaen. Israelsmisionær Espe taler i kirken om jødespørgsmålet, det er forfærteligt at høre. Fru Hjeds er i pels i aften. Lige efter foredraget sender mor mig i seng.

Fredag d. 11. November 1938

Vi faar vore terminsopgaver, jeg har ca det halve riktigt. vi faar karaktere i gymnastik, i omklædningsrummet siger jeg at jeg fik mg+ i et par øvelser og g+ i et par andre, saa jeg venter at faa mg-, det faar jeg også, men saa laver Eva og hendes slæng det om til at jeg har sagt at jeg fik mg+, jeg bliver gal og gaar op i klassen og tuder. I naturhistorie faar vi mor Bahn, vi læser ”litteratur” som hun kalder læsebøgerne. I tysk er vi usædvanelig søde. Vi leger frit op og ned i skolegaarden. I historie sagde Møller at jeg ikke skal høres mere i denne maaned da jeg staar til ug, i dag tager han mig aligevel op og jeg kan inted. Jeg følges med Inger og Edith fra skole. Jeg læser leksier sover ½ time inden gaasen, læser aviserne om tyskernes tyrannisering af jøderne, skriver dag bog for ½ 10. og i dag. Mor gir mig et stykke schokolade. faar brev fra K.F.U.K. med indbydelse til deres møder, faar strømper fra stopning. Tidligt i seng, roman i Panser og Plade

I bad.

Lørdag d. 12. November 1938

Til at begynde med er vi 4 piger i klassen, de andre er syge eller kommer for sent. Sangtimerne forfærtelig kedelig. I skrivetimen er Gibber helt ud af flippen, han skælder og smælder og gir den [dem] der er paa gangen slav da de ryger, jeg forbinder Eris knæ da hun har slaart sig ganske ubetydeligt, vi læser ”Profeten Mikael” færtig. Vi læser alle i engelsk. Vi aflevere ingen aritmetik. I haandgerning syr vi belægningen omtrent færdig. Jeg følges med Inger hjem. Jeg ortner værelse og mig selv, jeg trænger til frisk luft og motion, derfor gaar jeg en tur, ud til Inger, hun gaar med, men faar blomster med til deres grav, derefter er hun inde hos mig at faa 1. og 5. hæfte, da hun skal hjem er det mørkt og taaget, derfor følger jeg hende paa cykel ud til hjørnet Fie bager en masse vinerbrød, lagkage, pleskner, franskbrød o.s.v. Jeg læser leksier, drikker kaffe og leger med missen. Jeg ser et stykke tøj, mor har købt til kjole den skal syes hos Pfeifer. Læser i ”Panser og Plade”.

Søndag d. 13. November 1938

Kommer som sædvanelig for sent i kirke. Vi faar hare til middag og derefter jordbær fromage. Gunnar og Tage kommer, Vi taler Jøder og Tyskland i lang tid. Vi gaar en tur til Grønne have og ad Tømmerupkirkevej hjem, det er taaget men ellers dejligt vejr. Vi er i anlæget, dammen er ved at blive tørret ud, der er ikke mere vand, og den bliver fyldt ud med alt skrammel. Inger Ranzhold kommer og bestiller bryllup, da hun hører Gunnars stemme inde fra havestuen er hun lige ved at besvime, Gunnar er ikke ked af det. Vi har en uendelighed af kager til eftermiddagskaffen. Tage læser roman det halve af dagen. Megen af vores tid gaar med aviserne og megen med missen. Tage faar madpakke med ind som sædvanlig, han tager afsted lige efter aftensmaden. Gunnar læser til eksamen, de skal begge op om kort tid. Gunnar bliver til Kl. 2. Jeg drikker kaffe og gaar i seng kl. 11.

Mandag d. 14. November

Vi skriver genfortælling i dansktimen. Vi laver ikke meget i gymnastik. Bliver træt i regning. I religion stemmer vi om vilken bog der skal læses, Robin Hood bliver valgt, jeg stemmer paa Ivan Hoe, den bliver nr. 2, saa faar vi vore karaktere at vide, jeg faar mg-, mg- – mg, jeg havde venteg [ventet] mg+ – mg. I tegning er Lund gal, frk. Christjansen kommer som en fredens engel, men hun giver ikke ret gøge [høje] karaktere, jeg faar kun mg. Jeg følges med Inger fra skole. Jeg har forfærtelig mange leksier for, jeg læser hele eftermiddagen og den halve aften. Ove ringer. Jeg spiser ikke ret meget, ortner selv værelse, vi vasker. Sene [scene] ved bordet, de siger at jeg er overlegen over for den søde, dygtige o.s.v. Fie.

Jeg skriver dagbog for Lørdag, Søndag og Mandag. Far aflevere korektur paa hefte 6. Mor og jeg har har [sic] hovedpine. Gert Jensen og W. Hansen er her at revidere kirkeblad. Paa skolen leger vi frit op og ned.  Jeg gaar ikke ned til aftenkaffe, men gør gymnastik. Jeg læser et kapittel af ”I Panser og Plader”

Tirsdag d. 15. November

Vi faar vores historiekaraktere at vide i historie, jeg faar ug-. Vi kommer ikke til at skrive stil i fysiktimen. Jeg faar tandpine og saa giver overlæren mig et tandkort. Jeg spørger om jeg maa gaa i geometritimen, det maa jeg ikke, saa saa spørger jeg om jeg maa gaa i geometritimen, først maa jeg ikke, men jeg faar tilsidst lov. Jeg venter længe i venteværelset, saa kommer jeg ind.

Stamp er vældig flink, han bore 2 huller ud, jeg skal ha’ den [dem] gjort færdige paa Fredag, han er vældig flink. Jeg spiser frokost og læser saa leksier i i [sic] morgen og noget af i overmorgen.

Mor læser engelsk og svensk med mig til Torsdag, da hun ikke er hjemme i morgen, naar jeg kommer hjem fra skole. Jeg skriver dagbog for ½ Tirsdag. En ung dame, Emmy Strunge er paa besøg. Hun er muligvis i familie med os langt ude, hun ligner familien lidt. Der kommer en stor kasse æbler fra Arkitekt Skrivers. Gaar i seng 11½, læser i Panser og Plader.

Onsdag d. 16. November

Jeg tager først i skole kl. 9. Jeg synes ikke at jeg har nok ud af timerne vi faar ekstra til at jeg vil spilde min morgensøvn. Vi arbejder godt i gymnastik, til slut springer vi over tovet, jeg kommer i øverste halvdel.

I naturhistorie har vi endelig igen overlæren, vi har ikke haft ham de sidste 5 gange da han har termin.

Vi faar vores videnspyrd [vidnesbyrd] at vide i dansk, jeg har faaet ”ret flink men meget snakkelysten” Vi faar karakter i haandgerning, jeg faar mg+, mit broderi er meget skævt. Jeg cykler med Inger fra skole, der er en sjov, men snavset unge der løber efter mig. Jeg laver sjov med hende. Jeg spiser af de æbler vi fik i gaar, de er dejlige. Paa skolekøkkenet bager vi horn. Inger bliver en time senere færdig end mig da hun er meget langsom, hun bliver gal over at vi bemærker det da hun endelig kommer, men det gaar snart over igen. Far og mor er i byen. Jeg læser en lille smule leksier, skriver dagbog for ½15. og 16. Jeg spiser en masse middagsmad. gaar i seng ved 11 tiden og læser i Panser og plader.

Torsdag d. 17. November

Vi faar nogle morsomme forsøg i fysik. Ove er hjemme i den time, Rie ligger i sengen, vi driller Ove med at han har været hos hende med bananer. I religionstimen regner vi endel karakterbøger ud for Rosenholm, jeg regner 4 ud. Den lille sjove tøs løber efter mig i dag igen. Jeg cykler fra skole med Inger i dag. Jeg spiser frokost, far begynder et nyt konfirmationshold, i dag møder kun 40, men der kommer nok flere. Jeg læser leksier, vi har kun faa leksier for til i morgen, jeg er allerede færdig ved 4 tiden, og saa sover jeg middagssøvn til kl. 6. Jeg faar en kalender for 1939. Far gir mig ogsaa nogle æbler fra anlæget. Vi faar havregrød til middag, og bagefter faar vi fiskekarteng.[gratin?] Jeg spiser en masse. Det er kedeligt da jeg ellers har slanket mig hele dagen. Jeg løber en tur i gaarden, skriver dagbog for i dag. Mor faar kjole fra Lisa Pfeifer. Tidligt i seng, læser i Panser og Pla

Karen F. og Inger B. er he, vi høre torsdags…[?]

Fredag d. 18. November

Jeg er oppe ved tavlen at regne et aritmetikstykke, som vi slet ikke har lært. Vi lærer mange nye ting i gymnastik. Vi har naurhistorie i vor egen klasse da nøglen til nat. er gået i stykker. Vi skal til at benytte en anden vej end den vi er vandt til naar vi tager fra skole, vi skal over den nye skole. Vi laver sjov i tysk, jeg faar en anm., bliver hørt og faar ros. I den 2. time laaner Ove min stilebog. I historie har jeg bogen aaben, derover er Møller forarget. Vi begynder at repetere. Vi laver en forfærtelig sjov i slutningen af timen. Inga og jeg er hos tandlægen, han er vældig flink. Jeg spiser frokost og læser leksier. Jeg har en ny byttebog med fra skolen. Far gir mig valdnødder. Skriver dagbog for 18-11.Læser leksier baade til Lørdag og Mandag, det er rart at være forud. Jeg hjælper mor at lægge tøj sammen, da Fie er til haandbold. Jeg fortæller mor at jeg gaar til tandlæge, bare Stamp ikke rodbehandler de to tænder.Drikker ikke kaffe.

Lørdag d. 19. November

Vi begynder at læse en roman i spisefrikvarteret. Jeg har 2 valdnødder med. Jeg bliver hørt i engelsk og faar mg-, jeg bliver ogsaa hørt i geometri, men faar kun g+ skønt jeg kan det godt. Frk. Borch har knækket en tand, saa hun kan ikke have os i haandgerning, vi faar fri, det er dejligt. Inga er blevet stavlet op med krøller og spænder, herhjemme laver jeg mig et par der er ligesaadan. Jeg gaar og laver ikke noget, men spiser indtil ved 4 tiden, saa læser jeg ”i Panser og Plader” færdig, derefter er jeg hos gartneren. Efter middag løber jeg et par omgange i gaarden. Jeg læser 2/3 af ”Jorden rundt i 80 dage,” den er god. Der er en mængde stødte æbler i kassen fra arkitekten, dem sortere mor fra. Jeg faar 5. Jeg sætter blomster i vand. Far gir mig slik og er paa mit værelse længe. Jeg er i bad, i sengen læser jeg.

Søndag d. 20. November

Kommer som sædvanlig forsent i kirke. Inger og fru Jensen er i kirke. Gunnar er her allerede til morgenkaffen, Tage kommer først til middag. Efter middag er en af fars ”smørrebrødsbrødre” professor Oskar Andersen her, men han gaar hurtigt. Gidde og Inger Madsen er her paa motorcykkel, vi drikker tidlig eftermiddagskaffe, da far skal ind paa Rigshospitalet og hente Andy Rasmussen. Gunnar tager afsted efter at have talt med Schäffer i telefonen en halv time. Mor, Gidde og jeg gaar ud at plukke blomster, Tage skal have en buket med ind. Jeg skriver dagbog for ½ l8., 19. og 20., vi svømmer i æbler. I denne uge vil jeg tabe mig, ”mon?” Det er et dejligt vejr. Gidde og Inger tager afsted lige efter aftensmad, de har havregrød og æbler med. Tage taget afsted lidt senere, han faar ogsaa æbler, havregryn, schokolade, blomster, mad o.a. med. Jeg læser ”Jorden rundt i 80 Dage” færdig, i seng ved 11 tiden.

Mandag d. 21. November

Bliver jeg har slanket mig hele dagen, men spiser nu slik. Grete W, hendes søster og Anna N. er her med schambinjong, de bliver lidt. I seng 11, vaskes godt og faar slik med op.hørt i gramatik, jeg kan det, men faar kun mg%. I gymnastik har vi nogle springøvelser, Eva er en dum ged. Kolby er syg, saa vi faar tysk og kemi i stedet for regning og aritmetik. I religionstimen læser vi Ben Hoor færdig og begynder paa Robin Hood. Jeg aflevere de to bøger jeg har læst færdig i de sidste dage og faar ”Soldater Krønike”[i margen:] Krøniken fra Garnisonsben. Vi maler i tegning. Jeg følges med Inger hjem fra skole, jeg er træt, spiser kun æbler, Sørensen er her med børster. Fie er gal, jeg læser leksier, skriver dagbog for 21.-11., far er hos bogtrykkeren. Jeg sover til middag da jeg skal være længe oppe i morgenaften. Jeg læser 20 sider i ”K. f. G.”, den er vist ganske god, men ikke særlig fin. Far har en masse slik med hjem fra Kb.,

Tirsdag d. 22. November

Vi faar vore stile, jeg har faaet mg% – mg, vi faar en fristil for, vi maa vælge mellem ”Fuglereden” og ”Efteraaret.” Jeg bliver hørt i historie og faar ug%; Vi faar et forsøg ”i kemi,, der lugter forfærdeligt”. Vi har vikar i geometri, vi laver sjov. Der falder meget daarlige karaktere i geografi, jeg bliver ikke hørt, men jeg kan det. Borch, gal i tysk.  følges med Inger hjem, spiser og hjelper til i køkenet, læser ikke leksier da vi har fri i morgen. Dr. Ellehauge paa besøg, hos skomager, og gartner. Laaner mor mit sølvtøj, læser i ”K. f. G.” Gæsterne fylder hele bordet saa der bliver ikke plads til mig, jeg severe, det er meget morsommere end at spise med. Spiser meget. Arkitektens kommer, de har en æske schokolade med til mig. Jeg viser damerne værelse, konfirmationsgaver   og Kristensen er inde at faa et kursus i 1. komodeskuffe. W.W. træder paa missen, derfor er den gnaven. Skænker kaffe, otner huset efter gasterne faar 2 Kr. af mor og 3 kr. af far

Onsdag d. 23. November

              (fri)

Sover til kl. 10, staar op til frokost, spiser, læser leksier, skriver dagbog for ½21., 22. og 23., ortner værelse. Inger B. er her til frokost. Mor er i København, hun skal have en ny frake og en moffe, hun lover ogsaa mig en, men det skind hun giver mig, er hvist ikke meget værd. Det stormer kolosalt. Jeg har den brune dragt paa til skolecene, vi ser Henrik og Pernille, det er morsomt – jeg køber ikke noget slik, da jeg har taget paa i de sidste par dage.  Da jeg skal tage hjem, er der en lille pige, der lover at følges med mig, men hun bliver hented i bil, saa maa jeg finde en anden at følges med. Det regner, og vi har blæsten lige imod os. Jeg spiser en masse gullerødder, men jeg spiser ikke ket [ret] meget andet, jeg slanker mig, jeg vil ikke gaa rundt og være tyk. Jeg læser i ”K. f. G.”, den er morsom. Da jeg er nede at sige godnat faar jeg noget slik, men jeg gemmer det meste. Ortner mit værelse og læser ”K. f. G. Sover ved 10 tiden,  men er vaagen i nat

Torsdag d. 24. November

Vi faar vore karakterbøger i regnetimen, jeg faar 6, 96°, jeg er nummer 6, det er termin. I historie bliver jeg hørt, jeg synes at jeg kan det, men jeg fortæller lidt trægent, derfor siger M. at jeg ikke kan det og han gir mig ikke ret meget. Vi faar et forsøg i kemi, det lugter surt, og vi kommer alle til at hoste af det. Vi læser Robin Hood i religion, men det er en helt anden end den jeg har læst før. Jeg indlevere min løgte hos Johansen, jeg kan hente den i morgen. Jeg er hos tandlægen, der er desværre en nervebehandling i gang. Jeg har stærk modvind hjem, jeg spiser nogle gullerødder og æbler og ellers inted. Jeg læser leksier, mor skælder ud over videnspyrdene, Borch og Rosenholm beskylder mig for at snakke. Jeg skriver dagbog for 23. og 24. Jeg er lidt forkølet. Far tilbyder at sætte taksten for karakterbøger ned til 6,90, det tager jeg i mod, men jeg faar bare ingen penge. Jeg er til foredrag af Rektor Hansen i konfirmantstuen, det er godt, derefter servere jeg kaffe og læser i K. f. G., gaar i seng ved 11 tiden.

Fredag d. 25. November

Læser leksier i gymnastiktimen, bliver hørt i naturhistorie, men faar ikke meget. Bliver hørt i skr. tysk, det er forfærdeligt, kan historie, men bliver ikke hørt, køre efter min cykkellygte, den er ikke færdig, saa jeg maa vente til i morgen med at hente den. Cykler sammen med Inger fra skole. Læser leksier, og gør det vældig grundigt, læser en del i Krønniker fra Garnisionsbyen, den er god. Redaktøren er i gaarden, men han kører med det samme. Først ved 6½ tiden faar jeg at hvide, at vi er indviteret derind, jeg vilde gerne have vidst det noget før, da jeg saa vilde have gjort som mor, sovet ??der [under?] middagen. Blæsten er ophørt, men det regner en lille smule. Gerda og Margrete er ogsaa derinde, men Karen kommer ikke. Vi hører god musik og ser billeder, faar dejlig kaffe med æblekage og landbrød, redaktøren vil køre os helt hjem, men far og mor har kort, derfor kører vi kun til AG [Amagerbrogade]

Lørdag d. 26. November

faar ug i geografi, i engelsk faar jeg G og bagefter skal jeg sige en sætning, det kan jeg ikke. Kolby bebrejder os, at vi har lavet sjov med vikarius, vi faar vore geometriopgaver, jeg har faaet mg% – mg, i haandgerning syr jeg paa maskine det bliver rædselsfuldt. Jeg læser leksier til Mandag, der er ikke mange. Jeg læser en forfærdelig masse i ”Kronniker fra Garnitionsbyen.” Jeg spiser ikke megen mad, men jeg spiser en del slik, desverre. Jeg ortner selv mit værelse og mor og Fie har gjort rent. Jeg vander blomster og nusser runds som sædvanlig om Lørdagen. Jeg er hos gartneren. Jeg skriver en stil der hedder ”Efteraaret,” mor siger at den er god, og det synes jeg foresten ogsaa at den er. Far tilbyder mig slik, men jeg afslaar det smukke men farlige tilbud. Jeg er i styrtebad og bliver vældig ren. Jeg vasker haar. Mor har hovedpine og gaar tidligt i seng, det gør jeg ogsaa

Søndag d. 27. November

Læser i ”Krønniker fra Garnisionsbyen,” staar saa op, ortner værelse og mig selv, skriver dagbog for ½ 24, 25. ½ 26. Jeg plukker blomster i haven, der er ikke mange, kun een skaal fuld, den bliver meget smuk. Tage og Gunnar kommer til middag, vi faar dejlig mad, schambiniongsuppe og tunge med grøntsager. Jeg er i kirke, der er omtrent 300. frk. Kristiansen er der. Efter guds tjenesten er Ellen Nielsen, Frank og Augnete, Karin og Peter Knudsen, han skal snart giftes, Duerlov er forflytted til Grækenland, Tyrkiet, Iran, Irok o.f. Der er en masse brød til kaffen. Vi har det forfærtelig hyggeligt. Vi læser avis. Efter aftensmaden tager Gunnar, Tage og Ellen afsted, Karin kommer igen og læser korektur. Jeg læser ”Krønniker fra Garnisionsbyen.” Far er gnaven, jeg gaar i seng inden kaffen, men kan ikke sove. Mor er forkølet og har hovedpine.

Tirsdag d. 29. November

Bliver hørt i historie, jeg synes ikke selv at jeg kan det, men Møller siger at jeg kan det, jeg faar ikke karakter.

I fysik siger fru Kolby at nr. 17 skal komme op og lave forsøg, det viser sig at det er mig, det er morsom, efter mig er Aksel oppe. Det er en morsom tysktime. Jeg er hos tandlæge Stamp, jeg skal derop paa Tirsdag igen, jeg følges med Kaj Christiansen til skole og med Cristensen derfra, jeg henter min lygte hos cykkelsmeden, den koster 1,90 kr., en ny koster 1,85 kr.

Jeg læser leksier hele eftermiddagen og aftenen gaar ogsaa dertil, jeg læser lidt paa forskud, skriver dagbog for 29. – 11. Jeg sulter mig hele dagen undtagen med hensyn til slik, ogsaa paa det punkt maa jeg til at indeskrænke mig. Fie har købt billedbladet. Jeg gaar i seng ved 10 tiden, ruller paa gulvet, læser i ”K.f.G”.     

Onsdag d. 30. November

Fru Hansen er bange for at tage imod mig i nogle spring.

I naturhistorie hjelper vi overlæren at sætte bænke paa plads, tyskeren med menageriet kommer, jeg taler tysk med ham, han er hvist jøde, jeg faa et stykke slangeskind.

Vi har sjov i tysk, vi har faaet et gevaldigt sving paa at tale tysk efter at have hørt på ham.

Vi faar ikke noget for i svensk, i engelsk og haandgerningstimen er vi ovre at se seværdighederne, der er c. 200 dyr, dels levende og dels i sprit, de er rigelig de 25 øre værd, frk. Borch er fortvivlet over den haandgerningstime vi gaar glip af. Det regner, jeg er hjemme efter tingene til haand skolekøkken, det er morsomt, vi laver bøf med løg og hvidkaal, det smager dejligt, der er ingen at følges med hjem, der er nogen der foreslaar Evald, det synes de er et godt forslag, jeg kører hjem alene, Karin er her. Jeg læser leksier og regner stykker, i seng ved 10½ tiden, læser ”K.f.G.” færdig