Fredag den 11, Oktober 1940

Det er ikke nær saa svært at komme op som jeg havde ventet. Jørgensen siger, at jeg er en s—-mikke med min raportbog. Jeg har ikke rørt en bog til i dag, men det hele gaar meget godt. Jeg forsøger at læse i gymnastiktimen, men den gaar ikke. Melder mig som reserve til haandboldkampen med Kristianshavn i morgen. Jeg køber Illiaden. Boghandleren spørger, om det skal være paa græsk. Jeg ser Pip-Hans. Er med Karen hjemme for at regne opgaver. Hendes mor gir’ os et stort fad kager. De er nu forfærdelig søde ved mig. Jeg kommer hjem kl. 5. ꓕ og jeg er i anlæget efter valnødder til paa Mandag. Jeg faar nogle forfærtelige hænder. ꓕ er saa underlig i dag. Han skal ind til sine gamle kammarader i aften.

Lunn faar et lille fotografi af Inger forstørret for 13 kr. Far og mor er inde hos Grev Knuth, jeg er ikke indviteret med. Det er velnok synd for mig, for saa skal jeg tidligt i seng, det trænger jeg fantastisk til. Jeg plukker blomster til Knuth. Er træt og begynder først at læse lektier kl. 1 – hvad skal det blive til med mig, doven og dum. Jeg er dødtræt. Lunn og jeg har det hyggeligt i kontoret. Jeg forestiller at læse lektier. Piper henter kongemærkerne, der er solgt 1100 kongemærker her i kommunen, far de c. 750, men han kunde ha’ solgt mange flere.

Leave a Reply