Om Birgit Strunge

Birgit Margrethe Strunge blev født 28. maj 1924 som datter af præst Mogens Strunge Jensen og tandlæge Elise Magdalene Strunge, født Olsen.

Da Birgit blev født, boede familien i Slotsbjergby, hvor Mogens Strunge var præst, men i 1926 blev han kaldet til præsteembedet i Tårnby. Familien boede i Tårnby præstegård, Englandsvej 330, indtil Mogens Strunge gik på pension.

Birgit gik i skole på Korsvejens Skole. Derefter startede hun i 1936 Tårnby Kommunes Mellem- og Realskole, der var en del af Korsvejens Skole, men i perioden blev behandlet som en selvstændig afdeling.

Hun tog eksamen fra mellemskolen i 1940 og realeksamen i 1942. Derefter begyndte hun på Nørre Gymnasium.

I 1949 blev hun gift med flymekaniker Johan Klit Christoffersen, og boede derefter sammen med ham på Amager og i udlandet, bl.a. i England og Israel. Efter en årrække vendte hun tilbage til Amager, hvor hun indtil sin død boede Torfavej 2.

Birgit med forældrene om tebordet
Mogens, Elise og Birgit Strunge omkring tebordet en aften vistnok i 1950erne