Fredag den 1. December

Vækuret ringer 1 time for sent, saa fortæller jeg mor Bock, at jeg har haft næseblod, hun synes, at det er farligt at cykle oven paa saadan en omgang, og det er det virkeligt ogsaa. Henning er ikke i skole og Stoffer er rigtigt i sit es mellem 7 piger, han holder paa, at jeg skulde have en permanent bølgning, mit hår sidder ellers meget godt. Far og mor skal til middag paa d.A’ngleterre, Estisk forening I think. Tage er her til middag, han har en meget fin rom med ”Negritta”. [Negrita]Jeg lader som om, jeg taler i telefonen og aftaler stevnemøde med ”Kurt”, gaar hen til vandtaarnet og tilbage, en dreng paa c. 16 aar vil følge mig hjem, han beder om ”et lille godnatkys”, da jeg kommer ind beretter jeg om det skrekkeligt skete [?], da jeg er nede at vaske mig kommer f. og m. hjem, de er forarge [forargede] over at jeg ikke er i seng kl. 2.

Lørdag den 2. December

Jeg har ”kyssetegningen” med i skole, Eri sørger for, at Møller bliver opmærksom paa den og tager den, han holder først moralprædiken og roser den bagefter, det er Ibs fødsels- [fødselsdag], saa vi faar læst op af Tyggejørgen [Tykke Jørgen? mon ikke det er Tykke-Niels?]. Eri søger ogsaa, at vise Kolbye den, men det bliver heldigvis forgæves. Inger er med hjemme, vi har en vældig sjov med ⟊, hun er skudt i ⊥. Hun tager hjem kl. 5. Inger B. har fødselsdag, vi er sammen med dem inde at se Køresvenden, de lader vente paa sig. Stykket er ganske pragtfuldt, jeg tror, at jeg vil læse bogen [Køresvenden var baseret på Selma Lagerlöfs roman]. Vi er med dem hjemme til natmad, de har ogsaa depot, jeg læser programmet 2 gange. Far er som sædvanlig gnaven naar vi kører i sporvogn. I hjemmet 12½.

Søndag den 3. December

Sover længe, vi har det sædvanlige skrækkelige søndagsvejr. Hverken Tage eller Gunnar er her, jeg sover til middag i 2 timer, saa begynder jeg at læse ”den trofaste flod”, det er skrap kost ovenpaa ”Køresvenden”. Jeg fortæller drengene om den.  ⟊ er pragtfuld, ⊥ skærer i mit knæ med et barbereblad,jeg lærer ham new-itso [nok en dans]. Vi har en farlig skæg, saa jeg faar ikke læst lektier. Dorf skal med ind i polsk foreningen, vi 2 følges ad, far taler pragtfuldt, mændene sidder med taare i øjnene. Det foregaar under meget beskedne forhold, men de synger dejligt og der er hygge, de nilleker som far faar gir han mig. Konsul Reidiger er der. Jeg hilser paa mange af mine gamle bekendte fra da de var ude hos os [Vander ø.k.?]

Vi kommer med 12½ bilen og jeg gaar først i seng kl. 2, drømmer om ⊥, gid – og dog.

Mandag den 4. December

Er rent til grin i engelsk og faar tg% og omlektie, hun er helt skør. Jerseykoen er meget familiær. Faar ug% i geografi. Sidder og venter paa Inger medens hun er i bad. Jeg er lidt træt. Paa skolen fortæller jeg, at ⊥ og jeg har blandet blod. Skriver dag bog fra i Onsdags, det tager en time

Lektor Visti og hans frue, der taler en lille smule tysk er her, de siger, at det er en tynd rødgrød (hyldebærsuppe) vi faar. Vi taler Arne Sørensen og undgaar Hitler, da han kommer sammen med frk. Mouritsen, der er Nasist. Vi har ikke hørt fra Gisning i over 4 uger og hun er ikke speaker mere, det frygtes at hun er sat i konsentrationslejer. Jeg skal læse lektier, men begynder at tegne saa det bliver slet ikke til noget.

Tirsdag den 5. December

Der er censor i gymnastik, vi har heldigvis først i morgen. Kaj tegner en smart tegning til mig og lover mig en til. Stoffer er lige ved at gaa ud ad sit gode skin, ingen af os kan noget, da der er en lang pause, hvor ingen siger noget siger Inge: ”Nu beder vi for freden i Finland.” Almindelig jubel. Dorf og jeg har det morsomt og hyggeligt. ⊥ er dejlig. Organist Tuner [Thuner] er død, Inger var hans protege, Røde Jørgensen vil udrydde alt, der har med ham at gøre, saa nu er hendes chance for Kristkirken minimal. Jeg begynder at skrive latin fra 1. time, jeg maa snart have det færdigt, ellers bliver han skør. Far gaar ikke til maskinskrivning mere, der er for meget at lave m.h.t. Polen. Rüdiger ringer flere gange hver dag. Gid jeg skulde med til skoleballet den 16, der skal spille en revu, der hedder ”Uffe den spage.”

Onsdag den 6. December

Rosenholm spørger mig, om jeg har læst ”En falsk familie”, for den er nemlig saa skrap, som jeg skal have den. Jeg indviterer latinerne med hjem, men de har heldigvis ikke til [tid], for da jeg kommer hjem, skal jeg hente nøglen hos Købmanden og tage ind til fru Mouritsen med min tyrkisfarvede kjole til Julen. Jeg venter 1 time paa mor, der er inde i det gule palæ, jeg venter, og tager en smart grøn kjole med til mor. Karen har fri, saa jeg laver middagsmad. Tage er her, han har meldt sig som frivillig til den ambulance, der skal til Finland under overlæge Kivits [professor Ove Chiewitz], der skal [8?] læger med, han er nr. 5. Er henne hos overlæren 2 gange. ⊥ er ikke hjemme. Dansk baad minesprænges, [9?] mand gaar ned. Finderne vinder.

Torsdag den 7. December

Passer telefon, det er ejendommeligt, at nogle synes, at vi skal ligge paa næsen for dem, naar de har et par gamle bukser, som vi skal hente; andre er taknemmelige og spørger, hvordan det gaar med de stakler. Far faar Rotarymærket, jeg sætter det i knaphullet paa ham. Mor er som sædvanlig i Frihavnen. En mand, der er rejst til Tyskland, har faaet 10. aar i konsentrationslejer, fordi der er blevet sagt at det var kedeligt, at bomben ikke sprang 10 min. før. Far siger, at jeg aldrig maa rejse til Tyskland saa længe Hitler er der. Jeg begynder at læse i den trofaste flod, den er pragtfuld og fængslende, saa det er meget svært at lægge den fra sig. Mor er meget træt og nervøs, hun har hver dag en stor pose slik med hjem, jeg gør mit til at den og æblerne bliver spist.

Fredag den 8. December

Inger er syg. Stoffer smider om sig med komplimenter. Da der er skolecene faar vi fri fra latin. Jeg ordner nogle skuffer og begynder at læse i ”den trofaste flod” den er pragtfuld skønt den har en del svage steder. Dorf og jeg spiller djævlespil. ⊥ er meget morsom og sød. Vi har kirkekoncert med Inger Backer, frk. Sandberg og 2 strygere, der kommer kun 20 mennesker, men koncerten er glimrende. Dorf og jeg er derovre. Jeg skyder med 2. violinen og følger dem ud til bussen, de skal ud og er vældig søge. Vi faar en dejlig musikaften, frk. Sandberg synger paa teknik, Karin, Karen og Kaj er dejlige. Søster og Kaj er hvist blevet forlovet. Karen er[og] Riis er her ogsaa, han ligner Emil meget bagfra.

Lørdag den 9. December

Har ikke læst et suk til i dag. Faar mg+ i dansk og aritmetik. Inger venter paa mig medens jeg skriver geometri af. Eri faar en flaske neglelak af mig, og jeg en læbestift af hende. Konsul Rüdiger har indstillet far til polsk officer og det polske røde kors. Organisten gaar rundt og sælger juleblade, saa vi køber Blæksprutten, den har som sædvanlig faaet en god kritik, men er egentlig ikke særlig sjov. ⊥ er meget sød, men saa bliver ⊥ muggen og siger ingenting. Baade far og mor er nervøse. Jeg begynder, at reppetere engelsk, men saa faar jeg til gengeld ikke læst noget andet til Mandag. Inger B. er her at lave kontorarbejde. Mor er i Nationaltidenden sammen med oberstinde Fock og fru Bock. Mor og jeg lægger dej til brune kager, saa nu er det snart Jul. Lilly har bald,[bal] Inger er med og kommer først hjem 11½ [?]

Søndag den 10. December

Staar op kl. 11. ordner værelse. Gunnar har ikke tid at komme, da han læset til et 6. Jeg er lige ved at blive syg af den snoppede samtale ved mittagen. ⊥ er ude hele dagen. Jeg møder Lise, (gammel skolekammerat), hun har pels, hvide pelsgalocher og kjole over knæene og en mand, der er et hoved mindre end hende. Jeg begynder at læse Katerina, mor anbefaler den meget varmt, men ”det[den] trofaste flod” var bedre. Keder mig meget, de driller mig alle sammen. Fru Christensen, ”Tjørnely” har skrapt en mængde frakker sammen, hun er her til eftermiddagskaffe. Scheaffer er her, men det er saa hemmeligt, at jeg helst ikke maa hilse paa ham. Gaar tidligt i seng, men falder først i seng kl. 12, da jeg ikke kan blive varm.

Mandag den 11. December

Møder sammen med Trille og Eri til ekstraregning, vi har det vældig sjovt. M. Møller er for en gangs skyld nogen lunde venlig, mon det er fordi det er Fandens fødselsdag, Grete W. har fødselsdag, vi staar neden under vinduerne og hun kaster flødeboller ned til os fra 2. sal. Jeg fortæller ⊥ en vældig historie om, hvordan vi fejrer Fandens fødselsdag ved at smøre brun sæbe alle vegne, hvor lærerne tager og bytter deres tøj om i garderoberne. Vi bager brune kager og jeg tager ikke smaat til dem. Jeg skriver latin fra stk 10 til stk 50, det tager det meste af aftenen. Vi faar at vide, at vi har termin i denne uge uha. Mor og jeg tænker paa at tage til Tjustrup i Julen. Far er ude næsten hver aften, det er næsten for meget af det gode. Der er tale om, at Cheaffers søn skal døbes her i kirken i stedet for i St. Magleby.

Tirsdag den 12. December

Ak og veh, jeg laver noget rædselsfuldt haandarbejde.

Fru Møller er bekymret for min fremtid, men jeg svarer at jeg rejser til Amerika og gifter mig med en milionær eller 2. Vi har prøveeksamen i naturhistorie, jeg har lovet at gaa op for Trille, men vi trækker begge frinummer.

Gunnar er blevet forlaavet med Kirsten Lomholdt, saa nu er alle 3 drenge afsat, hun ligger paa hospitalet med knækket laarben. Jeg ringer til Karen Louise, hun har ligget i 3 uger med iscias paa Findsen, jeg maa se at komme ud at tale med hende en dag. Far praler værre end nogen sinde om alt, hvad ”de fine” har sagt til ham.

Onsdag den 13. December

faar mg i gymnastik til prøven. Genfortællingen til terminen er let, Inger læser min igennem og vi snyder meget. Bagefter omfavner jeg Brenstrup, vi laver en syndig sjov med Møller og Andersen. Faar ug- i geografi. Kan vie [wie] gevøhnlich intet latin. Far og mor er ude i aften, Dorf og jeg blander coctail og ringer til Adolph hos i pensionatet, jeg taler i telefonen og er naiv og forelsket, frk. Weber smækker røret i og er uhøflig. Vi taler om, at Christensen burde gaa med en eller anden pige, jeg lover at indvitere en del af pigerne fra vores klasse hjem en af de første dage, saa kan han selv vælge. Visti har sagt en masse ufordelagtigt om far inde hos Scheaffer, han kan ikke skrive os.v.

Torsdag den 14. December

bliver borte fra 1. time.

faar mg+ i genfortællingen fra i gaar, vi snyder efter større stil skønt bordene er rygget hulter til bulter. Vi faar læst op af Tykke Jørgen. Nu er jeg nede paa det mindst mulige i latin, jeg kan ikke svare paa ½ af spørgsmålene. Tage er her, vi er oprørte over, at Danmark undlader at stemme ved Ruslande exkludering af folkeforbundet.

Gunnar faar 13, saa vi er højt oppe.

Fru Red. er her til eftermiddagskaffe jeg følger hende ind mod byen. Jeg indviterer Inga, Trille og Inger til at komme og se paa Chr. Det fryser stærkt og der er isblomster paa alle ruderne, om aftenen kan jeg ikke falde i søvn paa grund af kulden, saa har jeg slaabrokken paa.

Fredag den 15. December

faar  mg i haandgerning. Jeg regner begge terminsopgaverne helt rigtigt, men sa siger Inger, Bent og Evald, at det sidste er forkert og jeg skriver 2 andre maader at regne det paa, bagefter viser det sig, jeg var den eneste i klassen der havde regnet det rigtigt, og jeg havde streget det ud. Jeg ærger mig naturligvis. Kan intet latin.

Far beder Chr. og mig om, at ortne boghylden i kontoret, da vi er færdige, for [faar] jeg 5 kr. og 3 poser nødder, laver en pæn skaal til paa Tirsdag. Nu er mor snart færdig med den norske trøje, og Karen med sin. Jeg foretrækker romaner 10 gange frem for et strikke tøj, hvor af man ikke bliver klogere.

Lørdag den 16. December

Jeg kan ikke regne terminsopgaven og geometrien kan jeg ikke beregne. Pigerne glæder sig til at besøge mig paa Tirsdag, saa faar Dorf eksamen, og han vil blive hjemme hos os. Graff Spee [det tyske panserskib Admiral Graf Spee] er i en søtræfning med 3 Englændere og maa søge havn, dens egen besætning sænker den. [da skibet først blev sænket d. 19. december er det klart, at dagbogen her er skrevet nogen tid efter den anførte dato] Jeg plukker risenknopper [rosenknopper?] i haven. Mor tager paa Weekend til Tjustrup og kommer først igen paa Mandag. Jeg gaar tidligt i seng og læser Adam Homo.

Søndag den 17. December

Sider ved ⊥ i kirken

Kaptajn Løjtnan Garde fra marinen er her til den gamle vægters begravelse, der foregaar under militærhonør, da han er den sidste fra Jylland. Han begraves i Kastrup, og jeg faar tilbud om at køre med i anker 2., men jeg har indviteret Inger.

Vi har det sjovt og hyggeligt vi giver Dorf et smart lille overskæg og en lille fip. Vi leger paa mit værelse skønt her er hundekoldt. Inger skal til Siersens fødselsdag kl. 6. Dorf laaner den tavse trofaste flod. Vi cykler ind til [Wosl.?] Thinimer [Cinema?]  Chr, og ⊥ skal købe julegaver, de vil desværre ikke med ind at se Elverhøj, men ⊥ gaar hellerikke glip af noget, for det er indspillet daarligt. Karen har smidt sin cykkelngler [cykelnøgler] væk, saa vi bliver kolde inden vi naar hjem.

Mandag den 18. December

Kommer for sent til engelsk, men kan give vejarbejderne skylden. Skoleballet diskuteres naturligvis ivrigt, gid jeg havde været med. Vi er i vandet, saa jeg vasker samtidig haaret, Inger tænker paa, at tage med hjem, men det vil ⊥ falde paa – faldnde, [?] saa hun tager hjem. Vi er begyndt med juleferien i skolen, ingen af os laver noget, hverken der eller hjemme. Jeg bliver skrækkelig forkølet.

Tirsdag den 19. December

Det er sidste gang jeg er duks i haandgerning, m. Møller giver os omleksie i engelsk. Grete kan ikke komme i aften og Inger skal i det kgl. med sjejken, (kongen er der) saa kun Trille og Inga kommer. Jeg gør mit værelse rigtig lækkert og mor køber kager og en æske chokolade. Christensen tager ud til sin onkel og da Dorf kommer hjem fra kemiprøven, hvor han faar 16, har han hovedpine og begraver sig i ”den trofaste flod.” Far har været inde hos Loui Babe [Louis Bobé] og fortalt om, at August Krog er ked af, at han sagde nej til et kors, nu foraarsager far, at han faar storkorset guldmadaljen med krone (Stavning). Inga og Trille og jeg har det vældig sjovt og hyggeligt skønt ⊥ er træt, ⊥ følger dem ikke en gang hjem, det gør jeg. Far skal sammen med Prins Knud i dag, han skal ogsaa til ”julestemning” i logen.

Onsdag den 20. December

Vi faar bjergbestigning, jeg er som sædvanlig uheldig og glider og rive huden af hænderne. Jeg kommer op i tysk og kan ikke et suk. Stoffer giver mig en farlig overhaling i latin. Jeg cykler med Bimmer hjem fra skole, vi har julebagt. Jeg cykler ind til fru Mouritsen, men møder ⊥ paa vejen, han har faaet 16 i kemi. Kjolen bliver pæn, bagefter er jeg henne at købe julegaver i Magaseng, men jeg bliver dog ikke færdig. ⊥ og jeg har det vældig sjovt, vi fortæller Chr. om, hvor morsomt det var i gaar aftes, han ærger sig over, at han ikke blev hjemme i gaar. Tage kommer til middag, mor og han har [??] mængde hemmeligt. Jeg køber en tevarmer til Maribo og sender nogle julekort. Faar vin og pulver og gaar i seng med snue.

Torsdag den 21. December

Pjækker for 1. time. Orne [Arne?] er syg, saa faar vi ”ekspedienten”, han er et tøjstativ, vi faar i begge timer læst op af Tykkeniels, vi splejser til julelys og gran; Evald har cigarer med og Børge gaar over efter nogle hos Olsen. Jeg faar 7,10 i karakterbog og Rosenholms videnspyr i latin er alt andet end rosende, der staar, at jeg ikke kan tage latinprøve. Vi faar fri fra latin, Inger er med mig hjemme, vi læser i en mængde gam[mgl] bøger fra 1600, far har] indviteret August Krog hjem angaaende fortjenestesmadaljen i guld. Karen F. er her. Det er meget glat. Far gir Inger 5 kr og jeg laaner ⊥ 50. Edel Magnussen [Magnusson?] kommer i morgen. Jeg faar brev fra H. O. (Henny), mor tror at det er fra Hans Kryger Olsen. Erik Hof drukner i Maribo sø. Frk. Mouritsen er her med den tyrkisfarvede kjole, den er flaterende, men mor siger at den er for kort. Vi tager juleafsked med drengene

Fredag den 22. December

Da jeg er forkølet, har jeg mors pels paa, vi har vikaren i 1. time, vi ryger cigaretter som i gaar og har den rette julestemning. Overlæren holder den sædvanlige juletale og bagefter læser Stoffer Terrie vigen op, han nyder sig selv og vi skyder til ham, Gibber er meget forlegen faar at komme til at ønske mig glædelig jul. Inger er med hjemme at klæde om, saa er vi hos hende og vi tager med Vennekes vogn til byen, vi møder Inge Jensen og Birgit Back, jeg faar købt de sidste julegaver og vi gaar i Scalabio at se ”Manden med jernmasken” af Alexander Dumac,

Jeg er med Inger hjemme igen, Tage og Edel er her til juleand, i stedet for juleaften, jeg spiser for megen rombudding.

G.[?] er her, vi har det meget morsomt og hyggeligt. I har været til et [mangler]

Lørdag den 23. December

Jeg staar sent op, da jeg er forkølet, i gaar fyrede vi i centralen, far siger at det har gjort ham forkølet. Gunnar er her, han taler om, naar han skal giftes, de vil have husassistent. Mor giver ham en pyjamas af flannel, han giver mig pakkerne (Illustration.) Jeg klipper et stykke af 2 kjoler, de skal ikke sømmes, det er ikke moderne.

Jeg er hos fru Jensen bag kroen og hos røde Arnes moder, med en stor julepakke. Jeg er selv ude i haven at fælde et træ og sætte det på fod, da jeg har pyntet det, er det det kønneste vi har haft. Far er som sædvanlig julenervøs, han køber baand til Poleon Restitutta, [Polonia restituta, polsk orden] vi synes som sædvanlig, at det nyeste er det kønneste. Tage er her efter sin julegave, vi har en hyggelig aften og kører ham til banegaarden. Skrædder Madsen skal sy en [composet? Måske præstekjole?] og et sæt tøj til far.

Søndag den 24. December

Jeg sover længe. Overtager noget af Karens arbejde. Hvor er her hyggeligt. Der er brev fra Isse. Gavekort fra Maribo paa 20 kr, hat og friserslag do. Jeg gaar over i kirken kl. 3 og ser folk strømme ind, Ministeren fra Polen fm [med?] frue og Readiger er med til gudstjenesten (Kirkene betjæning er inponeret) vi sidder i munkestolene, bagefter er de med inde i 1 time, jeg taler med fruen paa engelsk og med ham paa tysk, konsulen en forfærtelig sød, han giver os et billede fra Polen. Karin og Inger er her for 3. gang, vi laver selv maden og spiser først kl 7, jeg faar mandelgaven, konfekrusiner.

Jeg faar have fugle af Tage, natkjole af Karin og Inger Strømper af mor, 20 kr af far, Noël af Gunnar, handsker af arkitekten, chokolade af fru Chris, fra Maribo kommer en likørflaske, der ligner en bog, den overlader far til mig. Fru Håstrup Vig har syet en smart lille sypose. Vi er forgrinede ved kaffen, jeg læser juleposten, bliver overrasket, da der er fra groser Scheäffer. Karin og Inger bliver her i nat, de er in teresset i min skuffe med kesmetik, der er uorden i den, saa sætter jeg mig i gang med at ordne den kl. 1. julenat

Mandag den 25. December

Jeg er i kirke. Vi har glemt at købe rugbrød, saa faar vi af købmanden, han giver mig en æske chokolade. Jeg begynder at samle paa frimærker. Jeg opdager at Karen stjæler mit krem an mas. ”Saa faar vi alligevel en hvid jul,” da vi kommer fra gudstjeneste begynder det at sne. Jeg er huslig. Vi er forspiste. Jeg har sting i nyerne. Vi er paa julevicit hos Peter Andersens. Vi spiser frokost for 2. gang da vi kommer hjem. Vi skal cykle til Helgeshøj, men mors cykkel er i uorden, vi maser med den ½ time, for saa at faa en dejlig spadseretur derop.

Helge er kommet fra England, han lærer mig at spille Dard, vi har som sædvanlig en hyggelig aften der, vi synger julesalmer og spiser deres pragtfulde knas. Helge er blevet en rigtig sjejk, der siger komplimenter etc. Vi tager vogn hjem

Tirsdag den 26. December

Er ovre at høre Håstrup Vig, Bo og Frode er med inde bagefter, vi læser svensk. Det sner, saa alt ligner et eventyr. Vi tager til Tostrup, Kn. Jørgen og Grete henter os, vi er først omme at se deres lille lejlighed, de har en siamesisk kat, den tør ikke være alene hjemme, saa bliver den taget med op paa gaarden. Julebordet er naturligvis bugnende. Ruldi, Grete og jeg gaar en dejlig tur. Vi ser Jørgens dejlige fotografier og Fransen viser lysbilleder.

Vissi [Visti?] har faaet et bordtennis, vi spiller 1 time, jeg faar efterhaanden lært lidt. Vi bliver kørt til stationen, toget er ½ time forsinket og vi faar at vide, at der ikke er plads, men alle folk er saa flinke i dag, saa vi kommer ind i en overfyldt kupé, også sp. [sporvogn] er fuld, rutebilen er forsinket, saa den naar vi ogsaa.

Onsdag den 27. December

Staar op kl. 12. Er forspist, er pige. [dvs. klarer arbejdet, som pigen normalt ville lave] Fru Duurloo har været her i gaar, hun sender en buket fra gartneren. Gunnar kommer hjem med flyvemaskine. Dovner. Har gigt i højre skulder. Skriver brev til Henny og Isse.

Inger O. kommer her til middag, da vi hører om, at nogle af Lotterne er faldet i Finland, henter vi luftbøssen og gaar over at øve os, men ver eneste pil sidder fast i løbet, saa maa vi skyde med hagl. Det er en sand londontaage, saa skønt det er maaneskin kan man kun se et par meter frem. Jeg følger Inger hjem, der laaner jeg et billede af hendes svoger, det er ”Erik.”

Da jeg har set hendes julegaver følger hun mig hjem. Jeg skriver et brev til Bit fra Erik. I Holbæk fryser det 22°, her 10

Torsdag den 28. December

Staar op kl. 1, er ude hos Inger, hun er hos damefrisørinden, saa tager Helge og jeg en tur med vore kælke, vi fragter bag hestevogne og tager Inger i møde, vi finder paa Mille og Nille. Vi faar en vældig sjov eftermiddags kaffe og Inger er med hjemme at se det brev jeg har skrevet til mig selv. Far og mor skal til grevemiddag hos oberst Fochs, jeg maa ikke være alene hjemme, saa cykler jeg paa weekend til Helgeshøj, først læser jeg BT, senere danser jeg med Karen, Kaj og Helge, det gaar straalende. Helge tager kl. 11 til bal i garderforeningen. Vi faar hyggelig aftenkaffe, da de gamle er gaaet i seng slukker vi lysene og har det hyggeligt. Jeg ligger paa Karens værelse, vi snakker hyggeligt.

Fredag den 29. December

Vi staar op kl 9, Gerda spiller paa kammertonen og vi gaar ned til morgenmad, hvor er her hyggeligt. Karen og jeg gaar en snevejrstur til st. Magleby, jeg bliver til middag, onkel Hans* ham fra Fælleden er her ogsaa. Jeg hører en svensk koncert og tager hjem kl. 2. Brev fra Inger M.

Mors referat af festen hos boberst [oberst] Fochs i gaar. Karen vender hjem. Far er til reception i det polske gesantskab. Mors klinikdame fru Poulsen er her til kaffesladder, vi faar hele lidelseshistorien. Jeg skriver brev til Henny og Isse. Vi spiser aftensmad ved stearinlys. A. Kristensen er her paa aftenbesøg, de har haft saadan en sørgelig jul, for de har fortalt Poul, at han ikke er deres egen. Er i bad og vasker haar. 15 mand gaar ned med en dansk baad, saa nu har krigen kostet 125 danskere livet. Nu kommer Norden snart med i krigen.

Lørdag den 30. December

Jeg faar en penneven i Norge. Markman Hansen, fars Rotarykammerat, har faaet det ortnet saaledes, at Amagerbanken betaler ½ af Lenders kaution. Jeg sender ind til Henny paa New Zeeland. Nu er jeg heldigvis ikke pige længere (her i huset). Jeg fører aarsregnskab, udg: 1613,63, ind: 1894,57 kr. Jeg skriver brev til Inger Madsen og til Ida i Norge. Mor og jeg læser engelsk og jeg geografi. kl. 12 fejrer vi mors 43-34 aars fødselsdag. Der er igen brev fra den unge polak, han beder os om hjelp, men det vil være meget farligt, en dansker kan ikke hjelpe folk til tysklands fjenders front. Der er brev fra morbror Otto, de er flyttet hen i kasernen, han ønsker, at han skulde til fronten i morgen, jeg vilde egentlig ogsaa gerne hjelpe. Jeg har nogle nervøse trækninger i venstre øje. Mor strikker den norske trøje færtig.