Lørdag den 16. December

Jeg kan ikke regne terminsopgaven og geometrien kan jeg ikke beregne. Pigerne glæder sig til at besøge mig paa Tirsdag, saa faar Dorf eksamen, og han vil blive hjemme hos os. Graff Spee [det tyske panserskib Admiral Graf Spee] er i en søtræfning med 3 Englændere og maa søge havn, dens egen besætning sænker den. [da skibet først blev sænket d. 19. december er det klart, at dagbogen her er skrevet nogen tid efter den anførte dato] Jeg plukker risenknopper [rosenknopper?] i haven. Mor tager paa Weekend til Tjustrup og kommer først igen paa Mandag. Jeg gaar tidligt i seng og læser Adam Homo.

Leave a Reply