Fredag den 1. September 1939

Læser ikke morgenavisen for 1. gang i lang tid, da jeg ikke tror at der er noget, da jeg kommer paa skolen faar jeg at vide at krigsløbesedlerne er sendt ud, vi følger nu begivenhederne time for time, i Rosenholms time læser vi aviser og er ovre paa teknisk skole at se hospitals forberedelserne, vi gaar over paa hjørnet at høre radio uden lov, Inger og jeg gaar dog hjem efter 20 minutters forløb og faar en skrækkelig overhaling af mor Bork, 1/4 time senere kommer de andre, de bliver sendt til overlæren der til ”mors” store skuffelse ikke gør noget, Kolby siger at vi ikke maa gøre det mere, men at han vilde have gjort det samme. Vi faar fri fra latin, jeg ortner mit værelse til faster og onkel kommer, de er her lidt, og saa kører vi til Kollesgaard, [Køllesgaard, Humlebæk]der bliver vi farvefilmet og fotograferet paa kryds og tværs, som spiser vi en herlig middag og sidder hele aftenen og delvis snakker hyggeligt, Polen og hører radio, vi kører hjem i det pragtfuldeste maaneskind og hører pressen der er vældig spændende, 12 flyvere er skudt ned, Varsava og 6 andre polske byer bombarderet o.s.v. Paa raadhuspladsen er der meget tæt, vi kører hen til hotel Astoria hvor Englands Tysklandspresse bor, vi ser red. for Dayli Telegraph. Faster giver mig 2 paar strømper, jeg ryger cigaretter med negotinfilter. Tager har ringet 3 gange og Gunnar 1, saa vi beslutter at tage hjem, Christensen og Lundorf er kommet.

Tage sidder og venter, vi drikker aftenkaffe i havestuen, faster og onkel bliver et paar timer, saa mener de at vi skal være alene med Tage. Vi ved at 7 underlæger er indkaldt men vi ved ikke hvem. Vi mobiliserer 6 aargange. Tage tror ikke at der er fare. Far har i dag været til Riedegers 10 aars jubilæum i Danmark, de har siddet ved radioen uopladelig i mange døgn, der er politivagt ved dem. Far kører Tage til Heimdal, jeg gaar i seng 2,30 og kan kun sove daarligt, drømmer at vi slaas hele tiden.

Lørdag den 2. September 1939

Sover kun 3 timer. vi bestiller ikke noget af betydning paa skolen de laver rammer til mørkelægning o.s.v. Christensen og Lundorf flytter rigtig ind i deres værelser. Tage ringer farvel, far og jeg cykler ud til reden, vi hilser paa Nordman Andersen [?] og nogle officerer, Tages kahyt er vældig hyggelig, han har faaet gasmaske o.s.v.; Vi vinker farvel i ½ time og ser paa Niels Juhl. Mor og jeg er henne at købe hver et par Herzsko, folk hamstrer saa det er ganske utroligt, vi kan kun faa smaa mængder af sukker o.s.v. Jeg kører selv hjem gennem byen kl. 6, det har jeg aldrig prøvet før, jeg kører lidt bag Lundorf. Far er hysterisk ved middagsbordet. Jeg er meget forkølet. Vi sender afbud til at gaa i Apollonrevyen. Tyskerne besætter mange polske byer. Afslutter en længere epistel til Henny. Studenterne er inde at trykke rektor i næven, saa nu er de for rette akademiske borgere at regne og han siger det samme som han plejer.

Søndag den 3. September 1939

Er i kirke, den er stuvende fuld. I formiddag erklærer England, og kl. 17 Frangkrig Tyskland krig, saa nu er verdenskrigen for alvor udbrudt, 134 polakker bliver dræbt og et stort slag er i gang ved Schangstohova [Czestochawa]. Visti er ansat ved den danske radioavis. Gunnar er herude, han arbejder meget ivrigt i Domus Medika, paa at besætte sorteringsstationerne, Ellehauge og 4 medicinere skal være paa Korsvejen. Jeg læser 2 hefter om gasangreb. Vi gaar en pragtfuld eftermiddagstur. Tyskerne lægger miner ud i Østersøen. Lundorfs værelse ser skrækkeligt ud, saa vi er med at sætte billeder op og flytte om saa det bliver vældig hyggeligt, vi maa have gjort det samme med Christensens. Scheaffer er hele tiden paa traaden, selv under presserne sidder de og aflytter sammen. New Seeland gaar mod Tyskland. Gaar først i seng kl. 1. Mor giver mig en hat.

Mandag den 4. September 1939

Cykler til København, far køber 2, og mor og jeg hver 2 par sko, vi har ogsaa en mængde andre ærinder, jeg køber stof til en vinterkjole og en del undertøj. Vi møder en mængde bekendte i byen. Tyskerne torpedere en amerika baad med 1700 mand, 1400 reddes. Englænderne tager til gengeld Bremen. Vi er hos fru Mouritsen, jeg faar en dejlig vinterkjole, søger et par sko med japanhæl, men forgæves. Taler med fru pastor Petersen og Erik. Nu bruger mor Christensens klædeskab, gid jeg maatte faa det, men jeg faar nok et andet. Man kan ikke faa fisk, da de ikke tør gaa ud for minerne. I aften maa privatbilerne gaa for sidste gang i ubestemt tid. 12 lejligheder i en ejendom i Esbjerg bliver skudt i grus, 1 dræbt og mange saarede, der bliver kastet mange bomber. Skriver stil om baciller og gaar ned at høre radio, er død træt, men gaar dog først sent i seng. er megt forkølet.

Tirsdag den 5. September 1939

den engelske stil, mor skrev faar jeg slet+ i, i diktaten g+/g+. I naturhistorie sidder vi i gaarden, vi har det veldig sjovt, men saa bliver de graave [grove]. Vi faar en vældig latinlektie for, saa jeg maa læse flittigt. Sagfører Skjærn er her til eftermiddagskaffe med nogle herrer. Karen F. paa visit. Aksel Kristensen til middag, fruen senere. Træt.

Onsdag den 6. September 1939

Møder kl. 9. kan ikke regne geometri, ug i geografi, forstaar ikke latin. En tysk undervandsbaad løber paa grund i lillebælt, men kommer heldigvis løs, saa vi slipper for at tage den. Jensens sender en kringle som tak for bryllupet. Nogle lastbiler er her til begravelse, politiet noterer disse da det ikke er nødvendig kørsel. Der er trav, næsten uden biler. Kødet stiger 40%. Er træt og læser lektier hele dagen. radioen bliver repareret. [Der er tegnet et krigsskib]

Torsdag den 7. September 1939

Hr. og fru Kolbye maa ikke komme i skole da deres unger har skarlagensfeber, ”mor” er ude at se girafferne med de smaa, saa vi har mange fritimer, Rosenholm er saa venlig at tage latin med os fra 1-2, vi er kun faa og kan ikke spor. Jeg har ”the Polish navy” med, Bent laaner den med hjem, de er helt tossede med den. Vander blomster, mange af lektierne er om, saa jeg har ikke meget at bestille, nu skal vi til at spare paa elektrisiteten. Kristensen slaar plæne. Franskmændene gaar gennem Sigfredlinien. Polenbogen skal trykkes i artikler i Kr. Dagblad.

Fredag den 8. September 1939

Vi faar vikar i regning, Nielsen, vi laver mæktig sjov hos ham, men til sidst faar jeg dog medlidenhed med manden. Baade i svensk og tysk kommer jeg lige op i det jeg ikke kan. Jeg giver Henning min poesibog, vi har en vældig sjov med den, ogsaa latintimen er sjov. Læser til i overmorgen, da jeg ikke synes at vi har noget at lave. Snakker paa Lundorfs værelse, Kristensen fortæller sjove skolehistorier, jeg har hovedpine, saa jeg cykler ud til Inger, der faar jeg en pose blommer, hun tager med hjem, vi gaar tur og kommer hjem at lave kaffe, ved kaffen er mor nede at ortne skuffer, saa studenterne og vi har det vældig sjovt, Ingers mor ringer at hun skal komme hjem, saa mor og jeg følger hende ud, stjernerne kan rigtig sees på himlen da næsten ingen lygtepæle er tænt. København ser helt mørk ud. Mor kan ikke lidt at jeg maler mig.

Lørdag den 9. September 1939

Vi har vikaren i 4 timer, han er helt ødelagt, først faar Erik en lussing og saa faar Eri til vores store forargelse ogsaa en, jeg jeg fryder mig over det, han laver naturligvis skandale. Heller ikke hos Rosenholm bestiller vi noget, da han fortæller om en bøde han har faaet i Vejle, saa vi havde ikke behøvet at være i skole i dag. Jeg er inde hos fra Mouritsen at prøve en bluse og en ulden kjole. Henning og Geert skriver i min poesibog. Lundorf er oppe paa mit værelse, vi har det vældig sjovt, saa jeg faar slet ikke læst lektier. Vi er ovre i anlæget at spise pære, fru Chris tilbyder sin assistangse med at pynte kirken i morgen, men Karen F.  kommer, hun har dejlige blommer og blomster med. Jeg hjelper med at lave buketter og laver som sædvanelig en krans. Drengene er i studenterforeningen. Jeg er i pjattehumør og mor klager over at hun er bange for at jeg skal blive tarvelig da jeg synger ”Hver er min Herre”. [måske: hvor er min herre?]

Søndag den 10. September 1939

Kirken er yndig, snakker med Inge Jensen, fru Lindbo Larsen skælder far ud og er ganske hysterisk, hun mener at far kom med personligheder i prædiken. Vi gaar tur inden middag. Gunnar er her, men tager afsted til Domus Medica hvor han stadig arbejder. Huset er menneskeøde, saa jeg gaar op at læse lektier paa forskud. vi hører radio, mor og jeg er ovre i kirken at tage mange af de kønneste buketter. Jeg laver en pragtfuld en til mit værelse, tegner den og ortner tegnesagerne, det er længe siden at jeg har tegnet sidst. Radioens program er blevet saa lødigt i den sidste tid, vi hører Ave Maria, His masters vois og mange andre, der er ogsaa, der er ogsaa [gentaget] besøg hos firlingerne [firlinger, født i Breth 1936, var danmarkskendte og blev omtalt i pressen m.v.]. Vi har det vældig hyggeligt, far fremlægger nogle filosofiske betraktninger om krig i al almindelighed og denne i særdeleshed. Ogsaa i dag er jeg meget pjattet, men hvordan kan jeg være andet.

Mandag den 11. September 1939

Fru Maane, den ged har givet mig mg+ i engelsk stil, hun kan naturligvis se at jeg ikke selv har skrevet den og siger, at saa vil hun ikke tage mod karakteren. Vi har en yndig lille pige i fysik, overlæren er inde at høre paa hende, jeg er oppe. Faar mg+ i dansk fortælling. vi giver kunstigt aandedræt i salen. Det har regnet meget i dag. Far har en artikel om Shangstohova [Czestochawa] i ”Kr. Dagblad”. Lundorf og jeg snakker skole, læser paa forskud. Inger laver kontorarbejde. Er fuldstændig vild og spiller Lampeth Walk paa syltetøjsglassene, da far er færdig med at tale om at han er glad for at jeg alligevel ikke blev en dreng, vi ikke er med i krigen og jeg ikke ligger i skyttegravene har vi det vældig morsomt Skønt Tyskland for længst har meldt Warsavas fald er byen dog i Polakkernes hænder og er centrum for kampene. [Det nederste mangler i skanningen]

Tirsdag den 12. September 1939

Vi faar genfortælling for, Rosenholm er i konfirmationstøjet og vi har en vældig skæg, Ove er i skole for sidste gang inden han rejser til Holbæk, vi er kede af det. Vi læser filmsromaner i regnetimen, Rosenholm giver os fri fra latin, vi er oppe paa hjørnet, Gert giver mig en flødebolle i hovedet, da jeg kommer hjem taler jeg med Lundorf 2 timer, fortæller at vi har haft afskedsfest for Ove og at det saa er skik at bombardere hinanden med negerkys. Skyder efter stærene, men uden resultat of cause. Læser paa forskud, aftenkaffen er vældig morsom. Det øsregner.

Onsdag den 13. September 1939

Vi bliver hørt i bjergning og kunstigt aandedrat, forlorne tænder og glasøjne tages ud inden oplivningsforsøget. Sjov i geometri, Rie udmærker sig særlig. Drengene svigter fra latin. Far har været paa travbanen som repræsentant for kirken, der er rundskue og velgørenheds trav, han er hjemme at hente Chr. [Christensen] Ld. [Lundorff] og mig, vi er inde i bestyrelsens lokaler og taler med fru overdyrlægen, de er vældigt søde og det er fantastisk sjovt. Schmit har været her med en mængde blommer, artiskokker og græskar, senere kommer de med en masse blommer fra Helgeshøj. Mor vasker mit haar og giver det masage. Ortner værelset til i morgen, de har meget travlt med at ortne huset til i morgen baade fru Block og kaagekonen kommer.

Torsdag den 14. September 1939

Vi spiller fint i langbold. i 2 timer laver vi sjov hos armanden, vi er meget undskabsfulde, ”mor” kommer nemlig og skælder os ud paa forhaand. Rosenholm retter stile, saa i den time kan jeg forberede mig til latin, Rosenholm skryder [?] med os alle, vi kan ikke noget som sædvanelig. Det regner inden sjuskonventet kommer, saa her er en yndig regnbue paa himlen. Vi gaar en tur, er ovre at se Jalouase [?] og de andre sædvanelige steder. De har deres sædvanelige gode humør paa. Ser mit værelse. Da der ingen damer er til provst Balslev er jeg saa heldig at faa ham til bords, [der er mange præster af Balslev-slægten, men det vides ikke, hvem af dem, der i 1939 havde titel af provst. Muligvis Thorvald Balslev, Vartov?] der holdes mange taler, de ser hvem der kan holde den længste uden at sige noget, en af dem er til mig, skål drikkes for mange, der er en masse sangere, saa studentersangene kommer frem, Alsinger spiller, der er en vældigt flot luftværnsøvelse over byen, vi er ude at se paa de store prosektører. Læser ikke til i morgen, til mors store forargelse. Yndig og morsom aften, som vented.

Fredag den 15. September 1939

Blaa Mandag, maa læse forud i hvert frikvarter. Kolbye igen, det er dejligt at bestille noget efter armandens[?] timer. Jeg kan slet ikke tænke da jeg kommer op i en let geometriopgave, beder Rosenholm undskylde mig hvis jeg svarer idiotisk, han er vældig sød. Jessen har ordenlig nydt godt af festen i gaar, far er gal over det. Mor kommer hjem med mavepine fra klinikken, hun gaar i seng med blommeforgiftning. Sover til middag og gaar tidligt i seng, da der næsten ingen lektier er. Tyskerne indtager et stort polsk oliefeldt. Fisker og Stejnke gaar af [trafikminister Fisker, justitsminister Steincke] og de nye indsættes i dag. Paa skolen er ”mor” lige ved at tude da Inger og flere andre fortæller at de skal have ekstra undervisning hos Gibber, de gør det ogsaa paa en meget stødende maade, jeg synes i hvert fald at jeg har rigeligt i de reglementære timer. Ogsaa jeg kan mærke, at jeg har spist for mange blommer. Drengene har i de sidste 3 dage været halvkedelige. Tegner og gaar tidligt i seng.

Søndag den 17. September 1939

læser aviserne paa senge. Overdyrlægens er indenfor efter en bil, jeg snakker med dem medens de venter, de er vældig søde. Ogsaa i dag ligger mor, men hun staar dog op i eftermiddag. Snakker med studenterne i 2 timer. Laver eftermiddagskaffe, da Jessen har fri. Lektier. Russerne overskrider den russisk/polske grænse, Varzava bliver bombarderet meget voldsomt, 60.000 londoner demonstrerer mod krigen. Luftfartsministeriet i Berlin bombes. Gunnar er her til kaffe og aftensmad; vi hører radio hele tiden, mor kommer pludselig i seng med høj feber og den sædvanelige mavepine, hun har det meget daarligt, saa hun faar 20 draaber morfin. Far har hovedpine saa han tager til København, saa er drengene og jeg ene, Chr. skriver græsk i min poesibog og Lun. læser kærlighedsdigte, vi er nede i køkkenet at drikke skuash i stedet for kaffe.

Mandag den 18. September 1939

Bestiller meget i tegning. Vi har armanden i geografi, Eri sidder og ser beundrene paa ham, og saa gør vi det ogsaa, hun er helt ude af flippen. Vi er dovne i gymnastik. Har hovedpine og læste lektierne i gaar, saa jeg gaar ned og laver sjov med Lundorf, far finder 3 katteunger i haven, de 2 fanger vi, den ene er from og grim, den anden arrig men køn, jeg har dem med oppe i soveværelset til hos mor. Fru Chris og Jessen er ude at plukke hyldebær. Samler frugt ind og hopper ind af vinduet dernede til dem, de spiser alle blommerne, hører radioavis. Læser lektierne hos mor. Far er til menighedsraadsmøde hos Niburs, saa jeg er nede hos studene, vi hører gamle danse i radioen, Jessen er ogsaa til kaffe deroppe, men saa taler vi engelsk, Lundorf ringer til Gentofte. Det et yndigt vejr. Mor kommer og smider mig i seng da jeg har hovedpine, men i lag bliver pinen svag. [lyder som et ordsprog?]

Onsdag den 20. September 1939

Vi leger landskamp mellem Danmark og Sverrig i haandbold, jeg er Svensker og vi vinder. Vi har armanden i geografi, jeg tegner en karikatur af ham, han tager min lommebog, men jeg river den fra ham. Da jeg ikke kan min latin siger Rosenholm ”Det nytter ikke at se paa mig med store, barnlige, runde og himmelblaa øjne, det staar i bogen.” Lundorf trøster mig, vi hører radio og har det veldig morsomt. Mor fortæller at sogneraadskaserer Fischer er druknet, det er sandsyneligvis selvmor. Eri og Rie har været ude at sælge høstblomster, de kommer tilbage hertil og besøger mig, vi hører en kat sige miv, det viser sig at det er en killing der sidder under min sofa, den er rasende og vi har en vældig sjov med den. Mor er oppe igen. Ved vantaarnet sker en temmelig stor bilulykke med en af kommunens store vogne. Skriver dansk stil og er nede til kedelig aftenkaffe. Karen Fisker ringer 2 gange i dag.

Torsdag den 21. September 1939

I haandbold er jeg halfback, jeg løber til jeg bliver sat ud af spillet og bliver maalmand, men der skures saa 3 maal til mig. Faar 6 i mat. Vi faar stil for, jeg taler i frikvarteret med Rosenholm og siger at stilen er for let. Er oppe i et æbletræ, river mig, men faar de dejlige frugter, er nede paa studenternes værelser paa sjov. Frk. Gregersen, der boede hos hos[os] synger rædselsfuldt i radioen. Laurits Melchor bagefter fra Danmark, det er naturligvis pragtfuldt. Gert Jensen er her at tælle blokken op. Den lille sorte mis ”Hittebarnet” er inde, den er nær ved at slaa os i hjel. For sjov skriver jeg et brev til x. Engelsk, svær stil. Er ikke til aftenkaffe da studenterne ikke er hjemme.

Fredag den 22. September 1939

Rosenholm siger knap tak for bogen, han er dog meget flink. Far har Krakow artiklen i Kr. D. De samvirkende menighedsplejers representanter er her ude, bl. Alfred Th. Jørgensen, far faar hans bibelhistorie og senere faar jeg den. Ved middagen taler vi om forretninger og det viser sig at far en gang har købt et dødsbo med 600 par sko, siden har han købt 450 par flipper, vi er ved at omkomme af grin. Er lud doven. Vi 3 keder os, Lundorf havde fødselsdag i Tirsdags, da vidste vi det ikke, men saa fortæller jeg mor, at det er i dag, vi gaa tur og er paa bukken efter kager. Gunner er her til ”fødselsdag,” men han gaar temmelig tidligt. Er længe nede paa drengenes værelse, Lundorf fortæller historier og vi er meget forgrinede.

Lørdag den 23. September 1939

Vi har prøveregning, det gaar skrækkeligt med mig, Kolbye giver mig en tordentale, han finder at jeg ikke har forantred mig til min fordel og at jeg er tarvelig. Gaar ud til Inger, de har travlt da hendes søster skal giftes i morgen. Jeg er hjemme at hente en pragtfuld buket blomster til hende. En mand er efter mig ude på de ensomme veje. Inger er ene hjemme, jeg faar en kurv store æbler, vi er paa det værelse han [hun] faar efter sin søster. Hun er med hjemme og vi er inde hos Lundorf og fortæller om at hun har været ude at ride, han faar bagefter at vide at hun er meget rig og fornem, Inger og jeg laver en lille komedie, han skal tro at jeg gaar med en og at hun er mellemmand, Inger kan ogsaa vældig godt lide ham. Jeg digter revy vers, mor er forarget, men far er glædelig imponeret, han tilbyder at udgive dem senere, Lundorf er forkølet og gaar i seng, han faar toddy, jeg er længe inde hos ham.

Søndag den 24. September 1939

Sidder længe paa Lundorfs værelse, han ligger i sengen, Christensen er her ogsaa, vi har det vældig sjovt; han er dog ikke mere syg, end at han kan staa op til middag. Den stil jeg skal aflevere paa Torsdag sætter jeg om paa vers, far er helt tossed med mig, ved middagen skaaler han med coleca [kollega] og holder tale for at drille mig. Jeg gaar en tur op ad Gammel kirkevej med Lundorf og Christensen, der skal være en sølvrævefarm. vi er ogsaa i anlæget og ved basenget. Ruldi kommer til kirke. Kirken er fuld, mange konfirmanter. Der er mange inde til eftermiddagskaffe. Vi gaar en tur, det hagler kolosalt og himlen er fantastisk. Ingers søster har bryllup. Efter middag laves der kontorarbejde, hele familien er samlet om kakkelovnen og vi hører musik. Vi fortæller orginisthistorier ved aftenkaffen. Ved 11 tiden gaar jeg op at læse lektier, fryser kolosalt.

Mandag 25. September 1939

Vi slaas i pralebønner ovre paa den anden skole, Lund er vældig indladende. Jeg sidder ved Inger i dag, hun giver vindruer. Jeg er halfbak, laver en masse saa jeg er meget træt bagefter. Snakker med Lundorf hele eftermiddagen, han er oppe paa mit værelse, jeg laaner ham min klaverskole. Jeg er hos Holst med min cykkel der er punkteret, han fortæller mig at der aldrig har været en englænder i forretningen skønt der staar ”Inglish spoken” Er hos Niebuhr for far. Da Lundorf hører paa det ringer jeg ud til Inger og lader som om det er min sjejk og at vi aftaler et stævnemøde. Drengene er i biografen. Kaktussen kommer ind, den er vældig smuk. Niebuhr er her til aftenkaffen, mor og jeg fortrækker ned i køkkenet hvor der er dejligt varmt. Faar tykke [?]

Tirsdag den 26. September 1939

Far er gnaven. Mor vasker og jeg laver frokost. Kommuneingenøren er her angaaende en vej gennem anlæget og hospitalet. Det er et yndigt vejr, saa vi tænker paa at tage i dyrhaven. Digter stil. Gaar tur, læser lektier og keder mig, er træt. Lavet sovs. Gas og elektrisitet stiger, far er gnaven og jeg bliver skældt ud. Karin og Inger laver kontorarbejde.

Onsdag den 27. September 1939

Kan ikke engelsk. Vi faar en let Terminsgenfortælling ”Tyvebanden i Jordløse,” Inger retter den og jeg har ordbog. vi er alle lettede ovenpaa den omgang. Uden undtagelse har vi glemt at regne aritmetik og vi beslutter ikke at aflevere den. Far er i Næstved med Redaktøren, saa Lundorf og jeg er alene hjemme, vi har det usædvanelig hyggeligt og morsomt, der er brev fra Henny, jeg lader som om det er fra min sjejk. Han hjelper mig med aritmetikstykkerne, og da mor kommer hjem regner hun dem. Jeg kører til korsvejen paa 1 ¾ min. og afleverer opgaverne hos Kolbye. Laurits Melchor synger som Lohnegreen, [Lohengrin] det bliver desverre ikke transmiteret. Jeg begynder at klippe mine gamle silkestrømper i stykker til en sængeforelægger. Tenna har underlivsbetændelse, det faar hun altid, naar vi skal til termin.

Fredag den 29. September 1939

De regneopgaver vi faar er alt for lette, saa vi afleverer alt for tidligt, paa 1/6 af tiden er jeg færdig, hun hænger sig i et par smaating og giver mig kun mg+. Vi har hul i hovedet i latin. Lundorf og jeg snakker hele eftermiddagen, saa jeg faar ikke læst. Grev Knud ringer, han vil male herude. Hjelper mor at lægge tøj sammen. I aften er her en pragtfuld varme i kabinetted, vi 3 har det vældig sjovt ved bøgerne, med klogskab bliver det ikke til meget. Karin indviterer os til hendes fødselsdag paa Onsdag, vi skal i det kgl. at se Ulla i Valkyrien.

Lørdag den 30. September 1939

Kolbye hævner sig, han siger, at de opgaver vi faar, skal man kunde regne i 3.M, vi sidder alle med røde pletter paa kinderne og sveder, det er skrækkeligt, da befrielsens klokke ringer, farer vi ud, vi er tunge i hovedet. Sætter blomster i vand. Skriver brev til Henny. Studene og jeg har det vældigt sjovt. Er i bad og vasker haar, Tage kommer uvented, jeg maa ikke gratulere ham til [pigen?]