Mandag 24. April 1939

Det er Ingas fødseldag, hun gir flødeboller og er vældig sød. Jeg skriver poeng i langbold. Køber Skolebillede. I relegionstimen sidder jeg i gaarden og ser paa at de andre spiller, det er hundekoldt. Inger er med hjemme at faa en buket violer, jeg plukker ogsaa selv til fru Sheaffer. Ortne mors og egne negle. Jeg laaner kjole af mor. Vi køber blomster til begge fruerne Cheaffer. Lektor Visti og Ove og frue er der, det er en dejlig middag, jeg spiser meget, vi er oppe at se Frank og Augnetes lejlighed og brudegaverne, de er pragtfulde, A. er blevet saa sød i den sidste tid. Drikker i aftenens løb 3 glas vin. Jeg er meget paa Jyttes værelse at se hvad hun har købt i paaskeferien i Tyskland. Ester har faaet et dejligt fransk værelse. Fruen er blevet raskere igen. Vi faar heig tee [high tea?] inden vi tager hjem kl. 1. Der [det] har været meget hyggeligt. er temmelig sent i seng.

Onsdag den 23. August 1939

Onsdag den 23. August 1939

Begynder paa frisvømmerprøven, svømmer ryg, flyder og forsøger at samle korset op, men forgæves. Har ikke skrevet engelsk saa jeg faar ikke lov til at rette. faar ug- i geografi, vi faar varmeferie i latin, saa jeg kan følges med Inger. Er i anlæget at se boringen til det nye hospital og i pæretræet, har lang danskstil og mange lektier. Karin og Inger læser korektur. Rusland-Tyskland slutter ikkeangrebspagt.

Torsdag den 24. August 1939

Svømmer 200 meter bryst og prøver at faa korset, men forgæves. Bliver hørt i naturhistorie og faar 7.2. Børge skælder ud over Kolby da han hører paa det, det lyder saa morsomt at Kolbye ler. Vi har latin i den gamle realklasse da der er køligt, vi kan ikke spor. Laaner Ingers engelske stil og skriver den af, derude hører jeg at Tyskland og Polen mobiliserer. Fru Korneelhussen og Iris [?måske Cris?] er paa visit med blommer. Frederik kommer med blommer til Karen, hun giver mig dem. Aftenkaffen er vældig morsom.

Mandag den 11. September 1939

Fru Maane, den ged har givet mig mg+ i engelsk stil, hun kan naturligvis se at jeg ikke selv har skrevet den og siger, at saa vil hun ikke tage mod karakteren. Vi har en yndig lille pige i fysik, overlæren er inde at høre paa hende, jeg er oppe. Faar mg+ i dansk fortælling. vi giver kunstigt aandedræt i salen. Det har regnet meget i dag. Far har en artikel om Shangstohova [Czestochawa] i ”Kr. Dagblad”. Lundorf og jeg snakker skole, læser paa forskud. Inger laver kontorarbejde. Er fuldstændig vild og spiller Lampeth Walk paa syltetøjsglassene, da far er færdig med at tale om at han er glad for at jeg alligevel ikke blev en dreng, vi ikke er med i krigen og jeg ikke ligger i skyttegravene har vi det vældig morsomt Skønt Tyskland for længst har meldt Warsavas fald er byen dog i Polakkernes hænder og er centrum for kampene. [Det nederste mangler i skanningen]

Torsdag den 7. December

Passer telefon, det er ejendommeligt, at nogle synes, at vi skal ligge paa næsen for dem, naar de har et par gamle bukser, som vi skal hente; andre er taknemmelige og spørger, hvordan det gaar med de stakler. Far faar Rotarymærket, jeg sætter det i knaphullet paa ham. Mor er som sædvanlig i Frihavnen. En mand, der er rejst til Tyskland, har faaet 10. aar i konsentrationslejer, fordi der er blevet sagt at det var kedeligt, at bomben ikke sprang 10 min. før. Far siger, at jeg aldrig maa rejse til Tyskland saa længe Hitler er der. Jeg begynder at læse i den trofaste flod, den er pragtfuld og fængslende, saa det er meget svært at lægge den fra sig. Mor er meget træt og nervøs, hun har hver dag en stor pose slik med hjem, jeg gør mit til at den og æblerne bliver spist.

Lørdag den 3. Februar 1940

Vi har en lille prøveregning. En af kammeraterne har fortalt Tenna, at jeg tror, at hun har taget mine læbestifter, hun klager til overlæren og [orne] jeg taler med dem begge, de er vældig flinke, navnlig graaskæg. Vi bliver maalt og vejet, uhyggen breder sig, jeg vejer 74,8 kg og hvert aar vokser jeg en cm nedad, saa nu er jeg kun 164,5 cm. Vi skal have termin i næste uge, men jeg er efterhaanden ligeglad med alt, jeg er sløv. Vi skal svede den hos Møller, Gibber er skør, skønt vi ikke har gjordt noget. Jeg er i bad og vasker haar, fru Duurloo er her, hun drikker eftermiddagskaffe her, hun har forgæves besøgt os 2 gange i den sidste tid, han er i Ankara med 2 smaa daarlige værelser til 200 kr om dagen, i Athen staar et palæ og i København har de 4 værelser, de kan ikke faa møblerne og Musse af sted, saa maa hun blive her. Mor er inde at besøge fru Henningsen, der møder fru D. ogsaa. Ruldi kommer paa weekend her, hun strikker undertøj til børnene i Finland. Jeg læser filmsroman og er skør, er kølig overfor Dorf, jeg tror det hjælper. Faar et pragtfuldt brev fra Henny. Inger og jeg spiller pfilipine, vi siger det paa samme tid og udsætter til Tirsdag kl. 10. Mor siger at jeg er skrækkelig tyk. Tyskland sender hjælp til Rusland. Sverrige er faktisk med i krigen. Koksene, Grev Knuth beder os om nogle, Dr. Ellehauges har heller ikke flere. Jeg burde have prøvet min kjole i dag, ogsaa besøgt tante Jørgi [?] der ligger med mellemørebetændelse, det skind. Pastor Lunn har en masse gepak at ”orne”.

v. cloc 1

Tirsdag den 26. Marts

Fru Henningsen fra [Kannos?] ringer, at hun vil komme herud til frokost, hun er paa diæt og vi skal have ørreder til middag, vi gør alt for at blive færdig til kl. 12, men saa ringer hun, at hun først kan komme kl 6, saa spiser vi selv den gode frokost og er ærgerlige. Der er hovedrengøring i herreværelserne, saa maa jeg vaske op, jeg kan nesten ikke da jeg er træt (influensa) derefter sætter jeg Ingers brudebilleder i min skrapbog, det gør jeg vældig smart (naar jeg selv skal sige det). Hjelper med aftensmaden, saa kommer Erika, hun er vældig sød og charmerende, vi taler meget, i morgen skal hun til Tyskland, vi giver hende 20 æg med og sæbe, de faar kun 3 æg om maaneden. Far giver hende en armenisk løber til 20 kr (er skudt) [?] som Lunn meget rigtigt bemærker. Vi følger hende til Litha 9bilen, det øsregner.

Mon jeg skulde købe nogle armeniske haandarbejder for mine penge, man kan jo snart ikke købe noget, i dag er de fleste forretninger lukkede, da der skal 85 M. kr ind som ekstraskat, varerne forhøjes 10%.

Fredag den 5. juli. 1940

Jeg læser 1 time kemi i formiddag. Det er fru Kris fødselsdag, nu skal Poul ud paa en plantage i Lyngby, han skal heldigvis ikke bo hjemme. Mor tror, at ”i gaar kom vi, i morgen ere vore dage talte” synges ved bispemøder, fordi de varer 3-4 dage, og man skal hjem med morgentoget. Vi faar brev fra N.G., [Nørre Gymnasium] jeg er optaget, jeg faar samtidig  aarsheftet for 1940. jeg maler om paa polakpigen. Der er tysk cirkus i byen. Tage tænker paa at tage ned til de danske arbejdere i Tyskland, men han har saa mange skøre ider, Grønland var da meget bedre. Vi har ministerskifte. Siden ⊥ tog fugleskadereden ned, er der kommet saa mange sjeldne fugle. Jeg henter tomater hos Suhr. Lunn og jeg ordner havegange. Ællingefaderen er her, vi har de smaa kravl i vandet. Tage er herude.

En svaleunge forvilder sig herind paa mit værelse.

Kristensen fra Taarnbygaard er her, de har Karen med og vi bliver helt gode venner. Hun hyler og tuder og er forkælet.

De er nede at se, hvor meget brænde vi har, vi opgiver kun 2 ton [?], skønt vi har 50 he [?] + 2-3 rummeter brænde. Der er luftalarm i Roskilde, og mange steder paa  Sjælland, nu kommer turen nok snart til os. jeg vasker haar i nattens mulm og mørke.

1 Pomerantz

Mandag den 29. Juli

Isse og jeg sælger, for 24 kr. lodsedler paa 1 time, hvis vi sælger for 100 kr., faar vi 2 kr. hver. Jeg er med til at slagte hanen og en høne, bagefter gør vi dem i stand. Vi skal egentlig paa glyptoteket, men tager ud paa Bispebjerg til Tage og Gunnar. Erik Krog er der, de har hørt fra Tyskland. Gunnar har faaet fler fine møbler, de har faaet kakler, der er dubletter til dem, der findes paa Rigsmuseum i Amsterdam, de er fra [Morken?. Måske menes: Mähren]. Jeg faar blod paa tanden og gaar hen til Ingerslev Møller, han har en fifa og 4 stole til [700] kr., men jeg vil ikke have dem, de er ikke ægte.

Vi følges med Rut P. fra byen.

Mor giver W.I. og mig 5 kr, saa tager vi i Grand og ser Savanera. Der sidder en tysk soldat, og der er mennesketomt omkring ham, vi er lige ved at gaa ned paa pladserne til 105 [?], men sætter os alligevel ved ham, den stakkel. Vi har en farlig skæg paa hjemvejen og i køkkenet, jeg spiller spansk frier og føl.

I. og jeg ligger i sengen og taler om de mest intime ting, vi er c. lige langt paa fordærvelsens vej. Jeg siger, at vi faar luftangreb, senere kommer der et par hundrede skud, først sent lyder cirenen. Jeg ser lidt paa. [?]