Søndag d. 22. Maj

Op kl. 9. Kristensen Taarnbygaard med frue, henter os i deres kasse. Erlo er udenfor porten. Far holder foredrag i ”den vide verden” bagefter ser vi jubilæumsfilmen og hollandsfilmen. Der er mange fine herre med derinde, Da’Jong [nok: Direktør De Jong fra det hollandske luftfartsselskabs danske afdeling]. Fander-Feen [nok. Van der Feen eller Veen, ukendt] og Rom [Bent Rom, tidligere flyver, propagandachef i KLM m.m.], der indleder. der indleder. Jeg hilser på Scheaffers, Skrivers, Corneelhussen, Hasdrupvigs, Fischers, Fonnesen [Tønnesen], Gertsens, Raagars og mange mange andre. Jeg faar en lille sludder med Birte. do Inga. Jeg hjelper til med at æde kyllingesteg.

Jeg klistre en masse taarnby billeder i album.

Jeg ser på leksierne. Fage [Tage] prøver tøj. Tage og jeg spiser hopies [Hopjes, hollandsk slik]. Christensen har en gæst. Kryger er ude med sin bror (og sikkert ogsaa andre)

det er sommer. Jeg spiser for meget.

Karen og Tage spiser aftensmad med. Vi ser paa Alperejsen. De to gaar kl. 9 ½, og saa gaar jeg op at sy min graa nedderdel, og saa i seng.

Lørdag d. 10. September

Vi synger mange kanons i sang, efter skrivetimen staar jeg og ser ud ad vinduet, der for sender Gibber mig ind at skrive i frikvartere, da han har irettesat de andre der gjode det og turen kommer til mig ser jeg, for at skjule min latter, ked ud a´det, han faar medlidenhed med mig og begynder at trøste mig med at jeg er forfærtelig sød og artig, i frikvarteret efter bliver jeg kaldt op igen og han fortæller mig igen hvor sød jeg er. I engelsk faar jeg en daarlig karakter. Jeg skriver dagbog for den 7.8. og 9.

Jeg ortner mig godt og far, mor og jeg gaar i fuldt skrud op til Taarnbygaard. Vi faar en hjertelig modtagelse, til middagen, hvor jeg har overlæren til bors faar vi karting med rejer-hummer, schambinjong o.s.v., bagefter faar vi duesteg og til sidst fløderand, jeg drikker 1 glas porthvin, ved kaffen drikker jeg 1 glas dom og 1 glas cloc. Vi faar frugt. Jeg er ude i køkkenet at se en lille hvid mis. Lære Andersen er ogsaa paa besøg. Fru Christensen taber et fad. Vi følges med overlærens’ hjem. Ruth har været syg. Om eftermiddagen har jeg gjort stuehuset rent.

Lørdag den 11. Februar 1939

Er lidt hæs saa jeg kan ikke synge i sang. I skrivning begynder vi paa en ny bog, han er gal. Far [Faar] mg+ i engelsk. I haandgerning syr jeg skraastrimler og pyntestikninger. Følges med Inger hjem. Jeg ortner værelse, er hos skomageren og i Tatol [Total?] for mor, gaar en tur paa 1½ time, det er et dejlig blæset solskinsvejr. Cristensen Taarnbygaard faar en datter. Skriver dagbog. I denne uge har jeg omtrent gennemført min 3 ugers plan, dog ikke helt da vi har haft usædvanelig meget mad i huset. Far siger at jeg maa spise 3 appelsiner dagli. Jeg læser i Landmandsliv, der er lidt tung men god. Sover til middag, men er stadig meget træt saa jeg maa gaa meget tidligt i seng. Der er brev fra Kovnas, legationråd Waarsaas har faaet en datter. Vanner blomster. Vi har influensa. Brev fra Tage, hilsen til mig.

Lørdag den 18. Februar 1939

Mor kan ikke tage paa klinikken, det er hun meget ked af men hun maa ligge i sengen. Jeg læser aviserne, ortner mit værelse, skriver dagbog for Fredag og Lørdag og vander blomster saa jeg har det meget bedre i dag end jeg havde det i gaar. Inger Marie holder fødselsdag i dag. Cristensen har fri. I denne uge overholder jeg de fem pund som jeg skal tabe fuldstendig og gør ogsaa bod paa nogen af de pund som jeg ikke tabte sidste uge, saa nu er jeg snart færdig. Fie bager fastelavn boller med og uden crem. Jeg bliver omtrent færdig med ”Landmandsliv,” begynder paa 2. del. Cristensen er inde at se til mig. Fie er utaalelig med sit mad. Jeg er i bad og mit haar skal ogsaa snart vaskes, det er meget snavset. Far faar bøger fra bogbinderen, de er ikke nær saa pæne som de mor jeg jeg fik til jul. Vi lægger os til at sove ved 11 tiden. Far er til barnedaab paa Taarnbygaard.

Mandag den 27. Februar 1939

Vi bestiller meget i gymnastik. I den 1. terminstime gaar alt godt for mig, jeg regner det meste af regnestykket og geometristykket, i II time laver jeg intet og aflevere opgaverne til [c G?]. Eri giver mig opgaverne til imorgen men jeg vil selv regne dem. I religionstimen læser vi ”Drenge i Verdenskrigen,” færdig, den er god. I tegnetimen maler vi og begynder paa en ny tegning, følges med Inger hjem, hun har faaet ny cykkel. Fie gør hovedrengøring. Er træt, det er koldt, dagbog og lektier. Gaar tur, møder Inger O der har været i St. Magleby at se paa ”katten af tønden slagning ”Cristensen Taarnbygaard møder jeg ogsaa, han indvitere mig ind. Er hos skomageren. I Socialdemokraten staar der at ”Nasipræsten i Taarnby holder offentlig møde i konfirmantstuen.”Er i bad og vasker haar. Læser i ”Landmansliv.” Mor faar forskellige vitaminpræperater fra apoteket efter Tages resept.  Sover ved 12 tiden og er træt. Schäffer ringer, han har faaet kort.

Onsdag den 15. November

Vi har [trups?]øvelser, jeg er den 1., der kan tyvespringet. Møller er tosset, hun siger, at jeg kun kan læse til mg, men det er dog noget af det flotteste. Faar ug- i geografi. Ingen af os kan noget i latin, efter timen skaber han sig og siger, at det alt sammen var elendigt, men at mit var negativt og at jeg ikke havde begreb om latin, jeg var skrækkelig doven. Jeg begynder at læse lektier omtrent med det samme jeg kommer hjem, jeg skal nemlig til grev Knuth i morgen, og til Christensen Taarnbygaard i morgen aften, derfor læser jeg læse [lektier] til 2 dage, det gør jeg omtrent, jeg læser lige til kl. 11.

Far sender 2000 Kr. til Lithauen. Mor og far er til fornem barnedaab. Drengene er ikke hjemme, saa maa jeg kede mig. Da jeg sidder alene i kabinettet, bliver jeg lige pludselig bange, og foretrækker, at sidde paa mit kolde værelse. Har slanket mig vældig godt i denne uge, men nu er jeg træt.

Torsdag den 16. November

Jeg kan ikke springe, da jeg har daarlige knæ. Tenna sidder ved mig i tysk, hun visker, saa jeg faar ug, men saa hugger hun til gengæld 2 læbestifter fra mig, jeg kan ikke faa mig selv til at sladre. Det gaar bedre med latin i dag, jeg bliver dog bedt om at flytte over til Hansen, det gør jeg gerne, da jeg synes at det er vældig sjovt. Jeg tager ind til grev Knuth, han er vældig sød, og lover at det muligvis kan blive færtigt paa Lørdag.

Far er blevet formand for en komite, der bestaar af kammerherreinde Vorsaae og en oberstløjtnan, Grevinde Holsteen kommer hvist ogsaa med. Jeg taler med konsul readiger i telefonen. Vi spiser middag paa Taarnbygaard, jeg faar en kedelig bondeknold til bords, han hedder Vibling. Vi faar en kage med blomkaal i, oksefile m. løg og spinat, frugtdessert. Jeg drikker 2 glas klok til moccaen. Lærer Svendsens datter Ida, fortæller en del om Holbæk, han hedder Jens. Vi spiller forskellige spil, jeg lærer idiot 66 og bumba, desuden spiller vi bestemor med slag i og gris. Mor gaar tidligt, men jeg bliver til kl. 12. Jeg laver frisurer o.s.v. til kl. 1, mor har marerit.

Fredag den 5. juli. 1940

Jeg læser 1 time kemi i formiddag. Det er fru Kris fødselsdag, nu skal Poul ud paa en plantage i Lyngby, han skal heldigvis ikke bo hjemme. Mor tror, at ”i gaar kom vi, i morgen ere vore dage talte” synges ved bispemøder, fordi de varer 3-4 dage, og man skal hjem med morgentoget. Vi faar brev fra N.G., [Nørre Gymnasium] jeg er optaget, jeg faar samtidig  aarsheftet for 1940. jeg maler om paa polakpigen. Der er tysk cirkus i byen. Tage tænker paa at tage ned til de danske arbejdere i Tyskland, men han har saa mange skøre ider, Grønland var da meget bedre. Vi har ministerskifte. Siden ⊥ tog fugleskadereden ned, er der kommet saa mange sjeldne fugle. Jeg henter tomater hos Suhr. Lunn og jeg ordner havegange. Ællingefaderen er her, vi har de smaa kravl i vandet. Tage er herude.

En svaleunge forvilder sig herind paa mit værelse.

Kristensen fra Taarnbygaard er her, de har Karen med og vi bliver helt gode venner. Hun hyler og tuder og er forkælet.

De er nede at se, hvor meget brænde vi har, vi opgiver kun 2 ton [?], skønt vi har 50 he [?] + 2-3 rummeter brænde. Der er luftalarm i Roskilde, og mange steder paa  Sjælland, nu kommer turen nok snart til os. jeg vasker haar i nattens mulm og mørke.

1 Pomerantz

Lørdag den 3. August

Der er en tysk soldat her, jeg beslutter at være haar imod ham, men han er præst og undskylder, at han er i uniform, nu skal han paa orlov til sin kone, han lægger en chaine [?] under koppen og indviterer mig ned at besøge sig.

Senere kommer Karen F, vi spiser aal. Starcke ringer igen, han er saa tavs, at jeg maa spørge, om han er paa den anden ende af traaden endnu, saa kommer NO til, han er morsom og sød, de vil, at jeg skal komme ind til dem i eftermiddag, saa tager jeg ud til I. for at vi kan sælge lodsædler, men vi smutter lige ud til dem med nogle miabeller, de er meget sjove. Inger er med, St. følger os ud til Sofiehøj, hvor vi begynder at sælge lodsædler. This done, indviterer far I. og mig i Tivoli, vi ser plæneforestillingen og kan minst faa 2 sjejker, vi møder en masse bekænte, saa er vi henne at faa ”en i haanden,” Karen og Gerda har taget biletter til koncertsalen, imens vi er derinde, gaar Kristensen Taarnbygard og far hen at spise højt smørrebrød. Da vi kommer ud, møder vi kunstmaler Ulmer med frue og Markus Lauesen, vi er henne at drikke øl, det bestiller M. L. altid, saa har han da bestilt noget i dag. Han er en drukkenbold, men morsom. Bagefter skal vi hos Vivex, [restaurant Wivex] men [Per?] vil ikke med, saa maa I. og jeg tage med ham hjem.  Jeg følger hende ud til Bøyer. Der er nogen, der rumsterer i haven, far er ude at kigge efter tyve, men der er ingen, det er modbydeligt at ligge alene her, naar der er farer for natlige gæster.

Jeg venter stadig paa brev fra ⊥, paa Mandag maa det da komme.