Tirsdag d. 6. September

Det er en lille smule svært at komme op, jeg bliver hørt i analyse og faar mg%, i fysik skriver vi en masse kemiske sætninger op. Jeg bliver hørt i tysk og faar c.mg, vi faa baade vore regne og aritmetikhæfter, jeg har faaet ug-mg i begge dele.

Fru Cris er her på besøg, fru P Andersen fylder 73, mor er derhenne. Kryger er her at hente en del sager, kl. 11 1/2 [nok: 4½] spiser vi til aften da Fie skal rejse med lyntog til sin brors bryllup, han kr [kr er skrevet over sætningen, der må menes Kryger] spiser med. Jeg læser leksier det meste af eftermiddagen og aftenen, far fortæller at han har ringet til Helgeshøj og spurgt om Knud var på besøg i gaar, han var der i 2 timer og de talte om far, han havde faaet fars bøger. Jeg skriver dagbog for Torsdag, Fredag, Mandag og Tirsdag. Mor spørger mig om hvad jeg ønsker mig i komfirmationsgave. Det regner hele dagen. Jeg faar lov til at komme med til skolesene, er tæræt [træt] og vil tidligt i seng. Jeg faar en masse lakrids af far, lægger det i daaser og spiser.

Vi har faaet gas i dag, det har jo ogsaa varet længe.

Lørdag d. 10. September

Vi synger mange kanons i sang, efter skrivetimen staar jeg og ser ud ad vinduet, der for sender Gibber mig ind at skrive i frikvartere, da han har irettesat de andre der gjode det og turen kommer til mig ser jeg, for at skjule min latter, ked ud a´det, han faar medlidenhed med mig og begynder at trøste mig med at jeg er forfærtelig sød og artig, i frikvarteret efter bliver jeg kaldt op igen og han fortæller mig igen hvor sød jeg er. I engelsk faar jeg en daarlig karakter. Jeg skriver dagbog for den 7.8. og 9.

Jeg ortner mig godt og far, mor og jeg gaar i fuldt skrud op til Taarnbygaard. Vi faar en hjertelig modtagelse, til middagen, hvor jeg har overlæren til bors faar vi karting med rejer-hummer, schambinjong o.s.v., bagefter faar vi duesteg og til sidst fløderand, jeg drikker 1 glas porthvin, ved kaffen drikker jeg 1 glas dom og 1 glas cloc. Vi faar frugt. Jeg er ude i køkkenet at se en lille hvid mis. Lære Andersen er ogsaa paa besøg. Fru Christensen taber et fad. Vi følges med overlærens’ hjem. Ruth har været syg. Om eftermiddagen har jeg gjort stuehuset rent.

Onsdag d. 26. Oktober

Vi skal være i varmerummet naar vi ikke bader, lære Andersen vil ikke ha` det, saa vi er oppe paa nr B, vi har det morsomt og læser en masse leksier. Borch sætter 2-3÷ ved mig, lad hende bare more sig. Vi faar baade vore aritmetig og geometrihæfter, ug –mg÷ ug-mg, som sædvanelig. Vi laver belægninger i haandarbejde. Herhjemme spiser jeg en masse. Mor ligger ogsaa i sengen i dag, men skal op i morgen. Der er ikke særlig mange leksier til i morgen da vi har faaet fri for engelsk. Jeg frøs i skolegaarden i dag, saa gik jeg ind paa bibioloteket, og saa blev jeg nødt til at tage en bog, jeg tog ”Ulfs Saga”, jeg læser i den i aften, og den er baade god og spændende. De unge fra Helgeshøj er med inde efter kaf gudstjenesten, de er morsomme og søde. Jeg sætter mine blomster i nyt vand. Missen er for en gang skyld paa besøg hos os. Inger Jensen er kommet hjem fra Møen, jeg gaar i seng ved 11 tiden.

Onsdag den 13. December

faar mg i gymnastik til prøven. Genfortællingen til terminen er let, Inger læser min igennem og vi snyder meget. Bagefter omfavner jeg Brenstrup, vi laver en syndig sjov med Møller og Andersen. Faar ug- i geografi. Kan vie [wie] gevøhnlich intet latin. Far og mor er ude i aften, Dorf og jeg blander coctail og ringer til Adolph hos i pensionatet, jeg taler i telefonen og er naiv og forelsket, frk. Weber smækker røret i og er uhøflig. Vi taler om, at Christensen burde gaa med en eller anden pige, jeg lover at indvitere en del af pigerne fra vores klasse hjem en af de første dage, saa kan han selv vælge. Visti har sagt en masse ufordelagtigt om far inde hos Scheaffer, han kan ikke skrive os.v.