Mandag d. 2. maj

Vi, D.R.C. holder møde og vi bruger mange af pengene fra kassen og deler resten 37 øre til hver.

Vi cykler op til Knud, men han vil ikke med paa turen i morgen, saa vi faar heller ikke Erlo med i morgen. Vi er ude at besøge Inger det meste af eftermiddagen. Om aftenen er vi oppe i Svip [?], som bliver ophævet, pengene deles mellem de forskellige medlemmer. Bagefter er vi oppe i tennis hallen at se Ingers søster spille badminton, bagefter cykler Inger, Inga og jeg langs sundet ned til flyvepladsen og tilbage igennem anlæget, vi møder Børge paa hjemvejen, og vi 4 følger Inger hjem, bagefter bliver jeg fulgt hjem og bagefter Inga.

Jeg ortner mine blomster

I seng kl 9½

Hugger 10 cigare som vi skal have med paa skovturen i morgen

Tirsdag d. 6. September

Det er en lille smule svært at komme op, jeg bliver hørt i analyse og faar mg%, i fysik skriver vi en masse kemiske sætninger op. Jeg bliver hørt i tysk og faar c.mg, vi faa baade vore regne og aritmetikhæfter, jeg har faaet ug-mg i begge dele.

Fru Cris er her på besøg, fru P Andersen fylder 73, mor er derhenne. Kryger er her at hente en del sager, kl. 11 1/2 [nok: 4½] spiser vi til aften da Fie skal rejse med lyntog til sin brors bryllup, han kr [kr er skrevet over sætningen, der må menes Kryger] spiser med. Jeg læser leksier det meste af eftermiddagen og aftenen, far fortæller at han har ringet til Helgeshøj og spurgt om Knud var på besøg i gaar, han var der i 2 timer og de talte om far, han havde faaet fars bøger. Jeg skriver dagbog for Torsdag, Fredag, Mandag og Tirsdag. Mor spørger mig om hvad jeg ønsker mig i komfirmationsgave. Det regner hele dagen. Jeg faar lov til at komme med til skolesene, er tæræt [træt] og vil tidligt i seng. Jeg faar en masse lakrids af far, lægger det i daaser og spiser.

Vi har faaet gas i dag, det har jo ogsaa varet længe.

Onsdag den 22. November

Fri, fri, fri, sover længe. Har ondt i halsen. Sender brev til Henny. Plukker havens sidste blomster. Det fryser stærkt. Rotary har aarsfest hos inginørerne.

Til charserfesten paa Fredag, skal der 5 amagerpiger med, jeg laaner en dejlig dragt hos Edvard Andersen, jeg trækker straks i den, den passer mig udmærket. Pastor Vig er her. Dorf er sød. Drengene er ude i aften. Jeg faar min frake lagt op hos fru Jensen. Inger, Helge og Knud kommer her, jeg gaar med dem hjemad. Tage er her til mittag, han er vældig hyggelig. Far har en telefonsamtale med 5 Rotaryfolk paa en gang. Far taler om at faa Røde kors til både mor og mig, men sikker først naar jeg bliver 18 aar. Kl. 11 begynder jeg at skrive en stil, som jeg skal aflevere 12 timer senere. Er nede at tale med Dorf, inden vi gaar i seng, han faar ny frake.

Lørdag den 8. Juni

Mor skaber sig over, at jeg ikke slaar græsplænen i formiddag.Jeg drømmer om ⊥ i nat. far solbader. Jeg man gemme mine tænstikker for far. Inger har termin i dag. Inger B skal været student. Vi har lige vasket, saa mor gaar i anretterværelset og jeg har svært ved at komme ind til ⊥. Scheaffer er her. Jeg slaar den storer og Lunn den lille græsplæne. Jeg maa ha’ inviteret mine tøser til paa Mandag, men glemmer det hele tiden. Inger er ene hjemme, saa ringer hun efter mig, jeg er i bad og vasker haar, da hun henter mig, Knud er vældig sød, han faar nyt tøj og er noget af det kæreste, Helge kommer for sent hjem fra skøjtebanen, saa vi benytter naturligvis lejligheden til at skælde ham ud. Jeg laver skildning i midden, det kan ⊥ lide, saa maa jeg beholde den. Faster Sine har købt nogle aakander, dem maa far tage ud efter, jeg maa nemlig ikke tage alene og jeg vil ikke følges med far. 

Lørdag den 14. September 1940

Jeg stiger i Jørgensens agtelse, da jeg bliver hørt i fysik, han er sjov. Jeg faar skrevet noget matematik af, saa jeg ikke afleverer helt blankt. Min stil bliver rost, før fik jeg tg-g+, nu mg./. mg, det er da en forskel, og saa er mit sprog godt. Jeg faar fri kl. 1, og saa synes jeg, at det er synd, at ⊥ skal hente mig, men jeg kommer til at gaa og kede mig. Teichmann skal paa 14 dages aarlov, han har faaet en lille smule for 25 kr. til sin kone. Jeg køber ½ kg kogechokolade for 3 kr. Prior giver os 2 kg kaffe i stedet for ½ kg og ¾ kg malt. Hvordan skal det gaa med min matematik uha. ⊥ kommer først hjem kl. 5, saa jeg tager ud til Inger. Knud og Helge ryger, men de benægter det, saa ber’ jeg Knud om en cigaret og han siger, at de ikke har flere. Det er Skægt nu at være den store, der opdager, at de andre smuger . Jeg æder en masse fruget og Inger er med hjemme til middag. Vi har det hyggeligt paa ⊥ værelse, men saa ringer Ruldi, og da jeg kommer ned igen er de saa underlige. Han skal ind til Stobbe i aften, vil ha’ mig med, men jeg gidder ikke. Inger og jeg pudser en vognlampe, den skal indgaa i samlingen. Jeg følger hende hjem. Vi faar en gris fra Mollerup, hver famlie maa kun faa ½, men saa regner vi Lunn og Dorff for en familie. Jeg kan ikke lide W. mere, Isse er i studenterforeningen og […]

[i margen] Isse- det lille guds ord fra landet kommer hjem fra studenterforeningen kl. 20, der er, der at gaaende, at der ikke var noget ved at være derinde – for profecionel. Det er godt, at hun nu kan se, at jeg ikke har overdrevet.