Lørdag d. 8. oktober

Jeg er skriveduks for Eri, jeg render c. 20 erinder for Gibber i det frikvarter. I engelsk skriver vi gramatikøvelse, jeg faar g men karakterene ligger meget lavt. I haandgerning begynder jeg at tegne et yndigt mønster af, jeg vil alave [lave?] det rødt og grønt. Jeg skynder mig hjem at ortne mit værelse og klæde mig om, kl 3 kommer Eri, Inge og Inger, de 3 drenge, Ove, Axel og Arli kommer ikke. Vi drikker te og kaffe i kabinettet, derefter gaar vi op at se mine gaver, Inger har en blomst med til mig, den er yndig. Vi ser ogsaa fortografier, far giver mig en masse og laaver mig endnu flere. Jeg temmelig tidligt i seng, og læser begyndelsen af en lang nat af Karen Bjergsø, [Karen Bjerresøe, En lang Nat, 1938. Udgivet da forfatteren var 16] den er meget godt, men temmelig fantasifuld, jeg er efterhaanden temmelig trær og sover derfor hurtigt.

Gunnar har dameselskab.

Onsdag den 25. Januar 1939

Gør gymnastik med, jeg er forfærtelig fed og stiv. Bliver hørt i tyske gloser, kan dem, men de andre visker saa volsomt at Borch kan høre det, hun siger ikke noget, men hun trækker ned. Aflevere stil i svensktimen. I engelsk har [vi] Anderson, vi flytter rundt, Eri er som sædvanlig fjanted, hun bruger ord som individuel og aner ikke hvad det betyder, han forklare det. Syr en masse paa kraven følges med Inger hjem. Ortner værelse. Skriver dagbog. Schäffer er her igen. I skolekøkkenet laver vi frekadeller og stuvede kartofler, nu er der kun 3 gange tilbage. Trille Inger og jeg køre ade Løjtegaarden hjem, vi læser alle 3 leksier sammen, men det blive nu ikke til meget, da vi danser Pallitklai, [Palais Glide] laver sjov ved stearinlys o.s.v. vi drikker te og kaffe i kabinetted, Gunnar underholder. Far hos Schäffers, mor tager til Tystrup. De gaar ved 10 tiden. Gunnar og jeg gaar tur. Er i bad.

Fredag den 10. Februar 1939

faar mg i aritmetik. I gymnastiktimen driller de mig saa jeg under maatoet ”hovedpine” begynder at tude. I naturhistorie bliver jeg hørt og faar mg+. I tysk bliver jeg hørt i flere smaating. Vi faar ikke lysbilleder i historie skønt Møller har lovet os det, jeg har ikke læst men bliver heldigvis ikke hørt. Jeg skriver aritmetikstykker af efter Eri. Rosenholm er syg. Sælger min bilet til skolecene. Ortner værelse, skriver dagbog. Pastor Ulmers, pastor Søndergaard Tomsens og provsten komer kl. 5 til middag, vi faar oksefile, [filet] suppe og vingele, mocca og sjokolade ovenpaa, jeg spiser meget, alt for meget. Er hos bageren efter 40 stk. skænker kaffe, er i kirken til andagt, der er 70 menighedsraadsmedlemmer. Bagefter er de inde i stuerne, jeg hilser paa Luna forældre og gratulere. Fulmægtig Ludvig Petersen med frue er her, jeg spiller kaffe paa hendes kjole. Gunnar er her i nat for sidste gang i denne omgang.

Torsdag 25. Maj 1939

Møder kl. 9, i 1. time faar vi frk. Rasmussen, i aritmetik og naturhistorie Holbach, Eri er vemmelig, hun driller mig saa han hører det. Jeg hjælper fru Kolbye at lave kaffe. Faar 7 i tysk. Rosenholm er saa hæs som en ravn men vældig flink. Dagbog. Ellen er meget næsvis overfor mor, vi tør slet ikke gaa i køkkenet. Scheaffer er herude at tale om rejsen og nogle af de sædvanelige hemmelighedsfulde ligegyldigheder. Skomager Clausen er her med et par sko der er blevet blokket, jeg repeterer engelsk paa fuld drøn og gaar i haven at ortne den lidt til pinse, Scheaffer faar en stor buket syrener med hjem til Augnete. Jeg indviterer Inger til min fødselsdag pinsedag, hun modtager den. Far giver mig en af de fine polske fyldepende, men den er for haard til mig, saa den skal muligvis byttes. Gaar sent i seng.

Fredag den 18. August

Vi har en vældig sjov i tysk, navnlig er Kaj og Eri næsvise, Rosenholm siger at vort latinhold er vældig godt. Jeg synes slet ikke, at jeg har lektier for til i morgen, saa jeg gaar i haven og skælder dem ud der hugger blommer. Jeg skriver ogsaa om hesten. Karin og Inger læser korektur paa pPolenbogen, far glæder sig til at faa den færdig.

Mandag den 18. September 1939

Bestiller meget i tegning. Vi har armanden i geografi, Eri sidder og ser beundrene paa ham, og saa gør vi det ogsaa, hun er helt ude af flippen. Vi er dovne i gymnastik. Har hovedpine og læste lektierne i gaar, saa jeg gaar ned og laver sjov med Lundorf, far finder 3 katteunger i haven, de 2 fanger vi, den ene er from og grim, den anden arrig men køn, jeg har dem med oppe i soveværelset til hos mor. Fru Chris og Jessen er ude at plukke hyldebær. Samler frugt ind og hopper ind af vinduet dernede til dem, de spiser alle blommerne, hører radioavis. Læser lektierne hos mor. Far er til menighedsraadsmøde hos Niburs, saa jeg er nede hos studene, vi hører gamle danse i radioen, Jessen er ogsaa til kaffe deroppe, men saa taler vi engelsk, Lundorf ringer til Gentofte. Det et yndigt vejr. Mor kommer og smider mig i seng da jeg har hovedpine, men i lag bliver pinen svag. [lyder som et ordsprog?]

Søndag den 1. Oktober 1939

I kirken er der ulideligt, alle byens proletarer møder op med tyggegummi og cigarretter, selv mine  skolekammerater møder op sludrer med dem. Rie, Eri og Børge bliver konfirmeret. Efter middag gaar Chr, Lun og jeg en dejlig lang tur, bagefter er vi ude i haven, vi slaas om pærer. Ved kakkelovnen er der dejligt der sidder Lundorf og jeg og læser leksier. Karen og Gerda kommer paa eftermiddagsvisit, jeg henter mine 7 fotoalbum ned, og vi har det hyggeligt, har hovedpine. Vi spiser i kabinetted, jeg hjelper med fro maden, far er paa konfirmantbesøg. Fru Redaktøren indviterer os til fødselsdag i morgen. Da jeg føler mig forkølet gaar jeg i seng, mor kommer med rødvinstoddy og pakker mig ind.

Fredag den 10. November

Eri spørger mor, om hun har mavepine, hun laver saa megen sjov, at det er en skandale. Rosenholm er sød i latin, han gaar rundt og aer. Keder mig. Christensens moder har sendt mortensgaas; far klager over, at det trækker, saa vil han hænge en gammel diplomat op i sit vindu, det faar mor og jeg ham heldigvis fra.

Tyskerne rører paa sig, de taler om at gaa gennem Holland, der allerede er blevet sat delvis under vand. Paa grund af attentatet mod Hitler, er der en mængde anholdelser. Bomben, var muret ind i en af pillerne i Hofbreuhaus i Mynchen. Karen stjæler af en kasse London Dock, som der overhoved ikke har været taget op for.

Onsdag den 29. November

Faar ug i tysk. Eri og jeg skriver breve til hinanden i spejlskrift, saa vi faar ikke noget ud af nogen af timerne, hun skal svede den og skriver et langt brev til mig paa denne ædle maade. Vi skal ikke aflevere stil i morgen, saa jeg har ikke spor at lave andet end sjov med drengene. Jeg tegner et billede af Christensen, og det ligner virkelig. Inger Bakker er her, at indvitere os til hendes fødselsdag paa Lørdag, vi skal se køresvenden.[film] Senere prøver jeg at tegne Dorf, men han er meget svær, saa jeg udsætter det til en anden aften. Jeg ortner mine tegninger saaledes, at alle de bedste er for sig, dem vil jeg saa ”ganske tilfæltigt”  forstaar sig, tage frem naar jeg skal vise nogen noget af mit fænomænale kunst. ⊥ og jeg vil flygte til Amerika.

Lørdag den 2. December

Jeg har ”kyssetegningen” med i skole, Eri sørger for, at Møller bliver opmærksom paa den og tager den, han holder først moralprædiken og roser den bagefter, det er Ibs fødsels- [fødselsdag], saa vi faar læst op af Tyggejørgen [Tykke Jørgen? mon ikke det er Tykke-Niels?]. Eri søger ogsaa, at vise Kolbye den, men det bliver heldigvis forgæves. Inger er med hjemme, vi har en vældig sjov med ⟊, hun er skudt i ⊥. Hun tager hjem kl. 5. Inger B. har fødselsdag, vi er sammen med dem inde at se Køresvenden, de lader vente paa sig. Stykket er ganske pragtfuldt, jeg tror, at jeg vil læse bogen [Køresvenden var baseret på Selma Lagerlöfs roman]. Vi er med dem hjemme til natmad, de har ogsaa depot, jeg læser programmet 2 gange. Far er som sædvanlig gnaven naar vi kører i sporvogn. I hjemmet 12½.

Lørdag den 9. December

Har ikke læst et suk til i dag. Faar mg+ i dansk og aritmetik. Inger venter paa mig medens jeg skriver geometri af. Eri faar en flaske neglelak af mig, og jeg en læbestift af hende. Konsul Rüdiger har indstillet far til polsk officer og det polske røde kors. Organisten gaar rundt og sælger juleblade, saa vi køber Blæksprutten, den har som sædvanlig faaet en god kritik, men er egentlig ikke særlig sjov. ⊥ er meget sød, men saa bliver ⊥ muggen og siger ingenting. Baade far og mor er nervøse. Jeg begynder, at reppetere engelsk, men saa faar jeg til gengeld ikke læst noget andet til Mandag. Inger B. er her at lave kontorarbejde. Mor er i Nationaltidenden sammen med oberstinde Fock og fru Bock. Mor og jeg lægger dej til brune kager, saa nu er det snart Jul. Lilly har bald,[bal] Inger er med og kommer først hjem 11½ [?]

Onsdag den 10. Januar 1940

Pjækker fra Gymnastik. Mor er rasende. Drengene skriver falske Breve fra Kaj til mig. Jeg beder Eri blive oppe i Frikvarterene naar jeg ellers er alene med Kaj. Hvor er Klassen doven for tiden. Følges med Inger hjem. Jeg lærer Konkurencens Medlemmer udenad, jeg tegner de 3 Hamlet og Opheliaer. Mor har min Muffe og mine Gamasher med hjem fra Byen, hun har været hos fra Mouritsen, jeg faar Skind paa min nye Frake. Far giver mig 10 Pakker Figener i Træ, han skal til Bibellæsning, saa er vi ene hjemme, jeg er i Bad og vasker Haar, laver bagefter Krøller, læser Lektierne i Sengen, det bliver ikke gjort ret godt, jeg har laavet at lave Tekst og Melodi til en ny ”Ornedans”, man skal være Hjulbenet for at mestre den. Inger og jeg møder Trekanten, hvore Hjerter slaar kraftigt.

Mandag den 15. Januar 1940

Hun er helt skør i Engelsk. Lund er familiær. Jeg køber Øreringe af Eri. [St.? nok: Stoffer] er sød. ∆. Prøver at løbe paa Skøjter paa Dammen, nu fryser det igen. Far lader 15 Postkaart trykke her fra Kirken. Karen F. kommer her med biletter til K.B. hallen i morgen. Meterologerne melder meget gaard vinter. Vi følger Karen paa vej hjem, det er et praftfuldt findlandsk vejr. Far trækker mig paa slæden og jeg trækker ham.

Tirsdag den 16. Januar 1940

Far ringer efter en bil, for rutebilerne gaar ikke, lillebilerne vil heller ikke gaa ud. Eri ringer om jeg vil være med til at pjække fra skolen, det gør jeg naturligvis med fornøjelse og bliver i sengen til kl. 12. Jeg benytter lejligheden til at ordne alle mine skuffer, saa ringer jeg til Eri, hun kommer herned til eftermiddagskaffe, vi gaar en tur med slæden. Det fryser 17˚ og det stormer fra Øst. Far og mor skal med dem fra Helgeshøj ind at høre en stor Bethowenkonsert i KB hallen, jeg maa faa fars bilet, men foretrækker at blive hjemme og gaa i seng, jeg laaner ”Med Skoleskibet Danmark paa Tokt” den er vældig interessant. Dorf kommer hjem fra Mors, han har siddet fast i Skive, det maa være sjovt, naar man saa kan pjække. Far og mor er bagefter til te hos tandlæge Gravesens.

Mandag den 22. Januar 1940

Kommer for sent, hun er nok begyndt, men nej, vi har vikar, jeg bytter navn med Eri, Birgit Strunge bliver hele tiden skældt ud, der er tale om, at hun skal over paa kontoret. Hos Lund slaas vi i sne med de smaa, det er vældigt sjovt. ∆. Faar ug- i geografi. St. er sød. Inger er lige ved at gaa med ∆, han er ogsaa sød. ꓕ ser B i 1’s konkurence, han er ikke inteligent, men sød. ꓕ i byen ”han er gal over et brev fra pigen,” den gamle historie. Jeg ser foto i 2 timer. Ved aftenkaffen kommer vi til at tale om adelsslægten, til min 16 aars fødselsdag faar jeg en signet med vaabnet i, saa skal jeg til at føre vaaben. For 60000 kr. kan jeg blive baronesse. Den direkte mandslinie uddør med mig, hvis min mand ikke bliver adelig. Jeg vil til at have vaaben paa mine ting, dem jeg syr o.s.v. Musikforedrag i radioen.

Fredag den 2. Februar 1940

Jeg er ked af det, taber penge paa skolen, Børge hugger, jeg gir’ omgang hos Olsen, bliver drillet. Da jeg keder mig gaar jeg op til Eri for at laane 8 filmsromaner, jeg læser straks 3, ”Oplys din datter” den er dejlig skrap, ”Piger paa Fabrik” sosialistisk propaganda, ”Hendes første Bald” skrækkelig almindelig, men jeg gaar og lider af ulykkelig kærlighed til ꓕ, saa jeg er nødet til det, jeg burde læse til eksamen, jeg tror ikke, at han bryder sig om mig, han er ude med pigen i aften. Kullene er steget til 12 kr i Marts vil Europa være et ildhav, det er skrækkeligt. Jeg laver [Karens] hat om, hun er sød, gid der var nogle der vilde være søde mod mig. Jeg tror, at jeg er ved at gennemgaa en krise, gid jeg maa overstaa den. Pastor Lunn er vældig sød og flink, han evakuerer en sofa ned til spisestuen. Jeg maa til at være kølig og ligegyldig mod ꓕ, visitterne paa værelset maa høre op.

Torsdag den 15. Februar 1940

Pjækker fra gymnastik, fru Hansen er gal. Orne er ualmindelig sød, Dykkermoses Enke er ogsaa herinde. Orne vil vædde sin gamle hat med Børge, hverken dykkerhjelmen eller kasketten. Vi skal ikke op i tysk, vi er helt tossede, vi fortæller ikke mor at vi ved det, saa hun truer stadigvæk med ”dommedag,” Inger og Kaj er pragtfulde, de kalder hen en Mær og slaar igen, de kommer paa gangen og gaar ind paa læreværelset at se, hvad vi skal op i, og naar. Eri er ogsaa vældig sjov, og Ib – vi 5 ug emner maa døje det hele uden at le, det mislykkes, hun laaver os mdl. Jeg faar tg+ i dansk, men stilen er godt skrevet. vi hører drengetimen i radioen og jeg læser virkelig til eksamen, i morgen skal jeg til lægen med hjertet, det er katastrofalt. Har 3 fraker paa. Paa Grønland er 10˚ varme, her -23˚. Far er til Indremitions Jybilæum, kongehuset er med. Der er et nærmere møde om sygehuset, der skal bygges saa snart frosten ophører, det bliver en stor historie. syg.

Mandag den 10. Juni

Jeg myldrer rundt om Dorff. Jeg tar ud til Inger for at vide, om de kommer i aften, det gør de, det ærger mig i grunden. Kaptajn loitnan Bjerrer er her, han er Løbentins onkel. far ser 2 engelske flyvere, der bliver skudt efter dem. Norge kapitulerer og Italien gaar med Tyskland. Far og mor er til sjuskonvent i Hellebek, saa ⊥ og jeg kan nyde tilværelsen. Jeg tager Italien i radioen. De kommer kl. 7.

Vi er i haven og taarnet, der har vi en farlig skæg med føllene, den ene ka‘ litmig. [lide mig?].

Bagefter ringer vi til en masse mennesker, 2 gange til ,,mor”, første gang er Trille en lille pige, der vil tale med mor, hun bliver kaldt lille ven, 2. gang er Eri grov, saa bliver mor rasende og truer med at faa nummeret at vide paa centralen. Saa aftaler vi nogle stævnemøder med skolens sjejker, Fløjtens far er 2 gange ude efter ham, vi snakker rigtig med Holbæk og ringer til orne og taler med Christian, derefter ,,Dask kesmoser [?] Enke”, hun griner i telefonen og er vældig sød. Eri er sjov, hun vil, at fruen skal gætte hvem det er, det kan hun ikke og Eri siger, hvis du er lige så daarlig til at kysse, som til at gætte, siger jeg stakkels mand. Dorff vrider sig af grin.
Vi drikker kaffe i spisestuen, vi har det fantastisk morsomt, ꓕ kan lide hver Kl. [?]. Inga er temmelig fræk – hun er bange for, at Inger skal udkonkurerer mig overfor ꓕ, det haaber jeg ikke. Vi har føllene nede til kaffe, de hører paa telefonopringningerne og griner. Kl. 11 bryder de op, nej, hvor har vi grinet, det var dejligt. Og saa er der sket saa meget sørgeligt i dag. Jeg er nede hos ꓕ, han vil ⩓ men jeg tør heldigvis ikke, vi har det dejligt, kl. 12 gaar jeg op og er ene til kl. 12:42, saa kommer far og mor hjem, de har ogsaa moret sig dejligt, jeg glæder mig til næste gang hos Inger.

Onsdag den 10. juli

Jeg læser i „hattemagerens slot” hele dagen, nu dør heltinden, men skit.  Jeg er paa Kastrup raadhus efter brændselsrationeringskort, samtidig er jeg nede at se paa badestranden, nu maa jeg snart til at gaa i det, det andet er saa flovt, der er ingen lig [?] dernede. Jeg møder Edel Lyngs, den gamle svinger. Jeg vasker op.

Karin B. er her til middag. Jeg fanger ca. 30 gudfisk til overlæren, nu er de saa store, at de er svære at faa fat paa. Guldænderne [?] driller ællingerne, saa de forskræmte søger ind til strandkanten, men ænderne svømmer hele tiden udenom dem. Vi faar jordbær til middag, det er nok sidste gang. I. ringer og vil have mig med ud at cykle, det maa jeg allernådigst godt. I. og jeg er kommet meget sammen i den sidste tid, hun er blevet saa sød. W. cykler med i Kongelunden. Vi møder Birger m. kæreste, senere Eri med 2 sjejker paa, saa de kære gamle kammerater er ordentlig ude at sværme. Vi lader som om vi er Københavnere, og spørger om vej, saa møder vi Ingers kusine, midt i vort kommedie.