Tirsdag d. 11. oktober

Vi skriver kemi oppe i klasseværelset, der er flere spørgsmål jeg ikke kan besvare, men der er ogsaa mange, Eri hvisker et par til mig og jeg ser et i bogen. I tysk laver vi shov som sædvanlig, det blæser meget, saa vi lukker alle vinduer og døren op, klasseværelset ser ud som jeg ved ikke hvad, Eri er duks, men hun har fri, saa vi gør det alle i fællesskab, Borch kan da ikke skælde os ud over at vi vil have frisk luft. Jeg cykler sammen med Inger og Børge hjem, Gert cykler ogsaa med, men vender om da han har en ektra time. Eva gaar med ”Adam” endnu, at hun gider, ham er der som Møller siger, ikke noget ved. Kaj giver alle pigerne en cigaret hver. Jeg ortner mit værelse og læser leksier herhjemme, der er temmelig mange til i morgen. Jeg læser aviser og gaar temmelig tidligt i seng, vi faar 3 stile for til i morgen, saa jeg har en del at lave.

Fredag d. 16. December

bliver hørt i aritmetik. Vi har bjergbestigning da det er sidste time før jul i den gamle sal. Kaj er møj bydelig nærgaaende, jeg kan næsten ikke staa et sted før han er der den ged. Jeg bliver hørt i tysk og faar mg, i den 2. time repeterer vi. Jeg bliver hørt i historie og faar ug-, Møller spørger mig om hvad jeg vil være, det uddyber jeg nærmere, pu, hvor han lugter af tobak. Inger venter ikke, men det gør Gert og Børge, de vil have mig med i morgen aften, men jeg skal med Christensen. Skriver dagbog for 14., 15., og 16. Dec. faar at vide at fru Hansen har faaet en pige. Det er forfærdelig koldt, det sner og blæser. Man begynder at lave skøjtebanen i orten. Karin Bacher er her til middag, korektur til amagerbogen. Mor og jeg laver marsipan, det lykkes for saa vidt at overtrækssjokoladen er daarlig. Jeg laver ren sjokolade af den. I seng kl. 10

Tirsdag den 24. Januar 1939

faar lov til at lade være med at avlevere geometriopgaver. Vi har en stor og svær kemileksie for, jeg er saa uheldig at blive hørt, og faar g. vi har vikar i geografi og lære ikke et muk. Børge har eukalyptusolie med, vi drysser dem alle vegne i klassen, frk. Borch bliver gal over det. Dae jeg kommer hjem maa jeg klæde mig om, at der er en mand her at faa fars svar på Rotare, det bliver ja, far skal muligvis være præsident. Tage er her for første gang i 14 dage, han har været til eksamen og faaet 11. Jeg skriver stil, dagbog og meget skolearbejde. Mor synes at min tyske stil er svær, saa skriver hun, Tage og Gunnar den for at se, hvem der kan gøre det bedst, jeg dikterer. vi faar gule ærter til middag, lavet te, men drikker ikke selv. Missen eller Aldutti er inde, den er forfærtelig sød. Schäffer er her.

Mandag den 6. Februar 1939

Vi læser nogle af Emil Aarestrups digte i dansktimen. I gymnastik er gulvet snavset saa faar vi 3 vilde boldleje, vi røre os meget og har det morsomt. Vi faar vore regne- og aritmetikhefter, men i regnetimen tales 6 dages løb det meste af tiden, danskerne føre an. I religion regner vi karakterbøger ud for Rosenholm, til sidst faar vi historie. Jeg overbringer Lund Karen Louises hilsen.

Gert, Børge, Inger og jeg følges ad fra skole, vi taler 6 dages løb. Far ligger i sengen og har 38,5˚. Har mange lektier. dagbog. Gunnar begynder i dag at arbejde. Lære Lund faar en datter. Ove falder i batmintonhallen og kommer temmelig slemt til skade, det vides endnu ikke hvor længe han skal ligge i sengen. Schäffer kommer for at blive trøstet af Gunnar. Gør gymnastik. Mor anbefaler mig at læse ”Den amerikanske farm” ”Adam Homo og Mademe Beiri [Madame Bovary]” Jeg læser 3 af Emil Arstrups [siderne?]

Tirsdag den 21. Februar 1939

I dansktimen faar vi vore diktater, jeg faar g- mg, det er pænt, de andre faar meget mindre. Bliver hørt i historie, Møller siger at min ”velurkjole” er pæn. Det er Trilles fødselsdag. Bliver hørt i kemi og faar 7, kommer op i noget let. Skal høres i tysk men har ikke læst saa jeg slipper. følges med Inger, Gert og Børge fra skole. Trille gir’ paa hjørnet. vi har farlig skæg. Fru Lindbo Larsen er her med en daase annanas til os fordi vi er syge, hun har lagt den i en glasskaal for at den skal pynte bedre hun gir mig et lømmetørklæde, jeg taler tysk med hende. Dagbog. Brodere. Far vælges til organiserende præsident i Rotere. Mor er paa klinikken. faar min taske fra skomageren. Brodere et fantastisk stort stykke paa min pude, mor siger at hvis jeg vil sy et betræk i samme mønster til en stol, vil hun give mig den. Gaar i seng ved 12 tiden.

Tirsdag den 18. Juli 1939

Vi er ude at gaa i skoven ogsaa vi botaniserer. Lidt senere kommer de fra Slagtegaarden, ogsaa de fra Slagelse kommer i eftermiddag. Henning og jeg keder os, først ligger vi i kornet, saa piller vi hver en kurvfuld ribs til tante Johanne, og vi bliver fotograferet. Jeg faar heldig-vis lov til at blive til Fredag, Torsdag har idrætskluppen udflugt, men da de ikke maa tage med spørger jeg ikke aet. Far og mor følges med Fransen til Taastrup, der skulle saa tage toget. Jeg faar næsten ingen formaninger. Da de er afsted gaar Henning og jeg op paa mit værelse, der taler vi romaner, vi vil digte nogle smaa vers, men det bliver ikke til noget, vi har begge en masse skolehistorier at fortælle, vi kommer ind paa smudslitteratur, saa fortæller jeg om Børges billeder, vi læser en masse i [ ].

Torsdag den 24. August 1939

Svømmer 200 meter bryst og prøver at faa korset, men forgæves. Bliver hørt i naturhistorie og faar 7.2. Børge skælder ud over Kolby da han hører paa det, det lyder saa morsomt at Kolbye ler. Vi har latin i den gamle realklasse da der er køligt, vi kan ikke spor. Laaner Ingers engelske stil og skriver den af, derude hører jeg at Tyskland og Polen mobiliserer. Fru Korneelhussen og Iris [?måske Cris?] er paa visit med blommer. Frederik kommer med blommer til Karen, hun giver mig dem. Aftenkaffen er vældig morsom.

Søndag den 1. Oktober 1939

I kirken er der ulideligt, alle byens proletarer møder op med tyggegummi og cigarretter, selv mine  skolekammerater møder op sludrer med dem. Rie, Eri og Børge bliver konfirmeret. Efter middag gaar Chr, Lun og jeg en dejlig lang tur, bagefter er vi ude i haven, vi slaas om pærer. Ved kakkelovnen er der dejligt der sidder Lundorf og jeg og læser leksier. Karen og Gerda kommer paa eftermiddagsvisit, jeg henter mine 7 fotoalbum ned, og vi har det hyggeligt, har hovedpine. Vi spiser i kabinetted, jeg hjelper med fro maden, far er paa konfirmantbesøg. Fru Redaktøren indviterer os til fødselsdag i morgen. Da jeg føler mig forkølet gaar jeg i seng, mor kommer med rødvinstoddy og pakker mig ind.

Tirsdag den 23. Januar 1940

I dag har vi igen andre navne i engelsk, han hedder Ludvig Petersen. Jeg ”besvimer”, men kan ikke lade være med at grine, Børge giver mig 50 Kamferdraaber, jeg maa spytte ud og bliver daarlig af dem, jeg faar vand i hovedet, bliver tøret med tavlekluden i hovedet, ∆ synes at det er sjovt og Stoffer vil fortælle L, at jeg er skudt i ham. Mor gaar ud af klassen og nægter at komme tilbage, førend her er i orden, det ske sent. Holst siger at det er træets skyld at skøjten er flækket, jeg er hos hjulmanden. Inger sidder paa stangen hos Gert. Far er paa raadhuset om hospitalet. Jeg er 1 time [⟊] i grafen. Tegner vort vaaben til en pude. Han er sød, jeg tror at han kan lide mig en lille smule. Er hos bageren, han har lukket. Læderhandler Jensens familie er her, Inger har været 11 maaneder i Frankrig hun skulde have været i amerika nu. Far mener at jeg skal lære at male porselæn, hun skal se paa mig en dag.

Fredag den 2. Februar 1940

Jeg er ked af det, taber penge paa skolen, Børge hugger, jeg gir’ omgang hos Olsen, bliver drillet. Da jeg keder mig gaar jeg op til Eri for at laane 8 filmsromaner, jeg læser straks 3, ”Oplys din datter” den er dejlig skrap, ”Piger paa Fabrik” sosialistisk propaganda, ”Hendes første Bald” skrækkelig almindelig, men jeg gaar og lider af ulykkelig kærlighed til ꓕ, saa jeg er nødet til det, jeg burde læse til eksamen, jeg tror ikke, at han bryder sig om mig, han er ude med pigen i aften. Kullene er steget til 12 kr i Marts vil Europa være et ildhav, det er skrækkeligt. Jeg laver [Karens] hat om, hun er sød, gid der var nogle der vilde være søde mod mig. Jeg tror, at jeg er ved at gennemgaa en krise, gid jeg maa overstaa den. Pastor Lunn er vældig sød og flink, han evakuerer en sofa ned til spisestuen. Jeg maa til at være kølig og ligegyldig mod ꓕ, visitterne paa værelset maa høre op.