Tirsdag den 24. Januar 1939

faar lov til at lade være med at avlevere geometriopgaver. Vi har en stor og svær kemileksie for, jeg er saa uheldig at blive hørt, og faar g. vi har vikar i geografi og lære ikke et muk. Børge har eukalyptusolie med, vi drysser dem alle vegne i klassen, frk. Borch bliver gal over det. Dae jeg kommer hjem maa jeg klæde mig om, at der er en mand her at faa fars svar på Rotare, det bliver ja, far skal muligvis være præsident. Tage er her for første gang i 14 dage, han har været til eksamen og faaet 11. Jeg skriver stil, dagbog og meget skolearbejde. Mor synes at min tyske stil er svær, saa skriver hun, Tage og Gunnar den for at se, hvem der kan gøre det bedst, jeg dikterer. vi faar gule ærter til middag, lavet te, men drikker ikke selv. Missen eller Aldutti er inde, den er forfærtelig sød. Schäffer er her.

Leave a Reply