Om dagbogen på nettet

Under COVID-19 nedlukningen i foråret 2020 ønskede Tårnby Stads- og Lokalarkiv at tilbyde aktiviteter, hvor alle fortsat kunne beskæftige sig med lokalhistorie – men hjemmefra.

Transkribering eller renskrivning af Birgit Strunges dagbøger havde længe stået højt på arkivets ønskeliste.

Dagbøgerne er detaljeret kortlægning af en ung piges opvækst i hjertet af Tårnby. Som datter af områdets præst har hun og familien kontakter til mange andre lokale familier. Tit er det personer og familier, som arkivet kender eller har materiale om. Samlet set indeholder dagbøgerne en masse informationer om Tårnbys forhold under Anden Verdenskrig.

Uddrag af dagbøgerne har tidligere været udgivet i Tårnby Stads- og Lokalarkivs blad, Glemmer du. Uddragene der blev senere genudgivet af Dino Knudsen i bogen Øjenvidner til besættelsen.

Tårnby Stads- og Lokalarkiv giver først adgang til personfølsomme oplysninger efter 75 år. Derfor var det i 2010 ikke muligt at offentliggøre dagbøgerne fuldstændigt ucensurerede.

Ti år senere, i 2020, var den 75-års grænse passeret for de fleste af dagbøgerne. Det blev derfor besluttet at prøve at skanne dagbøgerne. Bagefter blev der annonceret efter frivillige, der gerne ville hjælpe med læse dem og skrive dem ind på computer – hjemmefra.

En gruppe på 10-15 frivillige har siden maj 2020 været i gang med renskrivning af dagbøgerne, begyndende med 1938. Efterfølgende publiceres dagbøgernes tekst dag for dag på denne hjemmeside. Relevante fotos eller andet materiale fra arkivets samlinger publiceres også.

Teksten vises så vidt muligt præcis som Birgit Strunge skrev den. Hun holdt sig ikke til datidens officielle retsskrivning – ud over stavefejl holder hun hurtigt op med at skrive navneord med stort, ligesom hun nogle gange skriver bolle-å længe før det blev indført i 1948.

Utydelige ord, der ikke med sikkerhed kan læses, samt Tårnby Stads- og Lokalarkivs kommentarer, er markeret med [kantede parenteser]. Et spørgsmålstegn efter et ord betyder således, at ordet eller meningen er uklar.

Projektet styres af kommunearkivar Peter Damgaard, med bistand fra stud.mag. Christian Sonne Ravn og seniormedarbejder Henrik Skov.

De frivillige, der har brugt tid på at læse Birgits mange sider:

Annemarie, Birgit, Else, Gitte, Henriette, Jannie, Jannie, Ketty, Lilian, Lis, Mariann, Misse, Preben, Søren, Vagn, Vibeke.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dagbogen, kan du skrive til os via formularen nedenfor.