Søndag den 1. Oktober 1939

I kirken er der ulideligt, alle byens proletarer møder op med tyggegummi og cigarretter, selv mine  skolekammerater møder op sludrer med dem. Rie, Eri og Børge bliver konfirmeret. Efter middag gaar Chr, Lun og jeg en dejlig lang tur, bagefter er vi ude i haven, vi slaas om pærer. Ved kakkelovnen er der dejligt der sidder Lundorf og jeg og læser leksier. Karen og Gerda kommer paa eftermiddagsvisit, jeg henter mine 7 fotoalbum ned, og vi har det hyggeligt, har hovedpine. Vi spiser i kabinetted, jeg hjelper med fro maden, far er paa konfirmantbesøg. Fru Redaktøren indviterer os til fødselsdag i morgen. Da jeg føler mig forkølet gaar jeg i seng, mor kommer med rødvinstoddy og pakker mig ind.

Mandag den 2. Oktober 1939

Jeg føler mig ikke syg, men far mener, at jeg hellere maa ligge i dag, henter Adam Homo og er begejstred for den. Lundorf er paa visit i ½ time, Mensinger og en 82 årig organist sidder hos mig i et par timer, organisten læser ”juledag op af A.H., der er usandsynlig søde og morsomme, mor har kager og druer med hjem til mig. Vi fyrer i centralen for 1. gang. Hen paa eftermiddagen faar jeg lidt feber. Paa aarsdagen efter min konfirmation kommer jeg til at tænke paa alt det fra sidste aar. De spiller nede i havestuen. Er oppe at ortne alle mine skuffer. Far er ene hos fru Håstrup Vig til fødselsdag, den 82 årige har desverre trætted mor for meget. Jeg begynder at skrive en roman, men forkaster den til fordel for Adam Homo.

Tirsdag den 3. Oktober 1939

Gaar i skole, men har feber derhenne. Faar 7 i haandgerning. for en gangs skyld faar vi historie af Rosenholm, det er Tenna fødselsdag. Da Manterne [konfirmanderne?] kommer staar Bent (hedning) op og siger tillykke og guds velsignelse, vi er ved at kvæles af grin. Vi har sjov med Henning, der i konfirmationsgave har faaet et armbaandsur, saa stort som en krøder. Læser lektier nede. der er kasserevition, studene og jeg sidder ved 1 bord for os selv, og har det vældig hyggeligt i den følgende tid kan man ikke faa tobak, jeg faar dog. Lundorf er vældig sød, han mener at der er varmt. Mor regner aritmetik og jeg filmer med ham. Far laaner min sparekassebog, og giver den tilbage med 10 kr. mere.

Onsdag den 4. Oktober 1939

Faar bolle og [kryds?] i engelsk. Fru Kolby holder foredrag til fordel for røde negle, hendes mand et, men modsat. vi slipper for latin, jeg er nede med aritmetikopgaver hos Kolbye. Drengene er sjove. Jeg prøver deres hatte. Taler med Ninna Holst. Vi følges med overlæren til byen, det er første gang, jeg ser den uden lys. Far har hovedpine og laver hele tiden scener. Elverskud er yndigt, med balet og sang, Valkyrien falder ikke helt i fars smag, jeg er begejstret. Under forestillingen er der en mand, der begynder at synge højt, der bliver sat vagt ved ham, han gaber og sover hele tiden, alle kikkerter er retted mod ham, han vil ikke gaa. Vi spadserer til Karin og Inger, det er K.s fødselsdag, vi har en hyggelig aften, skønt far er overtræt. En dame er ved at blive kørt over, det er uhyggeligt og tager på fars nerver, scene.

Torsdag den 5. Oktober 1939

træder paa Gretes haand i haandbold, hun tuder. faar mdl i aritmetik, ug- i naturhistorie, mg i tysk, g- mg- i dansk termin, men de ligger gennemgaaende lavt. Vi slipper for latin paa grund af skolecene. Inger er med hjemme, vi er inde paa Lyndorfs verrelse, da jeg beder ham lugge hoveddøren op, tilbyder han mig en nøgle. Jeg er ude hos Inger et smut, vi har det sjovt. Jeg plikker [plukker] en buket til fru konsul Readiger, den er meget smuk. Lundorf siger, at Christensen har [vigted?]. Drengene er i studenterforeningen, saa nu maa jeg kede mig og læse lektier, det maa jeg i gang med igen, ellers gaar det mig helt forfærteligt. Digter lidt til stilen, men det bliver ikke saa godt som det foregaaende, mor synes, at det er bedre. Læser i mit forbillede Adam Homo.

Fredag den 6. Oktober 1939

Er fornuftig i regning, pjatted i engelsk, klog i svensk og tysk, i latin er det helt til grin, kan ikke svare paa et ord. ”Mor” læser stilen og har naturligvis en historie om et ”pigebarn” som mig. Læser lektier, skriver stilen færdig, med Christensens hjelp, skriver et morsomt rim der ender paa ør. Lundorf kommer til at tale over sig og jeg kan forstaa at Christensen har skrevet et digt til mig. Skriver et brev paa 12 store sider, det meste er paa vers, derfor er det 1½ cm tykt. Inger B. er her. Lundorf kommer først hjem kl. 7, han kommer ikke op i stuerne, jeg faar ikke snakket med ham overhoved, mon han er gal – eller er han kammeradlig overfor Christensen, som jeg hellerikke ser noget til. De begynder at lægge store kloakrør udenfor os, det vil koste os 30.000 kr.

Lørdag den 7. Oktober 1939

Faar ug i historie. Axel læser min stil højt. Kolbye skriver videnspyr, [vidnesbyrd] saa faar vi tid til at regne afleveringsopgaver. Følges med Inger hjem. Far siger at jeg ikke maa filme saa meget med Lundorf, Christensen er ked af det, Lundorf kommer først op til kaffe, da jeg er gaaet, han siger ikke noget, jeg tror nok, at de gamle har en finger med i spillet, hvorfor er han pludselig tavs og gaar, naar jeg kommer, jeg vil gerne have Christensens vers. Gaar en tur (som andre?) og plukker røde roser. Skriver mere til Henny og sender det endelig. Plukker æbler. Da Lundorf ikke er hjemme, og Christensen har sat sig, saa jeg er nødt til at sidde ved siden af ham, drikker jeg ikke kaffe, men gaar i bad og læser Adam Homo.

Søndag den 8. Oktober 1939

Sidder ved Gunnar i kirken. Provst Vig er her. Christensen henter sukkerkort. Fru Chris er flyttet. Gunnar, mor og jeg gaar tur. Jeg laver eftermiddagskaffe, da den er forbi, er Chr., far og jeg inde i Kristkirken at høre Røde Jørgensen [sognepræst Lars Jørgensen] holde katekesation, de griner højt af ham, han spørger, om de er horunger og om hvad de skal være, der er ikke skabt kristendom i det, skønt vi griner, er det sørgeligt. Der er 3 dejlig sangere og organist Tuner [Rigtige navn: Thuner] er fremragende og dejlig ved indstrumentet. Inger indviterer os med hjem, men vi foretrækker at cykle hjem til Gunnar. Missen er, nu det er ved at blive vinter, blevet til en stuekat igen. Gunnar indviterer os paa regensen i morgen det er hans fødselsdag. Det er knagende koldt, og efteraarsstormen river bladene af træerne.

Mandag den 9. Oktober 1939

Er usædvanlig genial som sædvanlig, da jeg kommer forsent, sætter jeg min cykkel udenfor skolen og gaar op ad lærenes trappe, derved opnaar jeg at komme før klassen. Faar ny plads i regning, laver sjov med de smaa drenge, gaar med dem under armen. af klassens 7 piger, pjekker de 5 for badning, det er underligt, at hun ikke opdager os. Skynder mig at læse lektier da jeg tror at jeg skal ind til Gunnar, han har fødselsdag og ringer afbud da hans søster er kommet. Saa har jeg en dejlig fri aften, jeg faar 2 fotos tilsent fra Vanda og 9 af far, sætter dem ind, læser i Adam Homo og bliver kaldt landsbyskønhed af far, det driller de mig alle med.

Tirsdag den 10. Oktober 1939

Aftaler med Eri at jeg maa ringe til ”Erik”. Latin gaar godt. Lundorf og jeg har det hyggeligt og sjovt da vi læser lektier, jeg ringer til Erik og fortæller, at der har ligget en bilet til Paladium i min tyskbog, jeg opdager den først i dag, og den var til i gaar. Lundorf begynder at tale om sin pige og driller mig med Erik. Mor ringer til Hareskoven, Gidde er speaker i Alfa film, han [hun?] gaar paa Paladium fortiden. Mor er inde at besøge fru Block og fru pastor Ulmer. Far er hos grosseren. Vi læser lektier i kabinettet, jeg forsvinder midt under det hele og er ude til ”stævnemøde med ”Erik”. far er oppe i [Isulten?]salen til konfirmantfest, jeg er indviteret derop, men da jeg skal i det kgl. i morgen, maa jeg sove ud, bliver sent færdig med lektierne da jeg ikke har bestilt andet end af snakke. Det er rigtigt efteraarsvejr.

Onsdag den 11. Oktober 1939

faar ug- i fysik. Vi gaar karakterbøger, ak og ve, 6,79, det er ikke det hele for meget. Opper mig i latin. JHer hjemme læser jeg mine lektier i en fart, aabner for 1. gang overhoved ikke tysklatinbogen inden en time. Har den lange mørkeblaa blomstrede paa, har lagt mig ud. Vi sidder paa 2. paket, paa samme række som redaktør Skou. Kronprinsen og prinsessen er derinde. Skolecenens gymnasieafdeling er der ogsaa. Far og mor synes, at Marie Stevart er for langt, men vi er enige om, at det er pragtfuldt spillet, (Marie – Else Skoubo, Elisabet – Bodil Ibsen) det er det kgl.s bedste spildere; far bliver altid gnaven, naar han er i teater, ogsaa i aften. Jeg skyder, til mors forfærdelse, til en gardist. Der er mange fulde folk i byen, far tager bil hjem, vi spiser natmad her.

Torsdag den 12. Oktober 1939

Holder blaa mandag, skriver latin af efter Inge. Klassen begynder at bytte. Min stil bliver læst op i latin, der er et par steder, hvor den ikke rimer, de synes ellers, at den er god. Rosenholm er vældig god mod os, jeg faar lov til, at lade være med, at blive hørt. Snakker med drengene hele eftermiddagen, vi har det usædvanelig hyggeligt og bliver dus, jeg kan ikke vænde mig af med, at sige De til Christensen. Far er paa Borgbygaard, der er røgeri, han får de 2 bedste aal med, som de har der henne, og løfte om en om ugen. Tage er herude, vi taler krig og mensinger, F. staar i kirkelig haandbog som stud. theol. F. S., man kan se, at det glæder ham. Da der er hovedrengøring i det inderste, sidder vi i det yderste kontor med vore lektier. Missen er inde, den faar aal. Skønt jeg har bestemt, at gaa tidlig i seng, bliver den 11½.

Fredag den 13. Oktober 1939

En mængde stile bliver læst op, de er gode. Vi faar fri fra latin, da der er skolecene, det øsregner, sidder i kabinettet og læser lektier, er halvtræt, drengene siger heller ikke noget. Far er gnaven, det samme gælder mor. Inger er her til kontorarbejde. Far skal ud at holde foredrag. Lektor Visti ringer. Da jeg er færdig med lektierne, læser jeg i Adam Homo, ogsaa efter kaffen sidder jeg og taler med drengene. Jeg vil gerne holde Weekend paa Vinkelvej.

Lørdag den 14. Oktober 1939

Eri og jeg skal paa Torvaldsen bestemmer vi, jeg skal ringe til Erik, saa indviterer han mig i Fraskatti, det med Torvaldsen, er bare et triks. Da jeg kommer hjem, og skal til at ringe, er Lundorf taget paa efteraarsferie, jeg er ude i haven efter blomster og frugt, og ude at se paa de arbejdere, der lækker kloak, de er vældig søde, jeg faar en ordenlig sludder med et par arbejdsløse. Udfor os, skal rørene ligge 6 m. nede. Far indmælder sig paa det kursus i maskinskrivning, som far Inger gaar paa. I gaar fik Frank og Augnete en søn (2). Skriver brev til Wanda Rowna og Isse Strunge. Bo ringer og indviterer mig i teater i morgen. fortæller Christensen den kønne historie om Fraskatti han ikke blodt tror paa den, men finder det mystisk at jeg skal på Thorvaldsen. Engelsk skib med 850 værnepligtige, bliver sænket af tyskerne, det har kostet 3 mill pund sterling (Royal Oak). Jotler, far tror, at jeg er blevet slaaet ihjel. Læser i sengen.

Søndag den 15. Oktober 1939

Da jeg er ved at gaa i kirke, kommer tante Ebba, børnene og Else Marie, vi spiser saa det staar efter, jeg snakker meget med Else, hun er en sød pige, vi ser alle mine fotoalbum. Tyskerne paastaar, at de har sænket et skib til som Royal Oak, englænderne dementerer. Gunnar er vældig sød, Christensen fortæller ham, at jeg skal ud med en. Vore gæster tager afsted kl. 4, saa gaar Gunnar, mor og jeg en tur ud forbi Inger, jeg er inde efter nogle æbler. Far er med til at afsløre en mindesten i Dragør. Da han kommer hjem, overøser han mig med formaninger, saa skynder jeg mig ud til bussen, men naar at gaa til Nordregaard, jeg møder Bo ved 2, vi har det vældig hyggeligt, jeg har aldrig været i Fr.berg teater, vi sidder til 6,15 og ser Høfeber, vi griner som sjeldent før, jeg kommer ½ time over presis hjem, far henter mig, det gør ikke noget. Spiser natmad.

Mandag den 16. Oktober 1939

Det regner, møder ”Erik” ved vantaarnet, vi ser Thorvaldsens museum under anførsel af en dygtig læreinde, vi har meget ud af det. Vi gaar strøgtur og jeg møder mor, vi køber stof til hver en kjole, er i Brasilko, hos Ingerslev Møller, at købe en stol fra 1840, og i sagførenes auktionslokaler. Jeg giver mor en sovsekande. Cykler hjem, menighedsplejernes bestyrelse har været her. Jeg tegner, inspireret af Thorvaldsen, en yndig baletdreng. Vi gaar ned til fru Chris, det er en ordenlig tur, men hvor har hun faaet det hyggeligt, man skulde ikke tro at det er de samme møbler som i Lyongade 12, her kommer de riktigt til deres ret. Karens moder kommer fra Sønderjylland og tveBakkerne kommer ogsaa, vi har det morsomt, og synger til sidst. Vi faar en pose valnødder, da vi kommer hjem, gør vi et ortenligt indgreb i den.

Tirsdag den 17. Oktober 1939

Læser til kl. 11½ i sengen, tegner og ordner værelse. Læser latinske gloser, saa ringer Inger, vi er ude at gaa en tur med barnevogn, jeg drikker kaffe med [deruder?], er oppe at se hendes ny værelse, faar en meget rød læbestift af hende. Da vi gaar hjem, møder vi Thorben med jagtgevær paa skulderen, han er hjemme fra Stenhusene og hilser slet ikke, han er blevet storsnudet. Tage kommer til middag, Karen har fri, jeg rører fars æg laver meget andet. Far er til kursus i maskinskrivning. Lundorf kommer hjem fra SydSjælland. Jeg laver min adlet [atlet (tegningen)] om til en pige. Spiser valnødder. Missen er inde, vi laver vældigt med sjov med den. Engelske byer bliver bombet. Sidde sent oppe og læser 50 sider i Adam Homo. Det iriaterer mig, at jeg ikke maa gratulere Tage med Edel.

Onsdag den 18. Oktober 1939

Slæber havemøbler ind og er med Lundorf ude at se paa gravningen. Vasker haar. familiecene paa grund af at mor fyrer i centralvarmen. Jeg kan ikke finde min læbestift, saa gaar jeg ind hos Karen, der finder jeg en pakke Polo og forskellige af vore cigarretmærker, der er ogsaa andre smaating baade far, mor, Lyndorf og Christensen er oppe at faa syn for sagen, vi ved endnu ikke hvordan vi skal vænde hende af med det. Læser Adam meget grundigt. Der skal laves meget til i morgen. vi flytter Holsteins bænk ned, henter bordplader og er ovre i hønsehuset efter en gammel en der bliver lagt i blød til i morgen. Anker er her med Aalen. Læser Adam Homo og klistre billeder ind. Der er varme paa vore værrelser, saa vi sidder hver for sig og kukkelurer. Vasker haar og laver nogle fantastiske frisyrer til familiens forargelse.

Torsdag den 19. Oktober 1939

Laver en masse, ortner badeværelse og sætter blomster ind baade mor og jeg er gnavne. Da kogekonen kommer, lærer jeg at rulle smørkugler, det gør jeg i 2 timer. dorf hjelper mig, renser bladsellerier. Låner Dorf 4 kr. Klæder om, og modtager Rotaryfolkene med fruer, i angtreen, er der et par, der slænger tøjet hen paa mig, som var jeg husassistent. Slipper for at servere da kogekonen kan. Laver sjov med drengene, ringer til Vig [?]. Skænker kaffe. fru Håstrupvig og jeg lærer Rotaryfolkene udenad efter bogen, men vi kan ikke kende dem. Ved teen, er der en, der praler om en jagttur i Norge. Der bliver holdt 21 taler. Medens de er ovre at se krken, ortner vi huset. De ser mit værelse. De gaar kl. 12, tager bad og ortner efter dem.

Fredag den 20. Oktober 1939

naar op til frokost. Det er Karens fødselsdag, hun faar fri, saa jeg laver en del af hendes arbejde. Mor er i byen, jeg gaar ud til Inger efter æblerne, jeg bliver friseret med haaret op o.s.v. Vi bærer de 20 kg mellem os, hendes fingre kommer i klemme, saa stanser vi en smart herrer, der skærer dem ud af træet. Jeg tegner adlethen af til hende medens hun friserer mig. Ved kaffen laver far vrøvl over, at jeg aldrig giver ham nogle. Jeg laver middagen helt alene. Er nede at lave sjov med drengene, viser dem billederne af Tage, vi hyler af grin. Kun et time forsent, kommer familien fra Vinkelvej, de har Adolfh med, jeg gør, hvad jeg kan for at faa en af hans bøger, det lykkes. Jeg bliver indviteret paa en weekend igen, det lykkes dog ikke at overtale mor. Adolfh, er meget pralende, tykmavet og kunstnerisk (spiller).

Lørdag den 21. Oktober 1939

faar lov til at tage ud til Rosenørnsale til Vebers. Jeg snakker først længe med Karen og giver hende blomster og frugt, saa snakker jeg med penstionaerene, en sydamerikaner, der vil til Finland som flyseer[flyver?] o.g m.a. En af Lundorfs skolekammerater, Mogens Petersen og jeg, er ude at gaa en tur i landbohøjskolens have. Jeg drikker eftermiddagskaffe, der kommer mange underlige mennesker her, hende der serverer, har bar, fed nakke med bumser, bare arme og korte skørter, saa man kan se hendes aareknuder. Der bliver ringet hjem om at jeg maa blive paa weekend, det tør far og mor ikke, da det allerede er for sent, maa jeg skynde mig hjem. Karens familie kommer for at fejre hendes fødselsdag, jeg klipper en personlig [?].

Søndag den 22. Oktober 1939

ligger i sengen til middag, læser aviser, spiser for meget til middag. Drengene og jeg er i haven at samle en masse valnødder, bagefter gaar vi en tur ud til fælleden. Jeg sover nærmest i kirken, der er fremmed prædikant. Dorf og jeg er oppe at slaas, jeg er omtrent saa stærk som ham, mor er forarget. Jeg praler overfor studene [med?] ”Erik”, ringer til ”ham”, hun er ikke hjemme, hendes moder synes, at jeg lyder lidt forstyrret. Tage er her ude til middag, Karin og Inger bliver til middag og aftenkaffe. Missen tager mus hver nat. Danskerne vinder 4-1 mod Norge i landskampen. Inger spiller paa flyglet, vi sidder med slukket lys og nyder Professer [Kur?] taler i radioen om fantasier og drømmerier, det er knasende interessant. Jeg holder op med at drikke aftenkaffe. Mor giver mig løg til en [juletaset?].

Mandag den 23. Oktober 1939

Det er rart, at være i skole igen. Vi er i bad og faar fri 2½. Nu vil jeg til at slanke mig, er ude i haven at spise pærer. Læser om de 4 tyskeres redning af den danske flyver, der i høj sø landede paa vandet, og om ham der svømmede 9½ time Dagbog og tømmermænd. Læser lektierne godt, 1 time latin, her er kirkeuge, saa kan jeg først læse efter 20, mor og jeg er gnavne.

Tirsdag den 24. Oktober 1939

Duks i haandgerning. eng. mg. Rosenholm fortæller en masse historier i latin, kan det for en gangs skyld. Snakker med drengene hele eftermiddagen, slanker mig. Ved middagen er far gnaven, han faar rødvin og skælder mig hele tiden ud. Inger ringer. Jeg vil gøre gymnastik hver aften i vinter, det er ikke svært, naar man er i træning.

Torsdag den 26. Oktober 1939

Pjækker med gymnastik, snakker med Inger, I frikvart. giver hun mig lov til at skrive til den Havaipige, som hun skriver med, saa vil vi faa hende til at give det til en anden, som jeg saa kan korrespondere med, jeg skriver brevet straks. Bliver rykket for karakterbog, baade fra skolen og mor og far, han tænker hele dagen over, hvad vi skal gøre for at forbedre den. Drengene er søde. Mor pakker mig til for at jeg ikke skal fryse som sidste nat.

ug-mg-g-tg-mdl-slet

Fredag den 27. Oktober 1939

”mor” er gal, jeg bliver kaldt Buller. Rie synes at mit brev paa engelsk er godt. Erik tegner mig. Stoffer er sød, men han siger, at jeg snart skal til at lære latin. Det stormer. Dorf fortæller om fars bekymringer for mig i gymnasiet, de har tænkt paa realeksamen og paa 2 aar i 1.g o.s.v. de behøver da ikke at lave saadan et postyr. Nu skal jeg have kakkelovn paa mit værelse, det blir kun til pjank med studenterne.

Lørdag den 28. Oktober 1939

Vi begynder at repetere i historie. Jeg skal høres i engelske verber af fru Møller, hun spørger om jeg kan dem: Ja, lyver jeg. Inger er med hjemme, mureren er her og er i gang med kakkelovnen. Jeg drikker eftermiddagskaffe hos Inger, vi er paa Kastrup station efter en hare[?]. Vi skriver til Havai. Jeg bliver der til middag. Skræller kartofler for fru Olsen. Jeg faar en kurv æbler og pærer med hjem. Inger og jeg taler engelsk. Da jeg kommer hjem, fortæller jeg Lundorf og Christensen at jeg har slaaet op med Erik. Vi har det vældig hyggeligt, jeg repetere geografi. Diskuterer skolens lærer med organisten, jeg sørger for at mene det modsatte af ham. Chr. laaner min løgte, han kan ikke faa den til at brænde, og maa gaa hjem fra byen. Jeg er i bad og vasker haar. faar løfte om et klædeskap til, mor vil ha’ lidt plads i det.

Søndag den 29. Oktober 1939

Karen vækker mig kl. 11, jeg har slet ikke lagt mærke til at de andre er gaaet i kirke. Sætter haar, har tabt 3 kg i denne uge. Gunnar er her til middag, jeg har ikke søndagsfølelser. Mor og jeg gaar tur, vi er ude hos Inger med en kurv, vi plukker kødbær, Drengene hjelper mig at ortne mit værelse, at sætte det nye klædeskab ind o.s.v., de prøver mine hatte. Karen F. er her, hun er begyndt at synge i et kor med lære Juhler, Gerda, Kaj og andre hos Riis. Jeg er henne paa taarnby skole, de nye bygninger er blevet yndige indvendig, med gymnastiksal paa 200m², vinterhave o.s.v. Det er overlærens fødselsdag. Far er nervøs, han sender en Bøn ud til 50-100 danske blade om brugt tøj til polakker i Litauen jeg giver min teddy bear Drengene er ude, jeg læser latin paa forskud og er flittig.

Mandag den 30. Oktober

Lund spiser hos os, han ved ikke, hvad han skal tale med os om, han bliver forlegen. Eri faar adresse paa en i Groningen. Kan ikke geografi. Vi har mørkelægning i fysik. Jeg røster af træthed ovenpaa gymnastikken. Overlæren opmundrer mig til at gaa i gymnasiet, han er en guttermand.

far låner 50 kr. af mig.

Det er et bedaarende vejr.

Ny begynder 2. uge af slankekurens 3 eller 4.

Far er ude i aften, mor og jeg skulde med, men vi har hovedpine, mor gaar i seng, Lundorf og jeg slaas saa vi er ved at vælte bordet. Jeg er lige ved, at tage strøm ved at lægge fingrene over polerne paa radiokontakten, jeg lægger dog en kniv over, der bliver kortslutning, jeg ærger mig over, at det er en pære i radioen, der er sprunget, jeg tænker ikke paa den livsfare jeg har været i, vi prøver støvsugeren, den virker ikke, saa er det kun en prop, der er sprunget.