Tirsdag den 5. September 1939

den engelske stil, mor skrev faar jeg slet+ i, i diktaten g+/g+. I naturhistorie sidder vi i gaarden, vi har det veldig sjovt, men saa bliver de graave [grove]. Vi faar en vældig latinlektie for, saa jeg maa læse flittigt. Sagfører Skjærn er her til eftermiddagskaffe med nogle herrer. Karen F. paa visit. Aksel Kristensen til middag, fruen senere. Træt.

Søndag den 29. Oktober 1939

Karen vækker mig kl. 11, jeg har slet ikke lagt mærke til at de andre er gaaet i kirke. Sætter haar, har tabt 3 kg i denne uge. Gunnar er her til middag, jeg har ikke søndagsfølelser. Mor og jeg gaar tur, vi er ude hos Inger med en kurv, vi plukker kødbær, Drengene hjelper mig at ortne mit værelse, at sætte det nye klædeskab ind o.s.v., de prøver mine hatte. Karen F. er her, hun er begyndt at synge i et kor med lære Juhler, Gerda, Kaj og andre hos Riis. Jeg er henne paa taarnby skole, de nye bygninger er blevet yndige indvendig, med gymnastiksal paa 200m², vinterhave o.s.v. Det er overlærens fødselsdag. Far er nervøs, han sender en Bøn ud til 50-100 danske blade om brugt tøj til polakker i Litauen jeg giver min teddy bear Drengene er ude, jeg læser latin paa forskud og er flittig.

Lørdag den 3. August

Der er en tysk soldat her, jeg beslutter at være haar imod ham, men han er præst og undskylder, at han er i uniform, nu skal han paa orlov til sin kone, han lægger en chaine [?] under koppen og indviterer mig ned at besøge sig.

Senere kommer Karen F, vi spiser aal. Starcke ringer igen, han er saa tavs, at jeg maa spørge, om han er paa den anden ende af traaden endnu, saa kommer NO til, han er morsom og sød, de vil, at jeg skal komme ind til dem i eftermiddag, saa tager jeg ud til I. for at vi kan sælge lodsædler, men vi smutter lige ud til dem med nogle miabeller, de er meget sjove. Inger er med, St. følger os ud til Sofiehøj, hvor vi begynder at sælge lodsædler. This done, indviterer far I. og mig i Tivoli, vi ser plæneforestillingen og kan minst faa 2 sjejker, vi møder en masse bekænte, saa er vi henne at faa ”en i haanden,” Karen og Gerda har taget biletter til koncertsalen, imens vi er derinde, gaar Kristensen Taarnbygard og far hen at spise højt smørrebrød. Da vi kommer ud, møder vi kunstmaler Ulmer med frue og Markus Lauesen, vi er henne at drikke øl, det bestiller M. L. altid, saa har han da bestilt noget i dag. Han er en drukkenbold, men morsom. Bagefter skal vi hos Vivex, [restaurant Wivex] men [Per?] vil ikke med, saa maa I. og jeg tage med ham hjem.  Jeg følger hende ud til Bøyer. Der er nogen, der rumsterer i haven, far er ude at kigge efter tyve, men der er ingen, det er modbydeligt at ligge alene her, naar der er farer for natlige gæster.

Jeg venter stadig paa brev fra ⊥, paa Mandag maa det da komme.