Fredag den 1. Marts 1940

Er træt, saa jeg gaar ikke i skole, men ligger til kl 12. Jeg reppeterer engelsk, og Dorff og jeg prøver at gøre mine 5 fyldepenne i stand, de 2, der er i orden, er dog de eneste vi foreløbig faar ud af det. Jeg sidder i solen i spisestuen, med baare skuldere, det er dejlig varmt, men bagefter har jeg ikke kjole paa, saa jeg faar lidt ondt i halsen. Vi fyrer ikke ret meget, og kan i dag undvære lys ved middagen. gid jeg kan faa mange [?] til denne eksamen. Karen og Gerda er her, vi leger jul og har en masse slik, Chr. skubber mig bort fra min stol ved middagskaffebordet, saa maa jeg sidde i sofaen. vi er nede i kavvallerfløjen at høre Lunns gramofon, jeg siger først at Chr. ligger som ”Den lille Havfrue”, derefter som ”Nihlguden”. [muligvis mener hun statuen af Nilen ved Dronning Louises Bro?] vi har det usædvanligt hyggeligt og gaar sent op saa læser jeg roman til kl. 2. Far skriver artikler. Mor er naturligvis gaaet tidligt i seng, den stakkel.

Lørdag den 2. Marts 1940

Vaagner først kl. 12, saa spiser vi frokost, jeg driller Chr., Dorf og læser de 20 af de 60 sider jeg skal opgive paa Mandag, saa opgiver vi foreløbigt. Vi er ude at prøve at skyde graaspurve, han siger, at han ramte en, da jeg ikke var der, men da han er der, rammer han ingen, og da han er gaaet, kan jeg ikke finde nogen, saa jeg er bange for, at det er løgn. Mor har krydderfed med hjem, jeg æder som var jeg betalt for det. Den polske konsul fra Nestved er her, i morgen skal far og mor besøge dem der, far skal præke der. Jeg er hæs, synger en masse og læser de første 20 sider engelsk, saa jeg ikke behøver at røre mere ved dem. Jeg plukker en julerose og en vintergæk i haven i dag. Vi skyder til maals hos Dorff. Jeg haar kun reppeteret de C. 20 sider i engelsk, men Dorff siger, at jeg kommer op i dem, og det tror jeg ogsaa selv.

Søndag den 3. Marts 1940

Staar sent op og gaar ikke i kirke. Dorff siger,” du som skal til eksamen i morgen – at du tør,” han viser far sit digt far vil have det i Himmerige stiftid. Først gaar de gamle og jeg en tur, senere drengene og jeg, den sidste unægtelig den sjoveste. Chr. er begyndt at drille Dorff med en, jeg er lige ved at springe i luften af glæde, for jeg kan nemlig ogsaa dansk. Der er et billede af en finsk soldat i BT, ham klipper jeg ud og sætter i ramme, han har et dejligt ansigt, og er chef for den finske dødsbatalion. Jeg faar et maleri af Bjørnson. Drikker 2 glas cloc inden jeg gaar i seng, læser saa roman. Dorff og jeg læser 10 minutter, han er pragtfuld. Jeg læser ogsaa selv lidt engelsk. Har Prins Aage begaaet selvmor? Prinsessen er fortvivlet.  [Prins Aage døde 29. februar i Marokko af lungebetændelse] Far driller mig, fordi jeg holder paa, at det er sjovere at rejse rundt end at blive professer, jeg tager Tages parti altsaa.

Mandag den 4. Marts 1940

Jeg har kvalme, og kan ikke gaa til eksamen i engelsk, far ringer op paa skolen og overlæren er overmaade flink, han siger, at det vilde være synd for mine pæne karakterer, hvis jeg skulde tage eksamenen om. Jeg skal op som nr. 3, men jeg faar lov, til at vente, og komme senere, saa faar jeg baade bil frem og tilbage, og saa snart Inga er færdig, kommer jeg til. Trækker nr. x og er op i ”Childrens perril in fire”, hverken i det, eller det ekstemporale har jeg fejl, men jeg kan ikke bøje og stave [bi], derfor faar mg+, jeg havde ventet ug-, men censer er meget streng. Da jeg kommer hjem, gaar jeg i seng, mor ligger ogsaa i sengen. Dorff besøger mig, den søde dreng. Jeg læser lidt lekture, og 2. del af Kirstine Munk færdig, sikken noget vrøvl. Gid jeg havde faaet ug-, men jeg havde jo kun ventet mg, saa jeg behøver da ikke at hænge med næbet.

Tirsdag den 5. Marts 1940

Har hoste og 38˚, Far er paa skolen at tale med overlærer Hansen, der er vældig flink og siger, at jeg er langt mere forstandig, end de andre og en hel masse andre pæne ting. Jeg læser 24 sider organisk kemi, men overlæren siger, til far, at det komme vi ikke op i. Saa læser jeg zoologi og botanik, og er ærligtalt flittig. Regner ud, at jeg staar til 7,46, det er hvist pral. Dr. Ellehauge er her, jeg er bare forkølet, og faar lidt kinahonning for hosten. Der bliver gjort rent paa mit værelse. Tage sidder i Helsingborg, med 100 finnebørn og kan ikke komme over. Mor har slik med hjem til mig. Far mener at jeg skal være cand.mag. og er i den 7. himmel. Lunn er her paa ”husbesøg” , hvis jeg keder mig, skal han sende bud efter fru Lindebolarsen eller fru Nibuhr. Drengene er længe her oppe hos mig, de laver en farlig skæg, med maleriet over klædeskabet, det under det og termometeret. ꓕ fløjter.

Onsdag den 6. Marts 1940

Jeg har slet ingen appetit. Læser Ohlenslagers ”Hyrdedreng”, men er for træt til at fuldfører den, hvad skulde vi uden romantikken. Drengene er her oppe i et par timer, Dorff kalder mine dukker for sine børn, men jeg hævder, at det er mie, Chr. mener, at der ikke er noget i vejen for, at begge tilfælde kan være muligt, men det benægter jeg paa det kraftigste. Tage kommer hjem fra Ørebro, der er død et finsk barn paa vejen, men ellers er det gaaet godt, han har været til reception hos prins Eugine og hos Mannerheims svigerinde friherreinde Mannerheim. De drikker kaffe paa mit værelse, vi har en farlig skæg, for jeg trænger saadan til at grine. Mor fortæller dem, at Svenningsen er gift m. Eja, det har de ellers ikke troet, drengene.

Torsdag den 7. Marts 1940

Jeg vaagner først kl. 12. Dorff kommer herop i 3 kvart. Han er den, der besøger mig mest. Jeg fortæller Lunn, at jeg keder mig, saa henter han Kaj Munks ”Himmel og Jord”, han læser Juleverset op for mig, det gør han glimrende. Tage sender mig en lille knipling fra Vadstena, den hellige Birgittas by, det er vældig søt af ham, at huske mig. Chr. er her ogsaa et lille smut, og senere er de her begge paa sjov. Chr. er i den sidste tid blevet meget underholdende og virkelig vittig, mon det er fordi han er blevet jurist. Far er i A.L.K., jeg hviler mig og gaar tidligt til ro. Jeg er ikke bange for i morgen, jeg tør ikke vente ug, men saa i det mindste ug-. I dag læser jeg baade Zoologien og botanikken, de er temmeligt sene at læse, især botanikken, dens 38 sider tager lige saa lang tid som zoologiens 60, men det er maaske fordi jeg er træt, eller det interesserer ikke saa meget.

Fredag den 8. Marts 1940

Overlæren ringer, at nu er eksamenen forbi, derfor styrter jeg derop i en vogn, og kommer op i muslingen, den læste jeg i gaar, saa jeg faar ug. Overlæren er noget af det sødeste, men kan tænke sig. Jeg græder, fordi jeg er træt, far er urimelig og hysterisk. Har 37,8˚. Regner med at faar omkring 7,35 til eksamenen. Dagbog. Far og mor er ude at besøge Erna og Palludan, de har det meget smukt og er vældig søde, jeg skal besøge dem en dag. Cheaffer bliver ridder af dannebrog – ”non sine causa”. Frank besøger os og er i den 7. himmel. Dorff og Lunn er inde hos mig at spille paa gramofon, vi faar alle de plader som far og mor ikke skal høre, de er næsten de sjoveste, de drikker ogsaa kaffe her, vi leget med tændstikæsker, ꓕ bliver her en hel time efter de andre, I am sure, I love him, and he love perhaps me too, he is very sweet, I think he is afraid of my cold.

Lørdag den 9. Marts 1940

Far er forkølet, saa han maa ogsaa i seng, dr. mener dog, at han kan tage af sted i morgen. Gunner og Kirsten kommer maaske her ud i morgen, men de er bange for at bleve smittet, ogsaa Tage ringer, han har vagt. Dorff er her, han læser op af ”Himmel og Jord” for mig, i dag er han bange for at blive smittet. Jeg læser baade aritmetikken og geometrien igennem, jeg er ikke saa bange for dem nu mere, bare jeg er heldig i regning, skal det nok gaa – mg+ tænker jeg. Jeg blier stævnet for ligningsmyndighederne, de vil ikke tage min selvangivelse for gode varer, men de tror, at man faar penge for at gaa i skole. ꓕ er desværre ikke hjemme, Karen drikker kaffe hos mig, mor hos far, saa vi har begge selskab. Jeg vasker mig saadan rigtig for alvor nu til Søndag, renlighed er en god ting…. Mor tørrer støv af hos mig, og det er vældig søt af hende, men bagefter staar alle tingene, som jeg ved ikke hvad. Lunn besøger mig, han ser ”The worlds greatest painthings” og er begejstret.

Søndag den 10. Marts 1940

Far har 39°, saa han kan ikke tage til Næstved, de maa i sidste øjeblig aflyse gudstjenesten, far er naturligvis ulykkelig. Hitler taler, saa Dorff indstalerer radioen her. Red. m. frue er her og Inger B, Karin deler sukkerkort ud. Jeg faar rent paa, saa bliver man saa godt tilpads. Mor burde ogsaa ligge i sengen, men hun synes ikke, at vi alle 3 kan. Dagbog. Der er endelig brev fra Henny, jeg sætter () om det jeg ikke vil læse op for ⊥, og saa faar han det, der er vældig sjovt, hun vil have mig med til England, og der er ikke noget jeg hellere vil. Gudstjenesten i Nestved giver 600 kr, det var jo vældig godt; Rudiger ringer, at Scheaffer aller naadigst vil udlevere de billeder, som far laante af den polske stat, men han vil have dem tilbage i uskat stan, da han agter at udgive en bog om Polen, hans forretning bliver et aktieselskab, med Ove og Ester i bestyrelsen, 1 aar siden Franks bryllup i dag.

Mandag den 11. Marts

(Kronprins Frederik)

Far vækker mig 3 gange i løbet af formiddagen for at spørge efter min feber. Jeg læser en del, er meget varm. Dr. Ellehauge er her for at undersøge, om jeg har tuberkulose, jeg siger at Tage snart kommer med sit stedoskob, sikken idiot Jeg er, far bliver rasende. Tage er her, han har faaet en smart lille revolver, som han skal skyde til fra mit vindue, han har 200 skud, et af dem kommer paa skraa, saa er far bange for, at han skal skyde den af medens han bakser med den, han er hysterisk. Nu vil England og Frankrig bringe Finland aktiv hjælp, men Skandinavien vil ikke lade det gaa igennem. Derengene er her oppe, Dorff gemmer 6 kr., handske, saa vi har en farlig sjov, far finder det oveni købet rimeligt, at døren er lukket. Jeg ringer til Kolbye, han fortæller mig en hel masse, om, hvad jeg skal læse paa o.s.v., han er vældig sød. Jeg har 37,8°, far og mor er skrækslagne, de behøver da ikke at være saa nervøse.

Tirsdag den 12. Marts

I dag, maa mor også blive i sengen, saa nu ligger far, mor, Lunn og jeg Til morgen læser jeg aritmetik, geometri og regning inden frokost, saa nu kan jeg omtrent det hele. Karen gaar runt med smørrebrødssedlen, Lunn spiller gramofon, og de der inde radio, saa jeg maa kravle ned under dynen, men saa kommer Dorff med fløjten, og saa er det de andres tur til at komme vat i ørene. De er saa bange for min feber da jeg har 7,1,° siger jeg 6,9° og saa er de glade, der skal ikke meget til. Kirsten Lomholt vil besøge far, Gunnar skal ikke med, det er egendommeligt. Stæren fløjter. Mattemetikken hænger mig langt ud af halsen, jeg læser den endnu en gang igennem inden jeg skal staa til regnskab for min dovenskab i aar. Fru Cris har en æske hjemmelavet chokolade med til mig, Karen F er her ogsaa, but he is not here, I am sorry. Ok.

Onsdag den 13. Marts

Jeg har hovedpine og feber, jeg maa vente paa at komme til eksamen – tænk jeg maatte vente. Eva og Kaj har faaet ring paa, hun spørger mig om jeg er misundelig men det er jeg paa ingen maade. Kolbye har mig i et skrækkeligt krydsforhør, jeg kan slet ikke faa lejlighed til at tænke mig om, og saa giver de mig kun mg÷, det er for lidt – mg+ havde jeg ventet. He -⊥- is not here. Jeg besøger Lunn og han besøger mig, vi har en farlig sjov. Kirsten Lomholt er her, hun kan ikke baade faa sin far og sin mor med til bryllupet, det er hun fortvivlet over. Oplandsbyernes bibelkreds er her, saa far er oppe et øjeblik men mor hilser ikke paa dem. Fru Svensen fra Tømmerup Skole har chokolade med til mig, Inger B appelsiner. Far vækker mig i nat, fordi jeg har lukket vinduet, blæsten var lige paa.

Torsdag d. 14. Marts

Har [ål? Men ikke med dobbelt-a?] i hovedet, jeg læser uafbrut, men der kan ikke hænge mere fast i hjernen, den er overfylt og træt. Mor ordinerer malt af [?] Lunn og mor ligger ogsaa i dag. Naar nu eksamenen er forbi, skal jeg rigtig bumle, [8] dage til Tjustrup, 7 til Maribo, og saa skal jeg have god samvittighed med hensyn til dem i storstaden. Hvem der kunde sove nu, men det kan jeg ikke førend paa Tirsdag. Heller ikke to day beder jeg ⊥ om at komme her, he know where I am, and if he lov me, then – Naa, jeg læser i øvrigt hele dagen saa jeg ikke ved, hvor gammel jeg er. Dorff er her i 20 minutter, men gaa skal han ned. Jeg besøger Lunn, og han besøger mig, saa vi har det vældig hyggeligt. Jeg faar brev fra Isse, det er lige saa sjovt, som dem fra Henny. Finland afstaar Karelen Viborg, Fiskerhalvøen og noget mere til de ”sejrende” Russere.

Fredag den 15. Marts

Jeg begynder at læse historie kl 9, for jeg skal have ug i morgen, „Hævn over Lodova,” jeg skal tale ham sønder og sammen, saa han ikke ved, hvad han hedder, og saa fortæller jeg ham, at han hedder Kolbye, og faar ug med kryds og slange of couse. Jeg skal op i slavekrigen, jeg tæller en appelsins Kerner, og det nummer jeg faar, tager jeg. Jeg er inde i mors benende, hun hører mig i alle aarstal, data, navne, fredsslutninger o.s.v., hun er fortvivlet over, at jeg ikke kan kongerækken, saa lærer jeg den fra Fredrik 6. og opefter, meget simpelt, naar bare man kan den – og det kan jeg, ergo er det simpelt, jeg læser til kl. 9, saa lægger jeg mig til at sove, men Dorff kommer, mor jager ham ud efter 10 minutters forløb, jeg faar [skal der stå går?] snart i seng men sover først 2 timer senere. Drømmer som sidste nat – om ⊥, det er dejligt.

Lørdag d. 16. Marts

Maskinen vækker lidt over 7, saa staar jeg op, paa skolen maa jeg vente, der snakker jeg med Holbak, Staffer [?], M Borc og fru Hansen, Tenno var jo ikke til regning i Onsdags, og jeg havde feber, Kolbye synes at at det er synd for mig, at jeg ikke fik mere, mon jeg skal tage den om. Jeg er nede hos Chr. og Dorff da jeg har fået 8 i Krimkrigen, jeg har R. Andersen som censor, han sender hilsen hjem til far og er vældig sød. Paa tavlen skal vi tage nummer, jeg tager 13 – det er et lykketal. Der ligger dejlig nyfalden sne alle vegne. Morbror Otto er her på weekend, det er dejligt at høre et fornuftigt menneskes mening om tingene, han er vældig sød. De ringer 6 min. Fra Maribo, jeg skal der ned i påsken, men jeg har ikke tid til at tage der ned førend 2. paaskedag. Dorff har en ven her hjemme, jeg ser ham ikke, men far farer op og anbefaler ham paa alle ender og kanter til mig. ⊥⊥ er her i eftermiddag.

[skrevet i margen:]Da jeg ikke vidste, hvor freden blev sluttet, hviskede censor: „Paris”

Søndag den 17. Marts

Staar op til Middag, Tage og Otto er her, vi har det hyggeligt, jeg er nede paa Chrs. værelse ⊥ Stabbe [?] kommer paa besøg og saa fordufter jeg, vi har det ellers vældigt sjovt og hyggelig, Gunnar og Kirsten er her at bestille bryllup, vi maa alle forlade lokalet, da det er saa hemmeligt. Hun er hvist vældig sød, men skrækkelig nervøs. Da kattene hyler, tror Lunn, at orginisten øver sig, haha. Jeg laver en hel manikengopvisning med mors selskabskjoler, men saa får jeg dog den sædvanelige paa. Mor kan ikke tage med op til konfirmation hos Ellehauge, saa er jeg præstefrue, med 3 krøller oven paa hovedet. Vi sidder  [tegnet bordopstilling], det betyder UT=utinam [latin, betydning i retning af: hvis bare! eller indikerer et stærkt ønske]. Jeg har dr. phil Martin Ellehauge til bords, kedeligt. Grev Knuth har malet et billede af Sigrid, med det samme kan jeg ikke lide det, men hans billeder vinder ved nærmere bekantskab. Vi er oppe paa Knuds værelse at drikke kaffe, der har jeg en farlig sjov med den nye kone, der er jødinde, vi skærer hinanden ned, det er hygsomt. dr. phil. Ellehauges frue fylder 35 aar kl. 12. der er en yndig lille pige, kirkemanden og jeg er forelskede i hende.

Rødv 3. Cherry 3. Madera 2. x 1 Portvin 1.

Mandag den 18. Marts

Jeg sover til kl 11, jeg skal reppetere al Geografien, for det har jeg forsømt de 2 sidste dage, jeg har ogsaa lidt feber (det fortæller jeg ikke nogen) saa jeg bliver i sengen hele dagen, det er ogsaa et væmmeligt koldt vejr, med sne. I dag er det 15. dag jeg ligger i sengen. Der er slet ingen, der besøger mig, og det er i og for sig ogsaa det bedste, og dog ⊥. Har slet ikke tid til at ”orne” mit værelse, saa det ser ud som en svinesti, men i morgen skal det blive bedre, saa skal jeg ogsaa skrive til Palestina, Norge, Isse, Henny og Maribo, saa jeg faar nok at gøre. Tage ringer, at han i morgen vil komme ud at fejre min mellemskoleeksamen (jeg havde ikke ventet, at den blev saa god, som den blev, men alligevel kondulerer de mig alle sammen med min mattemetikkarakter. Er nede at høre radio og nyde lidt familieliv, det er der ikke meget grin ved. Drømmer ikke om ⊥ i nat, saa er der ikke noget ved at sove, ⊥ er dog ikke et eventyr som jeg føler, han har mange fegl. ⊥

Tirsdag den 19. Marts

Far og mor er til Mensingers begravelse, det er kl 8, saa der kan jeg ikke være med. Paa skolen er de vældig søde, overlæren giver mig ug i Vestjylland. Det er et skrækkeligt snefog, men jeg sparer bilen hjem ved at gaa. Dorff er ved at rejse til Sydsjelland. Jeg spiller paa flyglet, jeg maa sandelig lære noget i min fritid. Plukker grene i haven. Det er dejligt at være mellemskolekandidat, jeg synger skønt ⊥. Jeg vil slanke mig. Far har 13 lyserøde nilleker og 6 paaskeliljer paa rad med til mig, ogsaa en masse lakris og chokolade. Jeg skriver brev paa engelsk, Henny faar ogsaa en øvelse paa skrivemaskine; saa kommer Inger, hun har ”Tommelise” med, Tage og Lunn har ogsaa hver en dejlig æske til mig. Lunn sætter lås paa mit skrivebord, saa er der ingen, der kan rører dagbogen og brevene.

Vi faar grapefruit, kalvesteg og rombudding, mocca i kabenettet, Inger og jeg slipper for sidste del af den, saa er vi oppe paa mit værelse hun læser breve og vi har det jævnt kedeligt. Middagen var hylesjov. Jeg faar Chr. til at følge hende hjem, det er hun ikke videre stolt af. Er død træt og ked af, at ⊥ ikke har været til stede.

V: 1½ Rødvin

Onsdag den 20. Marts

Er sent oppe, nu skal jeg til at over være disse skrækkelig kedelige frokoster igen, hvor kun Lunns afroismer [aforismer] lyser op, ⊥ er her jo ikke. Vi ”orner” huset yndigt, saa gaar vi op i kirken, da Gunnar og Kirsten kommer, er jeg lige ved at dø af grin, organisten og overlærens ansigter – det har jo været en hemmelighed. Edel Lomholt og vi, er de eneste, der er med, bagefter faar vi knas i havestuen, Kirsten og vi drikker dus, hun er vældig sød, de aner ikke spor om deres fremtid, ikke engang, hvilken baad, de skal tage til Aars med. Da de er taget af sted, snakker vi med tandlægen, saa er vi inde i Lemkes friluftsmagasin, at købe et par ski til mig, jeg maa have nr. 40 i støvler, staar op i sporvognen, for at øve mig i at staa på ski, for nu forsvinder sneen sikkert. Vi er inde hos fru Paulsen (mors klinikdame). Jeg gaar hjem fra [staden?], jeg ser en stor flok stære, saa nu har vi foraar. Karen har stjaalet en masse fra Lunn. Savner ⊥ og drømmer om ham i nat. Jeg kan ikke holde ud at drive, jeg har hele tiden paa fornemmelsen, at der er noget jeg skal op at læse.

V: 2 Madera

[Gunnar Aukens og Kirsten Lomholts hemmelige giftermål blev noteret i kirkebogen; Birgit, hendes mor Elise og Kirsten Lomholts slægtning Edel var vidner. Vielse nr. 10 på denne side]

Torsdag den 21. Marts

(Skærtorsdag)

Pludselig staar vi med 3 tilbud paa piger, en fra Mors, Hammel og Nybøl, vi vælger den sidste. Skriver brev til Isse. Karin og Inger er med inde efter tjenesten, Karin kurerer far og læser i hænder.

Far prøver at skyde skaderne.

Vi er oppe paa Lunns værelse at spille gramofon, han har røgelse lugt og lilla betræk over sine krusifiks. Gunnar og Kirsten er i Nationaltidende. Er dødtræt. Tyskerne sænker 2 engelske slagskibe, fordi de har bombarderet Sylt, vi hører tysk presse paa dansk – ikke spor uneutral. Grænsen skal til Karins store sorg paa auktion. Her er yndigt med blomster paa mit værelse.

Savner ⊥, det første menneske, jeg har savnet rigtig. Lunn søger Slagelse, men fortryder det, han vil ikke her fra. Æder en masse slik, har strutmave. Jeg kan aligevel lide at gaa i skole, hvordan mon jeg skal klare den her, jeg skal støvsuge og gaa i haven, jeg hader stuepigegerning. Det tør paa fuldt drøn. Chr. er en idiot. Nu vil jeg til at pleje min dovenskab, vil muligvis til Backers auktion og den slags. Gid jeg maa drømme om ⊥ i nat.

V: 1½ rødvin

Notits i Nationaltidende om Gunnar Auken og Kirsten Lomholt
Notits i Nationaltidende, som Birgit nævner, om Gunnar Auken og Kirsten Lomholt på vej til Jylland

Fredag d. 22. marts

Mor ligger i sengen i dag; Vig taler i kirken og er inde bagefter, Bo skal gå i realklassen inden hun [fejl for han eller Bo er et kælenavn for en pige?] kommer i gymnasiet, det vil far også have mig til, mor vil ikke, jeg er vægelsindet, hvis jeg gaar i realklassen, faar jeg en finere studentereksamen, hvis ikke, bliver jeg et aar før færdig og kan rejse, what am I to do. Inger Føns’ papirer er ikke i orden endnu, saa tager far og jeg derud, der er ganske hyggeligt, vi faar nogle af de sædvanlige historier, saa spiller Ove, Inger og jeg gramofon, far laaner Sine 200 kr. og giver hende 25. De vil, at jeg skal rende dem paa dørene, aber nein. De giver os en pakke saltmad med hjem, vi bliver ikke til middag. Er inde paa hovedbanegaarden efter mine ski, vi skal lægge et kort i postkassen til Maribo, men glemmer det naturligvis. Det er tøvejr da jeg kommer hjem med skiene, men kl 8 er jeg ude i havens mørke at øve mig. Gaar tidligt i seng og begynder at læse Evalds Anne Sofie Reventlow. [Carl Ewald, Anna Sofie Reventlow og Frederik 4.]

1 vermouth

Lørdag d. 23. marts

Staar sent op, er i bad, vasker haar. Holst aabner min kuffert. Pakker, det er vældig sjovt. Max Hansen bliver gift. [Max Hansen, skuespiller, gift med Britta Hvid] Ordner værelse og driver. Vi faar tilbud om en 4. pige. Far er endnu i dag paa jagt efter skaderne, men skønt de var i morges, er de sporløst forsvundet. Mine paaskeliljer paa værelset er dejlige. Spiser alle min paaskeæg, dem jeg fik af Tage. Er hos barberen efter otatone [acetone?], har en masse flasker med, dem skal jeg have penge for, men barberen snyder mig, ærlig talt, gid jeg var taget på apoteket, jeg har jo tid nok. Jeg har paa fornemmelsen at jeg ikke kommer til Maribo paa mandag. Køber blodrød neglelak i sæbehuset, det er skrækkeligt, jeg kommer noget af det i ni Outex [?] og ødelægger derved begge dele. Nu savner jeg ikke ⊥ længere. Manikoper [Manicurerer?] mors negle og læser sidste halvdel af Anne Sofie Reventlow I og første del af ASR I [menes: II]. Gaar tidligt i seng for at være udhvilet til i morgen. Mor faar tilbud om Inger Madsens søster til Maj, hun ville være god, men nu har vi jo sønderjyden.

Søndag den 24. Marts

(Paaskedag)

Inger O og hendes moder er i kirke, da far siger ”disse være ordene” eksploderer vi, jeg bliver indviteret ud til dem i eftermiddag, men har jo ikke tid. Tage er her, vi ser paa de pragtfulde billeder af han fra hans tjenestetid, Lunn er blevet polyfattoet med [gæg?], han er pragtfuld. Skifter og saa er Inger, Ove og Faster her, der bliver taget 24 billeder af dem, der er kun 3 foruden os til brylluppet i kirken, de har ikke lysningspapierne i orden, saa far er skidt tilpads. Bag efter er vi inde hos os til den sædvanlige vin, jeg drikker dus med Skjold. Inger har familien Fønss’ gamle gulddiadem paa.

Ude paa Blegdamsvej, er der pressefotograf og vil [vi] fotograferes, faster lægger en hvid dug ved Ingers kjole, saa det ser ud, som om hun har slæb paa. Jeg faar Ove til bords (paa den forkerte side) vi er lykkelige, jeg er, naar jeg selv skal sige det meget vittig, det er ham, der isspirerer mig. der holdes mange taler og paa de aller sørgeligsted steder fniser jeg, faar betydende blikke fra mor. Vi har det hyggeligt, jeg hjelper med at serverer, de har nemlig ingen hjelp, Friis hjelper ogsaa, det er vældig søt af ham. Vi farer efter brudeparret med ris, saa kommer vi ud paa gaden og døren smækker i, derfor ringer vi paa, men ved et uheld paa en gnaven overlæres dør, han kommer heldigvis ikke. Ove og jeg er oppe at slaas, han bærer mig op ad trappen, ved frokosten, sidder vi heldigvis ogsaa sammen, de har arvet et 100 aarigt service efter ”faster Fønss”, Ove giver mig en talerken af det, jeg faar ogsaa et stykke slør, det skal anbringes smart, Ludovikka, de vil have, at jeg skal besøge dem oftere, og det vil jeg virkelig og saa til (O). Vi spiller gramofon og hører en masse 10 aarige plader, de er historiske og sjove. Hele aftenen igennem, slipper vi for de sædvanlige Signe historier. Vi har bil hjem sammen med Sakses, de er vældig søde, jeg har mit tøj fyldt med risengryn fra Ove. Er træt; skal rejse tidligt i morgen. Gid jeg havde valgt 2 toget.

V: Madera 2. rødv 1. x 1.

[Inger Fønss var Birgits kusine og Ove hendes fætter, født 1918. Moderen Signe er som nævnt hendes faster. De boede Blegdamsvej 114. Brudgommen var Skjold Kousholt Saxe]

Mandag den 25. Marts

(2. Paaskedag)

Der ringer afbud fra Maribo, fordi faster er forkølet, saa vil de hente mig paa Søndag, saa kan jeg sove længe i dag – tror jeg da; men de ringer fra Vinkelveg, om jeg vil komme der ud til middag, hun snakker saadan, at jeg siger ja, bare for at blive fri for hende. Der kommer 3 menighedsraadsmedlemmer fra Slagelse for at hører pastor Lunn, han vil nødig der ned. Jeg bliver hjemme til middag, saa gaar jeg ind til Sundby og tager ud til pentionen, der kommer jeg ikke foreløbig igen, de er alle paa paaskeferie, saa maa jeg kede mig med de gamle, Karen sover og vaagner kun, naar hun skal tænde sig en ny cigaret, Grete slæber mig hen at se paa skøjteløb og samtlige tapetforretninger, bagefter ser jeg værrelsene, selv spisekammerne er udlegede, der kan en seng lige staa. Uha, jeg bliver til aftensmad, det skulle jeg aldrig ha’ gjort, det er skrækkeligt, mejeristens er der. Fru Duurloo rejser til Athen i aften.

Tirsdag den 26. Marts

Fru Henningsen fra [Kannos?] ringer, at hun vil komme herud til frokost, hun er paa diæt og vi skal have ørreder til middag, vi gør alt for at blive færdig til kl. 12, men saa ringer hun, at hun først kan komme kl 6, saa spiser vi selv den gode frokost og er ærgerlige. Der er hovedrengøring i herreværelserne, saa maa jeg vaske op, jeg kan nesten ikke da jeg er træt (influensa) derefter sætter jeg Ingers brudebilleder i min skrapbog, det gør jeg vældig smart (naar jeg selv skal sige det). Hjelper med aftensmaden, saa kommer Erika, hun er vældig sød og charmerende, vi taler meget, i morgen skal hun til Tyskland, vi giver hende 20 æg med og sæbe, de faar kun 3 æg om maaneden. Far giver hende en armenisk løber til 20 kr (er skudt) [?] som Lunn meget rigtigt bemærker. Vi følger hende til Litha 9bilen, det øsregner.

Mon jeg skulde købe nogle armeniske haandarbejder for mine penge, man kan jo snart ikke købe noget, i dag er de fleste forretninger lukkede, da der skal 85 M. kr ind som ekstraskat, varerne forhøjes 10%.

Onsdag den 27. Marts

Uha, klokken er 12.15 da jeg vaagner. Mine skuffer er i en sørgelig forfatning, saa jeg ”orner” dem alle, laver et par smarte sko af et par saaler og lidt uldgarn, skærer mig derhved 2 gange. Det er Lunns mor’s fødselsdag. Den saa meget omtalte Justesen ringer. Vi gør hovedrengøring i kabinettet, jeg hjelper Karen at vaske op. Fru Henningsen sender mig et paaskeæg med kringler i, det er sødt af hende, men, hvor er det skørt. Dorff kommer hjem fra paaskeferie. Paa Mogens Petersens verrelse, saa jeg Malteterkorset lavet i ølkapsler, jeg gør ligesaadan, syr dem paa et stykke litavisk tøj, og hænger dem under vinduet, Lunn, synes at ideen er god, men er forarget. Paa Mandag er der hovedrengøring paa mit værelse, saa er jeg ikke hjemme.

Er som sædvanlig nede på Dorffs værelse, vi har det ganske sjovt og fortæller hinanden om paaskeoplevelser, how funn. Laver grapefruit, Dorff faar saa tidt ikke noget, saa han vil heller ikke have noget nu. Der udkommer paa engelsk en bog om det polske gulds vidunderlige fragt til Paris. Far taler i Borupshøjskole. + 1

Torsdag den 28. Marts

(Krprsse Ingrid)

Chr. og jeg er ene til frokost, vi har en farlig sjov, jeg kommer øl [?] og 4 stk. sukker i hans kaffe, kravler i hans pyjamas og gir’ ham en natkjole i stedet for, tar hans taske og bøger og gemmer dem paa loftet, det er umuligt at faa ham gal, gemmer ogsaa Dorffs pyjamas, han er oppe paa mit værelse, at se ”blaa kors” og mineski, han prøver at gøre mit kukur istand, men opgiver saa tar jeg kukkemekanismen ud og slaar lidt paa et hjul – og saa gaar det.

Bagsiden af telegrammerne fra min konfirmation kan bruges til at tegne paa, jeg tegner Vor Frelserskirke og laver 2 smarte blomstersiluetter med de flovers fra Harzen 35.

Den bulgarske stenkrukke, jeg fik af Tage, prøver jeg at lime sammen, men jeg maa have noget bedre lim. Jeg sætter blomster i vand, naar man ikke er træt, er det dejligt at gaa og hygge om sig selv. Faster ringer fra Maribo om en pige, og mor ringer til hende igen

Fredag den 29. Marts

Vi spiser frokost i kontoret, der er en arbejdsløs smed, der gerne vil have sine 2 børn døbt, pigen skal hedde Lizzi Nanna og drengen Leif Wilhelm Lauersen, der er ingen faddere, saa bliver jeg for første gang fadder, og da for 2 endda. Far vil skaffe noget fint tegnepapir til mig hos sin bogtrykker, det er billigt og godt. Fliden overvælder mig, jeg gør 2 høns istand og laver en masse andet, de andre (det er svinene) er højlydt forundrede. Jeg finder mit Matadorspil frem, først spiller jeg med mig selv, senere med Karen, vinder naturligvis. Jeg skal gaa ned til Elimar, men da der staar 2 mænd i porten, gaar jeg ind og faar Karen med, her er en masse stjerner, [Katojopaia], [Ablebaon og Plaikaderne}. Vi laver kaffe og har en farlig sjov –’sandkagen’ er ilde hørt.

Far er eldevild over, at hans guldfisk lever, han er paa besøg hos Tage Hansens. I morgen kl 8, kan vi hente vore eksamensbeviser paa skolen, men da har vi jo gester her.

Lørdag den 30. Marts

Der er en masse errender til mig, solen skinner himmelsk, saa jeg synger og er glad, Inger ringer, at der har været afslutning paa skolen, jeg troede, at det var i aften og er ked af det afcause, hun kommer op at hente mig, vi er paa skolen, og prøver at faa mit eksamensbevis, men overlærer Hansen er til indvielse at [af]  Taarnby skole, saa det er forgæves, saa henter vi champinon her hjemme og er ude hos Inger, at ”orne” dem, vi er ene hjemme og har det hyggeligt over en kop kaffe, da jeg kommer hjem, er mor fortørnet over, at jeg blev saa længe borte, hun ved ikke, at denne tur har faaet mig bestemt til at gaa i realen først, i hvert fald til sommerferien, saa vil jeg se tiden an, Inger har faaet 7,61 til eksamen, 7,23 i aars og 7,45 i gennemsnitskarakter, saa ser jeg hendes eksamensbevis førend mit eget, ergerligt ikke, min karakterbog, har de hvist ødelagt paa skolen – de asener.

Britta Thorsund er her med brugt tøj til Finlandsindsamlingen, far er gal over, at han hænger paa hende saa længe og beklager mig stakkel, der har haft hende i 2 aar. Ruldi hjelper os med at orne til tantes 70 aars fødselsdag i aften, de fra Tostrup og et par af tantes gamle veninder kommer, jeg har Chr. til bords og ꓕ paa den anden side. Vi har det morsomt, men han maa gaa, da han skal til en Hoslev [Haslev] fest, saa hænger jeg paa Christensen, vi har en hyggelig aften – i det store og hele. Vi hører gramofon hos Lunn og de ser mit værelse, der er en der spiller og vi synger. Da de er gaaet, tager Lunn og jeg ud, saa brydes vi, jeg er lige ved at være den stærkeste, men vi spiller uafgjort. Jeg tror at jeg vil i gymnasiet realen, far har hørt noget om, at jeg kun har 7,18, det er syn for mig, men de andre gratulerer. Dagbog kl.12.

V: [2] rødvin, 1 port