Torsdag den 4. januar 1940

Jeg gaar i skole, er meget ihærdig i gymnastik, saa sortner det for mine øjne og jeg bliver lagt ned med en masse fraker over, jeg græder og faar hovedpine. Jeg gaar ikke hjem, vi lærer at regne med 3 ubekendte. Kaj og Erik skriver breve til mig, jeg er oppe med Kaj i frikvarteret. Stoffer er (lussing) vældig sød i latin, vi begynder paa de poeniske [puniske] krige. Vi taler naturligvis julegaver. Jeg er hos Holst, begynder at tilskære mine skibukser. Vi prøver bluser, der er kun en, der falder i naade. Har en skrækkelig hovedpine. Tage er her, nu skal han til Finland, han underskriver kontrakt nr. 3, gid jeg skylde med. Han laaver mig, at jeg maa prøve hans skier. Jeg smelter lysstumper til et smart stearinlys, mor siger at jeg er en pyroman, vi gider ikke læse latin mere.

Fredag den 12. Januar 1940

Har muffen med i skole, vi sidder nemlig i kulde. Ogsaa i dag laved de et nummer ud af Kajs breve til mig. Stoffer er vældig sød og filosoferer om mor Ban [?] har haft nogle kærlighedsafærer. Jeg skriver brev til Norway og ortner min korrekspondance. Inge ringer og vil have mig med ind paa Parmagades skøjtebane, der løber vi saa i aften, hvor er der sjovt derinde, Gert hjælper mig mine skøjter paa, der er en masse smarte sjejker derinde, de giver ture, jeg kan ikke løbe paa Ingas almindelige skøjter, jeg synes ikke at jeg har støtte i dem, jeg kan efterhaanden løbe nogenlunde. Her er vældigt flot, med løgter o.s.v., der er 13 drenge fra vores klasse, jeg snakker ogsaa med en mængde fremmede. Jeg følger Inger omtrent hjem, paa hjemturen kan jeg næsten ikke køre, jeg ser mænd i buskene og kan ikke komme frem for sneen, det er skrækkeligt. Chr. lover at bringe mine skøjter til Holst i morgen.

Lørdag den 13. Januar 1940

Lørdag den 20. Januar 1940

Propper en blyant i øret og kan ikke faa den ud, saa gaar jeg over til dr. Ellehauge. Er ”luddoven”. Stoffer fortæller os om, hvor charmerende Holbak er, han kommer paa skøjtebanen i dag, saa maa vi ogsaa derop. Inger og jeg følges ad hjem, hun henter mig til skøjtebanen. Dorf og jeg er paa loftet, der finder vi en fløjte lige som ꓕ.ꓕ. Dorf vil ikke hente Inger ved hallen i aften, den er fin. Skolens bane er daarlig, vi venter en tie paa hinanden, saa tager vi ind i Parmagade, der er ∆ og Stoffer, de er vældigt søde [?] navnlig, vi leger fange. Han har skøjter paa som mine, han løber flot, St. driller os med ham, og charmerende er fyren. Min skøjte knækker, Holst, det fjols har ødelagt den, saa maa vi tage hjem. Jeg er hos Dorf, vi fløjter, han er sød, har slaaet op med Augnete, men fortryder. (Komedie som med Inger og mig?) Han friserer mig. Vi henter plader fra loftet. Far har bolcher med hjem til mig. Gid jeg kunde indviterer ∆ med hjem og begynde at komme sammen med ∆ og dog. – ꓕ. Det er skudaar. Er i bad og vasker haar. Jeg er forelsket i ꓕ og ∆, jeg ved ikke i hvem, lad mig haabe, at jeg opdager det. Læser i ”Paa Togt med Skoleskibet Danmark”. Det koster 14 kr. at varme præstegaarden op.

Søndag den 21. Januar 1940

Pastor Lunn bliver indsat, først taler provsten, derefter kappelanen, det sidste er godt. Provstens datter er med herude, jeg fører hende op i kirken. Bagefter har vi frokost, jeg har pastor Vig til bords, ingenør Lunn paa min anden side, han er let at underholde. Else Block er oppe paa mit værelse. Jeg fløjter og ”orner”. Det stormvejr der er spaaet udebliver. Jeg har haft alle navne rigtige i nytaarskonkurencen, men vinder ikke noget. Dorf er ude. ꓕ. Dorf og jeg drikker dus, bedre sent end aldrig. Det er ærgerligt at jeg ikke kan tage paa skøjtebanen, den kraftidiot til Holst. Ved frokosten holder mange af herrene morsomme taler, Lunns er vældig god, han er sød, allerede i dag er der mange piger i kirke, vi faar nok et rend, det bliver sjovt, med sofapuder o.s.v. Jeg bryder mig ikke om Chr., han er så bange for sit eget skind. Karen hugger alt, ogsaa medicin, jeg blander øl, soya, hyldebær, sukker og eddike i en flaske som hun kan hugge af, det slanker, siger jeg.

Cloc 1½

Lørdag d. 23. marts

Staar sent op, er i bad, vasker haar. Holst aabner min kuffert. Pakker, det er vældig sjovt. Max Hansen bliver gift. [Max Hansen, skuespiller, gift med Britta Hvid] Ordner værelse og driver. Vi faar tilbud om en 4. pige. Far er endnu i dag paa jagt efter skaderne, men skønt de var i morges, er de sporløst forsvundet. Mine paaskeliljer paa værelset er dejlige. Spiser alle min paaskeæg, dem jeg fik af Tage. Er hos barberen efter otatone [acetone?], har en masse flasker med, dem skal jeg have penge for, men barberen snyder mig, ærlig talt, gid jeg var taget på apoteket, jeg har jo tid nok. Jeg har paa fornemmelsen at jeg ikke kommer til Maribo paa mandag. Køber blodrød neglelak i sæbehuset, det er skrækkeligt, jeg kommer noget af det i ni Outex [?] og ødelægger derved begge dele. Nu savner jeg ikke ⊥ længere. Manikoper [Manicurerer?] mors negle og læser sidste halvdel af Anne Sofie Reventlow I og første del af ASR I [menes: II]. Gaar tidligt i seng for at være udhvilet til i morgen. Mor faar tilbud om Inger Madsens søster til Maj, hun ville være god, men nu har vi jo sønderjyden.