Fredag d. 27. Maj Taarnby

Jeg laver en forfærdelig sjov, hos Borch, med 2 karikature, hun skælder, og græder, og tikker mig om at hvære stille i timerne, men jeg lover ikke noget. Der er nogle små tøser, i tysktimen, de fniser, og synes at vi er vældig sjove. Der er sidste dag, at jeg skal gaa i skole. Jeg bestiller 30 appelsinboller hos Olsen og faar de 10 med det samme. Mor er temmelig syg og ligger i sengen, bare det ikke er noget alvorligt. Jeg er ovre hos gartneren, at købe en blomst til mig selv fra mor, jeg køber ogsaa for 80 øre æbler. Jeg er henne at bestille albrektsen til at slaa vores græsplæne til i morgen. Vi bager. Eksamenen nærmer sig, og jeg kan ikke noget endnu, jeg maa læse i pinseferien. Jeg hilser paa Anders.

Jeg gaar tidligt i seng.

Jeg spiller badminton med Fie

Tirsdag d. 13. September

Bliver hørt i historie, men faar ingen karakter, vi har forsøg i kemi, Borch er splitter tosset, hun farer fra den ene ende af klasse værelset til den anden og smækker øretæver, vi skiftes til at ”føre an”, vi bliver alle skældt ud det er vanvittigt sjovt. Jeg gaar rundt i haven, plukker blomster og frugt og ”æder” en masse i køkenet og af bridgeblandingen. Jeg læser leksier og skriver ordøvelse ind, mor retter den efter den er skrevet ind. Karin og Inger har Blommer med. Jeg [faen] en plade Juvel sjokolade af far. Fra Fischers’ kommer der flere baade med blommre, [blommer] de skal henkoges i morgen, men jeg gør et lille indhug. Jeg smøre franskbrød med rokefor [roquefort] til aften kaffen og skærer ogsaa astakage, Fie har bagt i dag. Redaktør Nekolej Bladet holder et radioforedrag fra Geneve. Mer brød. Jeg begynder at gøre gymnastik, det vil jeg hele vinteren.

Tirsdag d. 11. oktober

Vi skriver kemi oppe i klasseværelset, der er flere spørgsmål jeg ikke kan besvare, men der er ogsaa mange, Eri hvisker et par til mig og jeg ser et i bogen. I tysk laver vi shov som sædvanlig, det blæser meget, saa vi lukker alle vinduer og døren op, klasseværelset ser ud som jeg ved ikke hvad, Eri er duks, men hun har fri, saa vi gør det alle i fællesskab, Borch kan da ikke skælde os ud over at vi vil have frisk luft. Jeg cykler sammen med Inger og Børge hjem, Gert cykler ogsaa med, men vender om da han har en ektra time. Eva gaar med ”Adam” endnu, at hun gider, ham er der som Møller siger, ikke noget ved. Kaj giver alle pigerne en cigaret hver. Jeg ortner mit værelse og læser leksier herhjemme, der er temmelig mange til i morgen. Jeg læser aviser og gaar temmelig tidligt i seng, vi faar 3 stile for til i morgen, saa jeg har en del at lave.

Lørdag d. 29. Oktober

I geografi er jeg oppe at faa ug eller ug÷. I sang skriver vi nogle sange af. Gibber er rasende i skrivning, i engelsk bliver vi alle hørt, vi kan det ikke særlig godt, og faar leksien om igen, vi skal oversætte det neste stykke skriftligt. I geometri bliver jeg hørt i noget meget svært, og da jeg gaar op til tavlen kan jeg det ikke, men deroppe dæmre det for mig, jeg faar mg+. Frk Bach [Borch?] roser mig i haandgerning, hun siger at jeg er dygtig og flittig, det er noget andet end i tysk. Mor ligger i sengen, jeg vander alle blomster i huset for hende, saa plukker jeg en masse blomster, og sætter dem i vand, c. 10 buketter. Fischer er her at hente de ting vi laante af ham til konfirmationen. Vi skal finde en melodi til en gammel dejna, jeg foreslaar: ”Hr. Peder rider ad otte”, den synes far er god. Karin er her at læse korektur for far. Mor er lidt oppe henad aften. Efter middag læser jeg ”Ulfs Saga” færdig, den er ganske god. Jeg skriver dagbog for i dag. Jeg drikker kaffe med nede, men jeg er i seng ved 11 tiden. Jeg skal ha` en ny bog paa Mandag. Jeg læser historie, en hel del om romerne og det vi har for til Tirsdag.

Onsdag d. 9. November 1938

Vi sidder over hos Borch, sikke nogle smaa dydsmønstre hun har, i gymnastik er klassen i vandet saa jeg læser leksier. Vi faar fru Hansen i naturhistorie da der er termin. Vi faar Møller i tysk, vi læser leksier, laver sjov og snakker. I haandgerning priser frk. Borch som sædvanlig mit haandarbejde. Hele dagen har vi lejet ”frit op og ned” i skolegaarden. Pigerne er uvenner i klassen, men jeg undgaar at blande mig i det, det er Ingas Haar, der er grunden. Jeg tegner et billede af frk. Borchs bil, far synes at det er morsomt og gemmer det. I skolekøkkenet laver vi grøntsager og sovs, jeg bliver [A.t?] i en familie indeling [inddeling] Inga vil ikke følges med Inger, Trille og mig hjem, men hun er dog ikke særlig gal. Paa vej hjem lærer jeg pussikat. Far og mor er til middasg hos pastor Rønnenfeld. Jeg læser leksier, saa er jeg ned at danse med Fie. Missen er vældig sød i aften, jeg sidder i kontoret og læser historie til kl. 11.

Seddel fra lærer Borch om oversidning
Grunden til at Birgit “sidder over” hos Borch ses her: mandag kom hun for sent til en time.

Lørdag d. 19. November

Vi begynder at læse en roman i spisefrikvarteret. Jeg har 2 valdnødder med. Jeg bliver hørt i engelsk og faar mg-, jeg bliver ogsaa hørt i geometri, men faar kun g+ skønt jeg kan det godt. Frk. Borch har knækket en tand, saa hun kan ikke have os i haandgerning, vi faar fri, det er dejligt. Inga er blevet stavlet op med krøller og spænder, herhjemme laver jeg mig et par der er ligesaadan. Jeg gaar og laver ikke noget, men spiser indtil ved 4 tiden, saa læser jeg ”i Panser og Plader” færdig, derefter er jeg hos gartneren. Efter middag løber jeg et par omgange i gaarden. Jeg læser 2/3 af ”Jorden rundt i 80 dage,” den er god. Der er en mængde stødte æbler i kassen fra arkitekten, dem sortere mor fra. Jeg faar 5. Jeg sætter blomster i vand. Far gir mig slik og er paa mit værelse længe. Jeg er i bad, i sengen læser jeg.

Tirsdag d. 22. November

Vi faar vore stile, jeg har faaet mg% – mg, vi faar en fristil for, vi maa vælge mellem ”Fuglereden” og ”Efteraaret.” Jeg bliver hørt i historie og faar ug%; Vi faar et forsøg ”i kemi,, der lugter forfærdeligt”. Vi har vikar i geometri, vi laver sjov. Der falder meget daarlige karaktere i geografi, jeg bliver ikke hørt, men jeg kan det. Borch, gal i tysk.  følges med Inger hjem, spiser og hjelper til i køkenet, læser ikke leksier da vi har fri i morgen. Dr. Ellehauge paa besøg, hos skomager, og gartner. Laaner mor mit sølvtøj, læser i ”K. f. G.” Gæsterne fylder hele bordet saa der bliver ikke plads til mig, jeg severe, det er meget morsommere end at spise med. Spiser meget. Arkitektens kommer, de har en æske schokolade med til mig. Jeg viser damerne værelse, konfirmationsgaver   og Kristensen er inde at faa et kursus i 1. komodeskuffe. W.W. træder paa missen, derfor er den gnaven. Skænker kaffe, otner huset efter gasterne faar 2 Kr. af mor og 3 kr. af far

Torsdag d. 24. November

Vi faar vore karakterbøger i regnetimen, jeg faar 6, 96°, jeg er nummer 6, det er termin. I historie bliver jeg hørt, jeg synes at jeg kan det, men jeg fortæller lidt trægent, derfor siger M. at jeg ikke kan det og han gir mig ikke ret meget. Vi faar et forsøg i kemi, det lugter surt, og vi kommer alle til at hoste af det. Vi læser Robin Hood i religion, men det er en helt anden end den jeg har læst før. Jeg indlevere min løgte hos Johansen, jeg kan hente den i morgen. Jeg er hos tandlægen, der er desværre en nervebehandling i gang. Jeg har stærk modvind hjem, jeg spiser nogle gullerødder og æbler og ellers inted. Jeg læser leksier, mor skælder ud over videnspyrdene, Borch og Rosenholm beskylder mig for at snakke. Jeg skriver dagbog for 23. og 24. Jeg er lidt forkølet. Far tilbyder at sætte taksten for karakterbøger ned til 6,90, det tager jeg i mod, men jeg faar bare ingen penge. Jeg er til foredrag af Rektor Hansen i konfirmantstuen, det er godt, derefter servere jeg kaffe og læser i K. f. G., gaar i seng ved 11 tiden.

Onsdag d. 30. November

Fru Hansen er bange for at tage imod mig i nogle spring.

I naturhistorie hjelper vi overlæren at sætte bænke paa plads, tyskeren med menageriet kommer, jeg taler tysk med ham, han er hvist jøde, jeg faa et stykke slangeskind.

Vi har sjov i tysk, vi har faaet et gevaldigt sving paa at tale tysk efter at have hørt på ham.

Vi faar ikke noget for i svensk, i engelsk og haandgerningstimen er vi ovre at se seværdighederne, der er c. 200 dyr, dels levende og dels i sprit, de er rigelig de 25 øre værd, frk. Borch er fortvivlet over den haandgerningstime vi gaar glip af. Det regner, jeg er hjemme efter tingene til haand skolekøkken, det er morsomt, vi laver bøf med løg og hvidkaal, det smager dejligt, der er ingen at følges med hjem, der er nogen der foreslaar Evald, det synes de er et godt forslag, jeg kører hjem alene, Karin er her. Jeg læser leksier og regner stykker, i seng ved 10½ tiden, læser ”K.f.G.” færdig

Lørdag d. 3. December

Dorte er fornærmet over at jeg ikke vil læse op i frikvarteret. Gibber fortæller om en tyrefægtning, han spræller, puster og stønner og er i det hele taget ustyrlig morsom, jeg skriver aritmetik ind.

Jeg har faaet g÷% i engelsk, det er vældig fint i forhold til de andre (Evald mdl÷).

De geometristykker vi regner nu er de samme vi skal regne til mellemskoleeksamen. Borch spørger til mit velbefindende, hun er ked af at vi mistede en time sidst. Jeg faar min cykkel pumpet, hilser paa Ninna og følges med Inger hjem. Jeg driver, ortner værelse, bager noget som bliver kaseret og udretter lige saa lidt som jeg plejer at gøre om Lørdagen.

Mor faar en smart ny hat. Inger ringer og spørger om jeg har lyst til at tage med op til foredraget om Torvaldsen, det gør jeg, jeg klæder om og cykler sammen med hende og Ernst, foredraget er tørt men intresant, vi følges med Evald og Ernst hjem. Jeg danser med Fie.

Ove er her med varer

Onsdag d. 7. December 1938

Fie kalder af mig kl. 7 1/2 , jeg skal til ekstra haandarbejde, hun kalder ad mig kl. 8 ½, til sædvanlig tid, men vi skal i vandet, derfor møder jeg kl. 10. Jeg har ikke læst paa engelsk, og jeg bliver heldigvis ikke hørt. Vi faar vore danske stile ”Ved Efteraarstid”, jeg faar kun mg% – mg, jeg havde ventet noget mere. Gibber er syg, derfor er aklassen inde hos os i tysk, vi laver sjov, Borch er grædefærdig, Inge Jensen forsæller [fortæller] at de er ved 189, Eri siger at de har jo ogsaa Gibber, og han er meget dygtiger, det gør Borch rasende, sandheden er ilde hørt.

Vi laver stegte sild og kartoffelsalat, nu er det 5. gang vi er der, jeg følges med Inger og Inga, vi tager om ad Løjtegaarden, vi er i badmintonhallen at se Ole og Axel spille singel

jeg snakker med Fie, læser ”I Dynekilen” af Carit Etlar, jeg har laant den i dag.

Onsdag d. 21. december

møder kl. 9, har glemt at vi skal i vandet, læser derfor leksier i den time og laver ekstra haandarbejde. I naturhistorie læser overlæren for os af Evald. Frk Borch læser der Tandenbaum for os, den er let at forstaa, hun holder op da der laves sjov. I svensk læser Rosenholm morsomme historier for os. I engelsk synger vi og derefter læser fru Møller skottehistorier [eller: skattehistorier]. Grete, Trille og Tenna bliver lukket ind paa loftet i haandgerningssalen, vi har det vældig sjovt, faar karakterbøger, 7,17, det faar Inger ogsaa. Det er afsindig koldt og nu er sneen snavset. Følges med Inger hjem.

Ortner blomsterne saa de ikke fryser. Ortner værelse. Missen er inde. Sover fra 41/2 – 61/2. Far køber slik og likør. Er hos købmanden. Skriver dagbog. Læser historie. Er i bad, snakker med Fie, hun fernicerer i køkkenet. Læser ”Jul for Sportsmand” Slanke mig lidt. Læser historie igen. i seng kl. 10 ½

Lørdag den 7. Januar 1939

Det er ikke særlig svært at komme op. bliver hørt i geografi og faar ug. I sang har vi en forfærdelig vikar, meget bondsk og maskulin, det er en farlig festforestilling, da hun skal have vore navne skrevet ned bytter vi og kalder os ved mellemnavn, Edit bliver kaldt Triller. Gibber er rasende, han faar vore adresser. Bliver hørt 5 gange i engelsk, og har kun held med mig den 1. gang. I haandgerning skramler vi med stolene saa frk. Borch kommer løbende fra læreværelse og er rasende. Jeg bager krumkager for Fie, hun er ikke videre begejstret for min hjelp. Er inde hos fru Mouritsen med tøjet, det bliver vældig snart [smart] naar det blir´ færdigt. gør gymnastik og save [?] øvelser for Fie. ortner mit rodede værelse, er hos købmanden. Skriver dagbog for 5. 6. og 7., tegner, tager brus og danser med Fie, gaar i seng ved 10 ½ tiden.

Mandag den 9. Januar

Det er vandvittigt glat, jeg falder 5 gange paa vej til skole og er blaa og fyldt med saar og huller paa strømperne, jeg kommer 10 min. forsent og er paa lærerværelset at faa jod paa. Det forlyder at frk. Borch har sladret til viseindspektøren om spetakler i Lørdags, men i Kolbys timer bliver vi ikke skældt ud. I religion læser jeg højt, vi begynder paa en ny bog. Lære Lunds søn har skarlagensfeber saa vi har en vikar, han taler jysk og er skæg, vi bytter navne, jeg hedder Marguritta von Stompe. Jeg spiser masser af slik og en pakke dadler da jeg kommer hjem. Missen er oppe paa mit værelse hele dagen. Tage kommer, han har kun faaet 9 i kirogi. Han faar 15 mandariner med ind. Jeg læser 2 timer historie og bliver først færdig kl. 10½. Skriver dagbog, er træt og gaar i seng kl. 11.

Fredag den 13. Januar

Kommer meget tidligt op. I gymnastik har vi mange redskabsøvelser. Vi har vikaren i naturhistorie, han taler jysk og er meget forskrækket over at komme ind i vor klasse, vi prøver paa at faa hinanden til at sidde stille, men laver samtidig sjov.

Juler [Jules?] og frk. Jakobsen bliver forlaavet og faar ring paa i dag. Da frk. Borch kommer ind i klassen raaber vi tillykke, hun er tudefærdig. Jeg er ligeved at blive hørt, men saa laver Erik sjov og saa overtager han jobbet. Inger og jeg følges ad fra skole, hun siger at jeg praler med mine rejser, vi kommer op at skændes. Der kommer forlaavelsekort fra Ellen i Hammel. Mor faar ny hat. Spiser for meget. Arkitekten til frokost. Flagstangen bliver lag ned. Læser i David Cobberfield. Leksier. Dagbog. Vi udsorterer de møbler der skal males paa skolen. Jeg læser David Cobberfield hele aftenen, er saa nede at drikke aftenkaffe og spise en masse igen. Gaar i seng ved 11 tiden.

Tirsdag den 24. Januar 1939

faar lov til at lade være med at avlevere geometriopgaver. Vi har en stor og svær kemileksie for, jeg er saa uheldig at blive hørt, og faar g. vi har vikar i geografi og lære ikke et muk. Børge har eukalyptusolie med, vi drysser dem alle vegne i klassen, frk. Borch bliver gal over det. Dae jeg kommer hjem maa jeg klæde mig om, at der er en mand her at faa fars svar på Rotare, det bliver ja, far skal muligvis være præsident. Tage er her for første gang i 14 dage, han har været til eksamen og faaet 11. Jeg skriver stil, dagbog og meget skolearbejde. Mor synes at min tyske stil er svær, saa skriver hun, Tage og Gunnar den for at se, hvem der kan gøre det bedst, jeg dikterer. vi faar gule ærter til middag, lavet te, men drikker ikke selv. Missen eller Aldutti er inde, den er forfærtelig sød. Schäffer er her.

Onsdag den 25. Januar 1939

Gør gymnastik med, jeg er forfærtelig fed og stiv. Bliver hørt i tyske gloser, kan dem, men de andre visker saa volsomt at Borch kan høre det, hun siger ikke noget, men hun trækker ned. Aflevere stil i svensktimen. I engelsk har [vi] Anderson, vi flytter rundt, Eri er som sædvanlig fjanted, hun bruger ord som individuel og aner ikke hvad det betyder, han forklare det. Syr en masse paa kraven følges med Inger hjem. Ortner værelse. Skriver dagbog. Schäffer er her igen. I skolekøkkenet laver vi frekadeller og stuvede kartofler, nu er der kun 3 gange tilbage. Trille Inger og jeg køre ade Løjtegaarden hjem, vi læser alle 3 leksier sammen, men det blive nu ikke til meget, da vi danser Pallitklai, [Palais Glide] laver sjov ved stearinlys o.s.v. vi drikker te og kaffe i kabinetted, Gunnar underholder. Far hos Schäffers, mor tager til Tystrup. De gaar ved 10 tiden. Gunnar og jeg gaar tur. Er i bad.

Tirsdag den 7. Februar 1939

I dansktimen læser jeg vers, jeg kan dem og faar mg, jeg deklamere for mine skolekammerater og Rosenholm faar også at vide at jeg kan dem. I geometritimen faar vi vore karakterbøger, vi skal selv regne dem ud, jeg faar 7, 11, altsaa er jeg desverre gaaet ned. Frk. Borch har været hos Tenna og klager over hendes opførsel, hun skal ogsaa ud til andre, hvem vides ikke endnu. Vi laver sjov i geografi. Solen skinner dejligt. Følges med Inger hjem. Hjælper lidt med arangementet af festen i aften. Far ligger og læser om Polen, Karen hjælper. I bad. Tager imod over 40 gæsters tøj, Arne Sørnsen taler godt, men under diskutionen kommer han op at skændes med Fischer, Helgeshøj, derved taber han mange stemmer. Hansen Kalbodhøj har en kasse æbler og fra Cris en kurv blandet med. De fleste gaar ved 12 tiden men mange bliver til kl. 1 og Fussing og Dr. Elle

Onsdag den 22. Februar 1939

tager haandgerning i gymnastiktimen, frk. Borch er syg, saa vi har den store Jyde. Der er termin alle vegne faa skolen. Gibber er tosset og fare rundt, Gydda kommer paa Gangen skønt det er hendes fødseldag og hun skal ud af skolen. I tysk faar vi fru Kolby, hun giver os 3 aritmetikstykker, jeg aflevere de 2 riktige, der er kun 3 der regner dem alle. Skoleballet ect. diskuteres i svensk timen. De andre faar deres engelske stile, de er lige saa daarlige som sædvanelig, jeg priser mig lykkelig over at jeg ingen har skrevet. Følges med Inger hjem. Gaar en tur ud til fælleden og besøger Jernhoffs paa hjemturen. Plukker den første buket vintergækker og erantis. Mor paa klinik. Brodere pude. Cristensen og jeg er alene hjemme da far og mor er til Dansk samlings diskussion i studenterforeningen. skriver dagbog og ortner værelse. Vanner blomster Mine fingre bliver fuldstændig livløse i lang tid, men i sengen gaar det over.

Tirsdag den 14. Marts 1939

Bliver hørt i historie, i fysik faar vi regning, bliver hørt og kan intet. Frk. Borch kommer i skole efter 3 ugers fraværelse, vi faar en længere moralprædkien, hun bedyrer os at hun er ulykkelig over vores skurkestrejer. Følges med Inger hjem, vi plukker følfod paa grøftekan-ten, jeg faar en yndig buket. far er oppe. Ortner skabe og skuffer, skriver dagbog, læser lektier, vander blomster. Klistre en mængde visitkort ind i min poesibog, skriver stil ind, da mor retter den er der mange fejl, saa maa den skrives om hvilket tager 1 time. Far gaar i seng kl. 3. Dr. Ellehauge er her, far faar medicin som Tage har beordret og jeg løber for ham. Fru Arne Sørensen ringer 3 gange, hun vil have mor til stiller ved valget, men det kan mor naturligvis ikke indlade sig paa. Tjekkoslovakiet bliver i dag delt, godt at far er kommet hjem fra Karpaterne. Skriver stil ind men har mange fejl saa jeg maa skrive den om igen <<puk>> [suk?]

Fredag 14. April 1939

Vi faar vore aritmetikbøger, alle sammen nye, de ander bøger vi skal have vi [vil] ogsaa blive nye da vi er 6 4. m. klasser fortiden. De faa haandbold, for 1. gang benytter jeg mig af min lægeatest, men det bliver sikkert ogsaa sidste da vi nu skal ud næste gang. Vi faar helt nye tyskbøger, Borch forklarer os hvordan vi skal læse i dem, det lyder meget indviklet, vi faar 1. time for og aflevere den gamle visdom. Jeg bliver hørt i historie, vi faar ingen ny lektie for. Mor er oppe og gaar en tur, i morgen vil hun begynde [på] klinikken. Vi spiser Pomeloen, den ser gammel ud med er dejlig. Nibur er her og tude over hvor meget han vi [vil] værne kirken, hvor er det menneske sledsk, falsk og vemmeligt.

Fredag 21. April 1939

Vi afleverer vore lærebøger i aritmetik og begynner paa de nye. I gymnastik har vi klassekamp mod en stor 1.m. vi vinder naturligvis. Vi laver skæg med frk. Borch, saa hun ikke vil gennemgaa den nye lektie. Jeg gaar i nogle timer herhjemme og ved ikke hvad jeg skal lave, er foraarstræt og kan overhoved ikke andet end læse aviser og spise en mængde dejlige paaskeæg og andet chokolade. Strikker blusen færdig, den er for smald over skuldrene og ærmerne og for vid i halsudskæringen, saa jeg maa sikkert lave noget om ved den. Far bliver indviteret til Odense at høre lektor Visti holde et foredrag, han skal køre med grosseren, men far har ikke tid. Inger Bacher er her at lave kontorarbejde for far hele dagen. Har i de sidste dage haft en glubende appetit og er blevet meget tyk. Strikker bøjler og læser i ”Borgslægtens Historie,” den er ikke fin men fantastisk god. Gaar saa sent i seng at jeg ikke faar vasket haaret hvilket jeg havde bestemt.

Tirsdag 25. April 1939

Vi faar vikar i dansk, han ser saa ung ud at vi tror at han gaar i realen, han er forfærtelig sød og sikkert ogsaa dygtig, jeg læser Sofies rolle i ”Nej”. Det er mor Borchs fødselsdag, vi splejser til flødeboller og Axel har en mægtig sigar med, hun pakker først op da timen er forbi, hun er lige ved at blive gal over sigaren, men tuder dog af rørelse over vor godgørenhed. Det øsregner. Jeg er meget sulten da jeg kommer hjem, og spiser en hel æske chokolade. Det er bedstefars fødselsdag. Jeg læser Adam [?] fra ende til anden. Syr et stort stykke paa min hanedug. Far er inde at spise frokost med direktør Cheaffer og Lektor Visti der skal have nye reoler fra nordisk møbelhus. Begynder først meget sent paa lektierne og er meget træt, det er ogsaa derfor jeg spiser saa meget.

Onsdag 26. April 1939

Møder kl. 10. Vi faar geometri i tysktimen da mor Borch har termin. Vi har realisten i svensk, han er forfærtelig sød. Vi kommer ikke spor længere i haandgerning. Jeg kan ikke faa min cykkel pumpet og cykkelsmeden er ikke hjemme, saa gaar jeg ind til vor ven Johansen, han ortner den gratis. Der er hovedrengøring i køkkenet. Jeg syr den ene side af min hane dug. I aften er der revition af kirkeblokkene, det lyder forfærtelig sjovt med Gert Jensens fremmedor. Nu er blokken ikke længere i gæld til far, det er ikke frit for at han ærger sig over det. Vi faar en tønde kartofler af Valdemar Hansen. Fremtidsudsigterne for Amager drøftes, men fremlægger naturligvis konservesdaaserne der er en skrækkelig landeplage. Vi faar forfriskninger og frugt, mor er ked af at jeg gaar saa sent i seng.

Fredag 28. April 1939

Faar ug- i aritmetik. I naturhistorie faar vi fru Møller, har ikke min engelske kladde, som jeg har haft med hjemme, med, derover er hun hysterisk. Vi slaas med gule ærter og spiser dem ogsaa, frk. Borch er tossed. I historietimen faar vi lysbilleder, men vi kan kun faa lys naa [naar] der trykkes paa nedringnings klokken. Der er en mand her at spørge mig om han maa tage nogle podekviste, jeg gir ham lov, og han tager til en hel vogn, far og mor er rasende og vil ringe efter politiet. Hr. og Fru Jernhoff er her med en pulover til far, jeg plukker en buket grene til dem. Her er 7 smarte amerikanere, det er rigtige sportsmænd, de taler lidt dansk. Jeg sætter grene ind. Vi har snart ikke flere koks saa nu skal vi til at holde op med at fyre, derfor tager jeg et dejligt varmt bad. Læser paa sengen. Har i dagens løb spist en masse, gaar i seng kl 1½.

Fredag 19. Maj 1939

Møder kl. 8 men Borch har eksamen saa jeg kan tage hjem at læse lektier, hvilket jeg ikke har gjort til i dag. Da jeg møder til regning kl. 9 kommer jeg forsent. Vi faar realisten i tysk, han hedder Holbein og alle vore hjerter slaar i spurt takt, saa vi kan ikke noget og faar omlektie og udsigten til at faa ham næste gang igen. Jeg bytter min facitliste hos Bach, Kaj giver bolcher, men jeg vil ikke følges med ham hjem. Jeg bestemmer at jeg vil til at have prinsipper, ikke møde forsent og altid kunde lektierne og mindst læse 2 timer dagligt undtagen naar vi har fri, vis ikke saa maa jeg betale en bøde paa 10 øre til mig selv og ved aarets slutning kan jeg saa købe et eller andet smukt og morsomt. Jeg læser tysk saaledes at jeg kan det naar vi skal have Holbein igen paa Tirsdag.

Lørdag d. 16. Marts

Maskinen vækker lidt over 7, saa staar jeg op, paa skolen maa jeg vente, der snakker jeg med Holbak, Staffer [?], M Borc og fru Hansen, Tenno var jo ikke til regning i Onsdags, og jeg havde feber, Kolbye synes at at det er synd for mig, at jeg ikke fik mere, mon jeg skal tage den om. Jeg er nede hos Chr. og Dorff da jeg har fået 8 i Krimkrigen, jeg har R. Andersen som censor, han sender hilsen hjem til far og er vældig sød. Paa tavlen skal vi tage nummer, jeg tager 13 – det er et lykketal. Der ligger dejlig nyfalden sne alle vegne. Morbror Otto er her på weekend, det er dejligt at høre et fornuftigt menneskes mening om tingene, han er vældig sød. De ringer 6 min. Fra Maribo, jeg skal der ned i påsken, men jeg har ikke tid til at tage der ned førend 2. paaskedag. Dorff har en ven her hjemme, jeg ser ham ikke, men far farer op og anbefaler ham paa alle ender og kanter til mig. ⊥⊥ er her i eftermiddag.

[skrevet i margen:]Da jeg ikke vidste, hvor freden blev sluttet, hviskede censor: „Paris”