Lørdag d. 1. oktober 1938

Faar ug i geografi. Vi synger fødselsdagssangen for Tenna i sang, i skrivning laver vi ajour da vi har en stor tyk konde [kvinde? Kone?]. Jeg bliver færdig med at klippe i haandgerning, jeg syr ogsaa hjørner. Jeg køber en hebraisk avis af E´ri hun sykler med hjem og saa bliver hun her og sinker, vi faar hende saa til at hjælpe med at stille borde op i konfirmantstuen det bliver hun snart ked af. Kogekonen har travlt hele dagen, jeg løber mange erinder for hende og Fie. Jeg sætter blomster ind og ortner mit værelse rigtig hyggeligt. Fru Cristensen kom og vi laver buketter til kirken, der skal pyntes i morgen. Gert Jensen sender blomster til pynten. Der kommer æbler fra arkitekten. Fru Cristen syr præstekjolen, jeg er ovre hos Gartneren at købe 2 mørkerøde og 2 hvide nilleker. Der kommer en frugtkurv fra frk. Rønnov og 10 kr. fra Glis Hammel. Missen er inde da den ikke maa æde noget og det kan den jo let naar vinduerne er åbne. Tidligt i seng.

Fredag den 13. Januar

Kommer meget tidligt op. I gymnastik har vi mange redskabsøvelser. Vi har vikaren i naturhistorie, han taler jysk og er meget forskrækket over at komme ind i vor klasse, vi prøver paa at faa hinanden til at sidde stille, men laver samtidig sjov.

Juler [Jules?] og frk. Jakobsen bliver forlaavet og faar ring paa i dag. Da frk. Borch kommer ind i klassen raaber vi tillykke, hun er tudefærdig. Jeg er ligeved at blive hørt, men saa laver Erik sjov og saa overtager han jobbet. Inger og jeg følges ad fra skole, hun siger at jeg praler med mine rejser, vi kommer op at skændes. Der kommer forlaavelsekort fra Ellen i Hammel. Mor faar ny hat. Spiser for meget. Arkitekten til frokost. Flagstangen bliver lag ned. Læser i David Cobberfield. Leksier. Dagbog. Vi udsorterer de møbler der skal males paa skolen. Jeg læser David Cobberfield hele aftenen, er saa nede at drikke aftenkaffe og spise en masse igen. Gaar i seng ved 11 tiden.