Fredag den 13. Januar

Kommer meget tidligt op. I gymnastik har vi mange redskabsøvelser. Vi har vikaren i naturhistorie, han taler jysk og er meget forskrækket over at komme ind i vor klasse, vi prøver paa at faa hinanden til at sidde stille, men laver samtidig sjov.

Juler [Jules?] og frk. Jakobsen bliver forlaavet og faar ring paa i dag. Da frk. Borch kommer ind i klassen raaber vi tillykke, hun er tudefærdig. Jeg er ligeved at blive hørt, men saa laver Erik sjov og saa overtager han jobbet. Inger og jeg følges ad fra skole, hun siger at jeg praler med mine rejser, vi kommer op at skændes. Der kommer forlaavelsekort fra Ellen i Hammel. Mor faar ny hat. Spiser for meget. Arkitekten til frokost. Flagstangen bliver lag ned. Læser i David Cobberfield. Leksier. Dagbog. Vi udsorterer de møbler der skal males paa skolen. Jeg læser David Cobberfield hele aftenen, er saa nede at drikke aftenkaffe og spise en masse igen. Gaar i seng ved 11 tiden.

Leave a Reply