Onsdag d. 5. oktober

Møder kl 9. Jeg deler ud i naturhistorietimen, der er kommet en ny dreng som hedder Kaj, han er fra Højdevang og er et farligt skvat. Jeg laver sjov i tysk og er paa gangen, vi har alle fraker, tørklæder og vanter paa for at drille Bork. Vi faar et meget lille stykke for i engelsk. Vi gaar fra haandgerning da der er skolecene, jeg forsøger at sælge min bilet da jeg har set genboerne [J. Chr. Hostrup, Genboerne, 1844] før. Jeg faar den ikke solgt, og det er godt. Jeg er hjemme at læse engelsk og svensk og er saa afsted. Det blæser forfærteligt og hatten blæser af mig. Jeg sidder ved siden af en unge dame der giver mig strømpebånd, hun er sød. Stykket er morsomt, men ikke nær saa godt som da jeg var herunde sidste gang, men skuespillerne er jo ikke saa store. Det er mørkt da jeg skal hjem, derfor cykler jeg efter nogle drenge. Herhjemme spiser jeg en masse, saa læser jeg leksier og gaar i seng uden kaffe.

Tirsdag d. 11. oktober

Vi skriver kemi oppe i klasseværelset, der er flere spørgsmål jeg ikke kan besvare, men der er ogsaa mange, Eri hvisker et par til mig og jeg ser et i bogen. I tysk laver vi shov som sædvanlig, det blæser meget, saa vi lukker alle vinduer og døren op, klasseværelset ser ud som jeg ved ikke hvad, Eri er duks, men hun har fri, saa vi gør det alle i fællesskab, Borch kan da ikke skælde os ud over at vi vil have frisk luft. Jeg cykler sammen med Inger og Børge hjem, Gert cykler ogsaa med, men vender om da han har en ektra time. Eva gaar med ”Adam” endnu, at hun gider, ham er der som Møller siger, ikke noget ved. Kaj giver alle pigerne en cigaret hver. Jeg ortner mit værelse og læser leksier herhjemme, der er temmelig mange til i morgen. Jeg læser aviser og gaar temmelig tidligt i seng, vi faar 3 stile for til i morgen, saa jeg har en del at lave.

Tirsdag d. 29. November

Bliver hørt i historie, jeg synes ikke selv at jeg kan det, men Møller siger at jeg kan det, jeg faar ikke karakter.

I fysik siger fru Kolby at nr. 17 skal komme op og lave forsøg, det viser sig at det er mig, det er morsom, efter mig er Aksel oppe. Det er en morsom tysktime. Jeg er hos tandlæge Stamp, jeg skal derop paa Tirsdag igen, jeg følges med Kaj Christiansen til skole og med Cristensen derfra, jeg henter min lygte hos cykkelsmeden, den koster 1,90 kr., en ny koster 1,85 kr.

Jeg læser leksier hele eftermiddagen og aftenen gaar ogsaa dertil, jeg læser lidt paa forskud, skriver dagbog for 29. – 11. Jeg sulter mig hele dagen undtagen med hensyn til slik, ogsaa paa det punkt maa jeg til at indeskrænke mig. Fie har købt billedbladet. Jeg gaar i seng ved 10 tiden, ruller paa gulvet, læser i ”K.f.G”.     

Lørdag den 14. Januar

Bliver desværre ikke hørt i geografi, i sang har vi karen igen, hun er gyselig, om muglit [muligt] endnu verre end Dorte.

Gibber er helt tosset og skriver mange anmærkninger, han taler om Tyskland og om pantomineteateret, men kun for at vi skal føle os som syndere, Kaj beder ham om han ikke vil fortælle noget morsomt. Vi har overlæren i engelsk, dødkedeligt. faar ikke bestilt spor i haandgerning, vi begynder på kraven. Følges med Inger hjem. Spiser, Ruldi kommer, underholder hende, mor og jeg tager med 4 bilen, vi gør indkøb, jeg prøver mine 2 nedderdele og min frake. Paa vejen køber mor og jeg hver en hat til. Skriver dagbog. Ruldi er syg. Ortner værelse.

Giver Ruldi te, hun har influensa. Tage har Icterus [gulsot] og ligger i sengen, mor er derinde med mad.

Tirsdag 31. Januar 1939

Er lige ved at komme forsent i skole. I dansk timen skal vi skrive stil, men jeg læser vers i danskbogen det huer ham ikke. Møller er meget optaget af en nøgen dame i billedbladet. Drengene er til læge i Geometritimen. I geografi bliver vi alle hørt, vi laver sjov saa han bliver gal. I tysk raaber vi op og gør hende meget nervøs. Jeg venter paa Inger paa hjørnet, jeg snakker med Gert. Inger, Kaj og jeg følges ad hjem. Mor ortner stuen til i aften, jeg ortner mit værelse. Skriver dagbog. Gunnar er til eksamen og faar 13. Jeg tager kort kjole paa, det er forfærtelig flovt for alle andre kommer i lang. Vi faar oksehalesuppe, oksefile og rombudding, jeg drikker 2 glas Scherry 1½ dessertvin. 1½ til desæren og 1 gl. likør, jeg har Cristensen til bords, da jeg stikker min arm ind under hans rødmede han. Vi er ovre i kirken at se den ved levende lys og synge.

Tirsdag den 14. Februar 1939

Rosenholm er i skole igen, han retter vore stile, jeg faar med mors hjælp mg+ mg. Vi begynder paa noget nyt kemi som virkelig er morsomt. Vi faar regne og aritmetikbøger. Det er Ernsts fødselsdag. Vi er begyndt at lave sjov i geografi saa at det er svært at lære noget nyt. Vi laver ogsaa sjov i tysk. I alle frikvarter leget vi ”frit op og ned” men jeg sparker mig selv saa jeg faar en hudafskrabning og ikke kan løbe saa meget. Til morgen fryser det 4˚ men det tør dog snart. Følges med Trille, Allis, Inger og Kaj hjem. Klæder om, far, mor og jeg er indviteret paa barselsvisit paa Taarnbygaard men jeg tager med skolen ind i nørrebros teater og ser ”Sons of London,” det er vældig godt, de andre tager i Paladium bagefter og ser ”I de unge aar” med Dan Derbin. Det regner. Læser leksier og skriver dagbog. Gaar temmelig sent i seng men falder først sent i søvn.

Fredag den 18. August

Vi har en vældig sjov i tysk, navnlig er Kaj og Eri næsvise, Rosenholm siger at vort latinhold er vældig godt. Jeg synes slet ikke, at jeg har lektier for til i morgen, saa jeg gaar i haven og skælder dem ud der hugger blommer. Jeg skriver ogsaa om hesten. Karin og Inger læser korektur paa pPolenbogen, far glæder sig til at faa den færdig.

Søndag den 27. August 1939

Tage kommer pludselig hjem fra Bornholm. Inger og Inga henter mig kl. 10, vi cykler ud til Rosenborg, vi sidder paa en bænk med Kaj, Rie og Tenna i en halv time saa kommer Kolby og Arli, samlingen er yndig at se, vi følges alle hjem. Faster ringer og indviterer os paa køretur, men der er 2 tjeneste, saa vi maa vente til f.eks. Fredag. Gunnar kommer til eftermiddagskaffen, her er 2 gamle amagerkoner. Vi taler krig hele tiden, Gunnar har været med til nogle luftforsvarsøvelser. I radioen hører vi, at den engelske deligation ankommer til Kastrup lufthavn, saa Gunnar, mor og jeg cykler hurtigt derned, der er ikke mange mennesker samlet, men det er meget morsomt, jeg træffer Møller der. Karin er kommet for at læse korrektur for far, de gaar en lille yndig aftentur med os. Aldutte er inde, nu er den rask. Gunnar mener at jeg kører usikkert paa cykkæl. Kryger bliver forlaavet med en rig gaardmandsdatter.

Torsdag den 30. November

Har ikke læst historie, men faar ug%. Kaj er meget familier i naturhistorie. Rosenholm er saa hæs som en ravn, han er vældig flink, i latin viser han mig B.T., Rusland har erklæret Finland krig, de forsvarer sig tappert. Der er ingen panik, saadan som der var da Tyskland erklærede Polen krig. Far er inde hos Readigers. Jeg tegner Dorf. Er henne med amagerdragten. Far får nogle dejlige billeder hjem fra Vig præstegaard. Mor retter en engelsk stil,, der er heldigvis ikke mange fejl i den. Orkan. Jeg tegner Dorf, men det bliver ikke saa godt som det af Christensen. Konsul Rüdiger sender ”den trofaste flod” til mig. Jeg har mor i bad og hun har mig i, jeg vasker haar. Hun er forarget over en dejlig ”kyssetegning,” som jeg selv er stolt over.

Tirsdag den 5. December

Der er censor i gymnastik, vi har heldigvis først i morgen. Kaj tegner en smart tegning til mig og lover mig en til. Stoffer er lige ved at gaa ud ad sit gode skin, ingen af os kan noget, da der er en lang pause, hvor ingen siger noget siger Inge: ”Nu beder vi for freden i Finland.” Almindelig jubel. Dorf og jeg har det morsomt og hyggeligt. ⊥ er dejlig. Organist Tuner [Thuner] er død, Inger var hans protege, Røde Jørgensen vil udrydde alt, der har med ham at gøre, saa nu er hendes chance for Kristkirken minimal. Jeg begynder at skrive latin fra 1. time, jeg maa snart have det færdigt, ellers bliver han skør. Far gaar ikke til maskinskrivning mere, der er for meget at lave m.h.t. Polen. Rüdiger ringer flere gange hver dag. Gid jeg skulde med til skoleballet den 16, der skal spille en revu, der hedder ”Uffe den spage.”

Fredag den 8. December

Inger er syg. Stoffer smider om sig med komplimenter. Da der er skolecene faar vi fri fra latin. Jeg ordner nogle skuffer og begynder at læse i ”den trofaste flod” den er pragtfuld skønt den har en del svage steder. Dorf og jeg spiller djævlespil. ⊥ er meget morsom og sød. Vi har kirkekoncert med Inger Backer, frk. Sandberg og 2 strygere, der kommer kun 20 mennesker, men koncerten er glimrende. Dorf og jeg er derovre. Jeg skyder med 2. violinen og følger dem ud til bussen, de skal ud og er vældig søge. Vi faar en dejlig musikaften, frk. Sandberg synger paa teknik, Karin, Karen og Kaj er dejlige. Søster og Kaj er hvist blevet forlovet. Karen er[og] Riis er her ogsaa, han ligner Emil meget bagfra.

Torsdag den 4. januar 1940

Jeg gaar i skole, er meget ihærdig i gymnastik, saa sortner det for mine øjne og jeg bliver lagt ned med en masse fraker over, jeg græder og faar hovedpine. Jeg gaar ikke hjem, vi lærer at regne med 3 ubekendte. Kaj og Erik skriver breve til mig, jeg er oppe med Kaj i frikvarteret. Stoffer er (lussing) vældig sød i latin, vi begynder paa de poeniske [puniske] krige. Vi taler naturligvis julegaver. Jeg er hos Holst, begynder at tilskære mine skibukser. Vi prøver bluser, der er kun en, der falder i naade. Har en skrækkelig hovedpine. Tage er her, nu skal han til Finland, han underskriver kontrakt nr. 3, gid jeg skylde med. Han laaver mig, at jeg maa prøve hans skier. Jeg smelter lysstumper til et smart stearinlys, mor siger at jeg er en pyroman, vi gider ikke læse latin mere.

Fredag den 5. januar 1940

Stoffer er sød, Kaj og jeg er oppe i frikvarteret. (k) Erik, Kaj og jeg skriver breve til ”mors” store forargelse, de er ogsaa meget slemme. Jeg aner ikke, at vi har geometri for, men da jeg bliver hørt faar jeg 4,2. Stoffer er af samme mening som jeg, jeg gaar fra i latin, jeg mente egentlig, at jeg vilde vente til vi skulde reppetere, men det bliver først i April. Med sorrig hu’ forlader jeg klassen, Henning er rørende da han siger farvel. Mor er syg. Jeg begynder at sy mine skibukser, det bliver efter vor mening smarte, men jeg er bange for at de ikke er stærke. Da jeg kl. 10 er færdig ortner jeg bulen inden jeg begynder at læse lektier. Jeg spiser ”solskin”, da vi er bange for Karen vil vi først skrive afføring paa, men det vil maaske friste matronen, saa skriver far fælning. Jeg har faaet blod paa tanden, og vil nu til at sy mit gamle tøj om.

Lørdag den 6. Januar 1940

Kaj skriver mange breve til mig. Jeg følges med Inger fra skole. Tager skibukserne paa og cykler ind til fru Mouritsen, hun retter lidt paa bukserne og kan ogsaa faa til en nedderdel og kyse af frakestoffet. Jeg møder Inga i Sundby. Køber ind til køkkenet. Er paa loftet efter skøjterne, der finder jeg mine moccakopper, dem vil jeg bruge til mocca. Løber ½ time paa gadekæret med byens gadeunger, men isen er ikke god. Efter middag ringer en skolekammerad til mig, jeg tror at det er Kaj, men det er Trille og Stauning de er ene hjemme, jeg indviterer mig selv der op og vi har det hyggeligt til kl. 8, saa faar de gæster og jeg gaar. Vi spiller gramofon og Grete har faaet en sjejk i Sverrig. Jeg syr lidt paa bukserne og spiser natmad i spisestuen.

Mandag den 8. Januar 1940

Har bukserne paa Jeg klager over mg i tegning og han giver mig medhold Kaj sender Breve over til mig, fru Kolbue snapper et hvor der staar: ”Elsker du mig. 1000000000 Kys fra Kaj. Det bliver slaaet op paa læreværelset og jeg faar mange Stikpiller. Fru Hansen ser min Poesibog og der er en del der skriver i den,, Kaj venter ½ Time paa mig. Læser Lektier. Christensen kommer hjem fra Ferie, jeg er ude paa Gaden at se efter Kaj. Waldemar Hansens og Gert Jensens er her til Revition. Jeg er træt og Mor tager ikke paa Klinikken i Dag. Inger B. er her til Middag. Hvilken glædelig Nyhed, Ramas [Romas, dvs. Romanas] Kærreste lever, han er saaret. Tage bliver nægtet Orlov til finland, vi har omtrent taget afsked med ham. Finnerne tager 10000 fanger, 11000 Heste, 200 kanoner og 50 Tanks i en stor Sejer.
v. munkelikør 1½

Tirsdag den 9. Januar 1940

Mor beundrer mine Bukser, det er godt lavet af en ”Elev som mig”. Kaj er heldigvis forsigtigere med Brevene, men velvillige Sjæle skriver nogle andre. Han vil møde mig i Aften. Karin er her til Aftenkaffe, jeg vil til at spille Bridge med Far, han vil hellere spille Skak, Karin siger straks alt det ufordelagtige om Bridge som hun kan, hun er blevet ked af det i sine unge Dag, hun skal til Sangaften hos Hammer, men da hun opdager, at klokken er mange tør hun ikke gaa der hen. Jeg er inde at prøve Frake hos fru Mouritsen, den bliver smart, det er mørkt da jeg kommer hjem, de har været bange for mig. Det er sidste Frist med Konkurencen, mor har faar ortnet [Rosten?] af den paa klinikken og Fru Valdemar Hansen har ringet om 6 Navne, det er 1. Gang jeg er med i en konkurence, gid jeg vinder noget, bare 50 kr., men det var sjovt med 200 eller 250.

Onsdag den 10. Januar 1940

Pjækker fra Gymnastik. Mor er rasende. Drengene skriver falske Breve fra Kaj til mig. Jeg beder Eri blive oppe i Frikvarterene naar jeg ellers er alene med Kaj. Hvor er Klassen doven for tiden. Følges med Inger hjem. Jeg lærer Konkurencens Medlemmer udenad, jeg tegner de 3 Hamlet og Opheliaer. Mor har min Muffe og mine Gamasher med hjem fra Byen, hun har været hos fra Mouritsen, jeg faar Skind paa min nye Frake. Far giver mig 10 Pakker Figener i Træ, han skal til Bibellæsning, saa er vi ene hjemme, jeg er i Bad og vasker Haar, laver bagefter Krøller, læser Lektierne i Sengen, det bliver ikke gjort ret godt, jeg har laavet at lave Tekst og Melodi til en ny ”Ornedans”, man skal være Hjulbenet for at mestre den. Inger og jeg møder Trekanten, hvore Hjerter slaar kraftigt.

Torsdag den 11. Januar 1940

Bliver borte fra Gymnastik. Trille laver Krøller oven paa mit Hoved, jeg tilbyder Arne at lave nogle paa ham. Eva og Kaj har slaaet op, Eva er ikke gal paa mig, men viser mig et Brev hun har skrevet til mig, det er Bimmer der har sladret til hende. Mor gaar over Gevin i Tysk, Trille kommer paa Gangen fordi hun har Krøller og Eri bliver banket fordi der er koldt i Klassen. Kaj vil møde mig kl. 7½. Er træt og noget nervøs da jeg gaar ned til ham, han venter paa Cyklen, vi snakker kun 1 Minut, jeg beder ham gaa med Eva, bagefter fortrød jeg, at jeg ikke var lidt sødere, vi kunde have gaaet en tur, jeg var haard imod ham, og dog vil han vel kun rakke mig ned bagefter, det siger Eva da. Pastor Lunn er her til Gudstjeneste. Jeg fortæller Christensen om Kai, hos ham ser jeg ”Verden siden 1914”. Vi har en morsom aftenkaffe bagefter, Storm P. læser op om selskabslege, da mor vil hente mig kravler jeg ind under bordet saa hun ikke kan finde mig.

Fredag den 12. Januar 1940

Har muffen med i skole, vi sidder nemlig i kulde. Ogsaa i dag laved de et nummer ud af Kajs breve til mig. Stoffer er vældig sød og filosoferer om mor Ban [?] har haft nogle kærlighedsafærer. Jeg skriver brev til Norway og ortner min korrekspondance. Inge ringer og vil have mig med ind paa Parmagades skøjtebane, der løber vi saa i aften, hvor er der sjovt derinde, Gert hjælper mig mine skøjter paa, der er en masse smarte sjejker derinde, de giver ture, jeg kan ikke løbe paa Ingas almindelige skøjter, jeg synes ikke at jeg har støtte i dem, jeg kan efterhaanden løbe nogenlunde. Her er vældigt flot, med løgter o.s.v., der er 13 drenge fra vores klasse, jeg snakker ogsaa med en mængde fremmede. Jeg følger Inger omtrent hjem, paa hjemturen kan jeg næsten ikke køre, jeg ser mænd i buskene og kan ikke komme frem for sneen, det er skrækkeligt. Chr. lover at bringe mine skøjter til Holst i morgen.

Lørdag den 13. Januar 1940