Mandag d. 14. November

Vi skriver genfortælling i dansktimen. Vi laver ikke meget i gymnastik. Bliver træt i regning. I religion stemmer vi om vilken bog der skal læses, Robin Hood bliver valgt, jeg stemmer paa Ivan Hoe, den bliver nr. 2, saa faar vi vore karaktere at vide, jeg faar mg-, mg- – mg, jeg havde venteg [ventet] mg+ – mg. I tegning er Lund gal, frk. Christjansen kommer som en fredens engel, men hun giver ikke ret gøge [høje] karaktere, jeg faar kun mg. Jeg følges med Inger fra skole. Jeg har forfærtelig mange leksier for, jeg læser hele eftermiddagen og den halve aften. Ove ringer. Jeg spiser ikke ret meget, ortner selv værelse, vi vasker. Sene [scene] ved bordet, de siger at jeg er overlegen over for den søde, dygtige o.s.v. Fie.

Jeg skriver dagbog for Lørdag, Søndag og Mandag. Far aflevere korektur paa hefte 6. Mor og jeg har har [sic] hovedpine. Gert Jensen og W. Hansen er her at revidere kirkeblad. Paa skolen leger vi frit op og ned.  Jeg gaar ikke ned til aftenkaffe, men gør gymnastik. Jeg læser et kapittel af ”I Panser og Plader”

Søndag d. 25. december

Kommer lidt for sent til tjenesten. Kaj er i kirke, prædikenen er ikke god, den er for lang. Missen er inde, den snød os i aftes. skriver dagbog for 25 Dec.

Gert Jensens fødselsdag.

Fru Christensen er inde. Ortner værelse, koldt med sne. Sover middagssøvn saa det staar efter, mor spiller, far og mor gaar tur, vi tager til Helgeshøj det er forholdsvis let kl. 8. Vi ser julegaver, spiser oseaner af hjemmelavet marcipan og frugt, faar kaffe, emne: Litauen. ser smaa grise der er født i nat, Fischer er jordemoder. Synger julesalmer og taler om de danske laave. vi faar vermout og senere portvin. Vi kan ikke faa bil førend kl. 1, derfor tager vi med rutebilen til lufthavnsvej og gaar derfra, det er let saa vi er hurtigt hjemme. Missen er inde, kæler for den og gaar i seng.

Onsdag 26. April 1939

Møder kl. 10. Vi faar geometri i tysktimen da mor Borch har termin. Vi har realisten i svensk, han er forfærtelig sød. Vi kommer ikke spor længere i haandgerning. Jeg kan ikke faa min cykkel pumpet og cykkelsmeden er ikke hjemme, saa gaar jeg ind til vor ven Johansen, han ortner den gratis. Der er hovedrengøring i køkkenet. Jeg syr den ene side af min hane dug. I aften er der revition af kirkeblokkene, det lyder forfærtelig sjovt med Gert Jensens fremmedor. Nu er blokken ikke længere i gæld til far, det er ikke frit for at han ærger sig over det. Vi faar en tønde kartofler af Valdemar Hansen. Fremtidsudsigterne for Amager drøftes, men fremlægger naturligvis konservesdaaserne der er en skrækkelig landeplage. Vi faar forfriskninger og frugt, mor er ked af at jeg gaar saa sent i seng.

Tirsdag 23. Maj 1939

Drikker morgenkaffe i haven og renser hvide sko, mor og jeg river hø i haven det meste af dagen, jeg har kun brysteholder og chorts paa, og opnaar derved at blive skoldet paa ryggen, jeg er hos Gert Jensen at tilbyde dem høet, der er grundlovs endringsvalg i dag saa jeg kommer ikke i skole. Vi er alle sofa eller ”Nej” vælgere i dag. Jeg skriver et udførligt brev til Fie og sender hende hendes sygekassebog. Læser 1½ time lektier i solen og repeterer geografi, saa tager jeg koldt styrebad og mor jeg er hos fru Pfeifer at prøve kjole. Vi møder arkitektens ved langeliniepaviliongen og gaar ind at spise middag, vienerschnitsel, ost og kaffe, vi ser paa kaproere, lystsejlere o.s.v. Vi gaar bagefter en dejlig langelinie tur, gennem kastellet og til sidst følger arkitekterns os til 9., jeg faar en pose chokolade, mor og jeg kommer for tidligt til bussen saa vi gaar. Vi hører valg resultater i radioen, missen er med mig i seng.

Torsdag den 21. September 1939

I haandbold er jeg halfback, jeg løber til jeg bliver sat ud af spillet og bliver maalmand, men der skures saa 3 maal til mig. Faar 6 i mat. Vi faar stil for, jeg taler i frikvarteret med Rosenholm og siger at stilen er for let. Er oppe i et æbletræ, river mig, men faar de dejlige frugter, er nede paa studenternes værelser paa sjov. Frk. Gregersen, der boede hos hos[os] synger rædselsfuldt i radioen. Laurits Melchor bagefter fra Danmark, det er naturligvis pragtfuldt. Gert Jensen er her at tælle blokken op. Den lille sorte mis ”Hittebarnet” er inde, den er nær ved at slaa os i hjel. For sjov skriver jeg et brev til x. Engelsk, svær stil. Er ikke til aftenkaffe da studenterne ikke er hjemme.

Mandag den 8. Januar 1940

Har bukserne paa Jeg klager over mg i tegning og han giver mig medhold Kaj sender Breve over til mig, fru Kolbue snapper et hvor der staar: ”Elsker du mig. 1000000000 Kys fra Kaj. Det bliver slaaet op paa læreværelset og jeg faar mange Stikpiller. Fru Hansen ser min Poesibog og der er en del der skriver i den,, Kaj venter ½ Time paa mig. Læser Lektier. Christensen kommer hjem fra Ferie, jeg er ude paa Gaden at se efter Kaj. Waldemar Hansens og Gert Jensens er her til Revition. Jeg er træt og Mor tager ikke paa Klinikken i Dag. Inger B. er her til Middag. Hvilken glædelig Nyhed, Ramas [Romas, dvs. Romanas] Kærreste lever, han er saaret. Tage bliver nægtet Orlov til finland, vi har omtrent taget afsked med ham. Finnerne tager 10000 fanger, 11000 Heste, 200 kanoner og 50 Tanks i en stor Sejer.
v. munkelikør 1½

Søndag den 4. Februar 1940 – Fastelavn

Ruldi Fars er her; har hovedpine og er skidt tilpads. Vi gaar en tur og er nede hos Gert Jensens, i nat er der sprunget et rør i radiatoren, den kogte, saa smed mor 4 spande vand paa, det var livsfarligt, men der skete heldigvis ikke noget. Drengene har en bekendt med hjemme, han er sømand paa Hjejlen, far kan ikke lide ham, men jeg synes at han er flink. Jeg har fastelavnshue paa. Jeg begynder at strikke moffedisser til Finnerne, jeg har lyst til at tage der op, naar jeg er færdig med eksamenen, men saa skal jeg først med i Røde Kors til sameritøvelser. vi hører Preil og drengekoret i ”Sirkus i by” Nibur vil redde sig nogle af vores koks, den sledske rad, han beslaglægger megen af fars tid. Jeg sætter Grev Knuth’s nøgne damer op paa mit værelse, vi er uenige om dem, jeg kan egenlig godt lide dem. Ullerup og Tømmerup skoler skal slaaes sammen med Taarnby, der skal bygges et nyt hus her med 700 lejligheder, det er 2000 mennesker, men nogle af dem er jo Taarnbyere.