Torsdag d. 11. August, Taarnby

Jeg pakker min kuffert færdig, faster gir mig lakridskonfekt, bismarksklumper, appelsiner, æbler, flødeschokolade og meget mer. Onkel kører mig til stationen og gir mig 10 kr., kører med det samme, faster bliver og vinker til mig. Jeg kommer ind i en kupe med bønder, billetmanden gør opmærksom på at jeg kører med hurtigtog paa skolebilet. Jeg siger at jeg ikke vil gaa ud af toget, og tilbyder at købe bilet, men saa forbarmer han sig over mig og lader mig køre med. Paa stationen er far der at hente mig, vi kører hjem og jeg gaar fra Englandsvej og hjem. far glemmer min kuffert i rutebilen. Jeg er ude at hente den.

Jeg er oppe at kigge ud af taget paa kirketaarnet. Murene faar kaffe i haven.

Jeg er deroppe med far og skyder et koben ned. Far er gal.

Ruldi kommer.

Lørdag d. 13. August, Taarnby

Det er Inger Madsens fødselsdag. Paa skolen faar vi bøger, og saa er vi færtige, jeg ortner selv mit værelse, er træt, det er varmt.

Jeg skriver dagbog og kommer ikke ned til morgenkaffe, derover er far gal. Til straf tar han de 10 kr. fra mig, som han gav mig da jeg rejste til Maribo og jeg sidder ogsaa i haven ½ time. Jeg hjelper til i huset, sover til middag og er nede til eftermiddagskaffe, men drikker ikke noget.

2 mure til kaffe. Fie og jeg splejser til en skaal med bolscher, efter middag sover jeg igen til Garmisch, Bentzen og Nød og Karen kommer.

Vi faar schokolade og kaffe, synger 3 sange som Garmisch har digtet, ser billeder fra turen og gaar maaneskindstur i haven, vi er ogsaa i anlæget.

Ved 12 tiden tager de afsted, jeg gaar i seng et øjeblik efter, Inger har faaet mange dejlige gaver.

Ruldi rejser og Gidde kommer.

Lørdag den 14. Januar

Bliver desværre ikke hørt i geografi, i sang har vi karen igen, hun er gyselig, om muglit [muligt] endnu verre end Dorte.

Gibber er helt tosset og skriver mange anmærkninger, han taler om Tyskland og om pantomineteateret, men kun for at vi skal føle os som syndere, Kaj beder ham om han ikke vil fortælle noget morsomt. Vi har overlæren i engelsk, dødkedeligt. faar ikke bestilt spor i haandgerning, vi begynder på kraven. Følges med Inger hjem. Spiser, Ruldi kommer, underholder hende, mor og jeg tager med 4 bilen, vi gør indkøb, jeg prøver mine 2 nedderdele og min frake. Paa vejen køber mor og jeg hver en hat til. Skriver dagbog. Ruldi er syg. Ortner værelse.

Giver Ruldi te, hun har influensa. Tage har Icterus [gulsot] og ligger i sengen, mor er derinde med mad.

Søndag den 15. Januar

Bliver hjemme fra kirke for at passe Ruldi, hun har været meget syg i nat, men nu har hun det bedre, hun har 39,4°. Gunnar læser til eksamen, saa han kommer først til eftermiddagskaffen, Cchäffer er her at tale med far. Inger M. er her paa lynvisit i skitøj. Mariane kommer, hun aner ikke at Ruldi er her og ligger i sengen. Tage ligger, han skal til eksamen i morgen tidlig, den stakkel. Jeg læser i Daved Cobberfield i 2 timer, tegner lidt og underholder Ruldi.

Vi hører den største radioudsendelse der har været frae Danmark endnu, den er i anledning af udstillingen i Nev Ork, den koster 70.000.000 Dollar. Stavning og Kronprinsen taler, der er ogsaa musik. Missen er meget sød. faar et Europakort af far. Aftenkaffe. Gunnar siger at naar han faar eksamen skal vi i teater.

Lørdag 1. April 1939

Har ikke læst på geografi, men bliver heldigvis heller ikke hørt. Har ikke regnet aritmetik indføring, og skriver derfor af i skrivetimen, i den faar jeg ogsaa læst paa andet. Vi bliver fri for haandgerning og cykler enten til Forum eller til remissen, jeg tager med Kolbye og de andre piger. Udstillingen er indelt i mange afdelinger hvor vi bliver vist rundt. ”Saadan blev vi til,” vises af en mediciner som vi slet ikke kan høre, ”Mennesket” vises ogsaa af de mediciner, ”Børnehjem,” ”Sport” o.s.v. forevises ligeledes af fagmænd. Paa hjemturen bliver Inga syg. Far følger Tage til Heimdal. Ruldi er her. Jeg faar en blaa kjole af mor. Begynder at pakke kuffert skønt jeg ikke aner om jeg skal til Maribo. Hitler taler. Er tændt og slikken. Skriver dagbog. Far giver mig 50 kr. fordi jeg er kommet i 4. m., han har lige faaet 1000. laver kaffe og smører mad til Cristensen, spiser selv en usandsynlig masse. Strikker og læser i ”Greven af Monte Cristo.”

Søndag 2. April 1939

Jeg staar op ved 8 tiden og tager et dejligt, varmt karbad. Ortner værelset og er i gang med kufferten, men mit værelse er bundløst. Jeg er ovre til prædieknen, der er konfirmation, kun 39 eller 40. Det er helt underligt at hverken Tage eller Gunnar er her, men saa er Ruldi her. Efter middag gaar vi en tur, far skælder mig ud over at jeg ikke vil fotograferes, jeg tuder o.s.v. Jeg har ondt i det venstre ben, mor siger at det er kirtlerne og at jeg ikke maa sulte. Jeg har den sædvanelige  opkastning og dire, staar op og hjæler med at lave aftensmad men gaar saa i seng, temperaturen bliver taget og jeg har 39,1˚’, det er ikke sært at jeg føler mig daarlig. Far gennemgaar som sædvanlig alle de sygdomme jeg kan fejle og vil hente lægen dette forhindres heldigvis

Torsdag 6. April 1939 Skærtorsdag

Mor og jeg køber hver en buket blomster til Inger Madsen, vi køber ogsaa ½ pund smaa æg. Ingers søster, Gidde, Ruldi, Justesen og mor og jeg er de eneste der er mødt op, vi er nede at se lyntoget køre; Ingers søster er meget bedrøvet over at maatte sende sin søster til Amerika igen. Mor og jeg tænker paa at tage paa Chalottenborg, men det bliver derved. Vi gaar hjem fra sporvognen, vi taler om at gaa en tur i Norge. Karin og Inger kommer og læser korrektur for far, de har faaet ny lejlighed. Jeg strikker et stort stykke paa jumbersen og læser meget dertil. Far har en masse tjenester saa det gaar slag i slag hele dagen. Der er brev fra Gunnar. Far er overtræt og nervøs. Missen er inde. Karin og Inger bliver her i nat, vi har en hyggelig aften, far er forarget, og med rette over at der er mange baller i aften og i morgen aften.

Søndag 16. April 1939

Gunnar kommer hjem fra sin lange ferie. Jeg tager styrtebad, læser aviserne og er i kirke. Karen Hansen og fru Cris er med inde, vi tager med S tog til Taastrup, far trakterer. Knud Jørgen, Niels Lauers og Dick henter os paa stationen, Ruldi, mor og jeg gaar en dejlig tur og er inde i kirken at se nye lysekroner. Vi faar sjokolade da det i overmorgen er bedstefars fødselsdag, far holder tale. Bagefter er vi ude at se paa nogle kaalforsøg, en malkemaskine, nogle yndige kalve og nogle søde heste. Bedstefar, morbror Cristian og Dick kører efter middagen. Dick læser Ærbødigst. Ruldi og jeg hygger os paa hendes værelse. Knud Jørgen farvefotografere i stor stil, vi ser flere album. Vi bliver kørt paa stationen, Ove og Jørgen viser mig kromosoner og beciller i stor mængde. Følges med Fie hjem. Jeg tegner og skærer fodvorter.

Fredag 5. Maj 1939 St. Bededag

Er i kirke, Gidde og Ruldi kommer paa mortorcykkel og Gunnar noget senere. Vi hører oberst Bech i radioen. Vi gaar en tur i anlæget, skyder til maals efter blikdaaser i demmen og gaar en tur ud ad Vesterled til, jeg er inde hos Inger og vil have hende med hjem, men hun skal ud. I aften skal far og mor til middag hos pastor Husums saa jeg ortner mors negle, Ruldis og mine egne faar en omgang samtidig. Vi sidder i havehuset i et par timer, jeg er med til at lave eftermiddagskaffe. Jeg burde egentlig øve mig paa eksamenen i morgen, men jeg læser ikke engang lektier. Gunnar underholder os med mere eller mindre saftige historier og spiller vært. Vi har det ganske hyggeligt med radiomusik og meget andet, jeg er saa ufornuftig at drikke en kop kaffe og kan først sove efter kl. 2.

Mandag 29. Maj 1939 2. Pinsedag

Vasker op og ortner værelse, mor og jeg er ikke i kirke, vi faar brev fra Vorsaaes at far er blevet officer af gydyminas [Gediminas]. Jeg ligger i haven og læser Synnøve efter at mine huslige pligter er overstaaet, Ruldi og Gunnar kommer, vi drikker kaffe i haven og gaar tur. Jeg faar brev fra Tage, der er en yndig lille sælnaal [sølvnaal?] indeni. Jeg har let hovedpine, henter æg og laver aftensmaden, Gunnar fortæller at han ogsaa er ridder af en svensk akademisk orten. Jeg prøver at smugle smør fra købmandens, men de er ikke hjemme. Ruldi har mors hue broderet færdig. Gunnar skal til Aarhus at være en maaned, saa det bliver en mindre afskedsfest. Vi faar vin 3 gange for at fejre officers korset, mor og jeg spekulerer allerede paa hvad vi skal have, vi faar 100 kr. hver. Herrene skal varte op med øller og vi maa sidde og vente, det er skægt, jeg lærer salomonsens ordner omtrent udenad. Sover kl. 1.

Tirsdag 30. Maj 1939

Ruldi tager hurtigt afsted. De ringer fra Ellens nye plads og er skuffede over hende. Jeg ligger til kl. 11 og læser Synnøve, saa ortner jeg køkken og kaager rabarbergrød, faar [far] er inde at købe ordensbaand og høre efter korerkufferten, der endnu ikke er kommet. Jeg læser lektier til efter pinseferien i morgen, jeg har meget at gøre med at vaske op 2 gange e.t.c. Mor lægger i blød da hun vil vaske i morgen, hun er meget træt da hun gør huset rent, vi fæster en 2. dags kone til paa Fredag, hun skal have 35 kr. maanedlig, vi faar hende gennem fru Block, der derverre ikke kan faa tid. Københavns vandrelaug er paa udflugt hertil, de ser præstegaarden. Jeg faar 2 kr. af far. Mor gaar tidligt i seng, men far overtaler mig til at lave kaffe med smørrebrød, og det gør jeg da jeg synes at det er morsomt. Læser i Synnøve Solbakken omtrent til far gaar i seng.

Tirsdag den 4. Juli 1939

Mor faar huen fra Ruldi, den er yndig. De ringer fra Tystrup at Henny og Eva kommer i dag efter aftalen. Jeg læser historie i haven meget af eftermiddagen, Inger Bacher er her at lave kontorarbejde. Jeg skærer rabarberne i fine skiver til marmelade som jeg skal koge. Fru Jensen hjelper os for 2. gang efter at Ellet løb.

Jeg laaner ” Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard” fra Christensen og læser ca 200 sider i den. Henny og Eva vedbliver at trække tiden ud, tilsidst ringer de og sender suspeknsivt afbud. Malerne arbejder paa mit værelse hele dagen, saa her ser farligt ud. Jeg ortner nogle skuffer og har egentlig ikke noget at lave, da jeg ikke kan gøre mit værelse i stand og jag har resirveret den tid til kusinerne. Paa sengen læser jeg mig i julestemning, navnlig da jeg spiser en masse af det slik fra i gaar til. Ortner haar med held.

Tirsdag den 25. Juli

Far skal til byen at besøge Scheaffers, det er fruens fødselsdag og vi er alle 3 indviteret derind, men vi kan ikke komme, saa sparer vi at lave frokost tænker vi, men det bliver løvn, for først kommer Tage, og senere Ruldi og Erna, de 2 sidste bliver og tager solbad med os i haven, de 4 malere faar kaffe med, vi snakker med dem og har det veldig morsomt. Ruldi agter at tage en lille ferie her. Tage kommer igen til middag, hans søster er I byen, hun kommer til hans fødselsdag paa Torsdag. Han faar brev fra Jylland at vi er velkomne der paa Lørdag. De ringer fra Maribo om jeg vil komme med derned fra Jylland, det glæder jeg mig naturligvis veldig til. Karen F. spiser middag med. Ruldi laaner [Kv.?] af mig, det er kedeligt at jeg ikke har faaet brænt den endnu. Mis er inde.

Onsdag den 26. Juli

Jeg vasker gulve ovenpaa og ortner værelserne. Efter middag tager Ruldi og jeg til Kastrup og i vandet, der møder jeg Edit, Trille og Karen. Jeg svømmer hele tiden, og er i vandet omtrent ½ time, Ruldi giver chokolade, det er et ganske bedaarende solskindsvejr, vi ligger og haaber paa at blive brune, jeg taber min badehætte under et hovedspring, det virker som haar dvask [vask], for det bliver blødt og mindre fedt, jeg kan muligvis spare at vaske det inden Søndag. R. og jeg ligger i haven, vi bliver bidt af myrer, men holder stanhaftigt ud. Mor laver rombudding til Tages fødselsdag i morgen, han har selv givet os rommen, den er 60 %, saa den budding bliver alt for stærk. Far og R. hænger ”Nassen” [?måske skal der stå Massen også her?] op efter Massens ønske. Ruldi og jeg gaar tur. Mor faar ondt i hjerted, og i nat maa vi have bud efter Ellehauge, hun faar flere slags piller.

Torsdag den 27. Juli

Ruldi stryger og fru Chris sylter, jeg støvsuger stuerne og sengene for missens lopper.

Pakke kuffert til Maribo og laver 100 andre ting. Det er Tages fødselsdag, saa den skal vi for en gangs skyld fejre. Ruldi og jeg ligger paa græsplænen og lader os bide af myrene. Jeg ortner min kuffert helt færdig, den bliver ikke en gang fuld. Rombuddingen til middag er lige ved at gøre os alle fulde Tage ler fjoldet o.s.v. Bent Østergaard kommer med, han har for 3 uger siden faaet en søn. Edel Magnusson er ogsaa sikker mand, Scheaffer har en dejlig bog med, sent paa aftenen kommer Tages lærde søster, hun giver os et kursus i at opdrage børn, saa de bliver uardige paa en sund og glad maade. Missen bliver flitted [vistnok: loppebehandlet med Flit].

Teselskab i haven
Teselskab i haven. Tage Strunge længst til venste, derefter Birgit, Ruldi og med ryggen til formentligt Birgits mor

Fredag den 28. Juli

Far og mor har sovet daarligt i nat, derfor er de trætte og synes at alt er saa vandskeligt, far er inde at faa min bilet til Maribo bytted med en til Aarhus. Mor og jeg gør rent i pigeværelset og fru Chris sylter ribs, kirsebær og himdbær.[hindbær] Ruldi slutter sin ferie og tager hjem, ogsaa hun er skidt tilpads. Hele præstegaarden saaver til middag. Jeg finder en gammel blaa hat, den laver jeg om til en smart lille blaa og et baand til haaret.

Jeg hygger paa pigeværelset og prøver paa at faa radioen til at virke. Far er vældig gnaven over alle ting. Jeg ortner mors negle og vasker mg godt, mit haar faar ogsaa en omgang, jeg sørger for aftenchokolade til far og gaar temmelig tidligt i seng. Scheaffer ringer at Jytte skal rejse ene til Jylland han vil have at vi alle lægger vor rejse om for hende, men hun maa bide det sure æble og rette sig efter os.

Søndag den 24. September 1939

Sidder længe paa Lundorfs værelse, han ligger i sengen, Christensen er her ogsaa, vi har det vældig sjovt; han er dog ikke mere syg, end at han kan staa op til middag. Den stil jeg skal aflevere paa Torsdag sætter jeg om paa vers, far er helt tossed med mig, ved middagen skaaler han med coleca [kollega] og holder tale for at drille mig. Jeg gaar en tur op ad Gammel kirkevej med Lundorf og Christensen, der skal være en sølvrævefarm. vi er ogsaa i anlæget og ved basenget. Ruldi kommer til kirke. Kirken er fuld, mange konfirmanter. Der er mange inde til eftermiddagskaffe. Vi gaar en tur, det hagler kolosalt og himlen er fantastisk. Ingers søster har bryllup. Efter middag laves der kontorarbejde, hele familien er samlet om kakkelovnen og vi hører musik. Vi fortæller orginisthistorier ved aftenkaffen. Ved 11 tiden gaar jeg op at læse lektier, fryser kolosalt.

Fredag den 24. November

Kan ikke min latin. Jeg begynder at trække amagerdrakt paa, omtrent da jeg kommer hjem. Spejderkorset [korpset] vil til, at samle tøjet ind.

Fransen, Olga og Ruldi kommer til middag. Oluf Christensens døtre kommer og henter mig med ned til Helgeshøj, der bliver de nærmest forargede over mig, jeg faar et andet sjal paa og nye kysebaand i. Vi er henne hos fru Fløjtrup og den gamle fru Christensen, hun græder af rørelse over, at jeg se os i de gamle dragter.

I Molkes Palæ, maa vi vente ¾ time, vi faar kaffe m. kager og bliver fotograferet til A. B. Vi 6 gaar ind med sangene, der er 130, Charserbrevet er blevet overragt, og far har ordenen paa.

Der bliver holdt en masse taler, vi deler 1 sang til om og bliver indviteret paa raadhuspandekager med 2-3 store glas solbærrom til, vi har det vældig sjovt og faar lov til at blive der i et par timer, der er en masse at hilse paa, vi faar mocca i en lille sal ved siden af; Præs Guvernøren er en meget fin mand. Vi sidder ved nogle, der har en opdragelsesanstalt. Vi tager hjem kl. 11, først kører vi [Ildbys] datter hjem, der efter mig, det har været en meget morsom og hyggelig aften. Jeg maa banke dem op, kl. 12 aander jeg atter ud.

Tirsdag den 26. December

Er ovre at høre Håstrup Vig, Bo og Frode er med inde bagefter, vi læser svensk. Det sner, saa alt ligner et eventyr. Vi tager til Tostrup, Kn. Jørgen og Grete henter os, vi er først omme at se deres lille lejlighed, de har en siamesisk kat, den tør ikke være alene hjemme, saa bliver den taget med op paa gaarden. Julebordet er naturligvis bugnende. Ruldi, Grete og jeg gaar en dejlig tur. Vi ser Jørgens dejlige fotografier og Fransen viser lysbilleder.

Vissi [Visti?] har faaet et bordtennis, vi spiller 1 time, jeg faar efterhaanden lært lidt. Vi bliver kørt til stationen, toget er ½ time forsinket og vi faar at vide, at der ikke er plads, men alle folk er saa flinke i dag, saa vi kommer ind i en overfyldt kupé, også sp. [sporvogn] er fuld, rutebilen er forsinket, saa den naar vi ogsaa.

Lørdag den 3. Februar 1940

Vi har en lille prøveregning. En af kammeraterne har fortalt Tenna, at jeg tror, at hun har taget mine læbestifter, hun klager til overlæren og [orne] jeg taler med dem begge, de er vældig flinke, navnlig graaskæg. Vi bliver maalt og vejet, uhyggen breder sig, jeg vejer 74,8 kg og hvert aar vokser jeg en cm nedad, saa nu er jeg kun 164,5 cm. Vi skal have termin i næste uge, men jeg er efterhaanden ligeglad med alt, jeg er sløv. Vi skal svede den hos Møller, Gibber er skør, skønt vi ikke har gjordt noget. Jeg er i bad og vasker haar, fru Duurloo er her, hun drikker eftermiddagskaffe her, hun har forgæves besøgt os 2 gange i den sidste tid, han er i Ankara med 2 smaa daarlige værelser til 200 kr om dagen, i Athen staar et palæ og i København har de 4 værelser, de kan ikke faa møblerne og Musse af sted, saa maa hun blive her. Mor er inde at besøge fru Henningsen, der møder fru D. ogsaa. Ruldi kommer paa weekend her, hun strikker undertøj til børnene i Finland. Jeg læser filmsroman og er skør, er kølig overfor Dorf, jeg tror det hjælper. Faar et pragtfuldt brev fra Henny. Inger og jeg spiller pfilipine, vi siger det paa samme tid og udsætter til Tirsdag kl. 10. Mor siger at jeg er skrækkelig tyk. Tyskland sender hjælp til Rusland. Sverrige er faktisk med i krigen. Koksene, Grev Knuth beder os om nogle, Dr. Ellehauges har heller ikke flere. Jeg burde have prøvet min kjole i dag, ogsaa besøgt tante Jørgi [?] der ligger med mellemørebetændelse, det skind. Pastor Lunn har en masse gepak at ”orne”.

v. cloc 1

Søndag den 4. Februar 1940 – Fastelavn

Ruldi Fars er her; har hovedpine og er skidt tilpads. Vi gaar en tur og er nede hos Gert Jensens, i nat er der sprunget et rør i radiatoren, den kogte, saa smed mor 4 spande vand paa, det var livsfarligt, men der skete heldigvis ikke noget. Drengene har en bekendt med hjemme, han er sømand paa Hjejlen, far kan ikke lide ham, men jeg synes at han er flink. Jeg har fastelavnshue paa. Jeg begynder at strikke moffedisser til Finnerne, jeg har lyst til at tage der op, naar jeg er færdig med eksamenen, men saa skal jeg først med i Røde Kors til sameritøvelser. vi hører Preil og drengekoret i ”Sirkus i by” Nibur vil redde sig nogle af vores koks, den sledske rad, han beslaglægger megen af fars tid. Jeg sætter Grev Knuth’s nøgne damer op paa mit værelse, vi er uenige om dem, jeg kan egenlig godt lide dem. Ullerup og Tømmerup skoler skal slaaes sammen med Taarnby, der skal bygges et nyt hus her med 700 lejligheder, det er 2000 mennesker, men nogle af dem er jo Taarnbyere.

Lørdag den 30. Marts

Der er en masse errender til mig, solen skinner himmelsk, saa jeg synger og er glad, Inger ringer, at der har været afslutning paa skolen, jeg troede, at det var i aften og er ked af det afcause, hun kommer op at hente mig, vi er paa skolen, og prøver at faa mit eksamensbevis, men overlærer Hansen er til indvielse at [af]  Taarnby skole, saa det er forgæves, saa henter vi champinon her hjemme og er ude hos Inger, at ”orne” dem, vi er ene hjemme og har det hyggeligt over en kop kaffe, da jeg kommer hjem, er mor fortørnet over, at jeg blev saa længe borte, hun ved ikke, at denne tur har faaet mig bestemt til at gaa i realen først, i hvert fald til sommerferien, saa vil jeg se tiden an, Inger har faaet 7,61 til eksamen, 7,23 i aars og 7,45 i gennemsnitskarakter, saa ser jeg hendes eksamensbevis førend mit eget, ergerligt ikke, min karakterbog, har de hvist ødelagt paa skolen – de asener.

Britta Thorsund er her med brugt tøj til Finlandsindsamlingen, far er gal over, at han hænger paa hende saa længe og beklager mig stakkel, der har haft hende i 2 aar. Ruldi hjelper os med at orne til tantes 70 aars fødselsdag i aften, de fra Tostrup og et par af tantes gamle veninder kommer, jeg har Chr. til bords og ꓕ paa den anden side. Vi har det morsomt, men han maa gaa, da han skal til en Hoslev [Haslev] fest, saa hænger jeg paa Christensen, vi har en hyggelig aften – i det store og hele. Vi hører gramofon hos Lunn og de ser mit værelse, der er en der spiller og vi synger. Da de er gaaet, tager Lunn og jeg ud, saa brydes vi, jeg er lige ved at være den stærkeste, men vi spiller uafgjort. Jeg tror at jeg vil i gymnasiet realen, far har hørt noget om, at jeg kun har 7,18, det er syn for mig, men de andre gratulerer. Dagbog kl.12.

V: [2] rødvin, 1 port

Onsdag den 1. Maj

Karen rejser, men jeg naar ikke at sige farvel til hende; jeg er hos ⊥, det er lige ved at gå galt, men der sker hvist ikke noget, mor gaar i køkkenet, saa det er svært at komme ud; jeg er skrækkelig bange, men jeg vil lade som ingen ting – bare, der ikke er nogen, der læser min dagbog, den idiot! Der er en dame her, der sælger haandvævede løbere, jeg køber en pude til 12 kr + 1,20 Buhl. Cheaffer er her til frokost. Jeg gaar i køkkenet hele dagen, i morgen faar vi heldigvis en polsk pige, der hedder Wanda, men hun er kun 16 år. Mor er på Korsvejen, at se det tøj, der ikke kom til Lithauen. Jeg er bange hele dagen- hvis! Ruldi kommer til aften. Jeg gør Lunn`s værelse rent. Jeg syr puden sammen, nu er mit værelse fyldt af puder. ⊥ er heroppe, vi prøver fars kørerpels, han giver mig den, jeg vilde gerne have et tæppe af den, det vilde være meget flot, men der kan ogsaa blive en flot pels til mig foruden en lille historie til gulvet. Ruldi Fars er meget skarpsindig m.h.t. amar [a man?], saa ⊥ og jeg lader [somom], vi slet ikke bryder os om hinanden, men bagefter er jeg nede hos ham.

Torsdag den 2. Maj

⊥ skal til øvelser i kirketiden, men han gør det ikke, vi sidder sammen derovre, vi er paa skolen efter margarinemærker, men det er først paa søndag de uddeles, så om igen. Jeg gør ikke saa meget ved huset som Ruldi, saa jeg ansees for doven. Svend Knudsen ringer, at han har bestilt en daabsatest sammen med Pennevenner, men det er løgn, jeg ved det dog ikke straks, saa jeg noterer hans navn op. Ruldi hugger alle hvore violer. Vil de andre gaa ned til lufthavnen, saa cykler ⊥, Chr. og jeg  og [ovvendt? måske: ovennævnte?] , det bliver til cyklen, vi sidder længe og venter ved et bord til de øvrige kommer. I dag er der ingen flyvere, men der er en del officerer, der er morsomme at se paa. Hammer er henne ved hvort bord, han giver os hver en tysk og dansk flyvenaal. Efterpaa cykler vi 3 en tur til Dragør, vi kører ad en lille marksti, den er forfærtelig, men det er morsomt, der ligger tyske soldater i grøften og jeg jotler som en cirene. Ved Dragør kan vi kun se 2 vrag, vi er ude paa molen. Den nye pige, Wanda kommer.

Søndag den 23. Juni 1940

Er oppe kl. 9. Ordner værrelse og frokost. Er på gl. kirkevej efter en masse vilde roser. kl. 12 kommer faster og onkel, de er ganske hyggelige og søde, (en æske chokolade). Vi faar en god frokost og er bagefter i haven. Vi diskuterer familien og hun rakker Sigrid og Signe ned – Non sine Causa. De ser mit værrelse og – synes at der er ganske hyggeligt. De lader Bo ordne alt med deres lejlighed, det gidder de ikke selv gøre, de vil ikke have fine møbler, bare de er dyre. De tager af sted kl. 4. De fra Øtoftegaarden ringer, at de kommer med det samme. Kn.J. [Knud Jørgen] ser mine tegninger. Grete og Ruldi er med og en kineser, mr. Kann, m. kæreste, Birgit, hende er der ikke noget ved, men han er vældig sød. Vi spiser min lagkage, saa er vi i taarnet, hvor der er slagtefærdige duer, jeg cykler en tur med dem til lufthavnen. Kn.J, G. og R er her til aften, R. i nat. Det er sankthans aften, men vi mærker det ikke, skænker det ikke en tanke. Jeg skr. til ⊥, mor og R slaar sig ned paa mit værelse. W. og jeg plukker vilde roser paa gl. k.

2 neg vilde roser

Lørdag den 14. September 1940

Jeg stiger i Jørgensens agtelse, da jeg bliver hørt i fysik, han er sjov. Jeg faar skrevet noget matematik af, saa jeg ikke afleverer helt blankt. Min stil bliver rost, før fik jeg tg-g+, nu mg./. mg, det er da en forskel, og saa er mit sprog godt. Jeg faar fri kl. 1, og saa synes jeg, at det er synd, at ⊥ skal hente mig, men jeg kommer til at gaa og kede mig. Teichmann skal paa 14 dages aarlov, han har faaet en lille smule for 25 kr. til sin kone. Jeg køber ½ kg kogechokolade for 3 kr. Prior giver os 2 kg kaffe i stedet for ½ kg og ¾ kg malt. Hvordan skal det gaa med min matematik uha. ⊥ kommer først hjem kl. 5, saa jeg tager ud til Inger. Knud og Helge ryger, men de benægter det, saa ber’ jeg Knud om en cigaret og han siger, at de ikke har flere. Det er Skægt nu at være den store, der opdager, at de andre smuger . Jeg æder en masse fruget og Inger er med hjemme til middag. Vi har det hyggeligt paa ⊥ værelse, men saa ringer Ruldi, og da jeg kommer ned igen er de saa underlige. Han skal ind til Stobbe i aften, vil ha’ mig med, men jeg gidder ikke. Inger og jeg pudser en vognlampe, den skal indgaa i samlingen. Jeg følger hende hjem. Vi faar en gris fra Mollerup, hver famlie maa kun faa ½, men saa regner vi Lunn og Dorff for en familie. Jeg kan ikke lide W. mere, Isse er i studenterforeningen og […]

[i margen] Isse- det lille guds ord fra landet kommer hjem fra studenterforeningen kl. 20, der er, der at gaaende, at der ikke var noget ved at være derinde – for profecionel. Det er godt, at hun nu kan se, at jeg ikke har overdrevet.