Tirsdag d. 3. Maj Taarnby

Børnehjelpsdag (fri) Afsted til Klampenborg, med Inger og Inga, kl. 8 ½.

Har en vældig god frokost med.

Cykler ind til remissen, hvor vi sætter cyklerne i stald (15) øre. Vi kører med 2eren til raadhuspladsen, hvor vi skifter til 14. (25 øre) jeg betaler 30 øre i takst overstigelse. Vi gaar ind til Peter Lips’ hus, og derfra til en bod i skoven, hvor vi køber is, vi gaar til Fortunen, hvor jeg besøger Nete Hansen, hun viser mig flere af værelserne paa hotellet, og ser ogsaa resturenten, jeg ringer hjem derude fra. Vi gaar en tur i skoven, og spiser vor mad paa en stub der. Vi gaar igen en tur, og plukker bøgegrene, vi drikker vores eftermiddagskaffe i græsset overfor en bod. Vi tager derfra kl. 2½, og kører med til raadhuspladsen, hvor vi ser børneoptaaget. Vi gaar en tur paa strøjet og er inde i en 49 øre forretning hvor jeg køber en grøn naal. vi gaar ud paa Amager og tager med 13 til remissen, hvor vi er inde hos en købmand at købe sodavand, og jeg sønger hjem derfra, men faar ingen forfærdelse. Vi cykler hjem ad Amager Landevej, Byvejen og Englandsgade og er hjemme kl. ½

Fyrer i centralvarmen saa jeg faar et varmt bad

Gidde paa besøg pr. motorcykkel. Jeg ortner mit værelse

Billet for takstoverstigelse 30 øre
Birgits billet for takstoverstigelsen på 30 øre ligger stadig i dagbogen

Lørdag 1. April 1939

Har ikke læst på geografi, men bliver heldigvis heller ikke hørt. Har ikke regnet aritmetik indføring, og skriver derfor af i skrivetimen, i den faar jeg ogsaa læst paa andet. Vi bliver fri for haandgerning og cykler enten til Forum eller til remissen, jeg tager med Kolbye og de andre piger. Udstillingen er indelt i mange afdelinger hvor vi bliver vist rundt. ”Saadan blev vi til,” vises af en mediciner som vi slet ikke kan høre, ”Mennesket” vises ogsaa af de mediciner, ”Børnehjem,” ”Sport” o.s.v. forevises ligeledes af fagmænd. Paa hjemturen bliver Inga syg. Far følger Tage til Heimdal. Ruldi er her. Jeg faar en blaa kjole af mor. Begynder at pakke kuffert skønt jeg ikke aner om jeg skal til Maribo. Hitler taler. Er tændt og slikken. Skriver dagbog. Far giver mig 50 kr. fordi jeg er kommet i 4. m., han har lige faaet 1000. laver kaffe og smører mad til Cristensen, spiser selv en usandsynlig masse. Strikker og læser i ”Greven af Monte Cristo.”