Onsdag 5. April 1939

Læser et par timer paa morgenstunden, der kommer billede fra Ernas bryllup. Ved ikke hvad jeg skal lave, gaar i køkkenet, bager kærlighedskranse og aspesier og laver andre unyttige ting, navnlig spiser jeg meget. Mor sætter 185 kr. i banken for mig, jeg faar 25 kr. skrevet paa i rente. Der er brev fra Gunnar. Der kommer 2 pakker fra Maribo, en med 2 bøger, ”Eva rejser sig” og ”Vandreraad,” i den anden er der 3 ruller hyldepapir. Er hos gartneren 2 gange. Nu er de færdige med at rive taget af laden og de begynder paa murene. Mor har hovedpine og er træt. Skriver dagbog. Far faar brev fra Kovno, fru Henningsen er blevet syg, saa barnedaaben maa udsættes, faar[far?] har imidlertid faaet fribilet, saa der er familieraad. Strikker og læser. Missen er inde. Ortner værelse til paasken og pakker kufferten ud. Har ondt i en visdomstand der er ved at komme allerede. Er træt og [skåret i skanningen?]

Lørdag den 13. Januar 1940

Lørdag den 13. Januar 1940

Har ikke læst et suk til i dag. Vi skyder med ∆. Inger henter mig til skøjtebanen, vi løber der et par timer, banen er ved at tø, og det er kun smaa unger der løber, jeg faar 3 ture af Anker, 1 af en fremmed og 5 af drengene fra min klasse, jeg gaar kl. 4, nu gaar det meget godt med skøjterne. Er hos fra Mouritsen, jeg faar en dejlig ny frake, nedderdel og ”omstændighedsforklæde”, alle ting er vellykkede. Fru Henningsen er her paa besøg, hun er vældig sød og har en litauvisk, haandlavet taske med til mor, hun skal ligge 6 uger paa hospitalet, far er bekymret fordi hun kysser mor og mig. Jeg ortner værelse, er lidt forkølet. Læser for en gangs skyld lektier. Sender skøjterne til Holst, saa haaber jeg, at de kan blive til at løbe med nu da det tør. Karen stjæler vore piller med levertran skønt der staar fedepiller. Er dejlig træt til at sove, jeg er død i lemmerne, men det slanker.

Lørdag den 3. Februar 1940

Vi har en lille prøveregning. En af kammeraterne har fortalt Tenna, at jeg tror, at hun har taget mine læbestifter, hun klager til overlæren og [orne] jeg taler med dem begge, de er vældig flinke, navnlig graaskæg. Vi bliver maalt og vejet, uhyggen breder sig, jeg vejer 74,8 kg og hvert aar vokser jeg en cm nedad, saa nu er jeg kun 164,5 cm. Vi skal have termin i næste uge, men jeg er efterhaanden ligeglad med alt, jeg er sløv. Vi skal svede den hos Møller, Gibber er skør, skønt vi ikke har gjordt noget. Jeg er i bad og vasker haar, fru Duurloo er her, hun drikker eftermiddagskaffe her, hun har forgæves besøgt os 2 gange i den sidste tid, han er i Ankara med 2 smaa daarlige værelser til 200 kr om dagen, i Athen staar et palæ og i København har de 4 værelser, de kan ikke faa møblerne og Musse af sted, saa maa hun blive her. Mor er inde at besøge fru Henningsen, der møder fru D. ogsaa. Ruldi kommer paa weekend her, hun strikker undertøj til børnene i Finland. Jeg læser filmsroman og er skør, er kølig overfor Dorf, jeg tror det hjælper. Faar et pragtfuldt brev fra Henny. Inger og jeg spiller pfilipine, vi siger det paa samme tid og udsætter til Tirsdag kl. 10. Mor siger at jeg er skrækkelig tyk. Tyskland sender hjælp til Rusland. Sverrige er faktisk med i krigen. Koksene, Grev Knuth beder os om nogle, Dr. Ellehauges har heller ikke flere. Jeg burde have prøvet min kjole i dag, ogsaa besøgt tante Jørgi [?] der ligger med mellemørebetændelse, det skind. Pastor Lunn har en masse gepak at ”orne”.

v. cloc 1

Tirsdag den 26. Marts

Fru Henningsen fra [Kannos?] ringer, at hun vil komme herud til frokost, hun er paa diæt og vi skal have ørreder til middag, vi gør alt for at blive færdig til kl. 12, men saa ringer hun, at hun først kan komme kl 6, saa spiser vi selv den gode frokost og er ærgerlige. Der er hovedrengøring i herreværelserne, saa maa jeg vaske op, jeg kan nesten ikke da jeg er træt (influensa) derefter sætter jeg Ingers brudebilleder i min skrapbog, det gør jeg vældig smart (naar jeg selv skal sige det). Hjelper med aftensmaden, saa kommer Erika, hun er vældig sød og charmerende, vi taler meget, i morgen skal hun til Tyskland, vi giver hende 20 æg med og sæbe, de faar kun 3 æg om maaneden. Far giver hende en armenisk løber til 20 kr (er skudt) [?] som Lunn meget rigtigt bemærker. Vi følger hende til Litha 9bilen, det øsregner.

Mon jeg skulde købe nogle armeniske haandarbejder for mine penge, man kan jo snart ikke købe noget, i dag er de fleste forretninger lukkede, da der skal 85 M. kr ind som ekstraskat, varerne forhøjes 10%.

Onsdag den 27. Marts

Uha, klokken er 12.15 da jeg vaagner. Mine skuffer er i en sørgelig forfatning, saa jeg ”orner” dem alle, laver et par smarte sko af et par saaler og lidt uldgarn, skærer mig derhved 2 gange. Det er Lunns mor’s fødselsdag. Den saa meget omtalte Justesen ringer. Vi gør hovedrengøring i kabinettet, jeg hjelper Karen at vaske op. Fru Henningsen sender mig et paaskeæg med kringler i, det er sødt af hende, men, hvor er det skørt. Dorff kommer hjem fra paaskeferie. Paa Mogens Petersens verrelse, saa jeg Malteterkorset lavet i ølkapsler, jeg gør ligesaadan, syr dem paa et stykke litavisk tøj, og hænger dem under vinduet, Lunn, synes at ideen er god, men er forarget. Paa Mandag er der hovedrengøring paa mit værelse, saa er jeg ikke hjemme.

Er som sædvanlig nede på Dorffs værelse, vi har det ganske sjovt og fortæller hinanden om paaskeoplevelser, how funn. Laver grapefruit, Dorff faar saa tidt ikke noget, saa han vil heller ikke have noget nu. Der udkommer paa engelsk en bog om det polske gulds vidunderlige fragt til Paris. Far taler i Borupshøjskole. + 1

Mandag den 16. September 1940

Jeg slaar ogsaa den anden tommelfinger, men benene har det godt, siden jeg fik stytted dem med baand.

Vi faar ikke matematik, da fru Lilhold er syg, saa prøver jeg at forstaa noget af hjemmeopgaverne. Bitten hjælper mig. Rektor er inde for at lære vore navne at kende. Adjunkt Bai læser sjove historier op, jeg siger vitser som altid i hans timer.

⊥ henter mig, han er saa sød, men da jeg ikke vil fortælle ham om det digt, jeg har lavet til ham – fordi det er daarligt, bliver han saa underlig, og jeg er lige ved at tude. Jeg faar grisens kranium. Kirkeministeren Fibiger er her for at se anlæget og smage grisen. Jeg faar ikke læst, og i aften er Legasionsraad Henningsen fra Warchau og ham fra Kounas her. De er jo lige kommet fra de farlige egne og kan fortælle en masse. Jeg faar mærkelig nok ⊥ til bords, de andre herrer faar ikke nogen. Tage er her. Jeg gaar ned til ⊥, han skriver igen i Loudovikka, Jeg burde læse matematik, men det bliver ikke til noget, det gaar helt i skoven. Isse kommer hjem, vi driller hinanden med Starcke. ⊥ er sød, jeg faar hilsen fra hans onkel kontorchefen. Det er maaneskin, nu skal vi mørkelægge

l. 7 ½. Naar jeg ikke maa faa et helt glas likør skal jeg ikke have noget. Henny, vor nye pige, er meget underdanig, hun lukker dørene op for mig osv. W. er ved at blive sødere.