Mandag den 1. juli 1940

 Mandag den 1. juli 1940

Jeg piller to pund syltejordbær og vasker op, er i postkassen med brevet til ⊥. Jeg er flittig – især til at spise af det dejlige, varme vinerbrød. Jeg begynder allerede at skrive til ham igen. Chris Larsen cykler til Jylland med min hilsen til ⊥. De gamle kommer til havefest i stedet for den aarlige biltur, de er indviteret til kl. 3, men begynder at komme kl. 2. W. skal ned at bo ved ⊥, hvis Kr. ikke kommer tilbage, det er rart at jeg saa kan flygte ind til hende. Først ser der ikke ud til at komme ret mange gamle, men senere kommer der 2læs gamle koner med hestevogn, saa bliver vi c. 60.

W. og jeg drikker sodavander og spiser karameller saa det staar efter inde paa  ⊥ gamle værelse. Fru Groot er oppe at se mit værelse. Far betaler 1100 i skat. Ingenør Th. betaler 75 %. De gamle faar hist. [? historie?] i haven. W og jeg cykler ud til Langelinie, vi cykler i en stor bue udenom Tyskerne. Vi kommer hjem 10 ½, mor synes at det er sent og skaber sig. Vi spiser jordbær, og saa tegner jeg.

Tirsdag den 2. juli 1940

Jeg drømmer om ⊥. Er hos dr. Ellehauge, der venter jeg 2 timer paa at faa en henvisning til ortopædisk hospital. Jeg er i København efter the for de sidste mærker. W. har tandpine og er hos Stamp. Jeg har ingen karakterpenge faaet i  umindelige tider, derfor faar jeg 25 kr.

Tyskerne flyver som de er tossede, der er luftalarm i Hellerup. Jeg har aftalt at tage i Tivoli med W. og Inger, far og mor skælder mig ud, fordi jeg er utilfreds over, at jeg ikke kommer saa meget ud.

Far og jeg henter ællingerne, vi afleverede jo kun 7, men faar 10 aligevel, vi giver heller ikke noget for de 14 dage de har gaaet der, det kan man kalde kalant behandling.

De er forfærdelig søde de smaa kræ. Jeg har fortalt, at I. har været flere gange i Tivoli, senere siger hun selv, at hun ikke har været der i aar og heller ikke sidste år.

Vi er 2 gange i Galopen, W. gir, 1 gang i den grønne sal, [?] jeg gir og 1 gang i den blaa vogn, I gir, vi ser Pjerrots milioner og skriger og laver skæg til alles forargelse. Til sidst, skal W. fange tyskere, hun er et kvarter om at snakke med de 1. [første] 3, 8 min om den næste og faar et øjeblik efter fat paa 5 smarte fyre, der straks indviterer os alle 3 op i gondolen, I og jeg gaar for os selv, vi synes, at alle folk ser efter os, saa vi betaler selv gondolen, vi kommer til at sidde samen med 2 tyskere, først protesterer vi, men det er morsomt, at vi gør det, for de er meget morsomme og søde, jeg skælder dem hele tiden ud. Den ene vinder et kompas, saa siger jeg: Dann kønnen Sie nach England vahren, de siger, at de vil give E. smæk. Der er optøjer paa raadhuspladsen, men det opdager vi slet ikke. Vi følger I. hjem og kommer hjem kl. 2 1½ Far har været nervøs for os, fordi der ventes englændere i nat, alle føl er indkaldt og der er brandvagt alle vegne. Jeg har ondt i halsen af at hyle. Gid ꓕ snart kom hjem, nu skal han til at betale 200 kr. her, mon han vil det. Den grimme kaktus har 2 store flotte blomster. Jeg tror, at jeg vil cykle med W. hjem, det kunde blive en morsom tur og den vilde slanke, saa kunde jeg bo der et par dage og cykle hjem, hvis jeg gad. I. har sgt, at hun skal ud med tvebakkerne saa det maa jeg lade sive ud, næst gang, jeg kommer ud til hende.

Far og mor siger hele tiden, at jeg skal passe paa ikke at blive som Poul, det er irraterende. Far skal males i ornat og med ordner – m. plads til flere. [muligvis dette billede på Museum Amager]

Onsdag den 3. juli 1940

Mor vækker mig umoralsk tidligt, nemlig kl. 9, saa cykler jeg ud på ortopædisk hospital, jeg kører efter Lunns Krak. først venter jeg 1 time i en stor ventesal, saa 3 Kv. i en lille og ½ time i den sidste. Jeg er inde hos overlæge Lildal, der maa jeg gøre lidt gymnastik, jeg kan meget mere, end jeg skal.

Jeg cykler hjem. Det er regnvejr.

Pladsen ude ved Inger, har tyskerne købt, den skal svagt oplyses og bruges som skindflyveplads. [både i Tårnby og Tømmerup blev under krigen anlagt falske lufthavne, der skulle forvirre fjendtlige bombefly] I gaar aftes kl.11, var der optøjer på raadhuspladsen, 150 er arresteret, vi gik forbi kl.11, men saa ikke spor.

Vi holder storvask. Jeg laver eftermiddagskaffe og læser for en gangs skyld kemi, det vil sige, at jeg skriver til ⊥.

W. og jeg cykler en aftentur og kommer forbi Løjtegaarden, det myldre med tyske soldater der, de vinker efter os, men vi ser til den anden side.

Da vi kommer hjem, klatre vi op på muren mod vejen. W. finder en af de blaa flasker fra dammen.

Jeg tegner et billed af W., det skal ikke ligne, men det bliver godt, bagefter tegner jeg et andet, der ikke bliver nær saa godt og dog

Torsdag den 4. juli 1940

Jeg gør stikkelsbær i stand og sætter blomster ind. Far ser mine tegninger fra i gaar, og synes, at jeg skal paa kunstakademiet  i stedet for i gymnasiet, men nu prøver jeg det først, og gaar det saa helt galt, kan jeg skifte over. Vi har tøj til tørring, saa jeg maa bese [?] ud efter det, da det begynder at regne. Jeg bager kræmmerhuse til i morgen aften. W. tror, at jeg ser efter marmeladen og jeg tror den er færdig, saa den er sveden, da mor kommer fra damefrisørinden, hun er rasende, men jeg koger nogle rabarber og kommer i,  saa bliver den god. W. og jeg gaar en tur om ad Løjtegaarden, jeg gør det aldrig mere, for folk tror, at vi gaar efter soldaterne.

Jeg maler en nøgen pige og mig selv. Der er brev fra ⊥ forældre, jeg tror ikke, at de nævner mig, det vil jeg da ikke haabe. W. underholder  mig  og jeg er saa træt, at jeg ikke gidder at svare. Jeg glæder mig ikke til at komme til Tystrup, for saa faar jeg ikke breve fra ⊥ , og Henny er der ikke.

Fredag den 5. juli. 1940

Jeg læser 1 time kemi i formiddag. Det er fru Kris fødselsdag, nu skal Poul ud paa en plantage i Lyngby, han skal heldigvis ikke bo hjemme. Mor tror, at ”i gaar kom vi, i morgen ere vore dage talte” synges ved bispemøder, fordi de varer 3-4 dage, og man skal hjem med morgentoget. Vi faar brev fra N.G., [Nørre Gymnasium] jeg er optaget, jeg faar samtidig  aarsheftet for 1940. jeg maler om paa polakpigen. Der er tysk cirkus i byen. Tage tænker paa at tage ned til de danske arbejdere i Tyskland, men han har saa mange skøre ider, Grønland var da meget bedre. Vi har ministerskifte. Siden ⊥ tog fugleskadereden ned, er der kommet saa mange sjeldne fugle. Jeg henter tomater hos Suhr. Lunn og jeg ordner havegange. Ællingefaderen er her, vi har de smaa kravl i vandet. Tage er herude.

En svaleunge forvilder sig herind paa mit værelse.

Kristensen fra Taarnbygaard er her, de har Karen med og vi bliver helt gode venner. Hun hyler og tuder og er forkælet.

De er nede at se, hvor meget brænde vi har, vi opgiver kun 2 ton [?], skønt vi har 50 he [?] + 2-3 rummeter brænde. Der er luftalarm i Roskilde, og mange steder paa  Sjælland, nu kommer turen nok snart til os. jeg vasker haar i nattens mulm og mørke.

1 Pomerantz

Lørdag den 6. juli

Jeg kommer ikke ned førend til frokost, jeg faar nemlig begyndt paa „Hattemagerens slot.” [A. Cronin, Hattemagerens Slot, dansk udgave 1939] Jeg vasker mig og fisier [friserer] mig og plukker blomster til fru Tomsen, vi kører ind til banegaarden i tvebakkernes broders brudebil. Der er fyldt med tyskere derinde, det tager en time at køre til Rungsted, der træffer vi overplantør Rosenørn m. frue. [L.T.?] bor i en dejlig villa, højt paa en skrænt, det er vældig fint indrettet og fruen er forfærdelig sød, far er let skut i hende, vi drikker kaffe paa taressen og er nede at se haven. Hun synger for os, hun har sunget Karmen og hun har filmet med Josefine Backer. Hun læser op paa svensk og læser sine egne kritikker op. Vi faar en 1 kl. middag, kaminen bliver tænt og der tales Rotary. De har en dejlig hund. Tyskerne i Roskilde maa ha’ været klar over nasinødet, [nazimødet] for de kom myldrende fra alle sider.

De var meget nervøse for at overbetjenten skulde dø efter et slag, for saa skulde hele batalionen skydes.

Vi skal komme en del sammen med de mennesker og være paa weekend hos hinanden. Da vi kommer hjem, er der ikke brev fra ⊥, det havde jeg ellers ventet ganske bestemt. Kl. 2 lyder så sirenenog vi er i kældren, det er temmelig mørkt og far gnupper sig venligst op af mig. mor og Lunn gaar ikke ned, og det gør de klogt i, for vi hører kun en svag summen af Englænderne.

Søndag den 7. juli

Mor ligger i sengen. Jeg staar op kl. 12. far er væmmelig ved  middagen. W. har faaet et par føl til og er i den 7. himmel. Jeg læser i hattemagerens slot og er dødtræt og gnaven. W. og jeg cykler en tur, ved travebanen cykler vi sammen, saa mors styr bliver bøjet og jeg faar blaa pletter. Bagefter gaar vi saa en tur ud til vesterled, hvor vi plukker en stor buket markblomster, saa er vi inde hos Inger, hun gaar med mig hjem til aftensmad. Far er helt tosset med beskyttelsesrummet, det skal mørkelægges, og det skal hele familien være med til, det vil jeg ikke være med til saa gaar vi op paa mit værelse, hvor vi har det morsomt. Vi er i anlæget, vildællingen er død, jeg skærer den op og tager kraniet. Vi følger Inger hjem kl 10 ½, vi synger og har det morsomt; men vi gaar langsomt, saa da vi kommer hjem, bliver jeg skælt hæder og ære fra, jeg skal for fremtiden være hjemme kl. 9 ½, vi har filmet med føllene, det vil sige far snakkede med dem. Vi maa ikke raabe mere for de gamle.

Mandag den 8. juli

Jeg gør rent oven paa, mor ligger i sengen, hun retter mig hele tiden, saa jeg er ved at være tossed, saa bliver jeg skældt ud for at være gnaven, og jeg er enda i det bedste humør af verden, fordi jeg har faaet brev fra Emil. Mor sladre til far og saa faar jeg en overhaling, fordi vi vil cykle en tur inden 10 ½, bagefter undskylder de sig med, at mor ikke kan ligge ene hjemme og far er kaldt ud til en døene, men han tager ikke afsted. Jeg skriver straks til ham, men kan ikke sende det førend i morgen, fordi vi ikke maa forlade dette møghul,

Jeg er paa appoteket for mor, køber ogsaa rødspætter. Det regner og der er luftalarm, lige som Wandas mor ringer, hun bliver nok ordenlig forskrækket. W. og jeg løber i gaarden og ha det morsomt, bageren ser englænderne over Taarnby.

W. og jeg sidder nede paa ⊥ værelse til kl. 11, saa gaar vi i seng, de andre tror at w. er ude.

Tirsdag den 9. juli

Jeg staar op til frokost. Far er i Rungsted hos ingenør Thomsens, angaaende et ridderkors til ham. Jeg passer ællinger, vasker op og ordner mine skuffer. Mor ligger i sengen, men jeg gaar ikke ret meget ind til hende, hun tuder, da jeg siger, at jeg ikke vil finde mig i, at hun beskylder mig for at lave sjov med føllene. Nu sladre hun nok til far i aften.

W. er hos tandlægen. Jeg laver bøfferne til middag, der er ingen hjemme, saa jeg spiser i køkkenet. Mor siger, at jeg godt maa tage ud til Inger, men hvorfor skulde jeg det. W. faar kirsebær til os, jeg vil ikke have nogen, da mor byder mig, vi spiser dem i anlæget. Far kommer sent hjem fra Rungsted. Thomsens er sigtede for spioner, fordi de har tænd lys 2 gange i træk i en stue, det skulde være signal. Jeg læser i „hattemagerens slot,“ W. og I. ligger paa græsplænen med et tæppe over os. Mor synes endelig, at vi skal cykle en tur, men det vil jeg ikke, naar de skaber sig saadan som i gaar.

Onsdag den 10. juli

Jeg læser i „hattemagerens slot” hele dagen, nu dør heltinden, men skit.  Jeg er paa Kastrup raadhus efter brændselsrationeringskort, samtidig er jeg nede at se paa badestranden, nu maa jeg snart til at gaa i det, det andet er saa flovt, der er ingen lig [?] dernede. Jeg møder Edel Lyngs, den gamle svinger. Jeg vasker op.

Karin B. er her til middag. Jeg fanger ca. 30 gudfisk til overlæren, nu er de saa store, at de er svære at faa fat paa. Guldænderne [?] driller ællingerne, saa de forskræmte søger ind til strandkanten, men ænderne svømmer hele tiden udenom dem. Vi faar jordbær til middag, det er nok sidste gang. I. ringer og vil have mig med ud at cykle, det maa jeg allernådigst godt. I. og jeg er kommet meget sammen i den sidste tid, hun er blevet saa sød. W. cykler med i Kongelunden. Vi møder Birger m. kæreste, senere Eri med 2 sjejker paa, saa de kære gamle kammerater er ordentlig ude at sværme. Vi lader som om vi er Københavnere, og spørger om vej, saa møder vi Ingers kusine, midt i vort kommedie.

Torsdag den 11. juli

Jeg læser i „hattemagerens slot” til morgen. Ser efter ællingerne i dammen, nu skal de gaa alene derovre. W. ordner hele huset, inden hun skal paa ferie. Inger B. skal være feriebarn her, medens vi er i Tjustrup, hun er lunefuld, hun hopper og springer rundt i haven sammen med Lunn der er helt kuldret. Jeg bager en stanggod sandkage og bager æbleskiver, vasker op og forbereder rejsen. Mor giver mig en ny tandbørste; hvad pokker skal man have med der ud paa bølandet?

Vi skal have cyklerne med. Jeg lægger den brune nederdel op, den er noget irraterende møg, jeg maa gøre dem om igen.

W. stryger den. Jeg skriver til min elskede. Overøser blomsterne med vand. Nielsen skal nok underskrive, naar vi udfylder blanketterne og bringer dem, den tarvelige kal. I. er her et smut, jeg følger hende hjemad. I. nyder at være paa landet. Jeg maler [kaambear?] æsken. Tegner et føl, der føller pigen hjem.

Fredag den 12. Juli

Jeg er paa politistationen efter en blanket til Niebuhr. Køber tomater hos Suhr paa hjemvejen, det gjorde jeg ogsaa sidste aar. Jeg køber 10 ællinger til, de plumper glade ud i vandet, men en af dem svømmer ½ m. under, de vil være som de store, men kommer skit fra det, vi glemmer 1 i anlæget, men finder den senere. I.B. følger med ind til banegaarden paa mors cykkel, vi indskriver dem og tager til Tjustrup. Vi møder Karen Veber paa stationen, vi cykler fra Sorø og hjem, jeg med 2 kufferter, det er dejligt.

Dik har saar, der ikke vil læge, saa han ligger i sengen, han læser Tarsanbøger og slaar fluer ihjeld, for flugefangere er noget skit, der kan kun være en 500 stk. paa dem. Jeg maa faa en kattekilling. Eva spiller haandbold. De gaar  i seng kl. 9, saa faar jeg fat i en filmsroman ”Moulin Rouge.”

Lørdag den 13. Juli

Jeg kaster op og har daarlig mave, saa jeg staar først op kl. 4. Sygeplejersken er her, hun har lejet sit hus ud til 2 københavnerfamilier og har lige haft barnedaab for dem, mændene var med, og den ene mands 2. kone, der var ogsaa en højtstaaende tysk officer med, han var sikkert spion, og de andre er det vel ogsaa, de var fulde og [of- officeren] kyssede den kone, der havde faaet barnet, den afskedigede kone ventede ogsaa, det er ikke saadan med de københavnere.

Mor og jeg gaar en tur op til Karen, hun og Poulsen har været ude at fisk, han har fanget 2 store gedder, og giver os den ene. Han er en rigtig globetrotter med bind for det ene øje, det viser sig senere, at han har katar – ned paa jorden igen. I morgen vil jeg ud at fiske med dem; i dag har det været et meget ideelt fiskevejr med regn. De har fanget 20 aborre, og inden i gedden var der en stor skalle. Otto ligger i Næstved, han er kommet i aften og bliver her i nat, saa her er fuld belagt.

Søndag den 14. Juli

Vi er i kirke, der er en stor kirkealtergang, Krarup tælder hattene i vaabenhuset, det er vandstandsmaaleren. Bedstefar er med. Det er et flot vejr, med en rigtig Julihimmel. Vi drikker kaffe paa verandaen, saa cykler Eva og jeg til det røde hus, der er møde, vi gaar en tur der og kører hjem gennem skoven. Vi kommer forbi kirsebærrene, jeg fylder mig, som jeg aldrig har gjort før. Jeg hener [henter?] Diks salve og taler med ”spionen”, han er en stor charmør, men netop derfor. Eva og jeg er i kirsebærrene igen, efter nogle til Dik. Vi faar gedden til middag, den er dejlig fast. Dik og jeg er ude at se paa bedriften og katteungerne. Da huset er gaaet til ro, er vi nede i kirsebærrene igen, mor og tante er med, sognefogeden kommer forbi, jeg maa ogsaa tage af hans træer, vi er inde at se hans stangmoderne bedrift, saa faar vi most, han fortæller historier, om Martin, der havde revolver med i skole, og om Kristæn, der lukkede Johanne ud i slagtetruet i mosen paaske dag. Ham kan jeg lide, han siger selv, [at han højner en skimlet helgenkappe i ham?]

Mandag den 15. Juli

Vi staar sent op. Tante gør rent paa sit værelse – men det gør hun altid. Dik og jeg er nede i morellerne, saa kommer mor og tante, og vi gaar en tur i skoven, vi ligger i en lysning, men saa gaar Dick og jeg videre, han vil i en gal retning, men saa kalder mor paaa os, hun er hellerikke helt sikker paa vejen, vi kommer 1 time senere hjem end beregnet. Vi skyder med flisbue. Vi er inde i det lille hus ved dammen. Jeg er dødtræt og maa have benene i vand, de er fyldte med holler [huller?] og brændnællestik. Jeg sover til middag. far kommer, i nat har de været i kælderen, de hørte c. 75 knald, saa det havde været skrækkeligt. Han er ude at se paa bedriften.

Jeg faar nye indlæg. Jeg er med Eva til haandbold, spiller med, men har næsten glemt reglerne, bagefter er vi i morellerne, hele slænget fra banen er med. Her gidder vi ikke mørkelægge.

Rygterne gaar om Københavns bombardement, men der er ikke et ord i radioen, hellerikke den engelske, saa de regner det vel ikke. Jeg hører 2 gange engelske flyvere i nat.

Tirsdag den 16, Juli

1 times luftalarm i København i nat.

Dik og jeg er hos katteungerne, i ærterne og kirsebærrene. Jeg faar nogle film af far, bl. de, der blev taget af ⊥og mig, da vi malede. Vi drikker morgenkaffe paa verandaen. Far tosser rund paa mit værrelse.

Jeg skriver til ⊥, far siger, at jeg skal hilse ”Inger”. Jeg er i moreltræet med spionens sønner. far mor og jeg cykler gennem skoven til Hammers vold, det er en pragtfuld tur. Ejeren er flink og voldstedet interessant. Der er voldgrave. De har en St. Bernhardhund og 3 smaa katteunger. Bagefter er vi i devandshuset, der rider jeg paa en hvid hest, jeg har snæver nedderdel, men det gaar glimrende. Vi holder ind i Vindstrup, der faar vi aftensmad, og saa er vi ude at pilke, vi faar 8 aborre, jeg den første, far og mor staar af baaden, men jeg ror hjem, vi bader i søen, der er meget stejlt. Far kommer mig i møde, Chr. har hovedpine, saa vi skal være stille, far er rasende, fordi jeg cykler op til gaarden.

Mor og jeg tager bad i bryggerset. Jeg forsøger at skrive til ⊥

I margen: Der er en hornugle til [Tage?]

Onsdag den 17. Juli

Jeg skriver til ⊥, inden huset vaagner, paa de andre tider er det umuligt for mig. [Jeg] maa godt ride paa den sorte, men nu er der ikke tid, for vi skal cykle 32. km til Næstved, det gaar snilt, og det er en ganske pragtfuld tur.

Konsul Meding har et dejligt hjem, det er meget dyrt og antikt, smagen er ikke altid helt sikker. Jeg har Poul Meding til bords, han gidder næsten ikke svare mig, saa jeg er halvfornærmet, men jeg skal ruske ham op den løjser, og det lykkes mig virkelig. fruen og vi cykler ud til Otto paa den nye kaserne, den er ikke helt færdig, men pragtfuld. [Oi host?] er sød, hans værelse er lille, men han faar en lejlighed senere. Han er meget glad for, at han skal med til middagen hos Medings. Bagefter er vi ude at se Kæhlers keramikfabrik, vi spiste frokost mid diaktøren, han er vældig sød og giver mig et grønt hjerteaskebæger. Vi køber en hel del, jeg et lille skrin. Da vi kommer hjem sover vi til middag, saa er jeg i postkassen med brev til ⊥, det har velnok været vanskeligt at faa det afsted, jeg maa gaa paa lokum for at skrive paa konvulutten, der er [pasionere?]. Jeg har ogsaa P. til bords ved middagen, nu er han ganske sød, bagefter sidder han og jeg et par timer ved kaminen og snakker rejser, han er et farligt bergøjser[lag – nok: løg?], men far kan lide ham og ser hvist min store chance i ham – inte var det jak. [?] Vi er nede ved havnen, der er meget galt, der er nogle som [slagter?] gamle heste. De tyske soldater hilser paa morbror Otto. Da vi kommer hjem, faar vi forfriskninger, mor er rasende over at jeg drikker en tør vermud. Jeg er fantastisk træt og har hovedpine, saa jeg er bange for at blive syg til de 6 [er ?] i morgen.

Vi er bange for luftangreb. Jeg sover paa værelse med de gamle.

Prins Georg er [ættes?] elev [Prins Georg var 1940 elev på fodfolkets kornetskole]

V: 2 rødvin, 1 madera, 1 vermout, 1 magritta romlikør.

Torsdag den 18. Juli

Vi faar en fænomonal frokost kl. 9. Poul Meding tog afsted kl. 6, jeg snakker skole med fruen, saa cykler vi til Skælskør – solskinsbyen. Mor kan næsten ikke følge med paa de 32. km, vi botaniserer. Købmand Jørgensen venter os i gadedøren, kl. er lige 12½, saa vi kommer med militær præsision. Vi faar en en dejlig middag, og jeg er skrup sulten. De har en dejlig have, med en lille ø i søen, jeg prøver paa at være vittig, og knækker hælen.

De 2 piger og jeg cykler til Ko bæk, hvor appotekeren har en blokhytte, jeg gaar i vandet 2 gange, og vi soler, der er dejligt. De 2 drenge fra appoteket er der ogsaa, den ene gaar i 3. g, han er meget sød, den anden en ”sut.” Vi spiser frugt i deres have, og aftensmad paa verandaen. Saa er vi henne at se Rotaryfilmen med far, den skal til Geneve og er 1. kl. [aj? arbejde?] smukt. Vi er i købmandsforretningen, mor køber 3 duge, jeg en strandkjole. De 30 km til [Gladolt?], gaar som en leg. det er flot vejr. Jeg begynder at læse ”Frøken klosteret.”

1 Madera

Fredag den 19. Juli

Jeg staar op kl. 11, bedstefar siger, at nu er der ikke længe til at jeg kan komme hen at faa en mid.søvn, jeg er træt og skriver dagbog. Der stormer meget. I gaarden staar en herreløs damecykel opad en lygtepæl, hvor der staar omklædning forbut. Dik læser historier op, saa vi er flade af grin. Ved kaffen taler de om drukneulykker, saa da Eve vil have mig med i vandet, vil far med, saa maa vil vi ikke. Det er ikke saadan, naar mandfolk faar helteglorie om sig. Det stormer, saa vi er med Grete paa søen, jeg ror næsten hele tiden, far er irratabel, men jeg giver ham igen. Vi plukker en meget stor buket aakander til tante Johande, men vi har ingen fisk med hjem.

De er forfærdelig gæstfrie og søde mod os, men vi tager hjem til aftensmaden, der har ventet et par timer. Jeg hjelper Eva, der har samvittighedsnag over, at hun har været borte i eftermiddag, med opvasken. Saa tegner vi hver et par grønlændere og en skiløber, mine er sikrest, men far kan lide hendes ”uskyldige” ansigter, hun giver dem nemlig babyface alle sammen – hun siger, at det bunder i vor karakter. Der er brev fra Henny.

Lørdag den 20. Juli

Jeg kravler runt i høet, i Dicks huler, jeg er grumme bange for, at jeg skal blive derinde, for jeg kan ikke faa luft. Desværre kan jeg ikke tage en katteunge med, da vi cykler over Slagelse. Efter os kommer 3 Benter, det er Bent fra Hareskov, med 2 af sine kammerader, de har cykled 90 km i modvind. Vi starter, de har været vældig søde mod os. Far er inde i en præstegaard, og vi ser den hellige kilde. En hest er faldet i et hul, saa kun forbenene er oppe. Vi besøger lære Valby og en gaard, dem kender jeg jo slet ikke noget til, de er før min tid, men søde. Det øsregner, saa vi cykler saa hurtigt som muligt fra Slustrup til Slagelse, jeg kommer først, jeg faar Søsters værelse. Far skælder mig ud, fordi jeg siger, at jeg gerne vil ryge. Tante har set paa en dragt, men nu køber jeg den for 25 kr, den har kostet 70.

Forstander Nørregaard er her til aftenkaffe, tante præker en hel masse, saa jeg har hele tiden lyst til at være næsvis. Her er ellers dejligt. I de sidste24 dage har de været i kælderen hver dag saa nær som 3. Jeg hører engelske flyvere og venter hele tiden sirenen, den lyder kl. 12-2, jeg stikker hovedet ud af vinduet, det er et dejligt maaneskin, saa gaar jeg i seng, vi vilde da have storhedsvandvid, hvis vi trode, englænderne vilde spilder en bombe paa os.

Søndag den 21. Juli

Det er regnvejr, saa vi er temmelig sene til at starte ud til Gunnars gaard, der er 17 km derud, men det er en dejlig tur og det bliver fint vejr. Mors bestyrer gaarden fortiden, fordi G. er paa Langeland hos pigen, der er vældig sød, men hverken rig eller dygtig. Vi ordner hele huset, saa hun lige kan komme, det kan da kaldes nemt. Vi faar kyllinger og hjemmebagt grovbrød bagt af iget korn. Vi hænger møller op i kirsebærrene og spiser en masse ærter. Vi drikker kaffe i haven saa er vi ude at se paa hestene, de er alle sammen syge, men det er hældigvis ikke det samme de fejler. Der kom 15 smaa grise i morges, men nogle af dem bliver slaaet i hjel, fordi de ikke er noget værd. Da vi er i marken begynder det at styrte ned, saa vi maa styrte ind. Det er en dejlig ny gaard. Der er faldet bomber i København i nat, englænderne siger 40, men vi ringer ind til Erna, samtalen bliver afbrut hver gang de taler om bomber.

[Valber] har købt Klovsbjerg til [As-?] hus til sig selv og søster og en tørvemose i den sidste tid. Mosen er i Mullerup. Han har gemt sit sølvtøj i kælderen.

Vi faar en dejlig rødgrød inden vi gaar i send, ih, hvor bliver jeg fed. Der er luftalarm, men jeg sover inden afblæsningen. Alarmen varer fra 12-3 1 mand dræbes i Stege og 5 saares.

Mandag den 22. Juli

Tante, mor og jeg er hos Grønholt vi køber en masse tøj, han giver tante det helt rigtige Zimmermand er en flink fyr. Jeg har den nye dragt paa derhenne, den sidder, hvor den blev sat. Jeg har 2 højresko hos skomageren, det jeg i Kb. giver 100 kr for, koster her 25, jeg tror, at jeg vil gøre Slagelse til min forretningsby. Bagefter er vi inde hos en sølvsmed der er Rotaryaner. I eftermiddag cykler vi ud til [Torældebag], der er knusende interessant, en bondedreng henter [Tørv?] de har faaet en hel sæk fuld til København – det kan da være nok til dem, lad os nu bruge resten til noget nyttigt. Tante og jeg cykler ind til studentersøen der bliver man tit overfaldet, hun lærer mig at finde champinon. Efter middag er vi henne hos forstander Nørregaards, de bor meget smukt, hun har syet en masse, og de har fine malerier paa væggene.

Vi taler om deres børn. Gæsterne skal altid gaa derfra kl 9½, for de vil være i seng kl. 10. Lord Georg svarer Hitler, der er stadigvæk udsendelse fra Skramlebæk. Ingen alarm.

V: 1 apertv

Tirsdag den 23. Juli

Vi er henne i St. Knudsgade hos Peter Andresens, jeg har ikke set dem siden jeg var 4 aar, men hendes ansigt forekommer mig alligevel bekent, de er forfærdelig søde og rare, han er forkalket, men hun er sprudlende. Saa tager vi til Slotsbjergby, hvor er alting hyggeligt, jeg kan godt kende indkørslen.

Først er vi hos forpakterens, jeg træffer [Rud] og Asse, nu er de voksne. Saa er vi inde hos [Varrings], de er alle sammen i haven, den er blevet ryddet lidt, og er yndig. De er forfærdelig søde mod os og indbyder os til at bo der i efteraarsferien, saa skal far prædike i de 2 kirker. Tante [Voldus] bror har købt Slagelse præstegaard, vi er henne at se den, den er meget større end vor, men vi vilde alligevel nødig bytte, skønt de har 5 stuer paa rad. Vi har ordentlig faaet vore bagage forøget i Slagelse, saa vi kan næsten ikke have det på cyklerne til banegaarden. Jeg glemmer regnfraken. Toget er fyldt med tyskere. Vi cykler fra hovedbanegaarden. Der er brev fra + og Henny. En ælling død og en lemlæstet. Inger har kammeraderne til selskab.

Onsdag den 24. Juli

Der er ikke noget brev fra ⊥ i dag, saa læser jeg det igen fra i gaar. Jeg ordner mit værrelse efter ferien. Klipper de 3 store træer i gaarden, det er et møgarbejde. Inger kommer herop, vi er oppe hos Inga, hun skal ud at trille, saa cykler vi til byen, jeg hæver 165 kr. i banken, saa er vi inde hos bogtrykker Fredriksen efter lodsedler, vi bliver 2 gange irettesat af politiet, saa gaar vi.

Det regner, saa tager vi ikke i vandet, det havde vi ellers bestemt. Scheaffer er her. Jeg er med Inger hjemme, tyskerne har lagt ledninger paa deres marker, der er indkvartering paa Meglegaarden, og der skal bygges barakker. I Maglebylille, kan man høre, naar antiluftskytset dratter ned paa hustagene, derfor kommer der en gammel kone op i konfirmandstuen, hun har sin familie med. Tvebakkerne er her til middag, vi har ællingerne i dammen. W. og jeg syr, jeg en hvid nederdel og den kulørte kjole, vi hører for en gangs skyld min radio.

Torsdag den 25. Juli

Det pladderregner, jeg ligger i sengen og skriver til ⊥. Den 2. ælling afgaar ved en blid og rolig død. Leddet er af lave paa den anden. Jeg er i Kastrup paa posthuset efter pakken med Kæhlers karmik, jeg maa vente ½ time paa, at de aabner, den tid bruger jeg til at kigge paa lufthavnen, den ligner en bakke med stier paa, jeg kan ikke lide at gaa deroppe, tyskerne glor paa mig. Paa lufthavnen staar der 8 jernbanevogne kun med tysk amernision. En kande og en kop er gaaet i stykker og jeg limer det. Læser i Frøkenklosteret. Jeg bager en sandkage og Wanda bager tvebakker, saa spørger jeg Lunn, om han vil have en tvebak, det vil han gerne. Der er brev fra ⊥. Mor tager posten og er rasende, da hun giver W det, jeg tør slet ikke læse det førend vi skal paa Helgeshøj, mor rumsterer i soveværelset. Fichers har et knaggodt beskyttelsesrum, men det er ogsaa nødvendigt der, hvor granatsplinterne regner ned. Nu kommer kød til at koste 4 kr. kg. Der er hyggeligt. Vi faar melon.

Det styrter ned paa hjemvegen, Lunn følges med mig. far er rasende og laver en schene fordi mor ikke har smit hans granatsplint væk. Han er nervøs.

Fredag den 26. Juli

kl. 6 begynder jeg at skrive til ⊥, det bliver et brev paa 15 tætskrevne sider.

W gaar paa verandaen, jeg kaster det ned til hende, og saa lægger hun det i postkassen. Jeg beder Lunn hjelpe mig i at faa fat paa brevene til W., han er usandsynlig godt inde i vort forhold, han er sød er han.

Jeg er i haven og bestiller kolossalt meget, alle gangene og lit til, jeg er ked af det – jeg taber mors brosche [i margen: bliver fundet igen 1 okt]. This done, vasker jeg mig og rigger mig ud, saa jeg bliver fantastisk flot, til Isse kommer. Jeg ordner værrelse.

Isse, Wanda, Inger og jeg cykler Amager rundt for at finde tyske soldater, der er ingen – stilhed inden kampen.

]Zose] har kørt 120 km i dag, saa hun er ude paa en lille mosionstur igen. Scheaffer er her. Mor beder mig sende kaffemærkerne til ⊥. Isse skal være i Kr. værrelse saa flytter jeg ned i ⊥, der er dejligt i hans seng, hun er inde hos mig og vi snakker om sjejker.

Edel har sagt, at ⊥ er pæn. Kirstens kærreste friede først til Isse.

Lørdag den 27. Juli

Det er Tages fødselsdag. Der var dejligt i ⊥ seng. Isse og jeg er inde paa  Vester brogade efter en kuffert, vi køber en ramme til et billed til Tage. Hun ringer til en af sine sjejker. Vi er huslige og vasker op, det vilde være sjovt, om hun kom her over som pige. Jeg skriver til ⊥ min elskede.

Isse ringer til sin elskede og taler med ham i en time. Jeg har daarlig mave. Isse faar brev fra en anden sjejk. Vi maler os hele dagen og køber assetone. Isse ryger 10-15 Navy Cut om dagen, og jeg følger godt med. I. og jeg bliver indviteret til Kronborg af Tage i morgen, men vi gidder ærlig talt ikke. Vi faar en vældig flot middag med kalvesteg og melon, kirsebær og hindbær. Scheaffer kommer ikke, han har spist for mange sovepulver og maa blive i sengen. Gunnar og Kirsten er her. Tage har faaet 12 flasker Chompange af den spanske minister, vi faar en.

Vi gaar en tur, Lunn er i gang med I. Vi kan ikke have høns mere, det er umuligt at opdrive korn. Jeg er dødtræt og har røget for meget.

Søndag den 28. Juli

Redaktøren er her til morgenmad. Mor giver I. lov til at indvitere Niels Oluf herud i dag. Jeg har røget alt for meget, kan ikke synge nu. N.O. har ikke kultur, men han er meget charmerende, dog slet ikke noget for mig – uha. Vi griner i kirken, fordi I tror, at Karin har en byld i enden, jeg har kun min kirkelæbestift paa. Niels Oluf bliver her til middag

Tage underholder ham. Da han er taget afsted, ved I og jeg ikke, hvad vi skal bedrive, derfor cykler vi ind i  K F U M. til ham, hans forbavselse og glæde er stor, vi er oppe paa hans værrelse og han læser digte op for hende. Vi gaar en tur ned ad vesterbrogade, der slaar Faster Signe og Ove en klo i mig, han har set paa en luftkamp, og saa faldt der en nøgle ned til ham fra en engelsk flyver. NO. synes han er det ideelle af en sjejk, men jeg har ⊥. Han tror, at jeg er meget fornem og blaceret, han vil ikke skaffe en Herre til paa Tirsdag til mig, da han faar at vide, at jeg er 16 aar, men han laaver en, der hedder Storke [eller Stærke].

Mandag den 29. Juli

Isse og jeg sælger, for 24 kr. lodsedler paa 1 time, hvis vi sælger for 100 kr., faar vi 2 kr. hver. Jeg er med til at slagte hanen og en høne, bagefter gør vi dem i stand. Vi skal egentlig paa glyptoteket, men tager ud paa Bispebjerg til Tage og Gunnar. Erik Krog er der, de har hørt fra Tyskland. Gunnar har faaet fler fine møbler, de har faaet kakler, der er dubletter til dem, der findes paa Rigsmuseum i Amsterdam, de er fra [Morken?. Måske menes: Mähren]. Jeg faar blod paa tanden og gaar hen til Ingerslev Møller, han har en fifa og 4 stole til [700] kr., men jeg vil ikke have dem, de er ikke ægte.

Vi følges med Rut P. fra byen.

Mor giver W.I. og mig 5 kr, saa tager vi i Grand og ser Savanera. Der sidder en tysk soldat, og der er mennesketomt omkring ham, vi er lige ved at gaa ned paa pladserne til 105 [?], men sætter os alligevel ved ham, den stakkel. Vi har en farlig skæg paa hjemvejen og i køkkenet, jeg spiller spansk frier og føl.

I. og jeg ligger i sengen og taler om de mest intime ting, vi er c. lige langt paa fordærvelsens vej. Jeg siger, at vi faar luftangreb, senere kommer der et par hundrede skud, først sent lyder cirenen. Jeg ser lidt paa. [?]

Tirsdag den 30. Juli

Vi er ude at sælge lodsedelr, men folk er gnavne i dag, saa paa en time sælger vi kun for 12 kroner. Vi er paa Alegaarden efter tomater til risotto. I og jeg skriver kærrestebreve, hun til Edel. Vi ser Glyptoteket paa en time, det kan man næsten ikke. Mor er med og bagefter spiser vi kirsebær. Niels Oluf sover, da vi kommer og Starke [Stærke?] læser, vi har det meget hygsomt og da de gaar ned at spise middag indgnider vi KFUM haandklædet med læbestift. Jeg tænker med gru paa, hvordan jeg skal faa underholdt St, men det gaar over forventning godt, da han bliver skut i mig. Vi prøver ruchebanen og saa gaar vi i kunstnerkælderen, han vil kysse mig, men jeg har læbestift paa. De drikker 4 og I og jeg 2 l. øl, jeg danser med NO, vi har det hyggeligt, men kl. 10 tager vi fra haven, vi henter cyklerne i KFUM og cykler hjem, vi tror, at vi vil komme hjem i rigelig tid, men da St. vil k. mig, kører vi sammen og vælter, vi kommer bort fra de andre og kommer 1 time for sent hjem, først er far og mor gale, men da de hører grunden, bliver de rørte og indviterer St. ind, senere kommer NO. og I, NO sludre om krigen, man kan mærke, at han er paavirket.