Mandag den 1. April

Huset er tidligt på benene, ved formiddagskaffen, ser jeg 2 nye malerier og en masse andre nyerhvervelser, saa gaar vi hen at se den nye lejlighed, den bliver pragtfuld, med sal og stor taresse, vi ser ogsaa banken; paa hjemvejen faar jeg Kaligula til 26 kr for mellemskoleeksamenen. De laaver mig ogsaa Fænrik Staals saga i skindbind, de har nemlig opdaget min interesse for bøger.

Faster og jeg gaar en dejlig tur ned til søren, jeg er ogsaa med onkel i Hunseby, præstegaarden er der ikke noget ved, de indviterer Lunn der ned. I aften ser vi filmen fra min konfirmation, fra sølvbrylluppet paa løgtengaard, og fra Rom, de er virkelig gode, bagefter faar vi frugt og har det hyggeligt. Jeg er inde at se fasters nye tøj, vi taler ogsaa om, hvordan den nye lejlighed skal møbleres, de vil leje et blokhus ved Køge bugt i 14 dage, naar de skal se paa møbler i stor staden.

Onsdag den 3. juli 1940

Mor vækker mig umoralsk tidligt, nemlig kl. 9, saa cykler jeg ud på ortopædisk hospital, jeg kører efter Lunns Krak. først venter jeg 1 time i en stor ventesal, saa 3 Kv. i en lille og ½ time i den sidste. Jeg er inde hos overlæge Lildal, der maa jeg gøre lidt gymnastik, jeg kan meget mere, end jeg skal.

Jeg cykler hjem. Det er regnvejr.

Pladsen ude ved Inger, har tyskerne købt, den skal svagt oplyses og bruges som skindflyveplads. [både i Tårnby og Tømmerup blev under krigen anlagt falske lufthavne, der skulle forvirre fjendtlige bombefly] I gaar aftes kl.11, var der optøjer på raadhuspladsen, 150 er arresteret, vi gik forbi kl.11, men saa ikke spor.

Vi holder storvask. Jeg laver eftermiddagskaffe og læser for en gangs skyld kemi, det vil sige, at jeg skriver til ⊥.

W. og jeg cykler en aftentur og kommer forbi Løjtegaarden, det myldre med tyske soldater der, de vinker efter os, men vi ser til den anden side.

Da vi kommer hjem, klatre vi op på muren mod vejen. W. finder en af de blaa flasker fra dammen.

Jeg tegner et billed af W., det skal ikke ligne, men det bliver godt, bagefter tegner jeg et andet, der ikke bliver nær saa godt og dog

Torsdag den 4. juli 1940

Jeg gør stikkelsbær i stand og sætter blomster ind. Far ser mine tegninger fra i gaar, og synes, at jeg skal paa kunstakademiet  i stedet for i gymnasiet, men nu prøver jeg det først, og gaar det saa helt galt, kan jeg skifte over. Vi har tøj til tørring, saa jeg maa bese [?] ud efter det, da det begynder at regne. Jeg bager kræmmerhuse til i morgen aften. W. tror, at jeg ser efter marmeladen og jeg tror den er færdig, saa den er sveden, da mor kommer fra damefrisørinden, hun er rasende, men jeg koger nogle rabarber og kommer i,  saa bliver den god. W. og jeg gaar en tur om ad Løjtegaarden, jeg gør det aldrig mere, for folk tror, at vi gaar efter soldaterne.

Jeg maler en nøgen pige og mig selv. Der er brev fra ⊥ forældre, jeg tror ikke, at de nævner mig, det vil jeg da ikke haabe. W. underholder  mig  og jeg er saa træt, at jeg ikke gidder at svare. Jeg glæder mig ikke til at komme til Tystrup, for saa faar jeg ikke breve fra ⊥ , og Henny er der ikke.