Torsdag den 4. juli 1940

Jeg gør stikkelsbær i stand og sætter blomster ind. Far ser mine tegninger fra i gaar, og synes, at jeg skal paa kunstakademiet  i stedet for i gymnasiet, men nu prøver jeg det først, og gaar det saa helt galt, kan jeg skifte over. Vi har tøj til tørring, saa jeg maa bese [?] ud efter det, da det begynder at regne. Jeg bager kræmmerhuse til i morgen aften. W. tror, at jeg ser efter marmeladen og jeg tror den er færdig, saa den er sveden, da mor kommer fra damefrisørinden, hun er rasende, men jeg koger nogle rabarber og kommer i,  saa bliver den god. W. og jeg gaar en tur om ad Løjtegaarden, jeg gør det aldrig mere, for folk tror, at vi gaar efter soldaterne.

Jeg maler en nøgen pige og mig selv. Der er brev fra ⊥ forældre, jeg tror ikke, at de nævner mig, det vil jeg da ikke haabe. W. underholder  mig  og jeg er saa træt, at jeg ikke gidder at svare. Jeg glæder mig ikke til at komme til Tystrup, for saa faar jeg ikke breve fra ⊥ , og Henny er der ikke.

Leave a Reply