Lørdag den 11. November

Rosenholm er sjov, faar tidligt fri fra historie, er hjemme et øjeblik og saa cykler jeg ind til tandlægen, jeg faar 2 fortænder plomberet, det gør skrækkeligt ondt, der efter en sølv fyldtning mellem guldet. Er henne hos grev Knuth, jeg faa kaffe i køkkenet, gaar saa ind i salonen, hvor jeg venter ½ time, der er pragtfuldt, med broderede vaaben paa stolene, tykke tæpper og skind paa gulvene og et pragtfuldt gammelt ur, anerne hænger naturligvis paa vægene, det er meget fornemt. Greven kommer og jeg sidder i en time, saa faar jeg Eggers at se, han er 4 maaneder i dag, grevinden kommer hjem fra fødselsdag hos grevinde vedelsberg, hun har Pullen [?] med, jeg sidder alene i 1 time medens ungerne bliver lagt i seng, spiser middag, en af fruens veninder kommer, hun er lige blevet forlaavet med lektor Vestergaard fra Haslev, ham kender Dorf sikkert, saa hygger vi os i et par timer, der bliver ringet efter mig, jeg cykler alene hjem, mor gaar mig i møde, faar nye plastiksko. Det gamle danske skab kommer ned.

Søndag den 12. November

Cykler ind til grev Knuth, jeg har Litaviske studier med til ham og frimærker til hende. Jeg hilser paa lektor Vestergaard, han er halvgammel og semenaristisk, greven og jeg sidder i atalieet og griner af hans samtale med Marete Benedicte.

Hele den Vigske familie er her, præsten har nemlig talt i dag, jeg faar redaktøren til bords, jeg reklamerer med Knuths dygtighed til at tegne barneansigter efter fotografi, mon ikke lille Find skal tegnes. Bo, drengene og jeg har det vældig sjovt, jeg tegner Bo, følger hende op til korsvejen og gaar hjem i mørke. Ved kroen hører jeg en samtale mellem et par unge mænd, den er fuldstændig dyrisk.

Tage og Gunnar her til aftensmad. Jeg sidder i kabinettet og har det hyggelig med Dorf, vi bestemmer en fantastisk fest, som vi vil holde til sommer.

Onsdag den 15. November

Vi har [trups?]øvelser, jeg er den 1., der kan tyvespringet. Møller er tosset, hun siger, at jeg kun kan læse til mg, men det er dog noget af det flotteste. Faar ug- i geografi. Ingen af os kan noget i latin, efter timen skaber han sig og siger, at det alt sammen var elendigt, men at mit var negativt og at jeg ikke havde begreb om latin, jeg var skrækkelig doven. Jeg begynder at læse lektier omtrent med det samme jeg kommer hjem, jeg skal nemlig til grev Knuth i morgen, og til Christensen Taarnbygaard i morgen aften, derfor læser jeg læse [lektier] til 2 dage, det gør jeg omtrent, jeg læser lige til kl. 11.

Far sender 2000 Kr. til Lithauen. Mor og far er til fornem barnedaab. Drengene er ikke hjemme, saa maa jeg kede mig. Da jeg sidder alene i kabinettet, bliver jeg lige pludselig bange, og foretrækker, at sidde paa mit kolde værelse. Har slanket mig vældig godt i denne uge, men nu er jeg træt.

Lørdag den 18. November

Rosenholm gennemgaar Gruntvig, det lader til at han har virkelig interesse for ham, han er venlig og sød. Jeg gaar fra historietimen uden at faa lov, Kolbye styrter efter mig.

Grev Knuth bliver ikke færtig i dag, jeg er der ikke længe, saa tager jeg hen i Amagers Bladcentral efter Bos’ adresse, jeg er henne at drikke eftermiddagskaffe der og se lejligheden, der er ganske som jeg havde ventet.

Far og mor er til reception hos den nye lettiske minister paa D’angleterre, saa Dorf og jeg er alene hjemme; dr. Ellehauge ringer, jeg tror først, at det er onkel, han vil have os alle 3 op at besøge sig. Jeg syr en lille nissehue efter eget mønster. Telefonen staar ikke stille. Dorf er ude. Jeg laver en masse unyttige ting nu i aften.

Lørdag den 25. November

Blaa Mandag, vi har prøveregning, det 1. stk. regner jeg paa et kvarter og det andet bliver jeg ikke færdig med. Skriver mine stykker ind i dansktimen. Jeg skynder mig ind til grev Knuth, jeg bliver færtig, bagefter er jeg oppe i lejligheden et par timer, Marete Benedicte kalder sig Ske [?] og undersøger min taske, hun prale lidt, men er vældig sød, hun ser min skrapbog. Far fortæller, at han drak 2 glas solbærrom i aftes, de forfærdes, da de hører, at jeg drak 3. Ortner værelse, det er bundløst. Har snue og er hæs. Far faar for 80 kr. tobak med hjem i gaar. Mor gaar i seng, først græder hun for min eksamen, senere fordi far har indviteret fremmede. Jeg drikker 1½ glas hedvin. Dagbog.

Læser lektier, Dorf, Christensen og jeg diskuterer, om man kan drikke sig fuld, Dorf og jeg holder sammen som sædvanlig. Vi gaar meget sent i seng.

Mandag den 27. November

Bliver duks. Vi begynder paa skitser. Grev Knuth kommer med mit billede, far og mor er ligefrem rørte over det. det ligner jo ogsaa glimrende, far giver ham 2 kasser sigarer – 50 kr, men billedet er 300 vær. Han er vældig sød og praler som sædvanlig om sit radioforedrag. Han tager hjem inden middag, men de kommer og besøger os begge 2 om nogle dage. Gunner [sic] er her paa lynvisit. Jernhoffs kommer med en masse brugt tøj, som de har stoppet pænt, de bliver her hele aftenen og er meget underholdende. Dorf og jeg bestemmer, at vi vil op at besøge dem en aften eller eftermiddag, de fortæller smuglerhistorier og hunde do. Kl. 11 begynder jeg paa lektierne, derefter er jeg nede hos Dorf, vi spiser chokolade og tegner, har det meget sjovt og hyggeligt.

Onsdag den 17. Januar 1940

Karen er syg. Der møder kun faa til gymnastik, jeg bliver svimmel. Vi flytter bordene over til varmeapparaterne og giver termometeret en sneboldt, saa er her 13˚ varme i klassen. Fru Kolbye bliver gal paa mig i fysik, jeg siger [orne?] , faar ug i geografi. Vi bliver oppe i alle frikvarterer og har en farlig skæg. I gaar var der kun 3 piger i skole. Inger er gaaende, jeg følges med hende, vi vil paa skøjtebanen, men grev Knuth kommer her, han har været til hofbald og fortæller vie gevöhnlich om den radiotale som han ager at holde. Jeg laver en givende stærk kop kaffe. Da mor kommer hjem skal vi rygte de huslige gerninger og bliver først færdige kl. 8. Dorf kommer hjem han fortæller om ferien og ꓕ. Det fryser 20˚ celsius. Et vandrør i badeværelset springer saa det damper i hele huset. Chr. vil ikke med ud at kælke, men det vil Dorf. [ꓕ ojis?]. Missen er inde. D. og jeg har en vældig sjov ved aftenkaffen, jeg hviser dem et billede af Ingers sjejk ”Erik”.

Mandag den 29. Januar 1940

Er næsvis da Sone[Lone?] bemærker, at jeg kommer for sent. Vi er i badeværelset, vi danser, de griner af mig, non sine causa. Vi løber paa skøjter i gymnastiktimen ∆. Jeg har kort med hen til pigerne. Da jeg kommer hjem, er der brev fra Norge, det er morsomt og griber en gammel snegl som mig om hjertet. Jeg gaar med en stork i knaphullet til ære for Kronprinsessen. Det er ogsaa Majas fødselsdag. 10 blomster. Jeg er i 2 timer paa Dorfs værelse, vi slaas for sjov, hvor er han sød, jeg gir ham en baby. Far giver mig solskinspiller. Mogens Hansen ”fra Tage H.” er her med blomster, han har været inde i 18 maanedeer, det gaar ud over bedriften. Grev Knuth ringer. Jeg læser ikke lektier, men skriver til Norge. Dr. Ellehauges har ungerne med. Grev knut med frue kommer kl. 10 til 1, det [de] har en lille grønlænder med og er vældigt søde, han skyder hele tiden til undertegnede, Pastor Lunn, Gunnar og jeg roder i fars bogreol, greven tror, at jeg er meget interesseret i bøger, det er ganske vidst heller ikke løgn. Gunnar siger, at jeg ikke er tabt bag ud af en vogn, han bliver her i nat og er vældig sød. Grevinden er oppe paa mit værelse. Far taler om at faa mig ud til Rotary rektoren at gaa i gymnatiet, det lyder tiltalende, gid – og dog.
Rødv. 1

Torsdag den 1. Februar 1940

Jeg er nr. to der kommer for sent paa skojtebanen, de mænd der fejer den, giver mig en køretur. Stoffer løber dejligt. Faar mg+ i historie. Eri bliver smit ud i tysk og Kaj er fantastisk, han siger: ”Hold kæft for fanden, kælling” hun er skrækslagen. Jeg bliver oppe i klassen og naar der kommer en lære, kan jeg gemme mig bag døren til vægskabet, der er ingen, der tænker over, at den staar paa klem, baade Mor og Arne opdager mig ikke. Stoffer er scharmerende, han spørger, om jeg skal møde sjejken i aften, for jeg spørger Eri om jeg maa laane en rigtig glødende roman.

Carstensen holder stævnemøde med slaabrokken i biblioteket. Udfylder for første gang min selvangivelse, det volder mig intet større hovedbrud.

Far indleverer min fyldepen. ꓕ Jeg slaas, men – Paster Lunn flytter ind, far og mor er til Rotary med grev Knuth. Lunn har 2 store flyttebiler fulde.

Søndag den 4. Februar 1940 – Fastelavn

Ruldi Fars er her; har hovedpine og er skidt tilpads. Vi gaar en tur og er nede hos Gert Jensens, i nat er der sprunget et rør i radiatoren, den kogte, saa smed mor 4 spande vand paa, det var livsfarligt, men der skete heldigvis ikke noget. Drengene har en bekendt med hjemme, han er sømand paa Hjejlen, far kan ikke lide ham, men jeg synes at han er flink. Jeg har fastelavnshue paa. Jeg begynder at strikke moffedisser til Finnerne, jeg har lyst til at tage der op, naar jeg er færdig med eksamenen, men saa skal jeg først med i Røde Kors til sameritøvelser. vi hører Preil og drengekoret i ”Sirkus i by” Nibur vil redde sig nogle af vores koks, den sledske rad, han beslaglægger megen af fars tid. Jeg sætter Grev Knuth’s nøgne damer op paa mit værelse, vi er uenige om dem, jeg kan egenlig godt lide dem. Ullerup og Tømmerup skoler skal slaaes sammen med Taarnby, der skal bygges et nyt hus her med 700 lejligheder, det er 2000 mennesker, men nogle af dem er jo Taarnbyere.

Onsdag den 14. Februar 1940

Vi faar mattematik i stedet for gymnastik, sikken en kulde, paa Ingers værelse fryser det 10˚, det er umuligt at faa kul, Grev Knuth har faaet nogle mæktig store stykker, som han næsten ikke kan løfte. Ludvig er gal paa mig, jeg svarer ham igen og vil ikke gaa ned, saa truer han med at hente Buller, men det fraraader jeg ham (jeg har forsømmelsesprotokolden). Vi regner aritmetik i fysik, har skæg i tysk og laver ikke noget i geografi, saa det er typisk at eksamenen er for døren. Jeg læser ½ ”Synnøve Solbakken”, Max Hansen forlaaver sig. [Max Hansen, kendt skuespiller, forlovede sig med Britta Sylvester Hvid] ꓕ og Corpus Juris synes at her er for dyrt, saa de vil muligvis snart rejse. Far har en masse slik med hjem til mig. Pastor Lunn spiller paa gramofonen, vi faar ”Cyklekoret” af Tanhauser og Brudekoret af Lohnegreen (Straus) Lattervisen, Röslein, og c. 10 til, det er pragtfult og Gamle er sød. Først nu opdager de at jeg har klippet mig, men det rager ikke dem. Jeg kan ikke gaa op ad trappern uden at faa hjertebanken, jeg fryser og det sortner lidt for mine øjne, uha, jeg er hypokonder.

Søndag den 17. Marts

Staar op til Middag, Tage og Otto er her, vi har det hyggeligt, jeg er nede paa Chrs. værelse ⊥ Stabbe [?] kommer paa besøg og saa fordufter jeg, vi har det ellers vældigt sjovt og hyggelig, Gunnar og Kirsten er her at bestille bryllup, vi maa alle forlade lokalet, da det er saa hemmeligt. Hun er hvist vældig sød, men skrækkelig nervøs. Da kattene hyler, tror Lunn, at orginisten øver sig, haha. Jeg laver en hel manikengopvisning med mors selskabskjoler, men saa får jeg dog den sædvanelige paa. Mor kan ikke tage med op til konfirmation hos Ellehauge, saa er jeg præstefrue, med 3 krøller oven paa hovedet. Vi sidder  [tegnet bordopstilling], det betyder UT=utinam [latin, betydning i retning af: hvis bare! eller indikerer et stærkt ønske]. Jeg har dr. phil Martin Ellehauge til bords, kedeligt. Grev Knuth har malet et billede af Sigrid, med det samme kan jeg ikke lide det, men hans billeder vinder ved nærmere bekantskab. Vi er oppe paa Knuds værelse at drikke kaffe, der har jeg en farlig sjov med den nye kone, der er jødinde, vi skærer hinanden ned, det er hygsomt. dr. phil. Ellehauges frue fylder 35 aar kl. 12. der er en yndig lille pige, kirkemanden og jeg er forelskede i hende.

Rødv 3. Cherry 3. Madera 2. x 1 Portvin 1.

Torsdag den 22. august

Nu lysner fysikken for mig igen.

I dag er det dejligt at være i skole, for jeg er saa godt forberedt. Fie er sød, og det er de alle sammen. Jeg køber en karakterbog hos Buhl.

Jeg maa i øvrigt købe noget hver dag. Karen og jeg følges ad hjem det regner. Far og mor er til Rotorymiddag hos Tage Hansens.

Mors højskolelærer fra Tommerup er her. Fru Kolbye er her ogsaa, men hun gaar inden jeg kommer, saa jeg faar desværre ikke hilst paa hende, det er jeg ked af.

Der er brev fra ⊥, han kommer paa mandag, saa det kan ikke nytte at sende det, jeg har skrevet til ham. Jeg læser lektier. Rønnebærrene er tidligt modne, saa faar vi en haard vinter. Grev Knuth ringer for at spørge, hvor man kan købe billige æg, jeg tilraader ham at ringe igen, for vi køber vore æg i Køb.

Jeg læser den 1. halvdel af Røverstuen, den skal jeg fortælle i dansktimen, vi hver faaet en forskellig historie for. Jeg er saa træt, at jeg ikke gidder læse det sidste. Inger skulde egentlig ha’ været her i aften, men jeg har ikke tid til hende.

Jeg tvivler ⊥. Svend V. Knudsen sender mig en hel masse.

Det er bælragmørkt. Nu er Hundedagene forbi. Det har styrtregnet hver eneste dag i den sidste tid. Kornet bliver sort og der er ikke ret meget af det.

Mandag den 7. Oktober 1940

Min skoletaske revner, saa jeg maa laane ⊥. For at understrege min dumhed, hører fru Lilhold mig i komisk lette ting, som det er næsten er umuligt at svare paa. I morgen kommer rektor med karakterbøgerne, ih, hvor vil hun skælde mig ud, bare jeg ikke bliver smit ud. Det øsregner. Vi faar matematik igen i engelsktimen. ⊥ er til Grundtvig forelæsning, og det er mor ogsaa. Grev Knuth er her til eftermiddagskaffe, jeg underholder ham mens far tager imod et lig. Han er meget indsmigrende. Far har solgt 3400 kongemærker. Jeg ved ikke, hvad jeg skrive i stilen til i morgen, men saa kommer jeg i tanke om ”Den trofaste flod,” om den kan jeg skrive en fantastisk stil. Far har ondt efter faldet i gaar, naar han trykker sig paa brystet gør det ondt – hvorfor trykker han sig saa der. Kristensen er herude, jeg kommer først ned kl. 10, men saa har vi det sjovt paa mit værelse mens mor retter stil. Han skal ud med en pige en gang i denne uge, han spørger om han kan kysse hende osv. Mor griner af min stil, den er barnlig, men med daarligt kammoflerede citater fra store personligheder. ⊥ er forfærdelig sød og rørende. Hvis jeg bliver smit ud af skolen, kan jeg nok komme til Maribo at gaa 1. g om. Klokken bliver ogsaa i aften 11 inden jeg kommer i seng

Fredag den 11, Oktober 1940

Det er ikke nær saa svært at komme op som jeg havde ventet. Jørgensen siger, at jeg er en s—-mikke med min raportbog. Jeg har ikke rørt en bog til i dag, men det hele gaar meget godt. Jeg forsøger at læse i gymnastiktimen, men den gaar ikke. Melder mig som reserve til haandboldkampen med Kristianshavn i morgen. Jeg køber Illiaden. Boghandleren spørger, om det skal være paa græsk. Jeg ser Pip-Hans. Er med Karen hjemme for at regne opgaver. Hendes mor gir’ os et stort fad kager. De er nu forfærdelig søde ved mig. Jeg kommer hjem kl. 5. ꓕ og jeg er i anlæget efter valnødder til paa Mandag. Jeg faar nogle forfærtelige hænder. ꓕ er saa underlig i dag. Han skal ind til sine gamle kammarader i aften.

Lunn faar et lille fotografi af Inger forstørret for 13 kr. Far og mor er inde hos Grev Knuth, jeg er ikke indviteret med. Det er velnok synd for mig, for saa skal jeg tidligt i seng, det trænger jeg fantastisk til. Jeg plukker blomster til Knuth. Er træt og begynder først at læse lektier kl. 1 – hvad skal det blive til med mig, doven og dum. Jeg er dødtræt. Lunn og jeg har det hyggeligt i kontoret. Jeg forestiller at læse lektier. Piper henter kongemærkerne, der er solgt 1100 kongemærker her i kommunen, far de c. 750, men han kunde ha’ solgt mange flere.