Søndag den 12. November

Cykler ind til grev Knuth, jeg har Litaviske studier med til ham og frimærker til hende. Jeg hilser paa lektor Vestergaard, han er halvgammel og semenaristisk, greven og jeg sidder i atalieet og griner af hans samtale med Marete Benedicte.

Hele den Vigske familie er her, præsten har nemlig talt i dag, jeg faar redaktøren til bords, jeg reklamerer med Knuths dygtighed til at tegne barneansigter efter fotografi, mon ikke lille Find skal tegnes. Bo, drengene og jeg har det vældig sjovt, jeg tegner Bo, følger hende op til korsvejen og gaar hjem i mørke. Ved kroen hører jeg en samtale mellem et par unge mænd, den er fuldstændig dyrisk.

Tage og Gunnar her til aftensmad. Jeg sidder i kabinettet og har det hyggelig med Dorf, vi bestemmer en fantastisk fest, som vi vil holde til sommer.

Leave a Reply