Torsdag d. 25. August 1938

har ikke lavet regnestykker, og har ikke faaet bogen dertil. Vi har svensk. Jeg maa læse paa de forskellige fag i frikvarterene. Jeg bliver efter 12 og prøver paa at regne stykkerne, men forgæves, saa jeg tar hjem og regner noget af dem inden konfirmantforberedelses timen og

noget efter, jeg er saa dum at spise en napoleonskage fra i gaar, den feder. Jeg er oppe hos Koldby med regnestykkerne, derefter læser jeg leksier, tysk med mor. Jeg løber nogle gange rundt i haven. Far har været paa husbesøg i dag. Tage er her til middag og bliver her til aften skønt far og mor er hos Dr. Ellehauges’. Jeg gaar ikke ned til aftenkaffe da jeg har mange leksier og skriver dagbog og er gal over at far gaar og pyldre over at jeg skal læse for meget eller ikke skulde kunde følge med i skolen. Mor deler ud af min sjokoladeæske.

Inger er arbej [arbejde] i kødbyen. Inger er paa arbej i kødbyen for første gang. Tage er her at sige godnat til mig.

Torsdag d. 15. September

Rosenholm roser mig i svensk, men jeg har ogsaa arbejdet meget med det hjemme. Bliver hørt i historie og lader en forkert mand dø og en forkert hær sejre, jeg faar heldigvis ikke karakter. Vi skal skrive stil men faar lov til at blive hørt i stedet for, ved timens slutning skal vi have forsøg, fru Koldby laver en lille fejl og noget brint blander sig med luften, laver knaldluft og eksplodere, skaalene paa kateteret gaar i stykker og glasstumper flyver rundt i klasseværelset. Fru Koldby er ulykkelig, Ove og hun er blevet skaaret. Saltværksvej udvides. Vi har fritime og far viser en film fra Schweiz, derefter faar vi tegnefilm. Jeg køber karameldstænger til dem der har ortnet høstblomsterne, jeg hjelper mor. Jeg læser leksier. Fie stopper puden til sofaen i spisestuen. Om aftenen kommer Gunnar og vi høre et radioforedrag om den farlige situation, bagefter kommer Tage, jeg sy paa mine silkestrømper men ødelægger den. Kaffe i kabinetter. Gymnastik.

Tirsdag d. 29. November

Bliver hørt i historie, jeg synes ikke selv at jeg kan det, men Møller siger at jeg kan det, jeg faar ikke karakter.

I fysik siger fru Kolby at nr. 17 skal komme op og lave forsøg, det viser sig at det er mig, det er morsom, efter mig er Aksel oppe. Det er en morsom tysktime. Jeg er hos tandlæge Stamp, jeg skal derop paa Tirsdag igen, jeg følges med Kaj Christiansen til skole og med Cristensen derfra, jeg henter min lygte hos cykkelsmeden, den koster 1,90 kr., en ny koster 1,85 kr.

Jeg læser leksier hele eftermiddagen og aftenen gaar ogsaa dertil, jeg læser lidt paa forskud, skriver dagbog for 29. – 11. Jeg sulter mig hele dagen undtagen med hensyn til slik, ogsaa paa det punkt maa jeg til at indeskrænke mig. Fie har købt billedbladet. Jeg gaar i seng ved 10 tiden, ruller paa gulvet, læser i ”K.f.G”.     

Mandag den 9. Januar

Det er vandvittigt glat, jeg falder 5 gange paa vej til skole og er blaa og fyldt med saar og huller paa strømperne, jeg kommer 10 min. forsent og er paa lærerværelset at faa jod paa. Det forlyder at frk. Borch har sladret til viseindspektøren om spetakler i Lørdags, men i Kolbys timer bliver vi ikke skældt ud. I religion læser jeg højt, vi begynder paa en ny bog. Lære Lunds søn har skarlagensfeber saa vi har en vikar, han taler jysk og er skæg, vi bytter navne, jeg hedder Marguritta von Stompe. Jeg spiser masser af slik og en pakke dadler da jeg kommer hjem. Missen er oppe paa mit værelse hele dagen. Tage kommer, han har kun faaet 9 i kirogi. Han faar 15 mandariner med ind. Jeg læser 2 timer historie og bliver først færdig kl. 10½. Skriver dagbog, er træt og gaar i seng kl. 11.

Onsdag den 22. Februar 1939

tager haandgerning i gymnastiktimen, frk. Borch er syg, saa vi har den store Jyde. Der er termin alle vegne faa skolen. Gibber er tosset og fare rundt, Gydda kommer paa Gangen skønt det er hendes fødseldag og hun skal ud af skolen. I tysk faar vi fru Kolby, hun giver os 3 aritmetikstykker, jeg aflevere de 2 riktige, der er kun 3 der regner dem alle. Skoleballet ect. diskuteres i svensk timen. De andre faar deres engelske stile, de er lige saa daarlige som sædvanelig, jeg priser mig lykkelig over at jeg ingen har skrevet. Følges med Inger hjem. Gaar en tur ud til fælleden og besøger Jernhoffs paa hjemturen. Plukker den første buket vintergækker og erantis. Mor paa klinik. Brodere pude. Cristensen og jeg er alene hjemme da far og mor er til Dansk samlings diskussion i studenterforeningen. skriver dagbog og ortner værelse. Vanner blomster Mine fingre bliver fuldstændig livløse i lang tid, men i sengen gaar det over.

Lørdag den 4. Marts 1939

Geografitimen er kedelig. Faar mg i skrivning, gør vrøvl. Vi skriver engelsk stil, men faar lov til at tage den med hjem. Skriver alt hvad Kolby siger op, der lyder morsomt, Ove hugger det fra mig. Trille holder fødselsdagsgilde og Inger bestiller flødeboller til hendes fødselsdag den 6. Jeg lapper færdig og begynder at sy paa servietten. Følges med Inger hjem, det er et dejligt vejr saa jeg bestemmer at gaa en tur. Pastor Lunn er her, jeg underholler ham og gaar saa ad Kongelundsvejen til Sundby, ser fru Pfeffers vinduer og gaar om ad Højdevangen hjem, er meget træt efter den lange tur men laver dog astakage og skræller æbler til suppe og kage. Det er et ganske bedaarende vejr. Syr et stort stykke paa puden og skriver dagbog. Fie gør hovedrengøring i kabinetted og vasker og stopper. Ortner mit værelse. Paa Mandag kommer Tage, nogle af hans kammerater kører i dag til Aarhus for at hente ham. Der er heller ikke kort fra far idag. Min astakage bliver god, jeg gør selv et ortenligt indhug i den.

Mandag den 20. Marts

Kommer i sidste øjeblik, vi læser et stykke op og jeg faar en rolle paa svensk, kan naturligvis ikke klare den saa Rie overtager den. Vi faar fru Kolby i gymnastik, vi faar boldspil. Vi leger krig i religionstimen, vi har stumper af vidskelæder opstillet i batilioner. Jeg laaner ”Greven af Montekristi,” den er paa 1100 sider.  Laver inted i tegning. Følges med Inger hjem, hun og jeg diskuterer tidens forfattere. Dagbog for 19.+ 20 M. Har mange lektier til i morgen og er søvnig saa det tager lang tid. Mor skal købe brudegave til Erna og Pouildan Andersen, men vi ved ikke hvilket mønster de samler paa. Mor har paa grund af at Fie har sagt op annongceret i Jyllandsposten, der kommer en masse reklamer fra andre blade men kun lærer Strunge svarer, deres datter der gaar i 2 g. vil gerne lærer husvæsen. Begynder paa ”Greven af Monte Crister”

Lørdag den 19. August

Der bliver klaget over vor opførsel paa læreværelset, men Kolbye tager sig ikke videre af det. Fri kl. 1, det lyder næsten som et eventyr, og saa er der næsten ingen lektier, men en pakke fra Maribo med en dejlig æske flødebier [?], nu er der næsten ikke plads i skabet til mere. Vasker haar og læser lektierne hurtigt, vi cykler til Smits fødselsdag, vi samles i haven og er ude at smage paa blommer og vindruer, der er saa mange i aar, at de ikke kan faa noget for dem. Direktør Momberg fra Volfar & Ve [Direktør E. Momberg var fra 1921 direktør i Br. Wollf og Arvé] er der, han er en ganske morsom ældere herre, som far vil have med i Rotary. Indspektøren underholder os med arbejder folkekøkkenet, han inviterer os derind og fortæller om, da han var kok i middelhavet. Den vin Block drak af, har mor givet fru Schmit et paar flasker af, den er vældig god, og vi ærger os over at vi ikke har dem mere, jeg drikker 6 glas ialt. Det er et ganske yndigt vejr, maneskin og eventyrligt, i haven er der palmer, saa vi drømmer at vi er paa St. Kroetz.

Torsdag den 24. August 1939

Svømmer 200 meter bryst og prøver at faa korset, men forgæves. Bliver hørt i naturhistorie og faar 7.2. Børge skælder ud over Kolby da han hører paa det, det lyder saa morsomt at Kolbye ler. Vi har latin i den gamle realklasse da der er køligt, vi kan ikke spor. Laaner Ingers engelske stil og skriver den af, derude hører jeg at Tyskland og Polen mobiliserer. Fru Korneelhussen og Iris [?måske Cris?] er paa visit med blommer. Frederik kommer med blommer til Karen, hun giver mig dem. Aftenkaffen er vældig morsom.

Fredag den 1. September 1939

Læser ikke morgenavisen for 1. gang i lang tid, da jeg ikke tror at der er noget, da jeg kommer paa skolen faar jeg at vide at krigsløbesedlerne er sendt ud, vi følger nu begivenhederne time for time, i Rosenholms time læser vi aviser og er ovre paa teknisk skole at se hospitals forberedelserne, vi gaar over paa hjørnet at høre radio uden lov, Inger og jeg gaar dog hjem efter 20 minutters forløb og faar en skrækkelig overhaling af mor Bork, 1/4 time senere kommer de andre, de bliver sendt til overlæren der til ”mors” store skuffelse ikke gør noget, Kolby siger at vi ikke maa gøre det mere, men at han vilde have gjort det samme. Vi faar fri fra latin, jeg ortner mit værelse til faster og onkel kommer, de er her lidt, og saa kører vi til Kollesgaard, [Køllesgaard, Humlebæk]der bliver vi farvefilmet og fotograferet paa kryds og tværs, som spiser vi en herlig middag og sidder hele aftenen og delvis snakker hyggeligt, Polen og hører radio, vi kører hjem i det pragtfuldeste maaneskind og hører pressen der er vældig spændende, 12 flyvere er skudt ned, Varsava og 6 andre polske byer bombarderet o.s.v. Paa raadhuspladsen er der meget tæt, vi kører hen til hotel Astoria hvor Englands Tysklandspresse bor, vi ser red. for Dayli Telegraph. Faster giver mig 2 paar strømper, jeg ryger cigaretter med negotinfilter. Tager har ringet 3 gange og Gunnar 1, saa vi beslutter at tage hjem, Christensen og Lundorf er kommet.

Tage sidder og venter, vi drikker aftenkaffe i havestuen, faster og onkel bliver et paar timer, saa mener de at vi skal være alene med Tage. Vi ved at 7 underlæger er indkaldt men vi ved ikke hvem. Vi mobiliserer 6 aargange. Tage tror ikke at der er fare. Far har i dag været til Riedegers 10 aars jubilæum i Danmark, de har siddet ved radioen uopladelig i mange døgn, der er politivagt ved dem. Far kører Tage til Heimdal, jeg gaar i seng 2,30 og kan kun sove daarligt, drømmer at vi slaas hele tiden.

Torsdag den 7. September 1939

Hr. og fru Kolbye maa ikke komme i skole da deres unger har skarlagensfeber, ”mor” er ude at se girafferne med de smaa, saa vi har mange fritimer, Rosenholm er saa venlig at tage latin med os fra 1-2, vi er kun faa og kan ikke spor. Jeg har ”the Polish navy” med, Bent laaner den med hjem, de er helt tossede med den. Vander blomster, mange af lektierne er om, saa jeg har ikke meget at bestille, nu skal vi til at spare paa elektrisiteten. Kristensen slaar plæne. Franskmændene gaar gennem Sigfredlinien. Polenbogen skal trykkes i artikler i Kr. Dagblad.

Fredag den 15. September 1939

Blaa Mandag, maa læse forud i hvert frikvarter. Kolbye igen, det er dejligt at bestille noget efter armandens[?] timer. Jeg kan slet ikke tænke da jeg kommer op i en let geometriopgave, beder Rosenholm undskylde mig hvis jeg svarer idiotisk, han er vældig sød. Jessen har ordenlig nydt godt af festen i gaar, far er gal over det. Mor kommer hjem med mavepine fra klinikken, hun gaar i seng med blommeforgiftning. Sover til middag og gaar tidligt i seng, da der næsten ingen lektier er. Tyskerne indtager et stort polsk oliefeldt. Fisker og Stejnke gaar af [trafikminister Fisker, justitsminister Steincke] og de nye indsættes i dag. Paa skolen er ”mor” lige ved at tude da Inger og flere andre fortæller at de skal have ekstra undervisning hos Gibber, de gør det ogsaa paa en meget stødende maade, jeg synes i hvert fald at jeg har rigeligt i de reglementære timer. Ogsaa jeg kan mærke, at jeg har spist for mange blommer. Drengene har i de sidste 3 dage været halvkedelige. Tegner og gaar tidligt i seng.

Onsdag den 27. September 1939

Kan ikke engelsk. Vi faar en let Terminsgenfortælling ”Tyvebanden i Jordløse,” Inger retter den og jeg har ordbog. vi er alle lettede ovenpaa den omgang. Uden undtagelse har vi glemt at regne aritmetik og vi beslutter ikke at aflevere den. Far er i Næstved med Redaktøren, saa Lundorf og jeg er alene hjemme, vi har det usædvanelig hyggeligt og morsomt, der er brev fra Henny, jeg lader som om det er fra min sjejk. Han hjelper mig med aritmetikstykkerne, og da mor kommer hjem regner hun dem. Jeg kører til korsvejen paa 1 ¾ min. og afleverer opgaverne hos Kolbye. Laurits Melchor synger som Lohnegreen, [Lohengrin] det bliver desverre ikke transmiteret. Jeg begynder at klippe mine gamle silkestrømper i stykker til en sængeforelægger. Tenna har underlivsbetændelse, det faar hun altid, naar vi skal til termin.

Lørdag den 7. Oktober 1939

Faar ug i historie. Axel læser min stil højt. Kolbye skriver videnspyr, [vidnesbyrd] saa faar vi tid til at regne afleveringsopgaver. Følges med Inger hjem. Far siger at jeg ikke maa filme saa meget med Lundorf, Christensen er ked af det, Lundorf kommer først op til kaffe, da jeg er gaaet, han siger ikke noget, jeg tror nok, at de gamle har en finger med i spillet, hvorfor er han pludselig tavs og gaar, naar jeg kommer, jeg vil gerne have Christensens vers. Gaar en tur (som andre?) og plukker røde roser. Skriver mere til Henny og sender det endelig. Plukker æbler. Da Lundorf ikke er hjemme, og Christensen har sat sig, saa jeg er nødt til at sidde ved siden af ham, drikker jeg ikke kaffe, men gaar i bad og læser Adam Homo.

Onsdag den 17. Januar 1940

Karen er syg. Der møder kun faa til gymnastik, jeg bliver svimmel. Vi flytter bordene over til varmeapparaterne og giver termometeret en sneboldt, saa er her 13˚ varme i klassen. Fru Kolbye bliver gal paa mig i fysik, jeg siger [orne?] , faar ug i geografi. Vi bliver oppe i alle frikvarterer og har en farlig skæg. I gaar var der kun 3 piger i skole. Inger er gaaende, jeg følges med hende, vi vil paa skøjtebanen, men grev Knuth kommer her, han har været til hofbald og fortæller vie gevöhnlich om den radiotale som han ager at holde. Jeg laver en givende stærk kop kaffe. Da mor kommer hjem skal vi rygte de huslige gerninger og bliver først færdige kl. 8. Dorf kommer hjem han fortæller om ferien og ꓕ. Det fryser 20˚ celsius. Et vandrør i badeværelset springer saa det damper i hele huset. Chr. vil ikke med ud at kælke, men det vil Dorf. [ꓕ ojis?]. Missen er inde. D. og jeg har en vældig sjov ved aftenkaffen, jeg hviser dem et billede af Ingers sjejk ”Erik”.

Onsdag den 7. Februar 1940

Pjækker fra den 1. gymnastiktime. I engelsktimen slaas vi om pladserne, jeg kommer paa gangen, jeg maa løbe og gemme mig for at overlæren ikke skal se mig, Tobber vil ikke have mig ind i sin klasse, saa kigger jeg ind ad nøglehullet i klassen og døren springer op, de ser mig ikke. Læser morgenaviser paa læseværelset, saa kommer fru Kolbye. Jeg snyder ikke i stilen, jeg vil se hvor meget jeg selv kan lave, der er ellers rig anledning til det, for han er i godt humør. Faar ug og ros i geografi. Vi har en vældig flink montør til at efterse radiatoren, det er paa høje tide, den har været livsfarlig. Tegner professoren til Dorf, vi hænger ham straks op, ꓕ sød. Er hos bageren. Løber hos ꓕ hele tiden, Christensen og jeg taler latin. Vil lægge mig til at sove middagssøvn kl. 8, men da jeg vaagner kl. 11 gaar jeg rigtig i seng og bliver dejligt udhvillet.