Tirsdag d. 15. November

Vi faar vores historiekaraktere at vide i historie, jeg faar ug-. Vi kommer ikke til at skrive stil i fysiktimen. Jeg faar tandpine og saa giver overlæren mig et tandkort. Jeg spørger om jeg maa gaa i geometritimen, det maa jeg ikke, saa saa spørger jeg om jeg maa gaa i geometritimen, først maa jeg ikke, men jeg faar tilsidst lov. Jeg venter længe i venteværelset, saa kommer jeg ind.

Stamp er vældig flink, han bore 2 huller ud, jeg skal ha’ den [dem] gjort færdige paa Fredag, han er vældig flink. Jeg spiser frokost og læser saa leksier i i [sic] morgen og noget af i overmorgen.

Mor læser engelsk og svensk med mig til Torsdag, da hun ikke er hjemme i morgen, naar jeg kommer hjem fra skole. Jeg skriver dagbog for ½ Tirsdag. En ung dame, Emmy Strunge er paa besøg. Hun er muligvis i familie med os langt ude, hun ligner familien lidt. Der kommer en stor kasse æbler fra Arkitekt Skrivers. Gaar i seng 11½, læser i Panser og Plader.

Fredag d. 18. November

Jeg er oppe ved tavlen at regne et aritmetikstykke, som vi slet ikke har lært. Vi lærer mange nye ting i gymnastik. Vi har naurhistorie i vor egen klasse da nøglen til nat. er gået i stykker. Vi skal til at benytte en anden vej end den vi er vandt til naar vi tager fra skole, vi skal over den nye skole. Vi laver sjov i tysk, jeg faar en anm., bliver hørt og faar ros. I den 2. time laaner Ove min stilebog. I historie har jeg bogen aaben, derover er Møller forarget. Vi begynder at repetere. Vi laver en forfærtelig sjov i slutningen af timen. Inga og jeg er hos tandlægen, han er vældig flink. Jeg spiser frokost og læser leksier. Jeg har en ny byttebog med fra skolen. Far gir mig valdnødder. Skriver dagbog for 18-11.Læser leksier baade til Lørdag og Mandag, det er rart at være forud. Jeg hjælper mor at lægge tøj sammen, da Fie er til haandbold. Jeg fortæller mor at jeg gaar til tandlæge, bare Stamp ikke rodbehandler de to tænder.Drikker ikke kaffe.

Tirsdag d. 29. November

Bliver hørt i historie, jeg synes ikke selv at jeg kan det, men Møller siger at jeg kan det, jeg faar ikke karakter.

I fysik siger fru Kolby at nr. 17 skal komme op og lave forsøg, det viser sig at det er mig, det er morsom, efter mig er Aksel oppe. Det er en morsom tysktime. Jeg er hos tandlæge Stamp, jeg skal derop paa Tirsdag igen, jeg følges med Kaj Christiansen til skole og med Cristensen derfra, jeg henter min lygte hos cykkelsmeden, den koster 1,90 kr., en ny koster 1,85 kr.

Jeg læser leksier hele eftermiddagen og aftenen gaar ogsaa dertil, jeg læser lidt paa forskud, skriver dagbog for 29. – 11. Jeg sulter mig hele dagen undtagen med hensyn til slik, ogsaa paa det punkt maa jeg til at indeskrænke mig. Fie har købt billedbladet. Jeg gaar i seng ved 10 tiden, ruller paa gulvet, læser i ”K.f.G”.     

Fredag d. 9. December 1938

bliver hørt i arimetik, faar g+, jeg synes at jeg kan det. I gymnastik skal vi se, hvem der kan hænge længst i armene, Grete, Erna og jeg hænger længst, det bliver uafgjort. Jeg bliver hørt i gloser, jeg har ikke læst, men Tenna hvisker, jeg får mg+, de er alle saa søde paa skolen i dag. I tysk læser jeg verdenshistorie, saa jeg kan det paa fingrene, jeg bliver desværre ikke hørt, Møller er usædvanelig flink. Jeg er hos Tandlæge Stamp, han tager voksaftryk til den ene plompe, næste gang skal jeg have guld i, han er vældig flink. Jeg læser lektier, der er ikke mange til lørdag. Jeg skriver dagbog for 6. – 7. – 8. og 9. December. Det er kold, er søvnig, slanker mig. Jeg læser et halvt hundrede sider i ”Sinke.” [Inger Bentzon, Sinke. En Bog om og for Ungdommen] laver sjov hos Fie. Drikker aftenkaffe med, og gaar i seng lige efter, gør gymnastik. læser igen, spiser en masse schokolade

Torsdag d. 15. December

Rosenholm og jeg snakker politik i længere tid, dybt uenige. Afleverer regning. I historie hører Møller 1. halvdel af klassen og giver karakter, den 2. del skal høres i morgen. Der er mange der bliver hørt i kemi, jeg er saa heldig at undslippe. Rosenholm og jeg fortsætter vor diskusion, han er flink, vi faar karakter, jeg faar mg- – mg, mg. Fru Møller og jeg taler Kipling . Jeg er hos tandlæge Stamp og faar et guldindlæg, det er nydeligt. Jeg styrter hjem at skifte tøj, jeg er paa skolecane at se syndebukken, det er vældig godt. Jeg cykler hjem med en del 1. mellemer. De fra Tostrup er her, men jeg hilser kun og skynder mig at læse leksier – far har c. 6 [(8)?]kg sjokolade med hjem, jeg faar c.  (2 1/3) 1 1/3, far holder foredrag, jeg er i lad [bad] og vasker haar, spiser sjokolade, læser aviser og er i seng kl. 11

Mandag d. 19. December

Det er meget svært at cykle til skole i dag, det stormer og sner stærkt.

I gymnastik faar vi kongeboldt, jeg bliver konge og rører mig meget. Vi glider i gaarden, jeg bliver øm i benene da jeg løber saa meget, klassen slaas i sne skønt det er forbudt. I religion læser vi op af Robin Hood. I tegnetimen er frk. Christiansen paa visit som sædvanlig, ih hvor de [skyder? Skryder?], jeg har Sikker Hansen Zo med, den bliver forevist for hele klassen. Lund finder den pragfuld. Vi faar sparegrisen, jeg finder ud af hvad der skal stå i rebussen. Følges med Inger hjem. Spiser og tager op til Stamp for et voksaft..[voksaftryk] Hilbjørns er her til kaffe, de har blomst med. spiser en masse slik og kager. Konfirmanterne har juletræ. K.F.U.K. do. [ditto] drikker en flaskke juleøl. Læser leksier og korekur. Faster ringer. Skriver ønskeseddel til dem.

Gunnar faar 24.

Tirsdag den 2. juli 1940

Jeg drømmer om ⊥. Er hos dr. Ellehauge, der venter jeg 2 timer paa at faa en henvisning til ortopædisk hospital. Jeg er i København efter the for de sidste mærker. W. har tandpine og er hos Stamp. Jeg har ingen karakterpenge faaet i  umindelige tider, derfor faar jeg 25 kr.

Tyskerne flyver som de er tossede, der er luftalarm i Hellerup. Jeg har aftalt at tage i Tivoli med W. og Inger, far og mor skælder mig ud, fordi jeg er utilfreds over, at jeg ikke kommer saa meget ud.

Far og jeg henter ællingerne, vi afleverede jo kun 7, men faar 10 aligevel, vi giver heller ikke noget for de 14 dage de har gaaet der, det kan man kalde kalant behandling.

De er forfærdelig søde de smaa kræ. Jeg har fortalt, at I. har været flere gange i Tivoli, senere siger hun selv, at hun ikke har været der i aar og heller ikke sidste år.

Vi er 2 gange i Galopen, W. gir, 1 gang i den grønne sal, [?] jeg gir og 1 gang i den blaa vogn, I gir, vi ser Pjerrots milioner og skriger og laver skæg til alles forargelse. Til sidst, skal W. fange tyskere, hun er et kvarter om at snakke med de 1. [første] 3, 8 min om den næste og faar et øjeblik efter fat paa 5 smarte fyre, der straks indviterer os alle 3 op i gondolen, I og jeg gaar for os selv, vi synes, at alle folk ser efter os, saa vi betaler selv gondolen, vi kommer til at sidde samen med 2 tyskere, først protesterer vi, men det er morsomt, at vi gør det, for de er meget morsomme og søde, jeg skælder dem hele tiden ud. Den ene vinder et kompas, saa siger jeg: Dann kønnen Sie nach England vahren, de siger, at de vil give E. smæk. Der er optøjer paa raadhuspladsen, men det opdager vi slet ikke. Vi følger I. hjem og kommer hjem kl. 2 1½ Far har været nervøs for os, fordi der ventes englændere i nat, alle føl er indkaldt og der er brandvagt alle vegne. Jeg har ondt i halsen af at hyle. Gid ꓕ snart kom hjem, nu skal han til at betale 200 kr. her, mon han vil det. Den grimme kaktus har 2 store flotte blomster. Jeg tror, at jeg vil cykle med W. hjem, det kunde blive en morsom tur og den vilde slanke, saa kunde jeg bo der et par dage og cykle hjem, hvis jeg gad. I. har sgt, at hun skal ud med tvebakkerne saa det maa jeg lade sive ud, næst gang, jeg kommer ud til hende.

Far og mor siger hele tiden, at jeg skal passe paa ikke at blive som Poul, det er irraterende. Far skal males i ornat og med ordner – m. plads til flere. [muligvis dette billede på Museum Amager]