Mandag d. 19. December

Det er meget svært at cykle til skole i dag, det stormer og sner stærkt.

I gymnastik faar vi kongeboldt, jeg bliver konge og rører mig meget. Vi glider i gaarden, jeg bliver øm i benene da jeg løber saa meget, klassen slaas i sne skønt det er forbudt. I religion læser vi op af Robin Hood. I tegnetimen er frk. Christiansen paa visit som sædvanlig, ih hvor de [skyder? Skryder?], jeg har Sikker Hansen Zo med, den bliver forevist for hele klassen. Lund finder den pragfuld. Vi faar sparegrisen, jeg finder ud af hvad der skal stå i rebussen. Følges med Inger hjem. Spiser og tager op til Stamp for et voksaft..[voksaftryk] Hilbjørns er her til kaffe, de har blomst med. spiser en masse slik og kager. Konfirmanterne har juletræ. K.F.U.K. do. [ditto] drikker en flaskke juleøl. Læser leksier og korekur. Faster ringer. Skriver ønskeseddel til dem.

Gunnar faar 24.

Mandag den 16. Januar 1939

Jeg faar mg+ mg+ i min genfortælling, vi faar en fristil for. I regning faar vi vore bøger, g+ mg+ i aritmetig do. ug-mg+ Vi bliver hørt i religion for en sjælden gangs skyld, vi faar historie. I tegning er Lund og frk. Cristiansen ned [nede/inde] paa gangen, vi ser gennem nøglehullet at de er gode venner. følges med Inger hjem, vi er hos Turbal Kaise [?Turbo?]at faa vore cykler pumpet. Ruldi har det helt godt i dag, hun skal muligvis op i morgen. Tage har faaet 14, han maa gaa i seng efter det, han ringer. Mor syr min fløjlsnedderdel. Har mange leksier og maa læse hele dagen og meget af aftenen, Karen F. Er paa besøg. Skriver dagbog for 15. + 16. Jan. Er nede til aftenkaffe, men drikker ikke noget, jeg har i det hele taget ikke spist meget i dag