Onsdag den 1. Marts 1939

I badetimen tager jeg haandgerning, der er tale om at lære Felfors [Johannes Feldvoss] skal paa indspektion men han kommer heldigvis ikke, vi begynder at repetere i botanik har bolsjer med til tysktimen, Rie uddeler levertranpiller, jeg hopper paa en af dem, de er fæle, vi har en farlig skæg, jeg bliver hørt. I svensk bliver vi ikke hørt men faar karaktere, jeg faar mg-/mg – mg. I engelsktimens begyndelse er jeg hos dr. Ellehauge med min fodvorte, jeg faar henvisning til Finsen, i sidste halvdel af timen bliver jeg hørt, hun siger at jeg er blandt de 4 bedste. Jeg lapper [?] og faar fri for 1 kvarter, Inger tager min skoletaske med. Jeg henter mor paa klinikken og vi er i Grand at se ”Stjaalen lykke” med Elisabet Bergman, [Elisabeth Bergner, 1897-1986] det er vældig godt og morsomt. Dagbog. I dag igen er der kort fra far, han har faaet løfte om fribilet til mor paa 1 kl. [?]. Mor og jeg spiser annanas, mor gir mig en pose fyldte schokolader, gør gymnastik.

Torsdag den 2. Marts 1939

læser op i dansk, elendigt naturligvis. Vi faar biletter til skolecenen og regner √. Vi faar terminskatakter i historie, ug. I kemi skriver vi stil, jeg kan ikke spor skønt jeg har læst meget. Vi begynder paa en ny bog i religion. Vi faar videnspyrt [vidnesbyrd] i engelsk og skriver paa tavlen. Følges med Inger hjem, fortæller hende om Stjaalen Lykke. Overlæren har konfirman[mangler] Skriver dagbog og ortner værelse, spiser alt for meget. Gaar op til skolen og tager med bussen. ”Hellig 3 Konger Aften” er vældig godt spillet, jeg sidder ved siden af Karen Holm, hun er forfærtelig sød. Scherføren køre mig lige til hovedbanen, der træffer jeg mor, paa baren spiser jeg pølse og vi tager ud til Gidde, Inge og Inger M  de bor dejligt, Inger lærer at køre. Tante er ogsaa derude og moster fra Hareskov, vi faar kaffe, te og masser af kage, Inger er ganske sød i aften, sødere end ellers, hun rejser snart til Amerika. Vi følges med tante det første stykke vej. Er hjemme 11½, Ingers søster og [?Sirsen?] kører ogsaa med rutebilen.

Fredag den 3. Marts 1939

Faar g i aritmetik skønt jeg kan det nogen lunde. I skraaspring er Erna og jeg de sidste der kommer over og Erna falder enda. Jeg faar Rie til at rive hul på min haand, saa faar Eri og jeg lov til at gaa paa læreværelset at faa jod paa, der hugger hun en masse pebber som saa bruges i klassen til nysepulver. Bliver hørt i historie og faar ug. Følges med Inger hjem, det er hendes moders fødselsdag, spiller paa flyglet, K. [?] Pacelli vælges til pave [Pius XII] paa hans 63 aars fødselsdag.

Syr lidt paa puden, mor sender mig til bageren efter kager og krødre, Gunnar kommer, han taler Dansk samling og gør os opmærksom paa”Nasipræsten Strunge” fra Sosialdemokraden. Jeg spiser meget kage og friskt franskbrød med orangemarmelade, laver teen og smøre maden. Gunnar kan ikke finde paa bryllupsgave til Schäffer og Augnete, mor og jeg giver ham mange og gode raad. Han bliver til 11½ skønt vi vil i seng.

Lørdag den 4. Marts 1939

Geografitimen er kedelig. Faar mg i skrivning, gør vrøvl. Vi skriver engelsk stil, men faar lov til at tage den med hjem. Skriver alt hvad Kolby siger op, der lyder morsomt, Ove hugger det fra mig. Trille holder fødselsdagsgilde og Inger bestiller flødeboller til hendes fødselsdag den 6. Jeg lapper færdig og begynder at sy paa servietten. Følges med Inger hjem, det er et dejligt vejr saa jeg bestemmer at gaa en tur. Pastor Lunn er her, jeg underholler ham og gaar saa ad Kongelundsvejen til Sundby, ser fru Pfeffers vinduer og gaar om ad Højdevangen hjem, er meget træt efter den lange tur men laver dog astakage og skræller æbler til suppe og kage. Det er et ganske bedaarende vejr. Syr et stort stykke paa puden og skriver dagbog. Fie gør hovedrengøring i kabinetted og vasker og stopper. Ortner mit værelse. Paa Mandag kommer Tage, nogle af hans kammerater kører i dag til Aarhus for at hente ham. Der er heller ikke kort fra far idag. Min astakage bliver god, jeg gør selv et ortenligt indhug i den.

Søndag den 5. Marts 1939

Er ene hjemme under Gudstjenesten, overlæren taler og pastor Lunn har tjenesten, jeg dækker bord og laver 2 skaale med vintergækker, skræller kartofler, pisker flødeskum o.s.v., pastor Lunn, Karin og Inger spiser middag med, bagefter tager han afsted, Inger skriver atester mor sover og Karin og jeg gaar tur, hun gaar langsomt det er et dejligt vejr, bagefter gaar vi paa kirkegaarden og i haven, jeg plukker en stor buket vintergækker til hende, brodere men er ikke oplagt, lægger mig til ro, kan ikke drikke kaffe, kaster op, har dire og næseblod og gaar i seng, sover og har det senere meget godt skønt jeg kaster meget op. Skal naturligvis ikke i skole i morgen. Missen er inde men den er ikke oppe hos mig, jeg kan ikke sove i nat, har store mavesmerter. Faar amerikansk olie o.s.v.

Mandag den 6. Marts

Har det meget godt men er øm i maven, sover henad morgenstunden, faar havregryn, mælk og vermudt til frokost, læser ”Landmansliv” det meste af dagen, [formentlig: Fritz Reuter, Landmandsliv, 1928] den er meget drøj, bliver omtrent færdig med den, det er Ingers fødselsdag. Jeg lære de første af H. C. Andersens udvalgte digte.

Sover en ortenlig middagssøvn. Der er kort fra far, han skriver om bisonokser m.m. De sørger alle for at fede mig. Mor køber sovse og kartoffelskeer til Shäffers bryllup og træbakke fra Gunnar, samtidig køber hun en til Karens fødselsdag. Tage er herude, han er længe heroppe, han syr paa mit korstingsbroderi og tager tidligt hjem. Missen er heroppe, den faar frikadeller og sover her i nat. Ortner værelse, ellers kommer der ingen paa besøg. Fie gør rent her. Mor prøver en hat der skal syes paa hovedet af hende, den er af samme stof som hendes kjole. Mor er her meget, hun er forfærtelig sød, hun er bange for at jeg skal sulte, men hun behøver ikke at være bange.

Tirsdag den 7. Marts

Missen kommer ud, den har været forfærdelig sød. spiser en stor skaal figener og en masse slik og en stor frokost og mange æbler, mor fylder mig forfærteligt. ortner værelse og læser Landmansliv færdig, læser H. C. Andersen, skriver dagbog for 5, 6 og 7. Læser leksier til i morgen. Har næseblod. Det er fridag i dag. Mor er hos damefrisøren. Vanner blomster. Har det vældig godt. Mor er i København at sidde for en hat der bliver syet paa hende, hun har en masse æbler, bananer og appelsiner med til mig, hun fodre mig med figner, sodavand, vermud, bridgeblanding, kattetunger o.s.v. jeg faar ”Madam Curi” op men læser i ”David Cobberfield” i stedet for, bliver færdig med 1. del og meget af 2. Tage kommer et lille smut herud, han sidder en god halv time paa mit værelse. Lægger mig til at sove ved 12 tiden, men sover først senere.

Onsdag den 8. Marts

Gør gymnastik, frk. Rasmussen indvitere mig ud til Grøndalskirkens vandreklup paa Mandag, far skal tale. Vi leger krig i tysktimen, vi faar en meget stor færdighed i at skyde med papir. Vi skriver stil i engelsk. Jeg har lidt hovedpine men fejler ellers ikke noget. Jeg sømmer lappen i haandgerning, driver og laver virkelig skæg, følges med Trille og Inger fra skole, jeg indvitere dem ind til te, vi ringer til forskellige, skriver paa maskine og drikker teen paa mit værelse, Ingers mor er syg saa hun maa hjem men Trille bliver, vi sidder i havestuen. Der er kort fra far. Læser leksier og gør 1. bredde af puden omtrent færdig. Tage ringer. Mor mangler 100 kr. men finder dem heldigvis, hun faar en hat, lilla model. ortner værelse og skriver dagbog. Fie er gal, jeg piller torsk til plukfisk for hende. Trækker perlerne i 2 perlekranse om. Der kommer nogle Rotary hæfter til far, de ser halvkedelige ud, jeg har set dem lidt hos onkel i Maribo. I seng ved 11 1/3 tiden.

Torsdag den 9. Marts

Vi faar karakterbøger,  gaar ned til 7,04. Vi hjælper Møller med hans karakterbøger. Jeg faar ros i kemi men faar samtidig at vide at jeg er doven og der for inted kan. Rosenholm retter vore engelske stile inden fru Møller timen efter gør det, saa de er alle fine. Pumper cykkel. Laver 4 buketter vintergækker til stuerne, solen er pragtfuld. Læser lektier og brodere den første bredde af puden helt færdig og begynder paa den 2., der er ikke meget garn tilbage. Der er ikke kort fra far. Mor faar sin kjole m. bolero fra fru Pfeifer, den er pragtfuld, hun laaner smykker af mig. Tage kommer til middag, vi prøver ”sort gryde”, det er dejligt og jeg spiser meget. Fie bager kringel o.s.v. Der er aftengudstjeneste, Fie træner [?] saa jeg laver kaffen, vi skal ha’ te saa paaen igen. Fru Chris og Karin er med inde. Jeg maniküre mors negle saa de bliver flotte. Læser i ”David Cobberfield”. Far kommer med morgentaaget fra Berlin.

Fredag den 10. Marts

Vi har langbold i gymnastiktimen, overlæren er til realeksamen saa vi faar Bam-Bulla, hun fortæller og er vanvittig dygtig. I de 2 tysktimer har vi krig med papir, jeg kan ikke skyde ret godt men bliver ramt meget. Jeg faar lov til at gaa tidligt i historietimen, far ligger i sengen, har feber og er temmelig syg saa mor maa tage alene til Shäffers bryllup. Far gir mig 2 dukker, 1 Nivea og 2 ruller cerpentinere, der er kort fra ham. Det er et dejligt vejr. Ortner værelse og skriver dagbog for 9. og 10.

Syr og syr saa jeg kun skal sy et lille stykke af puden for at være færdig i morgen. Tage kommer herud, far laver allerede kontorarbejde og fortæller om turen saa at jeg allerede kan meget paa fingrene. Han har faaet nye franske vicitkort med alle titler o.s.v. Læser en smule lektier. Shäffer og Angnete har faaet styrtende med gaver,  de tager paa bryllupsrejse i Tyskland. Passer far og læser David Cobberfield. Mor er gal over at jeg gaar forsent i seng.

Lørdag den 11. Marts

Følges med Inger til skole. Er oppe i geografi og faar ug. Vi læser en af Evas filmsromaner i skrivetimen. Masser af stile i engelsk. Jeg bliver ”kidnappet” og bundet til en stol i haandgerning, jeg driver hele timen og laver ikke et hak. Følges med Inger hjem, vi tager ud til hende da det er et pragtfuldt vejr, hun er med hjemme at høre om Polen, far gir mig tænstikker, kort, vintergækker, flaske, citroner o.s.v. fra turen. Vi drikker kaffe, danser og jeg syr, vi ortner mit værelse og hun faar en stor buket vintergækker med hjem. Passer far og syr, bliver helt færdig med puden og syr navn i, begynder paa den lille dug. Håstrup Vig er her at tale Rotary, han har faaet en byld fjernet og har plaster. Skriver dagbog og sidder hos far i et par timer, han har lovet mor og mig en tur saa vi taler meget om hvor og vornaar det vil ske.

Søndag den 12. Marts

Far har feber, jeg er i bad, ortner værelse, grosser Shäffer kommer og besøger os i 2 timer, efter gudstjenesten er der mange inde at besøge far. Gunnar kommer fra Stokholm, han har haft en pragtfuld tur men nu er han træt. Tage er her ogsaa til middag men han tager hurtigt afsted igen.

Vi gaar en dejlig tur. Jeg sømmer en lille dug.

Jeg passer far og syr en bakkeserviet hos ham, han læser aviser, for de sidste 14 dage og fortæller om alle de rejser vi kunde komme paa. Missen er inde, den ligger hos far. Jeg gør rent på mit værelse, tegner nogle polske reklamer af og vil læse lektier, men det bliver ved den gode vilje. Er glad, synger og fløjter og forsøger at danse.  Hjælper mor med at lime hendes tasker der er gaaet op i sømmene. Læser aviser. Gunnar tager afsted ved 10 tiden, læser i David Cobberfield. Far laaner min ene lænestol. Der siges at Tage og Edel M[?]nussen [Magnussen?] er ved at forlove sig.

Mandag den 13. Marts 1939

Bliver hørt i gramatik og kan inted. I regning faar jeg tg, forstaar ikke aritmetikken og min tegning bliver rædselsfuld, vi har en farlig sjov i tegnetimen, Lund gaar og frk. Kristjansen kommer. I religion skriver vi stil om vor skole, jeg er ikke videre heldig. Følges med Inger hjem, hun gir`, det er modbydelig koldt. Far staar trods sin feber op og tager konfirmanterne men gaar i seng med det samme. har mange lektier, skriver og tegner i Eris poesibog. Skriver dagbog for 12. og 13. Ortner værelse, passer far, har hovedpine og fryser. Vil bruge den dagbog jeg fik i konfirmationsgave til dagbog. Sidder længe hos far for at underholde ham, syr paa en lille bakkeserviet der bliver kedelig men færdig. Far drikker mange bajere. Spiser omtrent en halv lagkage og æbler, far gir bolsher. Gaar i seng ved 12 tiden.

Tirsdag den 14. Marts 1939

Bliver hørt i historie, i fysik faar vi regning, bliver hørt og kan intet. Frk. Borch kommer i skole efter 3 ugers fraværelse, vi faar en længere moralprædkien, hun bedyrer os at hun er ulykkelig over vores skurkestrejer. Følges med Inger hjem, vi plukker følfod paa grøftekan-ten, jeg faar en yndig buket. far er oppe. Ortner skabe og skuffer, skriver dagbog, læser lektier, vander blomster. Klistre en mængde visitkort ind i min poesibog, skriver stil ind, da mor retter den er der mange fejl, saa maa den skrives om hvilket tager 1 time. Far gaar i seng kl. 3. Dr. Ellehauge er her, far faar medicin som Tage har beordret og jeg løber for ham. Fru Arne Sørensen ringer 3 gange, hun vil have mor til stiller ved valget, men det kan mor naturligvis ikke indlade sig paa. Tjekkoslovakiet bliver i dag delt, godt at far er kommet hjem fra Karpaterne. Skriver stil ind men har mange fejl saa jeg maa skrive den om igen <<puk>> [suk?]

Onsdag den 15. Marts 1939

Turen til skole er meget vanskelig, det stormer og sner lige imod mig, jeg kommer 10 min. forsent og da de andre er i vandet, faar jeg mange til at skrive i min poesibog. Bliver hørt i svensk og kan næsten ikke noget. Vi skriver en af 4. mellems stile for 1. gang. I haandgerning laver vi ikke meget, jeg hugger 4 stk. kvadreret papir til at tegne puden af paa. Inger er gaaende, jeg tager hende paa bagagebæren. Tegner et stykke af puden, Inger Bacher er her at lave kontorarbejde for far der ligger i sengen for sidste dag, dr. Ellehauge er her. Til middag kommer inginør Bjerre, han er forfærdelig flink, han taler Rotary med far. Vi hører ekstra udsendelser om den mellem europæiske krise, Tyskerne marcherer og england protestere som sædvanlig. Har mange lektier, gaar i seng 11 ½ og læser i ”Kaptajn Grants Børn.”

Torsdag den 16. Marts 1939

Læser op i dansk og faar 5.

Vi bliver hørt i de 17 sider kemi. Det er hundekoldt men solen skinner pragtfuldt. I religionstimen faar vi svensk og tilsidst historie, vi skriver en 4. mellems stil i engelsk. Følges med Inger hjem. Aviserne er fyldte med store overskrifter om Zjekiets og Bøhmens erobrelse af Tyskland, studere det grundigt. Far er til Rotary møde som præsident for 1. gang. Jeg gaar en tur omtrent ud til Kongelunden og tilbage. Far taler meget om den tur vi skal paa til Polen og Litauen, han vil gerne have os med, men der [det] er fantastisk dyrt. Dagbog for 15.+ 16. Minister Vaarsal [Vaarsaae el. lignende?] sender indbydelse til Koune igen og lover far at han skal blive modtaget som en konge og faa en meget stor hjælp. Spiser 3 dejlige pærer, snakker, har faaet rød hud af solen og vinden paa turen. Gaar i seng ved 10 tiden og læser 2 kapitler af ”Kaptajn Grants Børn.”

Fredag den 17. Marts 1939

faar ug i aritmetik. Er ovre paa overlærens kontor at bede mig fri til rejsen til Polen-Litauen 15 – 23 Maj jeg faar fri og overlæren er meget interesseret i foretagenet; far skriver straks derover og fortæller dem det. Vi begynder paa grækerne i historie. Inger sidder over saa jeg maa alene hjem. Det er et ganske pragtfuldt vejr skønt det blæser lidt, derfor gaar jeg ned til lufthavnen og tilbage, jeg møder en masse skolekammerater; da jeg kommer hjem bager jeg chokoladekage og laver en skaal æbler. Far vil have mor og mig med i audiens hos Litauens president men det vil vi ikke naturligvis. Skriver dagbog, Er i bad og lader haaret blive vaadt men vasker det ikke. Læser i ”Kaptajn Grants Børn” Gaar i seng ved 11 ½ tiden.

Lørdag den 18. Marts 1939

Faar ug- i geografi: I skrivetimen er Gibber syg saa vi kommer ind til C og faar engelsk. Jeg bliver almindelig duks i haandgerning, laver næsten inted da maskinerne er optagne, deler bolcher ud. Det er Eriks fødselsdag, han giver appelsihnboller, drengene har generalforsamling. Inger venter paa mig. Jeg laver 3 buketter til mor og hun køber nogle hos gartneren. Gaar en tur ned til enden af Oliefabriksvej, over en sti og ad Kongelundsvejen hjem. Far giver mig en bog paa polsk og en paa fransk fra det polske udenrigsministerium, mor og jeg faar ogsaa en i fællesskab. Skriver i Ingas poesibog, og skriver nogle vers af. Begynder at sy en lille hue, Dagbog. Mor præker om at jeg ikke maa sulte mig, og saa æder jeg som en ulv, vi bager nemlig. Gaar forholdsvis tidligt i seng og læser lidt af Jules Verdens ”Kaptajn Grants Børn”. Far giver schokolade o. s. v.

Søndag den 19. Marts 1939

Hjemme forsent i kirke. Erik Krog med kæreste er der, Erna med sin tilkomne Pauildan [Paludan] Andersen, og mange andre af vore bekendte er der, de er med inde, Erna og Andersen bliver til middag, han er vældig sød og klog. Tage kommer i riktig matrostøj, han ser sjov ud men det klæder ham egentlig. Jeg spiser meget overdaadigt. Erna og A. tager afsted inden kaffen. Schäffer og frue kommer flyvende fra bryllupsrejsen, de er forfærdeligt søde, de faar Polen-billederne med. Jeg laver delvis aftensmad. Læser ”Kaptajn Grans børn” færdig,” den er vældig god. Der er saa mange smaating at lave at jeg ligepludselig bemærker at kl. er 1. Tage inviterer os ud paa holmen. Erna inviterer os ud til sig naar de er blevet gift.

Mandag den 20. Marts

Kommer i sidste øjeblik, vi læser et stykke op og jeg faar en rolle paa svensk, kan naturligvis ikke klare den saa Rie overtager den. Vi faar fru Kolby i gymnastik, vi faar boldspil. Vi leger krig i religionstimen, vi har stumper af vidskelæder opstillet i batilioner. Jeg laaner ”Greven af Montekristi,” den er paa 1100 sider.  Laver inted i tegning. Følges med Inger hjem, hun og jeg diskuterer tidens forfattere. Dagbog for 19.+ 20 M. Har mange lektier til i morgen og er søvnig saa det tager lang tid. Mor skal købe brudegave til Erna og Pouildan Andersen, men vi ved ikke hvilket mønster de samler paa. Mor har paa grund af at Fie har sagt op annongceret i Jyllandsposten, der kommer en masse reklamer fra andre blade men kun lærer Strunge svarer, deres datter der gaar i 2 g. vil gerne lærer husvæsen. Begynder paa ”Greven af Monte Crister”

Tirsdag den 21. Marts

Vi faar vore stile, mg – ug-. Bliver hørt til ug i historie. Faar mg+ i kemi, i geografi faar vi en sjoveste lærer i stedet for Grønbæk, der har nervesammenbrud. Kan ikke det halve af de tyske gloser, bliver hørt, Eri visker og jeg faar ug-. Det sner og solen skinder, læser 50 sider i ”Greven af Monte Cristo,” den er vældig god. Spiser 10 æbler. Gamle Train testamentere sin amagerdragt til os, det bliver vel nærmest mig der skal bære den saa. Der bliver gjort hovedrengøring paa mit værelse. Skriver dagbog. Jeg læser en smule lektier og pløjer over 100 sider af ”Greven af Monte-cristo” igennem, den er vældig spændende. Kassere min brune fløjels nederdel saa jakken kan jeg hellerikke bruge mere. Spiser c. 20 æbler, det er rent forfærdeligt med mig. Gaar tidligt i seng for at kunde fortsætte min læsning.

Onsdag den 22, Marts

Læse i ”Greven af Monte-cristo,” staar op og ortner værelse ved 10 tiden, spiser frokost og tager min brune dragt paa. Mor og jeg er hos fru Pfeifer at se paa en kjole til mig, men finder ingen, vi bestiller hat til dragten, køber knapper til den blaa ”Lisa.” Vi køber sølvtøj til Erna og Panildan Andersen, køber gardiner til gæsteværelset, ser paa gardiner til sovæværelset og faar prøver, køber garn til bluse til mig, er i haandarbejdets fremme at se den islandske udstilling og købe garn, i Brasilko, hos klinkeper og mange andre steder. Paa hjemvejen møder vi Tage der har faaet sin fine resærvelægeuniform, han tager afsted efter middag og [oplandsbyernes] bibeltime begynder. Jeg varter op og begynder at strikke den yndige bluse. Har en vanvittig hovedpine og gaar op inden gæsterne gaar.

Torsdag den 23. Marts

Vi faar genfortælling for, skriver indføringsregning ind efter Eri. Det er Oves fødselsdag, derfor faar vi historie i historietimen. Alle der kommer op i dag i kemi faar ug eller deromkring. Vi faar svensk i religionstimen, vi begynder paa Sven Dyvan, [ikke identificeret] jeg fortæller om fars polensrejse. Inger og jeg følges hjem. Jeg spiser 15 æbler og 2 pærer. Syr hele den ene side af dugen med hanerne, saa er der ikke mere brunt garn. Sosialdemokraten sender meddelelse om at fars indlæg er blevet optaget, det er et meget brugt emne ved middagen fortiden. Jeg er hos fru Jensen at hente de nye gardiner til gæsteværelset, de og mine bliver hængt op. Skriver dagbog for 22. + 23. Der er møde i konfirmantstuen. Vaarsaa skriver at far og mor er velkomne med at der ikke er plads til mig. Jeg faar at hvide en masse som jeg skal lave i morgen naar jeg kommer fra skole inden gæsterne kommer.

Fredag den 24. Marts

Vi faar karakter i gymnastik, jeg faar godt mg-. Bliver hørt i naturhistorie og bliver spurgt om en masse jeg aldrig har hørt, men overlæren tror ikke at jeg kan noget af lektien. Vi faar lysbilleder i historie, pigerne faar lov til at gaa inden timen er forbi. Det er et pragtfuldt vejr, solen skinder fra en skyfri himmel og alt er pragtfuldt, jeg ortner stuerne rigtig festligt med mange blomster og shokolade i nogle skaale og bombonjes. Tager den grønne taftkjole paa, Erna er pragtfuld i en vid, guldindvirket silkekjole med langt slæb, hendes mands familie er forfærdelig sød. Brylluppet er højtidelig, kirken er køn med de levende lys og alt er heldigt, bagefter er der reception hos os, vi faar vin, (jeg 5-6 glas) og de tager paa Nimb, jeg sørger for at stuerne er i orden igen. Læser lektier og læser i ”Greven af Monte Cristos” og strikker et stort stykke paa min jumber, det er glimrende at læse og strikke paa en gang. gaar  i seng kl 12, far og mor kommer hjem kl c. 2.

Lørdag den 25. Marts

Dorte tuder og fortæller os om henes mands nervesammenbrud, hun skylder os for at være medskyldige i det. Vi har en vikar i skrivning og faar lov til at lave hvad vi vil. I engelsk faar vi 4. mellems bøger, vi læser de 2 første historie deri ekstemporalt. Er oppe i geometri, aner ikke hvad vi har for, men faar dog ug-. I haandgerning bliver jeg færdig med min ”nissedug.

Inger og jeg følges hjem, her bager vi, jeg hjælper Fie, dog nærmest med at spise, hvilket jeg ikke forsømmer, gør spegesild i stand os.v. Gunnar og Tage kommer herud til middag men tager afsted efter moccaen. Gunnar skal 14 dage til Jylland paa rekreation, paa Lørdag sejler Tage til Færøerne. Skriver dagbog for 24. + 25. Festen i gaar har været glimrende. Strikker et stort stykke paa min jumber og læser c. 50 sider i ”Greven af Monte Cristo” (Alexander Dumax)

Tager bad ved 1 tiden, gider ikke gaa i seng.

Søndag den 26. Marts

Staar op ved 11 tiden, er hos bageren og hjelper lidt i køkkenet, vi faar gullas, det har vi aldrig faaet før. Far er nervøs. Tage har overtaget en større filmshistorie paa Heimdal og har saa meget at ortne at han falder i søvn da vi ikke taler med ham. Der er 2 tjennester, fyldt hus og Erna + manden er der, de og Karen er med inde til kaffe bagefter, Ernas svigermor og hendes søster er ogsaa med. Jeg strikker et stort stykke paa mit ærme, far fortæller naturligvis om Polen. I radioen er der er udsendelse paa 5/4 timer om Polen, far kender alt i den. Jeg strikker saa meget paa min jumber at jeg i morgen kan være færdig med det nederste rygstykke. Jeg læser naturligvis ogsaa et halvt hundrede sider i ”Greven af Monte Christo,” jeg begynder paa 2. bog. Glemmer fultstændig at læse lektier, men der er heller ikke ret mange heldigvis.

Mandag 27. Marts 1939

De flager hos Peter Andersens og der er æresindgang, det er deres guldbryllup. Vi faar fru Kolbye i gymnnastik. I regning har vi baade adgang til at bestille biletter til Islandsfilmen og sundhedsudstillingen, jeg tager naturligvis bilet til begge dele. Vi læser for en gangs skyld i bibelhistoren, men vi faar dog rigelig tid til at begynde paa en ny roman. Jeg bliver færdig med en pastel. Der er hovedrengøring i soveværelset. Jeg ortner mig klædeskab. Skriver dagbog for 26. + 27. Far og mor tager til middag hos Peter Andersens. Eri kommer, hun har en yndig lille plante og mine rulleskøjter med til mig. Vi strikker, hører radio, snakker og drikker kaffe sammen med Cristensen og har det ganske hyggeligt; da hun er gaaet strikker jeg ryggen færdig og læser i ”G.a.M.C.” Gaar i seng ved 1 tiden, et øjeblik efter kommer far og mor.

Tirsdag 28. Marts 1939

Vi køber biletter til sundhedsudstillingen paa Lørdag og Islandsfilmen i morgen. Jeg bliver hørt i geografi og kan ikke ret meget, vi har en skæg vikar som egentlig er ganske dygtig og morsom. Bliver hørt i en svær oversættelse i tysk og faar heldigvis ikke karakter. Følges med Inger hjem. Er meget træt, læser Social Demokraten som vi er begyndt at holde for at følge med i om de skal bagvaske os. Maa strikke et stykke af ryggen om da det er forkert. Strikker det 1. ærme omtrent færdig. Skriver genfortælling ind. Inger B. er her at lave kontorarbejde. Far er ude hos en bager der er Rotary medlem. Tage ringer at han, hvis han kan faa adgang til Islandsfilmen endelig skal se den da den vil være til nytte for ham naar han skal filme Grønland. Dagbog. Missen er inde, den sover ogsaa hos mig i nat. Jeg skriver en genfortælling ”Guldfeber” ind.

Onsdag 29. Marts 1939

Møder først kl. 10 da klassen er i vandet. Bliver hørt i tyske gloser og kan ikke spor, men faar aligevel ug-. Rosenholm er meget hyggelig og flink. Vi faar vore stilebøger, der er ikke mange fejl i dem. Vi faar fri fra haandgerning og Trille,Rie og jeg gaar til 13s endestation, jeg har ikke faaet lov til at tage alene derind, men det gaar glimrende. Filmen er ganske god, men der er for mange sild, vi maa haabe at Tage laver en der er bedre. Rie og jeg tager sammen hjem. Jeg faar 125 kr. af far. Tage kommer, han har ogsaa været inde og se Islandsfilmen og er af samme opfattelse som jeg. Far er til Rotere. Tage tager til sit hjem paa 2. kl, han er velnok en herre. Jeg læser lektier fra kl. 10 og senere. Inger Bacher laver kontorarbejde for far. Missen er inde. Strikker lidt men gaar i seng da jeg er færdig med lektierne.

Torsdag 30. Marts 1939

læser op af ”Et Kys”. Hjælper Eri at snyde i historie, Møller opdager det og kommer med mange stikpiller derom. Vi læser op af de ”3 Moskedonnere” i religionstimen, det er noget vrøvl om Jødeforfølgelser o.s.v. Vi begynder paa 4. mellems pensum i engelsk det er temmelig let, men bliver sikkert sværere. Inger og jeg følges ad fra skole, det er et usædvaneligt pragtfuldt vejr. Det er tantes fødselsdag, saa mor er derinde hos hende. Jeg sover 2 timer til middag. Arnesørensen er som yderbillede paa ”Billedbladet,” og der er ogsaa billeder af ham indeni. Far er sammen med den Polske Gesant og konsul i Grev Molkes palæ. Jeg læser 2. bog færdig i ”Greven af Monte Cristo.” Strikker det 1. ærme færdig. gaar i seng kl. 11, men sover først 1½.