Lørdag d. 20. August 1938

Snakker med Else paa skolen, vi klipper mønster til natkolen i haandarbejde, vi har faaet frk. Borch. Det regner, jeg hjælper mor at tage tøj ind fra haven, jeg spiser 2 æbler og lidt slik ellers inted. Gætter kryds og tværsopgave, ortner værelse, binder danskbogen ind, skriver dagbog, jeg har ikke skrevet siden Tirsdag.

Der er en temmelig kendt hollandsk dame og hendes veninde at snakke med far. Jeg sætter 2 buketter blomster ind, en i kontoret og en på mit værelse. Er nede til eftermiddagskaffe i havestuen, det [der] er 2 læreinder, men de er meget søde, de laaner nogle billeder af far og ser alle seværdighederne. Jeg løber nogle gange rundt om græsplænen. Jeg læser leksier, er nede til kaffe. Albers siger flere sjove ting. Inger er rejst til Hareskov, hun siger ikke farvel, saa vi ved ikke om hun kommer foreløbig. Fie siger at hun har taget sit tøj med sig. Tage er her til middag og aftenkaffe. Jeg plukker pære i anlæget og er med far omme at se spejdernes hus og nogle kaniner, der er der omme.

Torsdag den 2. Marts 1939

læser op i dansk, elendigt naturligvis. Vi faar biletter til skolecenen og regner √. Vi faar terminskatakter i historie, ug. I kemi skriver vi stil, jeg kan ikke spor skønt jeg har læst meget. Vi begynder paa en ny bog i religion. Vi faar videnspyrt [vidnesbyrd] i engelsk og skriver paa tavlen. Følges med Inger hjem, fortæller hende om Stjaalen Lykke. Overlæren har konfirman[mangler] Skriver dagbog og ortner værelse, spiser alt for meget. Gaar op til skolen og tager med bussen. ”Hellig 3 Konger Aften” er vældig godt spillet, jeg sidder ved siden af Karen Holm, hun er forfærtelig sød. Scherføren køre mig lige til hovedbanen, der træffer jeg mor, paa baren spiser jeg pølse og vi tager ud til Gidde, Inge og Inger M  de bor dejligt, Inger lærer at køre. Tante er ogsaa derude og moster fra Hareskov, vi faar kaffe, te og masser af kage, Inger er ganske sød i aften, sødere end ellers, hun rejser snart til Amerika. Vi følges med tante det første stykke vej. Er hjemme 11½, Ingers søster og [?Sirsen?] kører ogsaa med rutebilen.