Torsdag den 2. Marts 1939

læser op i dansk, elendigt naturligvis. Vi faar biletter til skolecenen og regner √. Vi faar terminskatakter i historie, ug. I kemi skriver vi stil, jeg kan ikke spor skønt jeg har læst meget. Vi begynder paa en ny bog i religion. Vi faar videnspyrt [vidnesbyrd] i engelsk og skriver paa tavlen. Følges med Inger hjem, fortæller hende om Stjaalen Lykke. Overlæren har konfirman[mangler] Skriver dagbog og ortner værelse, spiser alt for meget. Gaar op til skolen og tager med bussen. ”Hellig 3 Konger Aften” er vældig godt spillet, jeg sidder ved siden af Karen Holm, hun er forfærtelig sød. Scherføren køre mig lige til hovedbanen, der træffer jeg mor, paa baren spiser jeg pølse og vi tager ud til Gidde, Inge og Inger M  de bor dejligt, Inger lærer at køre. Tante er ogsaa derude og moster fra Hareskov, vi faar kaffe, te og masser af kage, Inger er ganske sød i aften, sødere end ellers, hun rejser snart til Amerika. Vi følges med tante det første stykke vej. Er hjemme 11½, Ingers søster og [?Sirsen?] kører ogsaa med rutebilen.

Tirsdag 4. April 1939

Vaagner tidligt og klør straks los paa ”Monte Christo,” mor har fri. Cristensen er inde at aflægge sygevisit, jeg er allright igen, skriver dagbog for 2. 3. og 4. Ortner komode, skrivebord og klædeskab hvilket er temmelig paakrævet. Læser og strikker hele eftermiddagn. Hjælper mor med en klatvask. Inger Madsen kommer til middag for at tage afsked, Skærtorsdag rejser hun til Amerika, far og mor synes at det er skrækkeligt at hun skal afsted, men jeg er nærmest misundelig. Jeg venter telefonsamtale fra Maribo, men den udebliver fuldstændig. Inger tager med 10½ bilen, jeg maa ikke følge hende ud da jeg er staaet op af sengen, men jeg kan vel tage inde til banegaarden paa Torsdag, hvis jeg ikke kommer til Maribo.

Onsdag den 29. November

Faar ug i tysk. Eri og jeg skriver breve til hinanden i spejlskrift, saa vi faar ikke noget ud af nogen af timerne, hun skal svede den og skriver et langt brev til mig paa denne ædle maade. Vi skal ikke aflevere stil i morgen, saa jeg har ikke spor at lave andet end sjov med drengene. Jeg tegner et billede af Christensen, og det ligner virkelig. Inger Bakker er her, at indvitere os til hendes fødselsdag paa Lørdag, vi skal se køresvenden.[film] Senere prøver jeg at tegne Dorf, men han er meget svær, saa jeg udsætter det til en anden aften. Jeg ortner mine tegninger saaledes, at alle de bedste er for sig, dem vil jeg saa ”ganske tilfæltigt”  forstaar sig, tage frem naar jeg skal vise nogen noget af mit fænomænale kunst. ⊥ og jeg vil flygte til Amerika.