onsdag d. 1. Juni 1938 Taarnby

Børge gir Ga-Jol, hvor mon han faar dem fra? Vi faar fri kl. 2. Jeg er paa apotheket, jeg køber paa klods for Inger hos Olsen, Inger og jeg følges ad fra skole, jeg æder da jeg kommer hjem. Det regner meget. Ortner værelse, er duks. Vi faar karakter i haandarbejde. Vi laver sjov hos Borck, og tegner bar * [stjerner] paa tavlen.

Torsdag d. 2. Juni 1938 Taarnby

Jeg er forkølet, og maa ligge i sengen hele dagen. Mit værelse ortnes, nogle venner besøger mig. Jeg faar forbundet haanden. Mensinger ringer. Inger, far og jeg faar hver en romtoddy. Inger og far spiser frokost paa mit værelse. Kryger er oppe til filosofikum og siger, at han har faaet ug, da han har feber, rejser han straks til Aars, og kommer ikke tilbage førend i August. Fie ortner mine blomster, og køber slik hos købmanden. Mor har frugt og Schokolade med hjem fra byen til mig. Jeg er temmelig syg. Og har hovedpine, kvalme og slaphed. Jeg vasker mig grundigt om aftenen. Jeg har ingen apitit, og kan ikke læse engelsk. Det regner dejligt.

Fredag d. 3. Juni 1938 Taarnby

Jeg ligger i sengen i dag igen, ortner mit Værelse, faar romtoddy, er ikke særlig syg. Læser aviser. Mine kamerater til eksamen. Jeg vinder ikke ”eifel” . Far ligger ogsaa i sengen, men skal op i eftermiddag. Jeg læser min engelskbog igennem 2 agange, og tyskglose-gramatikbogen en gang, desuden læser jeg lidt dansk. Tage er paa besøg om aftenen, og sidder oppe hos mig i nogen tid. Jeg ortner hænder og negle, baade paa hænder og føder, og gør fingergymnastik. Jeg spiser alt for meget.

Lørdag d. 4. Juni 1938 Taarnby

Jeg læser dansk til ved 2 tiden, saa staar jeg op, hjelper mor med at gøre gæsteværelset i stand. Jeg køber talerkensmækkere hos gartneren, og planter dem. Jeg ortner mine blomster, om aftenen tegner jeg (selskabstøjs og studier). Jeg spiller badminton med Fie, og vinder. Jeg er i bad, og bliver vasket vældig grundigt af mor. Æder alt, alt for meget.

Der er spetakel paa kroen, og politiet er der, at hente et par af de fulleste

bedaarende vejr, det er temmelig lyst i [Aften?] .

Emigranterne, der skal til Wenesuela, rejser i dag, de maa ikke rejse tilbage, førend de har betalt deres jord, og det vil de ikke faa raad til, det vi sige, at de bliver ”stavnsbondne”, og den danske stat skal løse dem hjem. [Se Jesper Sørensen, Catalina Peña-Guillén, Det glemte eksperiment : historien om 48 familiers udvandring til Venezuela, 2013]

Søndag d. 5. Juni 1938 Taarnby (Pinsedag) (Grundlovsdag)

Menighedsraadsmøde kl. 9 ½.

I kirke. Tage og Ellen paa besøg. Et ungt brudepaar spise middag med, de faar ogsaa eftermiddagskaffe med, og gaar ved 4 tiden. Fie og jeg spiller badminton, Fie snyder 2 gange, og 3. gang hun vil snyde holder jeg op med at spille. Christensen fotografere os. Viser Ellen nogle af mine tegninger (hun har ikke forstan paa dem?)

det er et bedaarende vejr. Vi faar eftermiddagskaffe 2 gange i dag.

Det er fars dag i dag, men det er for sent, da jeg faar det at hvide.

Mandag d. 6. juni 1938 Taarnby

Jeg staar sent op. Jeg læser meget af eftermiddagen. der er et par katolikker paa besøg. Jeg skifter tøj, og vi cykler op til Fischer, hvor vi har en vældig hyggelig aften. Vi gaar rundt, og ser på bedriften, og Hinder viser os sine kunster. Vi er på besøg hos Knudsens, de har et mærkeligt hjem, med meget gamle morsomme møbler. Karen og frk. et. el.a. [et alia?] skal med på turen til Italien. Om aftenen cykler Tage med os hjem, og vi har det hyggeligt over en sodavand. Der er forfærdeligt uroligt på kroen, og politiet er der. Jeg ser billeder fra Schweiz med K. 6000. [?] Erlo venter paa mig det meste af eftermiddagen. Vi fyrer i kakkelovnen inu.

https://arkiv.dk/vis/57905

Tårnby kro

Tirsdag d. 7. juni 1938 Taarnby

Sover til kl. 9.00, ordner værelset, og tager imod Kaj, Hans Mogens, Erik, Erik, Knud og Rolf og& pater Mensinger.

Vi drikker morgenkaffe, og går en tur rundt at se paa bedriften, derefter er vi hos købmanden, at købe schokolade, vi følger sangkøerne et stykke ud af fælleden til, og jeg snakker med Inger. Kl. 3 kommer drengene igen, og vi ser kirketaarnet og leger på hvælvingerne, eftermiddagskaffe, vi leger røver – soldater i anlæget, vi brydes og leger vældig sjovt. middag vi synger og spiller i kirken, er oppe i taarnet at høre solen blive ringet ned, drengene tager igen afsted kl. 9 1/2, de maa tage af sted fra aftenkaffen, da de ikke har lygter med. Brev fra Inger, nu kommer hun snart hjem, hun er i Paris og skal nu til Berlin. Der er præstegaardssyn der drøftes, om laden skal rives ned. Jeg skal have et vindue i mod Øst. Jeg er meget snavset, og er ogsaa træt, til at gaa til eksamen i morgen.

Pater Alois Menzinger fra Ansgar-skolen på besøg med syv drenge. På trappen sidder Birgit til højre og hendes mor Elise til venstre
Pater Menzinger med syv kordrenge giver et nummer for Birgit og hendes mor Elise
Birgit (længst til venstre) og hendes mor følger “sangkøerne” på fælleden
Eftermiddagskaffe i præstegårdshaven; Birgit og hendes mor er nummer to og tre fra venstre; Pater Menzinger sidder i midten for bordenden

Onsdag d. 8. juni 1938 Taarnby

Er oppe til eksamen i dansk og regning, i dansk –mg i regning – mg, jeg faar at hvide, at jeg har faaet g i min genfortælling, og ug i regning. Jeg køber en bog hos Bach, der hedder ”kvinde” [måske Magdelaine Marx, Kvinde, udgivet 1921, 1927 og 1932] og ser vældig god ud. Der er provstesyn, og provsten kommer en time forsent. Jeg har næseblod. Slikker hos Olsen, er ked af de daarlige karektere, jeg køber 17 kager og 2 stænger hos bageren, knap det halve bliver spist, saa man maa antage, at der bliver nok til den 1. uge. Jeg vander alle mine blomster, og gør orden paa mit værelse. Vi faar billeder fra 2. mellem, jeg sætter mit i straks.

Inger kommer, stor glæde, hvor er hun blevet slank. (pæn) Inger pakker sin kuffert ud, og giver mig en ”ællingeblyant ”, der er amerikansk, og en tegnebog, som har 10 rum og er fra paris.

Inger og jeg gaar om aftenen en lang tur, og gaar sent i seng, da der er saa meget at fortælle. Dr. Ellehauge paa besøg. Mensinger [Pater Alois Menzinger, jesuit, 1876-1940] ringer.

Torsdag d. 9. juni 1938 Taarnby

Er ikke i skole, men er oppe kl. 8 1/2 . Inger og jeg gaar en tur ud til Kongelundsvejen, vi møder I. Olsen. Vi sætter en masse blomster ind, og udskifter de gamle. Inger giver mig en lille naal fra Woulword i Quibeck, (Montreoul). Inger har daarlige fødder. I to store blaa rutebiler ankommer Literært selskab, der er c. 100. Jeg gaar ikke ned, da jeg ind under aften læser lidt til eksamen (tysk (engelsk). Jeg er til præst men der møder ikke mere end 10. Inger Olsen er med inde bagefter. Arkitekten er at se paa varmeværket, men jeg faar ikke hilst. Mor har sin nye lysebrune dragt paa, og ser rigtig godt ud i den. Vi finder en masse schompiniong i anlæget, men de er saa store at vi er bange for at spise dem.

Det regner, tordner og lyner, saa det er forfærdeligt, men der kommer meget vand. Jeg ortner negle. Karin ringer, og siger, at hun skal med paa en tur til Estland, hun giver mig lov til at bade inde hos hende.

Fredag d. 10. juni 1938 Taarnby

Jeg er til eksamen i engelsk, og er saa forfærtelig uheldig at faa gx men hvad, det er jo ikke en blivende karakter, om eftermiddagen er inger inde paa hovedbanegaarden at hente sin kuffert, og hun giver mig et meget smukt benarmbaand, og lover mig en taske, et par røde strømper, et armbaand til, sin kuffert, en karneol og meget andet som jeg ikke kan huske, men det glemmer hun sikkert, om aftenen gaar vi en tur til bageren, hvor vi faar krødre, bagefter tager vi Fie med, og gaar ud forbi svogers, men der er vist ingen hjemme. Ved aftenkaffen kommer orginisten, og holder en meget blomstrende tale for Inger. Tage siger at Inger er blevet vanskabt, men dertil svarer hun, at hun er verdens flotteste pige af over 62 piger, derom en forfærdelig sjov. Jeg læser tysk hele eftermiddagen, men spiser ogsaa kager.

Lørdag d. 11. juni 1938 Taarnby

Jeg er til eksamen i tysk og fysik, jeg faar ng% i fysik og ng i tysk, om eftermiddagen spiller jeg tennis i 2 timer sammen med Inge, og er derefter med hende hjemme hos hendes mor, hvor vi faar orangeade. Jeg tager derfra ved 5 tiden, og faar en skylle for g´et og gx´et, men jeg fortæller, at det havde været meget svært, og at Rosenholm havde været meget streng, og saa gør det ikke noget særligt. Om aftenen gør Fie, Inger og jeg gymnastik paa græsplænen, og far fotograferer os, men derover er jeg gal og bevæger mig paa to af billederne, derover større ball. [ballade?] Om aftenen er Inger og jeg i bad sammen, og har det vældig sjovt, jeg er fuldkommen sort paa benene, saa sik’enoget vand, vi drikker afte aftenkaffe, men mor er gaaet i seng, og faar te bragt og, [op?] jeg er søvnig og har næsten ikke spist noget hele dagen. Clausen er meget indtaget i Inger, og der er ingen ende paa hans lov tale om hende ”præstegaardens pryd,” da far er derhenne, og vil have ham og hans frue med til at ahperne [Alperne], men han siger at han ikke har raad, ellers vilde han gerne med den skønne.

Søndag d. 12. juni 1938 Taarnby

I kirke, der er hundekolt. Middag, hvorunder mit gx diskuteres ivrigt, Jeg tuder og er gal. Om eftermiddagen tager far en bil til Dragør, hvor Cristensen, Fie og Inger og jeg gaar en tur paa badestranden, og ved havnen, vi er til brydning, men det er ikke særlig morsomt, saa vi gaar hen i kirken og overværer de [det] sidste af gudstjenesten, vi hilser paa Karin og Inger, eftermiddagskaffe, spejderne holder bazar, og jeg er derovre, at trække et nummer i tombolaen, om aftenen er jeg derovre igen, og der staar Inger, Fie, Cristensen og jeg i en times tid, og hører paa det gode orkester, derefter overværer vi et sækkevæddeløb, og bagefter auksionen, hvounder Inger køber en bluse, og jeg køber for 50 øre tomater, som vi fortærer at [onch?]. om aftenen er der ivrig diskusion om, hvorvit børn skal ryge eller ikke

Mandag d. 13. juni 1938 Taarnby

I skole kl. 10. til præst, badminton med Poul, Ove, Axel og Inge, jeg faar tæsk, og maa sende dem hjem uden sodavand, som jeg ellers har lovet dem, da mor ringer fra klinikken. Jeg møder mor paa Englandsvej, og sidder og spiser moræller med hende der. Vi er inde i en foretning, men der [de] har ingen mørke hatte, saa vi gaar igen, vi møder far, og er henne hos Thorkild-Hansen at købe en graa dragt til mig, vi køber ogsaa to dobbelriflede sølvgafler hos Elers. Jeg faar ogsaa en blaaternet bluse, til 12 kr, en hat til 16,80 kr og et par hansker til 6, et eller andet. mor og jeg køber nogle kager, som vi straks fortærede. Jeg køber et hovedtørklæde til 1,25 kr. Jeg cykler sammen med Ruth Petersen fra København. Fie er til langbold, saa jeg hjælper Inger at vaske op, vi gaar en tur. Jeg henter paalæg hos købmanden ved 8 tiden, jeg skriver dagbog for den 10,11,12,13. alle drikker dus med Inger.

Vi faar vores haandarbejde.

Tirsdag d. 14. Juni 1938 Taarnby

Jeg er oppe kl. 7 , og vi kører 7 ¾ , vi spiser ”lille frokost” i Rønnede kro, som lige har faaet ny ejer i gaar, derefter tager vi over Storstrømsbroen til Guldborg, hvor far ringer til Maribo og Majbølle, her faar vi frokost, og snaps, øl, lammesteg, rejer, agurkesalat, aal og meget andet godt hos Fischer, bagefter gaar Inger, Fie og jeg en tur, og træffer en nydelig ung fisker, som viser os mange fisk, f.eks Veltrer ]??], Westergaard kommer og kører far og mig en lille tur, far køber bolscher og tyggegummeti, og vi tar´ godt for os af retterne, herfra gaar turen til Maribo, og far og jeg er oppe at drikke kaffe, og spise jorbær m.f. hos faster, som gir´ mig en æske hermelin og en krukke asier, onkel gir mig 10 kr. i fødselsdagsgave, faster betaler angtre til klosterruinerne for hele selskabet, og gir os alle en bruchyrer om Maribo. Vognmand Petersen gir 3 sodavanner til Fie, Inger og mig, og jeg gir is.  Ved Storstrømsbroen, gir far os daler hver, og jeg køber et stokkebeslag[ souvenir], og faar en drage af far, paa vejen hjem vinker vi til alle, men på Amager er der kun 5, der vinker til os. Da vi kommer hjem, er bestefar kommet, og vi snakker med ham i nogen tid, jeg kravler i min seng, som den er, men spiser først en masse [cesil?] og schokolade, mor gir mig sin blaa filthat.

Onsdag d. 15. Juni 1938 Taarnby (Valdemarsdag)

Jeg sover til kl. 11, saa kommer søster og vækker mig, mor gir mig et dejligt koset, og sin turkis blaa spasererdragt, som straks bliver vasket, jeg ortner mit værelse, og begynder at pakke min kuffert til sørejsen, tante kommer, og har to flotte mepder [mynder??] med til mig, bestefar og grandtante sover det meste af dagen, om aftenen ser hun alle mine smykker, jeg fortæller at jeg har 80, men vi tæller dem, og faar det kun til lidt over 70, men jeg har nok andre i mit tøj.

om eftermiddagen er jeg ovre i kirken, at se paa at gulvet bliver brækket op, og en af murerne lover mig et kranium, hvis han finder et.

I et blommeglas er der en kolossal stor svamp.

tante kommer for sent til den 1.bil, og maa vente i 25 minutter til den anden kommer, hun har hyld og stedmorblomster med, inden jeg gaar i seng forsøger jeg ogsaa at lave en kyse af et tørklæde.

Torsdag d. 16. Juni 1938 Taarnby

Skolen er paa skovtur, men jeg gider ikke tage med, der for sover jeg til 10, og sørger for bestefar, jeg planter vedben, og dem jeg har plantet, har store skud

Jeg hjælper med at hænge vasken op, er til præst, Klas med inde bagefter, han ser billederne fra Holland, og bagefter ”kvinde” navnlig den sidste interserer ham, han skal med til Italien, og glæder sig meget, jeg er i kiosken at købe Berlingeren, nu har vi avbestilt aviserne for ferien, jeg faar 13 øre af far, skriver dagbog for d. 14, 15, og 16.

kort fra Tage, der er er i Kiel. snakker meget med bedstefar. Mor gir mig et hattestativ til min nye hat, saa den ikke skal gaa ud af facong. Jeg ortner mit værelse, og flytter lidt om paa de forskellige ting. Gir Inger 2 par af mine kaserede strømper, hun er sikkert henrygt. Om aftenen er der møde i konfirmantstuen, fru Bloch og Else er her at lave kaffe, jeg spiser 3-4 stk. Vinerbrød, uha, jeg viser Else mine ting, og hun er meget imponeret, drikker kaffe og i seng

.

Brochure fra rejsen
Brochure for rejsen Tallin-Visby-København, fra dagbogens 16. juni 1938

Fredag d. 17. Juni 1938 Taarnby

er i skole fra 8-9, far karakterbog, der er forfærtelig daarlig kun 6,81 i gennemsnit, jeg har aldrig haft en saa daarlig karakter før i aar, jeg sidder og snakker med Inger i en lille time, saa gaar vi op til far, og snakker ”penge” med ham, ved frokosten sidder jeg i sofaen, og han sidder og driller hele tiden, min dragt kommer, og jeg prøver den straks, den klæder mig godt, og er vældig smart til mig.

Jeg er hos rullekonen, og ser ind til Jernhoffs, men de lukker ikke op, saa de er sikkert ikke hjemme, men jeg leger med Bastian. Jeg lægger tøj sammen i en times tid, og min blaaprikkede kjole er alt for stor til mig, saa jeg vil ikke gaa med den. Jeg er i bad, eftermiddagskaffe, far og mor til sølvbryllup i Storemagleby Præstegaard. Fie, Inger og jeg løber hele aftenen, men de løber 15 gange rundt om præstegaarden, mens jeg kun løber 9 ½, bagefter løber vi frem og tilbage i gaarden, de 25 gange, jeg 13 gange.

om aftenen har far 10 billeder med hjem fra fotografen, mor og jeg skal dele dem, men jeg gir Inger 8, og Cristensen ber selv om et par af mig (høm?), Cristensen viser os sine første billeder, og af dem er der 13, som jeg skal se at ha fat i. Vi har en forfærdelig sjov med “bedstefar”, som vi alle kaller han [ham]. Knudjørgen ringer, da han skal med paa Bellahøj i morgen, Inger siger til ham, at hun nok skal sige det til bedstefar. Jeg er inde at kysse bedstefar til godnat. Far giver mig en stor pose syrlige bolsjer, men jeg tror, at jeg vil ha’ de fleste med paa sørejsen, som jeg har saa store forventninger til. Far er med til 2 ulykker i København i dag. Jeg faar bilet [billet] til Maribo, og afleverer nogle af de bøger, som jeg har læst i 2 mellem, jeg oprykkes i 3 mellem, gid det var 3g, men hvad, om 5 aar ak. I seng ved 11 tiden. Jeg viser bedstefar mine tegninger, men han er ikke særlig begejstred.

Lørdag d. 18. Juni 1938 Taarnby

Jeg møder kl. 9, og overlærern holder en tale paa over en time, sommerferien begynder, det er velnok herligt, jeg snakker med Karen Louise den søde tøs, hun bor i nummer 483. Knud-Jørgen er her og hente mor og bedstefar, de skal paa Bellahøj, men jeg gideter ikke tage med, da prisen er 2 kr. Håstrupvig er her, og spiser sin frokost her i haven, han er vældig morsom. Jeg pynter døbefonten med røde roser, da adjungt Molderups lille pige (Birte-Magrethe) skal døbes. Karen Fischer er her paa besøg, og Karin og Inger kommer ogsaa. Mor har nye sko og en Lisa-Pfeifer bluse med hjem til sig selv. Inger, Fie og jeg er oppe i kirke taarnet, hvor der ligger en lille yndig dueunge, bagefter løber vi rundt paa hvælvingerne og laver en vældig sjov

vi gaar en tur op af Gammel kirkevej. fars fætter grd. Strunge er paa besøg, og jeg har aldrig set sådan en bonde før. Far udnævnes til korer [kurér]

Døbefonten i Tårnby Kirke
Døbefonten i tårnby Kirke, fotograferet ca. 1985. B9198

Søndag d. 19. Juni 1938 Taarnby

Er i kirke , der indlægges nye varmeapperater, derfor er gudstjenesten i koret. Jeg hjælper med at dække, bord, HåstrupVig  med frue er herinde bagefter, vi faar chokolader, bagefter gaar vi en tur i haven, og fru Håstrup-Vig og fru Christensen faar hver en buket roser. Jeg tager af bordet, og er med til at vaske op, tørre af og sætte paa plads. Inger og jeg pakker min kuffert, og gaar bagefter en tur ind mod København, men vi er for trætte til at gaa helt derin; men sætter os paa en bænk, Scheaffer og Augnethe kommer forbi, jeg standser dem, og vi snakker lidt. Jeg har min nye dragt paa. Missen river og bider mig, og jeg gir den kød, men den lader sig ikke formildne. Jeg pudser mine sko og ortner mit værelse.

lærer Hjeds og Orginisten drikker kaffe med i haven. Marianne er paa besøg det meste af dagen. I aften sejler Karin og Inger til Bornholm

den unge kunstmaler er her med et billede, og en yndig buket blomster til mor, men jeg faar ikke hilst paa ham desverre. Jeg er meget træt, navnlig i benene.

Inger og jeg tænker paa at komme til Bellahøj, men vi opgiver det, da de 110 tønder land siskert [sikkert] vil blive fyldt med mennesker

http://www5.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/object278827/da/

Dyrskue Bellahøj 1938

tirsdag d. 20 Juni [skal være mandag]

er oppe ved 9 tiden, er hos damefrisørinden at faa vasket haar, klippes og amerikansk krølles, jeg køber for 50 øre pudder, og fylder mors pudderdaase og min egen. Jeg ortner mit værelse, og laaser for det, da der skal værer haandværkere i soveværelset. Er hos købmanden at købe for 75 øre katarol [?] og schokolade, bagefter er jeg hos overlarer Petersen at hente 100 sigarer, men de har kun 30. Jeg er med Inger i haven at plukke en buket roser til mor og mig. frokost, redaktøren kommer at hente os, og vi kører til udenrigsministeriummet, hvor fars kuffert forsegles (ornat og korer)

vi venter paa far i en time. Bedstefar rejser til hareskoven. Vi ankommer ombord paa Ruhno, finder os til rette i den lille kahyt, og er oppe at se paa udsejlingen, Inger, Tage og Red. vinker farvel. Vi bliver gynget meget, saa mor og jeg tager hver en tabelet, men mor bliver alligevel syg og maa gaa ned, far og jeg sidder oppe i dansesalongen og taler med Elfeldt, vi fair middag, og det gynger saa stærkt, at glas og flasker vælter, Elfeldt kommer hen og gir os schokolade og vi snakker til ved 11 tiden saa gaar han til køjs, og Journalist Stemand og en estnisk [estisk] købmand kommer hen og underholder os, købmanden gir limonade, og viser os forskellige sjove ting, han gaar  ud paa dæksplads, og faar nogle mennesker, der har sunget hele aftenen ind, og nogle holder tale, og andre laver tryllekunster, købmanden spiller slangemenneske, og laver alle de spilopper, som han kan finde paa, og det er ikke smaating, far sidder og taler med kaptajnen og Redaktør Skov, og en professor, ved 12 tiden gaar mor og jeg i seng, og far følger senere.

Kurer-attest fra Udenrigsministeriet
Mogens Strunges kurérattest fra Udenrigsministeriet, der attesterer at han rejser med en kuffert til gesandtskabet i Tallinn

21 Juni

sover ikke meget i nat, det vipper stærkt, spiser en søsygetabelet da jeg har fornemmelser i Maven, morgenmad, Esterne synger hele tiden, jeg gaar rundt paa skibet, middag, efter den sidder vi og snakker med Magister Elfeldt og frk Stemand, lige til lidt før eftermiddagskaffen, Tuldavas [?] datter er saa syg, at hun slet ikke har været oppe i dag, far gir mig 4 Estniske kroner, jeg sidder i spisesalongen og læser, saa kommer Elfelt og saa købmanden og vi har det sjovt. Vi sejler langs med Øland i flere timer, og nu blæser det ikke saa meget mer, vi sejler forbi Gotland, tager los ombord, og tager ind til visby, en meget romantisk [by mangler], og vi gaar der i 1½ time.

esterne [?] gir mig blaa blomster, paa skibet spiser vi aftensmad sammen med Elfeldt og han gir øl og snaps, mor gaar i seng ved 9½ tiden, men jeg bliver i salongen til ved 11 tiden, jeg syger [synger] og snakker, men saa begynder redaktør Skov, Magister Elfeldt og Journalist Stemand at diskuterer avisen og far og Kaptajnen at tale historie, og saa maa jeg tie stille, far følger mig til køjs, mor er syg, og kaster op, det mærker vi ikke noget til da vi jo sidder i restoresionen. [restaurationen]

Jeg staar hos styrmanden, der kan en lille smule dansk i 1/2 time, det er koldt, men vældig morsomt-

Diskussion på dækket
Nogle af Birgits rejsekammerater hygger på dækket; måske redaktør Skov, Elfelt og Stemann?

22 Juni

Jeg kan ikke spise nogen morgenmad, og gaar derfor op paa solingsdækket, der sidder landbrugskandidaterne og den mørke rejser sig op for mig, købmanden laver sjov som sædvanligt, da jeg har siddet i solen i en time, gaar jeg op paa komandobroen, og snakker med kaptajnen og 2. styrmanden, jeg er inde i kaptajnens kahyt at se et kort over Estland, vi sejler forbi Jagø [måske: Fårö?], det er det mest bedaarende vejr, som man kan tænke sig, og jeg sidder i solen og nyder det riktigt, ved 1½ tiden gaar vi op at spise middag, og vi sætter os ved magister Elfeldt, der køber en flaske rødvin, jeg drikker 3 glas.

Om eftermiddagen ligger jeg ogsaa paa dækket; men løber ogsaa omkring, pakker og ortner mig, middag og ved 8 tiden kommer vi i havn, Tramp [?] er der for at hente de danske og far avleverer kufferten med korerpost, film, sigarer og ornat, men faar løfte om skilted som er uden paa. Vi kan ikke faa hotelværelse i byen og kan hellir [heller ikke] bo paa skibet da det skal til Helsingfors at hente finske sangere til den store fest, vi bliver indkvarteret i en fornem lejlighed “ med allemoderne bekvemligheder,” (navnlig snavs) og sover der om natten, men alt er saa daarligt og snavset, at vi skønt vi er søvnige ikke sover meget hele natten men derimod bliver forkølet.

Birgit og moderen ombord på Ruhno
Birgit og moderen på dækket på skibet Ruhno

23 Juni

tallinn

Vi er oppe ved 8½ tiden og klæder os paa i en fart, her er en lille yndig pige, som taler estnisk, men man skulde tro, at det var hebraisk da hun er en lille jødetøs. Vi drikker en elendig morgenkaffe i en uhyggelig lejlighed og skynder os til frihedspladsen, hvor vi ser den store militærparade, mor fryser og gaar ind i en bygning at søge læ, her ligger en syg soldat, men far og jeg gaar ud, og ved at vise korerpasset frem kan vi gaa inde mellem rækkerne og fotograferer de forskellige soldater. Efter paraden er vi rundt i byen, men mor maa hjem at have mere tøj paa og vi mødes ved 4 tiden, far og jeg gaar rundt og fotograferer taarne og nasionaldragter og vi møder mor ved et sliktælt, hvor vi køber drops, men forretningerne er lukkede. Vi er inde i den græsk-katolske kirke, i domkirken, og i den smukke protestantiske, i dom var der bryllup og vi sad der længe, saa gik vi op hvor Danebrog faldt ned, Domsbjerg, her er en masse ruiner og vi er oppe i langheriman [?], et meget gammelt taarn med en uendelighed af trin og soldater, da vi pustende og stønnende kommer derop møder vi en estnisk soldat som har været styrman paa et dansk skib og kan tale dansk, vi taler med ham længe og bliver fotograferet sammen med ham. Vi gaar igennem rigsdagen men der er kedeligt. Vi ser paa forretninger og er inde i de gamle rigsarkiver hvor der er turturredskaber og et gammelt dokument med Erik Glippings sejl [segl], der er forbut at fotograferer men vi faar lov til at komme der en anden gang at fotografere. Paa vej over til “Baar Estonia” ser vi noget af sangerparaden og maa staa i en lille time at vente paa, at komme over gaden, men saa bryder vi gennem rækkerne uden tilladelse og naar dødtrætte til hotellet, men paa vejen kommer vi forbi en resturasion hvor vi vil hen en aften. Vi faar 3 retter god mad og hviler og ortner os og 2 timer senere gaar vi frysende hen til en omnibus der skal fører os ud til sanger stævnet, hvor der er en vældig tribune med sangerne og flag, vi fryser stadig og mor er ved at blive forkølet og presidenten holder en “kedelig” tale, vi gaar for at holde varmen og finder saa et sted flere hundrede tomme pladser og glade sætter vi os; men gaar straks igen da der er en træk og kulde som er forfærtelig. Koret, der er meget kraftigt men ikke særlig fint, synger først en salme og bagefter nogle sange, men efter en god times forløb tager vi med bussen hjem, vi køber en dejlig flødeschokolade, der hedder Kava. (Mange folk gaar i nasionaldragter.) Vi gaar hjem, og møder c. 25 sigøjnere. Paa hvert værelse gaar vi i seng ved 6 tiden, men far bliver temmelig syg (søsyg)og vi sover elentigt hele natten, jeg ligger som missen i et hul og far og mor ligger paa divanen, mor bliver vistnok bit af baktøj [??]. I Baltikum bliver folk som regel oppe at se solen staa op Sankt Hans nat.

Se billederne fra turen i Tallinn-Estland:

tallinn udsigt
Tallinn udsigt 1938. Forrest Maria-katedralen, i baggrunden St. Olavs kirke
tallinn klosterport
Tallinn Klosterporten 1938
Tallinn bymur
Tallinn bymur 1938
Tallinn udsigt
Tallin udsigt 1938. Forrest Maria-katedralen, i baggrunden St. Olavs kirke

24 Juni

op ved 8 tiden, vi forlader vort flotte logi, og gaar hen paa hotel Palace, hvor vi drikker kaffe komple, taler med fru og frk Steman og bestiller værelse, vi taler om at bliver her i 10 dage endnu, men vi avtaler inted, bagefter er vi henne i den danske legasion, og vi sidder der en halv time, saa tager Tramp os med ud paa en dejlig kørertur. Brigitta og Pirita, det første et meget smukt klosterruin og Piritta den yndigste aa, der har mange smaa vandfal. man sejler i kanoer og alt er saare romantisk, far fotograferer en 3-4 ruller og Tramp skal ha’ de bedste avtryk, vi bliver kørt til huset med marmortrappen, de modernede bekvemmeligheder og snavset, siger i chaselongen og hullet op og tar med vore kufferter til Palace, vi gaar hen paa den gule løve og faar for 1,75 pr. snude lov til at tage alt det smørebrød som vi vil af et stort bor og saa faar vi ogsaa en varm ret; men maven bliver før mæt end øjnene. Vi begiver os ud paa en meget lang eksjaetiksion [nok: ekskursion], hvor vi ser Lange Herman, Tykke margrethe og den dejlige ringmur, der er besat med en mængde taarne, far fotograferer hele tiden, og det bliver morsomt at faa den ejendommelige serie, paa vejen hjem er vi inde i en slikforretning og vi køber en masse schokolade, mor og jeg ser paa forretninger, meget stikker i øjnene, men det er en helligdag saa vi maa vente til i morgen. Ved 6 tiden er vi hjemme og faar et dejligt værelse, der er billiger [billigere] end det hummer, som vi havde sidste nat, far og mor sover til middag, men jeg skriver. Alt gynger for mor og mig endnu efter sørejsen. Jeg hviler mig i 20 minutter. og mit blæk i min fyldepen slipper op saa jeg maa laane fars. Vi gaar en tur op paa Damsbjerget og leder efter udenrigsministeriet, da vi har fundet det gaar vi hjem, men paa vejen hjem møder vi vor gode ven Elfeldt, der har faaet et hotel, vi snakker lidt med ham, saa gaar han ind at spise sin middag færdig og vi gaar hen paa kafeen, hvor der er saa mange mennesker at vi maa gaa et andet sted hen, og vi vælger resturasionen under den danske legasion, men der er ogsaa overfyldt, saa gaar vi hen paa Palace og faar aftenkaffe og franskbrød der, far drikker øl til kaffen, og da jeg er foruntred derover har vi en større sene.

Vi køber frimærker og oppe paa vort værelse skriver vi kort, jeg skriver til Maribo og Inger og far og mor til forskellige andre, far tar med elevatoren ned med kortene og mor og jeg gaar i seng. I nattens løb har vi en større schene hvor far er gal og jeg tuder. Vi sover bedre end sidste nat det siger ikke meget.

25 Juni

Vi staar temmelig tidligt op, drikker morgenkaffe og faar vekslet penge, mor og jeg gaar paa indkøb, først gaar vi ind i en forretning og [poure?] paa nogle bogstytter, men de er for dyre, saa køber vi 2 Birkebogkister, som hver for sig er meget dyrer, og vi køber ogsaa en pung til Fie, saa gaar vi igen paa gaden og vi køber hver 20 sigarretter, saa har vi ikke ret mange penge tilbage, og vi vil gerne købe mere, jeg har 20 kr og dem lader jeg veksle, jeg faar 16,13 og den er jeg saa dum at gi’ mor, for jeg ser kun nogle af dem igen. Vi gaar ind i en forretning og køber to sifongtørklæder til 3,50 kr., vi køber ogsaa ”Gare de Paris”, men jeg tror at vi gir mere for den end den koster hjemme.Vi tag’ tilbage til hotellet og møder far der har været i udenrigssministeriummet, derefter gaar vi hen til resturasionen under legasionen og faar en elendig frokost, som vi oven i købet maa vente forfærtelig længe paa. Saa gaar vi tilbage til hotellet og avbestiller vore værelse og bestillet et lille yndigt til far. Vi tar en taxi til havnen, venter der i en halv time og sejler saa med Ruhno, der er 11-100 90 jøder med, og de er alle meget søsyge.

Mor og jeg ser paa udsejlingen og haaber at far der er meget forkolet vil gaa hjem og i seng. Jøderne begynder at synge, og redaktør Skov, der er med hjem, siger, at skønt det er guds udvalgte folk, er det ikke udvalgte sangere. Jeg gaar ned og snakker med dem, og det gaar rigtig godt, men jeg praler bare en lille smule. Der er navnlig to, jeg ved ikke hvad de hedder, men de er vældig søde, saa er der ogsaa en rød jøde, han er noget af det hæsligste man kan tænke sig, han er sjov, men fræk, jeg bliver budt på kosier [kosher??]; men betakker mig, saa byder de mig bolsjer, men de smager ikke godt. Mor gaar i seng kl. 11, og saa maa jeg gaa med, men paa den tid har jeg siddet saa længe paa dækket at jeg er blevet meget forkølet og gaar med den paa hele rejsen hjem

26 Juni

til morgen er jeg saa forkølet at jeg ikke kan staa op, og saa er jeg en lille smule søsyg, jeg vaagner ved 7 tiden og saa sover og vaagner jeg til ved 4 tiden, og da det er et forfærteligt stormvejr er der kun 4 til middag og mor maa ogsaa ligge nede i kahytten det meste af tiden, men hun er søsyg, jødepigerne begynder at spørge efter fräulein Margrethe og saa gaar jeg op, da jeg ikke vil ha’ det siddende paa mig, at jeg er søsyg naar jeg slet ikke er det, jeg har ikke faaet mad i dag, og er heller ikke spor sulten. Jeg snakker med redaktør Skov, og han siger at vi i nat nær havde sejlet mod et dansk skib og at jeg havde sagt til mor, alle man i baadene vi drukner, det benægter jeg naturligvis da det ikke er riktigt men jeg har jo nok sagt noget, der dog ikke er saa kreminelt. Jeg er hende paa broen at tale lidt med kaptajnen og I styrmand, men jeg forstaar ikke meget af hvad de siger, kaptajnen har en tandue [tam due?], der gaar oppe hos ham. Da jeg gaar ned er jeg lige ved at falde men II styrmanden griber mig.

jeg snakker lidt med jøderne, men de er saa kedelige da de er søsyge. Vi kommer med 5 timers forsinkelse til Visby, faar lods ombord og besked paa at være hjemme inden 1/2 time. Jøderne der nu liver op gaar hen at købe stærk kaffe og mor og jeg gaar op at lede efter en frugtbod, finder den, køber 8 æbler og 4 apfelsiner og gaa tilbage til Ruhno. Vi staar længe paa 1 dæk og ser på livet i havnen, saa gaar vi hen paa kahytdækket og lægger os i liggestolene, der bliver nor [mor] liggende til ved 91/2 tiden, og jeg lidt senere, saa gaar jeg ogsaa ned i køjen, og det gynger ikke i nat, men er dejligt smult.

Mandag d. 27. Juni

Ruhno

Vi vogner tidligt, men saa tidligt, at vi lægger os til at sove igen, og sover til ved 11½ tiden, saa skynder vi os at komme i tøjet og op at faa te, jeg spiser næsten inted, men drikker 2 svingende glas varmt te us [?], det gør vældig godt i halsen, og jeg kommer til at svede, derfor gaar jeg ned og dækker mig godt til med varme uldne tæpper; men saa begynder jeg at fryse. Jeg gaar op til middag, men verken mor eller jeg spiser meget, derimod drikker vi kolosalt, og det bliver vi ved med at gøre hele dagen. Jeg gaar op paa broen, og jeg ser Bornholm og Sanhommeren [Sandhammeren?] i Skaane, II styrmanden staar paa broen og der er ogsaa en 4-5 andre. Vi drikker te us [?] og læser broschyrer i en god time, saa gaar vi ned og paa langs, men kommer straks efter op at ligge paa overdækket, hvor der er dejligt varmt da skorstenen varmer meget, der snakker vi med redaktør Skov og legasionssekratær Rudiker, men saa kommer russerinden, og saa holder vi op. Vi spiser middag, og gaar igen ned til kahytten, nu pakker vi og bagefter lægger vi os til at sove Baaden der skulde ha` været inde ved 8 tiden er 5 timer forsinket, og kommer altså ikke ind i dette døjn [døgn]. Vi ser indsejlingen, og den er vældig yndig, saa gaar vi ind at drikke sodavand, da vi er meget tørstige og saa begynder vi at sige farvel til alle vore bekendte, og saa er klokken 12

Tirsdag d. 28. Juni

Taarnby

Ved 1 tiden kommer vi i land, vi siger farvel til kaptajnen, og jeg til II. styrmanden, som hjælper os med kuffertner. Tage har i gaar været oppe til en eller anden eksamen og har faaet 14, han har vented paa os i 6 timer og vilde lige til at tage hjem da Ruhno kom i havn. Vi gaar hen til tolden og der er alle 3 vældig flinke og sikre paa at vi ikke har noget og de laver bare sjov. Vi tager en taxi og kommer hjem ved 2 tiden, kalder Fie op og faar jordbær, smørrebrød og sodavand, Tage faar skrinet, og vi bliver oppe at hører nattergalen og se det første morgenlys, saa gaar vi alle i seng. Inger der i de sidste par dage har været i Slotsbjergby er kommet hjem med sin bror for at se Bellahøj, men han er taget afsted og det gør hun meget tidligt nu til morgen. Ved 7 tiden bliver vi værket af haandværkerene der ortner i soveværelse, angtre, anretterværelse og flere antre steder. Kl 11 staar jeg op og ortner mig, og en time senere kommer mor der har sovet i Krygers værelse. Inger og Tage er taget afsted. Mor og jeg gaar med vore kufferter over i vaskerhuset for at lede efter væggetøj, men uden held

Vi har huset fuld af malere. Der er et længere brev fra Gunnar, han har taget en eksamen i tysk. Vi spiser middag ved 1 tiden. Mor er en slags kordegn, og hun har meget travlt med at ortne atester. Der er brev fra Aarhus, at Aase gerne vil besøge os om en uges tid, da hun har faaet en fribilet til København. Gert er her for at hjelpe med at bære en protokold hen fra overlærer. Vi har ingen aviser fortiden, saa vi sluger alle “de danskes vej” Sørensen kommer paa besøg, og han opholder sig naturligvis i køkkenet, han er blevet gift, men “hun er bare saadan en lille en” Han hænger her i en times tid, men saa skal han hjem, men først køber vi en halv snes børster af ham. Fie er hos tandlæge, og mor og jeg skriver hver et brev til far. Med aftenformiddagsposten er der to kort fra far, og han har det bedre nu. Mor sover i mit værelse og Fie sover ved siden af. Mor og jeg spiser sjokolade og har det hyggeligt, jeg skriver dagbog, og mor læser de danskes vej. hvor er det dejligt at være hjemme igen.

Onsdag d. 29. Juni

Taarnby

Jeg ortner værelset og passer telefonen det meste af dagen. det er temmelig koldt saa vi fyrer i kakkelovnen, og diskuterer om det er foraars eller efteraarsfyring, og kommer til det resultat at det maa være efteraarsfyring da det er hele 5 dage siden, at det var sankthans.

Mor vasker, og jeg skriver dagbog i 2 timer da jeg ikke har skrevet de sidste 3-4 dage (med undtagelse af en side i gaar aftes) Jeg er i kjosken efter aviser og hører paa mange forskællige, men de har kus [!] Sjosjaldemokraten, og jeg synes at det er at gøre nar af en avis at kalde det en avis, saa jeg køber ingen. Tage er her til aften og vi faar grøntsager og koldt bord. Han har mange sjove historier at fortælle og vi morer os udmærket, men ved 9 tiden vil han hjem, men han siger at han ingen penge har, og vi vil laane ham nogle, men saa viser det sig at han har nogle penge der tilhører en eller anden kasse, og saa gør det jo inted. Jeg ser paa mine penge, og opdager at jeg foruden de udlandske, kun har 12 kr og noget, saa hvordan skal jeg klarer mig, til jeg faar karakterbog igen, men jeg maa jo sikke [??]. vi spiser den plade Kave, som jeg har med hjem fra Estland, men hvad, saa bliver jeg jo ikke tyk af den. Mor skal sove paa en sengebund igen i mit værelse. Malerne er snart færdige med gangen, fru Lindebo-Larsen ringer og ønsker mor velkommen hjem, jeg tager telefonen, og lader som jeg er husalf. Fru Bris ringer ogsaa at ønske mor og mig velkommen hjem, og hun inviterer os til te hos sig i morgen eller en anden dag. Telefon og dørklokke kimer hele dagen. saa mor og jeg har nok at gøre heletiden. Tage er oppe at se mit værelse og den tegnebog jeg har faaet af Inger og lommebogen fra Tallinn

Kusine Ragnhild har faaet Tuberkolose. Jeg er i et dejlig halv varmt bad, det er rart at være ren igen

Torsdag d. 30. Juni

Taarnby

Jeg staar op ved 10 tiden, drikker te, snakker med malerne, klæder mig paa, ortner mit værelse og mors og min seng, saa spiser vi middag og jeg begynder at læse ”kvinde”, og i eftermiddagens løb, faar jeg læst et halvt hundrede sider, der tyder riktigt godt, men dog er meningen lidt svær at fatte. Jeg vander mine blomster, saa de sejler, men fortiden skal de ogsaa have meget vand. Det regner, saa jordbærrene koster kun 40 øre pundet, det er meget billigt, og vi skal ogsaa sylte nogle. Pastor Almer [eller Ulmer?] har en begravelse i kirken og er indenfor i 20 minutter, vi byder ham paa kaffe, men han vil ingen ha’, saa mor og jeg drikker helleringen, vi er paa smaldkost fortiden, det er rart, bare man kan slanke sig lidt. Malerne begynder paa soveværelset.

Vi faar fine jordbær til middag, og bestefar og de fra Tostrup lover halvvejs at komme herud, da de har bestemt at de vil besøge grandtante og hun har hovedrengøring, og derfor ikke kan have dem. Mor og jeg drikker hver et glas vin inden vi gaar i seng og dertil spiser vi en bridgeblanding. Jeg piller alle de udsprungne og visne roser af i de 2 store bede.* Jeg kaserer min kalander, og hænger i stedet for dem en vedben, den pynter meget, og paa dens gamle plads hænger jeg de to flag. Nu faar jeg snart et nyt vindue, det bliver dejligt at kunde faa morgensol.