tirsdag d. 20 Juni [skal være mandag]

er oppe ved 9 tiden, er hos damefrisørinden at faa vasket haar, klippes og amerikansk krølles, jeg køber for 50 øre pudder, og fylder mors pudderdaase og min egen. Jeg ortner mit værelse, og laaser for det, da der skal værer haandværkere i soveværelset. Er hos købmanden at købe for 75 øre katarol [?] og schokolade, bagefter er jeg hos overlarer Petersen at hente 100 sigarer, men de har kun 30. Jeg er med Inger i haven at plukke en buket roser til mor og mig. frokost, redaktøren kommer at hente os, og vi kører til udenrigsministeriummet, hvor fars kuffert forsegles (ornat og korer)

vi venter paa far i en time. Bedstefar rejser til hareskoven. Vi ankommer ombord paa Ruhno, finder os til rette i den lille kahyt, og er oppe at se paa udsejlingen, Inger, Tage og Red. vinker farvel. Vi bliver gynget meget, saa mor og jeg tager hver en tabelet, men mor bliver alligevel syg og maa gaa ned, far og jeg sidder oppe i dansesalongen og taler med Elfeldt, vi fair middag, og det gynger saa stærkt, at glas og flasker vælter, Elfeldt kommer hen og gir os schokolade og vi snakker til ved 11 tiden saa gaar han til køjs, og Journalist Stemand og en estnisk [estisk] købmand kommer hen og underholder os, købmanden gir limonade, og viser os forskellige sjove ting, han gaar  ud paa dæksplads, og faar nogle mennesker, der har sunget hele aftenen ind, og nogle holder tale, og andre laver tryllekunster, købmanden spiller slangemenneske, og laver alle de spilopper, som han kan finde paa, og det er ikke smaating, far sidder og taler med kaptajnen og Redaktør Skov, og en professor, ved 12 tiden gaar mor og jeg i seng, og far følger senere.

Kurer-attest fra Udenrigsministeriet
Mogens Strunges kurérattest fra Udenrigsministeriet, der attesterer at han rejser med en kuffert til gesandtskabet i Tallinn

Leave a Reply