tirsdag d. 20 Juni [skal være mandag]

er oppe ved 9 tiden, er hos damefrisørinden at faa vasket haar, klippes og amerikansk krølles, jeg køber for 50 øre pudder, og fylder mors pudderdaase og min egen. Jeg ortner mit værelse, og laaser for det, da der skal værer haandværkere i soveværelset. Er hos købmanden at købe for 75 øre katarol [?] og schokolade, bagefter er jeg hos overlarer Petersen at hente 100 sigarer, men de har kun 30. Jeg er med Inger i haven at plukke en buket roser til mor og mig. frokost, redaktøren kommer at hente os, og vi kører til udenrigsministeriummet, hvor fars kuffert forsegles (ornat og korer)

vi venter paa far i en time. Bedstefar rejser til hareskoven. Vi ankommer ombord paa Ruhno, finder os til rette i den lille kahyt, og er oppe at se paa udsejlingen, Inger, Tage og Red. vinker farvel. Vi bliver gynget meget, saa mor og jeg tager hver en tabelet, men mor bliver alligevel syg og maa gaa ned, far og jeg sidder oppe i dansesalongen og taler med Elfeldt, vi fair middag, og det gynger saa stærkt, at glas og flasker vælter, Elfeldt kommer hen og gir os schokolade og vi snakker til ved 11 tiden saa gaar han til køjs, og Journalist Stemand og en estnisk [estisk] købmand kommer hen og underholder os, købmanden gir limonade, og viser os forskellige sjove ting, han gaar  ud paa dæksplads, og faar nogle mennesker, der har sunget hele aftenen ind, og nogle holder tale, og andre laver tryllekunster, købmanden spiller slangemenneske, og laver alle de spilopper, som han kan finde paa, og det er ikke smaating, far sidder og taler med kaptajnen og Redaktør Skov, og en professor, ved 12 tiden gaar mor og jeg i seng, og far følger senere.

Kurer-attest fra Udenrigsministeriet
Mogens Strunges kurérattest fra Udenrigsministeriet, der attesterer at han rejser med en kuffert til gesandtskabet i Tallinn

21 Juni

sover ikke meget i nat, det vipper stærkt, spiser en søsygetabelet da jeg har fornemmelser i Maven, morgenmad, Esterne synger hele tiden, jeg gaar rundt paa skibet, middag, efter den sidder vi og snakker med Magister Elfeldt og frk Stemand, lige til lidt før eftermiddagskaffen, Tuldavas [?] datter er saa syg, at hun slet ikke har været oppe i dag, far gir mig 4 Estniske kroner, jeg sidder i spisesalongen og læser, saa kommer Elfelt og saa købmanden og vi har det sjovt. Vi sejler langs med Øland i flere timer, og nu blæser det ikke saa meget mer, vi sejler forbi Gotland, tager los ombord, og tager ind til visby, en meget romantisk [by mangler], og vi gaar der i 1½ time.

esterne [?] gir mig blaa blomster, paa skibet spiser vi aftensmad sammen med Elfeldt og han gir øl og snaps, mor gaar i seng ved 9½ tiden, men jeg bliver i salongen til ved 11 tiden, jeg syger [synger] og snakker, men saa begynder redaktør Skov, Magister Elfeldt og Journalist Stemand at diskuterer avisen og far og Kaptajnen at tale historie, og saa maa jeg tie stille, far følger mig til køjs, mor er syg, og kaster op, det mærker vi ikke noget til da vi jo sidder i restoresionen. [restaurationen]

Jeg staar hos styrmanden, der kan en lille smule dansk i 1/2 time, det er koldt, men vældig morsomt-

Diskussion på dækket
Nogle af Birgits rejsekammerater hygger på dækket; måske redaktør Skov, Elfelt og Stemann?

22 Juni

Jeg kan ikke spise nogen morgenmad, og gaar derfor op paa solingsdækket, der sidder landbrugskandidaterne og den mørke rejser sig op for mig, købmanden laver sjov som sædvanligt, da jeg har siddet i solen i en time, gaar jeg op paa komandobroen, og snakker med kaptajnen og 2. styrmanden, jeg er inde i kaptajnens kahyt at se et kort over Estland, vi sejler forbi Jagø [måske: Fårö?], det er det mest bedaarende vejr, som man kan tænke sig, og jeg sidder i solen og nyder det riktigt, ved 1½ tiden gaar vi op at spise middag, og vi sætter os ved magister Elfeldt, der køber en flaske rødvin, jeg drikker 3 glas.

Om eftermiddagen ligger jeg ogsaa paa dækket; men løber ogsaa omkring, pakker og ortner mig, middag og ved 8 tiden kommer vi i havn, Tramp [?] er der for at hente de danske og far avleverer kufferten med korerpost, film, sigarer og ornat, men faar løfte om skilted som er uden paa. Vi kan ikke faa hotelværelse i byen og kan hellir [heller ikke] bo paa skibet da det skal til Helsingfors at hente finske sangere til den store fest, vi bliver indkvarteret i en fornem lejlighed “ med allemoderne bekvemligheder,” (navnlig snavs) og sover der om natten, men alt er saa daarligt og snavset, at vi skønt vi er søvnige ikke sover meget hele natten men derimod bliver forkølet.

Birgit og moderen ombord på Ruhno
Birgit og moderen på dækket på skibet Ruhno

26 Juni

til morgen er jeg saa forkølet at jeg ikke kan staa op, og saa er jeg en lille smule søsyg, jeg vaagner ved 7 tiden og saa sover og vaagner jeg til ved 4 tiden, og da det er et forfærteligt stormvejr er der kun 4 til middag og mor maa ogsaa ligge nede i kahytten det meste af tiden, men hun er søsyg, jødepigerne begynder at spørge efter fräulein Margrethe og saa gaar jeg op, da jeg ikke vil ha’ det siddende paa mig, at jeg er søsyg naar jeg slet ikke er det, jeg har ikke faaet mad i dag, og er heller ikke spor sulten. Jeg snakker med redaktør Skov, og han siger at vi i nat nær havde sejlet mod et dansk skib og at jeg havde sagt til mor, alle man i baadene vi drukner, det benægter jeg naturligvis da det ikke er riktigt men jeg har jo nok sagt noget, der dog ikke er saa kreminelt. Jeg er hende paa broen at tale lidt med kaptajnen og I styrmand, men jeg forstaar ikke meget af hvad de siger, kaptajnen har en tandue [tam due?], der gaar oppe hos ham. Da jeg gaar ned er jeg lige ved at falde men II styrmanden griber mig.

jeg snakker lidt med jøderne, men de er saa kedelige da de er søsyge. Vi kommer med 5 timers forsinkelse til Visby, faar lods ombord og besked paa at være hjemme inden 1/2 time. Jøderne der nu liver op gaar hen at købe stærk kaffe og mor og jeg gaar op at lede efter en frugtbod, finder den, køber 8 æbler og 4 apfelsiner og gaa tilbage til Ruhno. Vi staar længe paa 1 dæk og ser på livet i havnen, saa gaar vi hen paa kahytdækket og lægger os i liggestolene, der bliver nor [mor] liggende til ved 91/2 tiden, og jeg lidt senere, saa gaar jeg ogsaa ned i køjen, og det gynger ikke i nat, men er dejligt smult.

Torsdag d. 7. Juli, Taarnby

Jeg staar op ved 11 tiden, ortner mit værelse og gaar ud at lue gaardsplads sammen med mor. Arkitekten og en anden herrer er her at se paa kirken, mor og jeg er med derovre. Jeg luer til ved 1 tiden, saa er der frokost, efter den arbejder jeg i ¼ time, saa opdager jeg nogle vældige myrertuer, jeg kommer petroleum paa, men det nytter vist ikke. Jeg ligger i haven i en times tid, saa læste jeg Politikken, det første blad i lang tid. Verandaen bliver gjort færdig. Vi spiser aftensmad, saa klæder jeg mig om, laaner Fies’ sykkel og sykler ind til Amagerbrogade, med sporvogn derfra og ud til frihavnen.

Mor og jeg gaar og ser paa de mange engelske og amerikanske sømænd og kadetter, det er pæne folk men nogle af matroserne er fulde, der er mange negere, de gaar altid 3+3. Ruhno er kommet ind i havn da vi kommer, den er ½ time fortidlig. Vi hilser paa kaptajnen og jeg paa 2. styrmanden. vi gaar hen til toldboden, bliver efterset, gaar ned til Toldbodvej og tar en sporvogn der er masser af matroser og kadetter, en fuld matros gaar og tar i hver dør og vil ha’ noget at drikke, men det er jo efter lukketid. Tage kører forbi os ned til baaden, mor løber efter han, men naar han [ham] ikke. Far er blevet meget mager. Mor og jeg bruger omstigningsbiletten vi kørte ud paa til at komme hjem paa. Ved Englandsvej hilser jeg paa Elna, hun kommer sikkert fra sanatoriet. Mor og jeg cykler hjem. Albrektsen har været her at slaa græsplænen, i eftermiddags før middag plantede Fie og jeg et lille guldregnetræ, og jeg huggede et om med øksen. Tage kommer et øjeblik efter at vi er kommet. Far pakker sin kuffert ud i kontoret, han har en plade sjokolade med til mor og mig, et stykke sæbe og en pakke drops til mig, jeg tikker 7 cigarretter af far, mønter og tenstikker faar jeg også. Vi faar kaffe og en masse hjemmebagt til, bagefter faar vi jordbær, Karen Fischer kommer paa besøg. Jeg vasker mine hvide skindsko i sæbevand. Knæveren staar ikke stille paa far, han fortæller og fortæller, viser postkort og meget andet. Tag [Tage] sover her i nat som han plejer.

Amagerbrogade nr. 207: blind vej, Fremads alle, beboelseshus, omnibus, cyklist, plankeværk, hæk, vejtræer
Amagerbrogade 207/ Fremads alle september 1938

Søndag d. 10. Juli, Taarnby

Jeg er i kirke, der er c. 70, jeg sidder ude paa kirkegaarden, missen er i kirke i dag igen.

Jeg er med til at lave marinade til salat. Vi faar en dejlig middag med kogt blomkaal, fleskesteg og jordbærgrød. Vi gaar en tur i anlæget og ligger i haven i det dejlige vejr, vi har 3 eksemplarer af Nationaltidende. Fie er i vandet, mor er forarget over at jeg ikke har været i vandet endnu.

Tage læser en kronik af Kaj Munk op, den hedder saml norden til et rige og handler om Stavning og er vældig sjov. [Saml dig, Nord, til eet Rige] Jeg læser 999 kalder. [ukendt?]

Karin faar de roser som hun glemte i gaar aftes.

Vi faar nogle dejlige æg i sennopssovs til aften. Jeg er hos bageren, det regner hen ad aften. Ruhno sejler til Estland. Jeg kaserer de gamle roser. Far ortner papirer der er mange nu efter ferien.

Mor tar op for en æske dejlig schokolade, mor siger at jeg skal gaa i seng inden kaffen, men jeg er ikke træt og bliver oppe, jeg har jo ogsaa ferie. Vi har ingen gæster haft hele dagen, det er dejligt at være alene. Jeg spiser for meget.