Tirsdag d. 20. September 1938

I dansk faar vi en hjemmestil for som hedder ”En Dag i Sommerferien” og saa faar vi ogsaa en gramatikøvelse for. I fysik bliver jeg hørt og Eri hvisker saa godt til mig at jeg faar mg+, eller ug%. I tysk laver vi sjov, og jeg har et par smaa briller paa som jeg har lavet af staaltraa. [staaltraad] Jeg faar en daabsatest som jeg skal avlevere til far fra en konfirmant, vi er oppe paa gangen at danse lampethwalk i frikvarteret og saa kommer Gibber og skælder os ud og siger at vi skal gaa ned at mælde os til gaardvakten, (han griner naturligvis) jeg har de smaa briller paa og han bliver rasende derover. Jeg faar et stykke schokolade af Børge og en appelsinbolle af Edith. Fie stryer tøj, jeg fortæller hende det og hun griner. Jeg spiser en masse i spisekammeret og i haven. Fie bager og jeg spiser kager. Jeg høre presse, missen er inde og den er efterhaanden ved at blive en lille smule tam igen. Jeg drikker aftenkaffe med og gør ikke gymnastik desverre.

Lørdag d. 29. Oktober

I geografi er jeg oppe at faa ug eller ug÷. I sang skriver vi nogle sange af. Gibber er rasende i skrivning, i engelsk bliver vi alle hørt, vi kan det ikke særlig godt, og faar leksien om igen, vi skal oversætte det neste stykke skriftligt. I geometri bliver jeg hørt i noget meget svært, og da jeg gaar op til tavlen kan jeg det ikke, men deroppe dæmre det for mig, jeg faar mg+. Frk Bach [Borch?] roser mig i haandgerning, hun siger at jeg er dygtig og flittig, det er noget andet end i tysk. Mor ligger i sengen, jeg vander alle blomster i huset for hende, saa plukker jeg en masse blomster, og sætter dem i vand, c. 10 buketter. Fischer er her at hente de ting vi laante af ham til konfirmationen. Vi skal finde en melodi til en gammel dejna, jeg foreslaar: ”Hr. Peder rider ad otte”, den synes far er god. Karin er her at læse korektur for far. Mor er lidt oppe henad aften. Efter middag læser jeg ”Ulfs Saga” færdig, den er ganske god. Jeg skriver dagbog for i dag. Jeg drikker kaffe med nede, men jeg er i seng ved 11 tiden. Jeg skal ha` en ny bog paa Mandag. Jeg læser historie, en hel del om romerne og det vi har for til Tirsdag.

Lørdag d. 12. November 1938

Til at begynde med er vi 4 piger i klassen, de andre er syge eller kommer for sent. Sangtimerne forfærtelig kedelig. I skrivetimen er Gibber helt ud af flippen, han skælder og smælder og gir den [dem] der er paa gangen slav da de ryger, jeg forbinder Eris knæ da hun har slaart sig ganske ubetydeligt, vi læser ”Profeten Mikael” færtig. Vi læser alle i engelsk. Vi aflevere ingen aritmetik. I haandgerning syr vi belægningen omtrent færdig. Jeg følges med Inger hjem. Jeg ortner værelse og mig selv, jeg trænger til frisk luft og motion, derfor gaar jeg en tur, ud til Inger, hun gaar med, men faar blomster med til deres grav, derefter er hun inde hos mig at faa 1. og 5. hæfte, da hun skal hjem er det mørkt og taaget, derfor følger jeg hende paa cykel ud til hjørnet Fie bager en masse vinerbrød, lagkage, pleskner, franskbrød o.s.v. Jeg læser leksier, drikker kaffe og leger med missen. Jeg ser et stykke tøj, mor har købt til kjole den skal syes hos Pfeifer. Læser i ”Panser og Plade”.

Onsdag d. 7. December 1938

Fie kalder af mig kl. 7 1/2 , jeg skal til ekstra haandarbejde, hun kalder ad mig kl. 8 ½, til sædvanlig tid, men vi skal i vandet, derfor møder jeg kl. 10. Jeg har ikke læst paa engelsk, og jeg bliver heldigvis ikke hørt. Vi faar vore danske stile ”Ved Efteraarstid”, jeg faar kun mg% – mg, jeg havde ventet noget mere. Gibber er syg, derfor er aklassen inde hos os i tysk, vi laver sjov, Borch er grædefærdig, Inge Jensen forsæller [fortæller] at de er ved 189, Eri siger at de har jo ogsaa Gibber, og han er meget dygtiger, det gør Borch rasende, sandheden er ilde hørt.

Vi laver stegte sild og kartoffelsalat, nu er det 5. gang vi er der, jeg følges med Inger og Inga, vi tager om ad Løjtegaarden, vi er i badmintonhallen at se Ole og Axel spille singel

jeg snakker med Fie, læser ”I Dynekilen” af Carit Etlar, jeg har laant den i dag.

Lørdag d. 10. December 1938

Jeg kommer forsent til Geografi, vi har brenstrup i sang, vi synger et par tostemmige, derefter fortæller han jydehistorier, vi leger ogsaa bum og meget andet. Gibber er gal over at vi bruger for mange penne i skrivetimerne. Vi faar vores geometriopgaver i geometritimen, jeg faar ug-/mg. Inga gir, jeg faar en rød slikkepind, jeg følges med Inger hjem, Gunnar er her, han har været til eksamen og har faaet 15  han er søvnig og ligger paa divanen, jeg læser lektier og sætter blomster i vand, Fie bager, og jeg æder til den store Guldmedalje. Jeg læser ”Sinke”. Paa Julestjernen er der i aar et billede af Taarnby kirke. Far har en masse schokola-de og slik med hjem, det er dejligt. Tage har faaet 13. Det er meget koldt, jeg syr en del paa min hat, brydes og synger med Fie, drikker aftenkaffe, læser paa sengen, ortner værelse gaar i seng ved 11 ½ tiden, gør gymnastik, river min blaa skolekjole.

Ove er her.

Lørdag den 7. Januar 1939

Det er ikke særlig svært at komme op. bliver hørt i geografi og faar ug. I sang har vi en forfærdelig vikar, meget bondsk og maskulin, det er en farlig festforestilling, da hun skal have vore navne skrevet ned bytter vi og kalder os ved mellemnavn, Edit bliver kaldt Triller. Gibber er rasende, han faar vore adresser. Bliver hørt 5 gange i engelsk, og har kun held med mig den 1. gang. I haandgerning skramler vi med stolene saa frk. Borch kommer løbende fra læreværelse og er rasende. Jeg bager krumkager for Fie, hun er ikke videre begejstret for min hjelp. Er inde hos fru Mouritsen med tøjet, det bliver vældig snart [smart] naar det blir´ færdigt. gør gymnastik og save [?] øvelser for Fie. ortner mit rodede værelse, er hos købmanden. Skriver dagbog for 5. 6. og 7., tegner, tager brus og danser med Fie, gaar i seng ved 10 ½ tiden.

Lørdag den 14. Januar

Bliver desværre ikke hørt i geografi, i sang har vi karen igen, hun er gyselig, om muglit [muligt] endnu verre end Dorte.

Gibber er helt tosset og skriver mange anmærkninger, han taler om Tyskland og om pantomineteateret, men kun for at vi skal føle os som syndere, Kaj beder ham om han ikke vil fortælle noget morsomt. Vi har overlæren i engelsk, dødkedeligt. faar ikke bestilt spor i haandgerning, vi begynder på kraven. Følges med Inger hjem. Spiser, Ruldi kommer, underholder hende, mor og jeg tager med 4 bilen, vi gør indkøb, jeg prøver mine 2 nedderdele og min frake. Paa vejen køber mor og jeg hver en hat til. Skriver dagbog. Ruldi er syg. Ortner værelse.

Giver Ruldi te, hun har influensa. Tage har Icterus [gulsot] og ligger i sengen, mor er derinde med mad.

Torsdag den 19. Januar 1939

Bliver hørt i historie, kan det til ug men faar som sædvanlig ingen karakter. I kemi faar vi alt om salte for, det bliver en hel eftermiddags arbejde at lære det. Jeg bliver flytted ned paa sidste bænk i religion, vi bliver alle flytted runt ligesom hos Gibber, vi faar historie. Vi har den fantastiske i engelsk, han er forfærtelig, jeg bliver hørt 2 gange. Børge er fræk. Jeg følges med Inger hjem. Hr. Og fru Håstrup Vig er her paa besøg, kaffe med varme krødre, snitter og likør, redaktøren vil have mig til bors paa Lørdag. Inger henter mig, hun ser mine nye ervervelser. Vi laver guld med kartoffelsalat og pandekager, jeg laver kartoffelmos og kommer alt for meget mælk i saa den bliver tynd, saa maa jeg lade det fordampe, og saa brænder det paa. Eva er rasende sladre og skæller ud. Gunnar ringer. Far og mor er ikke hjemme. I seng kl. [?]

Onsdag den 15. Februar 1939

Møder kl. 9, klassen er i vandet saa jeg faar tid til at læse er over paa alle mine leksier hvilket er meget nødvendigt da det gik meget rask i aftes. Vi fniser i naturhistorie. Vi laver ikke sjov i tysk, hun roser os. Gibber sender heldigvis afbud til skolekøkkenet saa bliver Branstrup indbut, han kan ikke, derefter Rosenholm, han kan. Vi syr i frikvarteret saa at vi kan slippe tidligere, jeg er maskinduks. Jeg skræller og bruner kartofler. Jeg har overlæren til bords, de vil have at jeg skal holde en tale, men det vil jeg ikke, saa holder overlæren og hr. Kolbye, hans frue er forhindret i at komme. Stemningen er meget høj og vi har en rørende afsked. Følges med de sædvanelige hjem, skriver kogebog og dagbog, læser leksier, Gunnar er her, mor faar en fedtknude obereret bort. Dommerægteparet er her til aftenkaffe, de er forfærtelig søde.

Onsdag den 22. Februar 1939

tager haandgerning i gymnastiktimen, frk. Borch er syg, saa vi har den store Jyde. Der er termin alle vegne faa skolen. Gibber er tosset og fare rundt, Gydda kommer paa Gangen skønt det er hendes fødseldag og hun skal ud af skolen. I tysk faar vi fru Kolby, hun giver os 3 aritmetikstykker, jeg aflevere de 2 riktige, der er kun 3 der regner dem alle. Skoleballet ect. diskuteres i svensk timen. De andre faar deres engelske stile, de er lige saa daarlige som sædvanelig, jeg priser mig lykkelig over at jeg ingen har skrevet. Følges med Inger hjem. Gaar en tur ud til fælleden og besøger Jernhoffs paa hjemturen. Plukker den første buket vintergækker og erantis. Mor paa klinik. Brodere pude. Cristensen og jeg er alene hjemme da far og mor er til Dansk samlings diskussion i studenterforeningen. skriver dagbog og ortner værelse. Vanner blomster Mine fingre bliver fuldstændig livløse i lang tid, men i sengen gaar det over.

Fredag den 24. Februar 1939

Vi gaar meget hurtigt frem med aritmetik for at naa det til Marts. Vil have haandgerning i gymnastiktimen men der er ingen deroppe, saa laver vi [sjov?], jeg svabre. Vi faar Gibber i mat, han vil ha’ skrivning, det vil vi ikke saa faar vi lov til at lave hvad vi vil, jeg repetere tysk. I de 2 tysktimer har vi ”Ansonen,” vi har en farlig skæg hos hende saa jeg kommer paa gangen, der hjælper jeg 4.m at snyde med sædler, I 2. time bliver Eri og jeg sent over til Kolby da hun ikke kan styre os, vi gaar naturligvis ikke ind hos ham men siger ved timens slutning at han har termin. I historie faar vi [?sevnlitions?] lysbilleder, følges med Inger hjem. Mor pakker fars kuffert og han sender ornatet, de vil gøre ham til korer [kurér] men han gidder ikke. Vi holder afskedsmiddag for ham vi faar en ny ret, høne i cocotte, smager dejligt, forspiser mig, derefter vingele. Dagbog. Mor og jeg gaar her, far er nervøs og er opfarende, større familiecene, far er lige ved at tude

I seng ved 1 tiden.

Lørdag den 18. Marts 1939

Faar ug- i geografi: I skrivetimen er Gibber syg saa vi kommer ind til C og faar engelsk. Jeg bliver almindelig duks i haandgerning, laver næsten inted da maskinerne er optagne, deler bolcher ud. Det er Eriks fødselsdag, han giver appelsihnboller, drengene har generalforsamling. Inger venter paa mig. Jeg laver 3 buketter til mor og hun køber nogle hos gartneren. Gaar en tur ned til enden af Oliefabriksvej, over en sti og ad Kongelundsvejen hjem. Far giver mig en bog paa polsk og en paa fransk fra det polske udenrigsministerium, mor og jeg faar ogsaa en i fællesskab. Skriver i Ingas poesibog, og skriver nogle vers af. Begynder at sy en lille hue, Dagbog. Mor præker om at jeg ikke maa sulte mig, og saa æder jeg som en ulv, vi bager nemlig. Gaar forholdsvis tidligt i seng og læser lidt af Jules Verdens ”Kaptajn Grants Børn”. Far giver schokolade o. s. v.

Tirsdag den 6. Juni

Halbac har vi i engelsk, jeg bliver hørt 2 gange. Rosenholm er meget morsom. Ballet fra børnehjelpsdagen diskuteres ivrigt. Vi faar Halbac i nat [mat], vi gaar ned ad Byvejen og er ved at blive stegte, temperaturen er 38° i solen. Gibber skriver i min poesibog og skamroser mig samtidig paa det graaveste. Fru Chris stryger for os og laver en masse, jeg skræller rababer til kompot og skolder mig i noget kogende bly. Far faar gydyminas [litauisk orden] fra kirkeministeriet, den er i en meget morsom indpakning. Vi har præstegaardssyn, og de er naturligvis alle vældig flinke. Jeg begynder først at læse mine lektier meget sent da jeg c. l. skriver dagbog for lang tid. Kort baade fra Tage (Viborg) og Gunner (Aarhus). Mor hjælper mig med aritmetik. Her er præstegaardssyn, de er paa mit værelse, alt træværk skal males og det lille vindu vil snart blive sat i. Jeg drikker ikke kaffe med, men nøges med vin og brød. Kongelundstrafikken bliver sykse for Wennike.

Mogens Strunge i præstekjole

Mogens Strunge i præstekjole med to medaljer på brystet

Fredag den 15. September 1939

Blaa Mandag, maa læse forud i hvert frikvarter. Kolbye igen, det er dejligt at bestille noget efter armandens[?] timer. Jeg kan slet ikke tænke da jeg kommer op i en let geometriopgave, beder Rosenholm undskylde mig hvis jeg svarer idiotisk, han er vældig sød. Jessen har ordenlig nydt godt af festen i gaar, far er gal over det. Mor kommer hjem med mavepine fra klinikken, hun gaar i seng med blommeforgiftning. Sover til middag og gaar tidligt i seng, da der næsten ingen lektier er. Tyskerne indtager et stort polsk oliefeldt. Fisker og Stejnke gaar af [trafikminister Fisker, justitsminister Steincke] og de nye indsættes i dag. Paa skolen er ”mor” lige ved at tude da Inger og flere andre fortæller at de skal have ekstra undervisning hos Gibber, de gør det ogsaa paa en meget stødende maade, jeg synes i hvert fald at jeg har rigeligt i de reglementære timer. Ogsaa jeg kan mærke, at jeg har spist for mange blommer. Drengene har i de sidste 3 dage været halvkedelige. Tegner og gaar tidligt i seng.

Onsdag den 8. November

Tegner i tysktimen. Jeg har helt glemt at skrive aritmetik ind, saa jeg maa skrive af efter Inger.

[Gibber] er hel skør, han er ved at rive drengene fordærvet i a klassen. Da jeg kommer hjem, er grev Knut her, han har nogle yndige portrætter med, jeg skal tegnes i pastel hos ham, han ser mine tegninger og fabler om dem ½ time, vi bliver ganske gode venner, jeg følger ham hen til vandtaarnet, han fortæller jydehistorier. Vi faar en ampear [empire] stol fra 1820, den er meget smuk. Har hovedpine. Kronprinsessens køkkenelev er her at besøge Karen, hun fortæller en masse om hoffet. Hendes øjne ligner Svend Christians.

Lørdag den 3. Februar 1940

Vi har en lille prøveregning. En af kammeraterne har fortalt Tenna, at jeg tror, at hun har taget mine læbestifter, hun klager til overlæren og [orne] jeg taler med dem begge, de er vældig flinke, navnlig graaskæg. Vi bliver maalt og vejet, uhyggen breder sig, jeg vejer 74,8 kg og hvert aar vokser jeg en cm nedad, saa nu er jeg kun 164,5 cm. Vi skal have termin i næste uge, men jeg er efterhaanden ligeglad med alt, jeg er sløv. Vi skal svede den hos Møller, Gibber er skør, skønt vi ikke har gjordt noget. Jeg er i bad og vasker haar, fru Duurloo er her, hun drikker eftermiddagskaffe her, hun har forgæves besøgt os 2 gange i den sidste tid, han er i Ankara med 2 smaa daarlige værelser til 200 kr om dagen, i Athen staar et palæ og i København har de 4 værelser, de kan ikke faa møblerne og Musse af sted, saa maa hun blive her. Mor er inde at besøge fru Henningsen, der møder fru D. ogsaa. Ruldi kommer paa weekend her, hun strikker undertøj til børnene i Finland. Jeg læser filmsroman og er skør, er kølig overfor Dorf, jeg tror det hjælper. Faar et pragtfuldt brev fra Henny. Inger og jeg spiller pfilipine, vi siger det paa samme tid og udsætter til Tirsdag kl. 10. Mor siger at jeg er skrækkelig tyk. Tyskland sender hjælp til Rusland. Sverrige er faktisk med i krigen. Koksene, Grev Knuth beder os om nogle, Dr. Ellehauges har heller ikke flere. Jeg burde have prøvet min kjole i dag, ogsaa besøgt tante Jørgi [?] der ligger med mellemørebetændelse, det skind. Pastor Lunn har en masse gepak at ”orne”.

v. cloc 1

Fredag den 5. April

Jeg kommer til fransk, Gibber er skør, jeg forstaar ikke et suk; henter eksamensbeviset hos overlæren, han er pragtfuld og har hvist faaet mig ind paa et eller andet gymnatium, den guttermand.

Vi har Ludvig i 2 timer engelsk, han er foreløbig den eneste ordenlige lærer vi har; vi har Ban i samfundslærer – idiot. Der er 26 elever i realen + 4 gæster, i dag har vi det ikke videre sjovt, men vi bliver nok rystet sammen. Inger er med mig hjemme, jeg ordner værelse, og hun ser Kaligula og andet, vi plukker en buket vintergækker og tar’ saa ud til hende, vi er ene hjemme og har det hyggeligt og morsomt, vi læser lektier, jeg tager hjem til middag; først nu ser jeg far, vi begynder med at skændes, saa gaar jeg op paa lofter, hvor jeg finder 2 af de 4 omtalte mindetavler + et apparat til at stryge med, jeg hænger det op paa mit værelse, senere finder jeg en morsom gammel skibslanterne, som jeg hænger i mit vindue,

Skriver dagbog for Maribo ferien. Der er konfirmandfest, jeg er 2 min. der ovre, men der er kedeligt, de andre er der, vi laver sjov i køkkenet.