Lørdag d. 10. December 1938

Jeg kommer forsent til Geografi, vi har brenstrup i sang, vi synger et par tostemmige, derefter fortæller han jydehistorier, vi leger ogsaa bum og meget andet. Gibber er gal over at vi bruger for mange penne i skrivetimerne. Vi faar vores geometriopgaver i geometritimen, jeg faar ug-/mg. Inga gir, jeg faar en rød slikkepind, jeg følges med Inger hjem, Gunnar er her, han har været til eksamen og har faaet 15  han er søvnig og ligger paa divanen, jeg læser lektier og sætter blomster i vand, Fie bager, og jeg æder til den store Guldmedalje. Jeg læser ”Sinke”. Paa Julestjernen er der i aar et billede af Taarnby kirke. Far har en masse schokola-de og slik med hjem, det er dejligt. Tage har faaet 13. Det er meget koldt, jeg syr en del paa min hat, brydes og synger med Fie, drikker aftenkaffe, læser paa sengen, ortner værelse gaar i seng ved 11 ½ tiden, gør gymnastik, river min blaa skolekjole.

Ove er her.

Mandag den 2. Januar 1939

vaagner og staar op ved 11 tiden, mit lille juletræ drysser meget, derfor plyndrer jeg det og stiller det ud paa verandaen, det store kan staa noget endnu, ortner mit værelse, vælter en flaske lim, men den falder saa heldigt, at limen flyder ud i en skaal og ikke en draape kommer paa tæppet. Faster Signe ringer, hun og Ove kommer i aften. Vander mine blomster hvilket er meget paakrævet, kaserer den buket der er blvet [sic] holdt ved lige siden konfirmationen, jeg har hele tiden taget de visne og sat nye i. Skriver dagbog for 1. og 2.

Ove og Signe kommer, vi faar bullion, benløse fugle og blommer til middag, mocca og sjokolader bagefter, juletræet tændes, vi synger, Signe sladrer og praler som sædvanlig, Ove er sød. Tage ringer kaffe de tager med 11 ½ bilen, jeg sover først kl. 3½

Torsdag den 23. Marts

Vi faar genfortælling for, skriver indføringsregning ind efter Eri. Det er Oves fødselsdag, derfor faar vi historie i historietimen. Alle der kommer op i dag i kemi faar ug eller deromkring. Vi faar svensk i religionstimen, vi begynder paa Sven Dyvan, [ikke identificeret] jeg fortæller om fars polensrejse. Inger og jeg følges hjem. Jeg spiser 15 æbler og 2 pærer. Syr hele den ene side af dugen med hanerne, saa er der ikke mere brunt garn. Sosialdemokraten sender meddelelse om at fars indlæg er blevet optaget, det er et meget brugt emne ved middagen fortiden. Jeg er hos fru Jensen at hente de nye gardiner til gæsteværelset, de og mine bliver hængt op. Skriver dagbog for 22. + 23. Der er møde i konfirmantstuen. Vaarsaa skriver at far og mor er velkomne med at der ikke er plads til mig. Jeg faar at hvide en masse som jeg skal lave i morgen naar jeg kommer fra skole inden gæsterne kommer.

Mandag 24. April 1939

Det er Ingas fødseldag, hun gir flødeboller og er vældig sød. Jeg skriver poeng i langbold. Køber Skolebillede. I relegionstimen sidder jeg i gaarden og ser paa at de andre spiller, det er hundekoldt. Inger er med hjemme at faa en buket violer, jeg plukker ogsaa selv til fru Sheaffer. Ortne mors og egne negle. Jeg laaner kjole af mor. Vi køber blomster til begge fruerne Cheaffer. Lektor Visti og Ove og frue er der, det er en dejlig middag, jeg spiser meget, vi er oppe at se Frank og Augnetes lejlighed og brudegaverne, de er pragtfulde, A. er blevet saa sød i den sidste tid. Drikker i aftenens løb 3 glas vin. Jeg er meget paa Jyttes værelse at se hvad hun har købt i paaskeferien i Tyskland. Ester har faaet et dejligt fransk værelse. Fruen er blevet raskere igen. Vi faar heig tee [high tea?] inden vi tager hjem kl. 1. Der [det] har været meget hyggeligt. er temmelig sent i seng.

Tirsdag den 27. Februar 1940

Er gal over at jeg maa tage af bordet og vaske op. ”Orner” værelse. Er træt, hvorfor? Læser svensk og dansk, men jeg kan det saa jeg er ikke nervøs. Ove kan ikke komme førend kl 10, han har været i Rusland pr. flyvemaskine, uden tilladelse, nogle folk lokkede dem ned i en kælder og vilde overfalde dem, men drengene havde revolvere. Inger har Skjold Sakse med, de bestiller Bryllup i paasken, jeg skal med, han er  en flink og meget sympatisk ung mand, Ove er ogsaa blevet en rigtig hjerteknuser. Jeg faar brev fra Norge, de tror, at det er min sjejk. Dorf er ude, saa da de gamle skal snakke alvorligt, men jeg læse, men det har jeg heller ingen skade af, Ove kommer først kl. 10, han har faaet sit tøj renset, for han kunde naturligvis ikke komme i sit gamle. Jeg skal indelig komme ud at besøge dem tidt, det tror jeg, jeg vil benytte mig af, for trods spøgelseshistorier, er de meget søde.

V Rødvin 2.

Onsdag den 7. August 1940

Jeg vasker alle hvaemøblerne og plukker en stor buket til Signe, jeg sætter ogsaa blomster i vand for mor. Jeg ordner sko og er i det hele taget temmelig flittig. Den polske pater er her, og her er en mand, der vil sælge tørv uden kort, men det tør vi ikke være med til. Vi cykler ud til Signe og Ove, de er ene hjemme og vi  har det ganske hyggeligt. Min cerviet er fyldt med sovs pletter, men det rager ikke store aander. Fønss taler i radioen om store mænd – store børn. Bagefter har Ove en mikrofon, og han agerer frihedssender og meddeler, at Japan og Amerika samtidig er indtraadt i krigen, vi tror paa den, og har bagefter meget sjov af det. Vi bliver trakteret paa det  kraftigste, men det er ikke kvantiteten, men kvaliteten det kommer an paa. Vi har vrøvl med vore lygter, min gaar hele tiden ud, saa standser politiet mig og jeg er forbavset. Da vi er kommet i seng, skydes der meget kraftigt med kanoner, saa vi er i kælderen uden cirenen. Da vi kommer i seng igen, bliver de ved, men vi gidder ikke gaa derned mere. Jeg er skrækkelig bange for for F.

Søndag den 13. Oktober 1940

Tage er her. ꓕ pudser mine sko. Jeg foræder mig i kalvestej. Lunn er paa weekend. Mor, Tage og jeg gaar ind til byen. I slangerupbanen møder vi morbror Moss [?], han skal ogsaa til Bents konfirmation i hareskoven. Hele mors familie er samlet og det er hyggeligt. Vi unge gaar en meget lang tur hen til en tysk flyvemaskine, der faldt ned i gaard. Ih, hvor er den smadret. Lige ved siden af, er der 3 smaa svæveflyvere, der holder øvelse. Henny giver mig et stykke kunstbakkait fra en tysk jager. Det er mange aar siden, at jeg har været der før, jeg kan næsten ikke huske det. Der er digtet et vers til hver af de unge. Jeg har Mosser til bords. Han kender Muxoll. Jørgen laver tegninger til sangen. Far kommer senere.

Ove er tilbudt en stilling som professor i Iran. Otto er ikke officer mere, han uddanner bestyrer til arbejdsløshedsskolerne. Han er den førende, men nominelt kun 2. kommanderende. Jeg har aldrig set Oves Per før, han er vældig sød. Vi tager ind med 9. toget, det er fyldt med tyskerpiger, men soldaterne faar en kupe for sig selv. Vi kommer for sent til bussen, saa vi gaar ogsaa hjem. Jeg faar da gaaet noget i dag. Jeg føler mig som et brystbillede. Isses ur er gaaet i staa, saa en gang i nat myldre hun ind til mig. Senere kommer hun igen. Temmelig hensynsløs.

r:[rødvin] 4