Lørdag 1. April 1939

Har ikke læst på geografi, men bliver heldigvis heller ikke hørt. Har ikke regnet aritmetik indføring, og skriver derfor af i skrivetimen, i den faar jeg ogsaa læst paa andet. Vi bliver fri for haandgerning og cykler enten til Forum eller til remissen, jeg tager med Kolbye og de andre piger. Udstillingen er indelt i mange afdelinger hvor vi bliver vist rundt. ”Saadan blev vi til,” vises af en mediciner som vi slet ikke kan høre, ”Mennesket” vises ogsaa af de mediciner, ”Børnehjem,” ”Sport” o.s.v. forevises ligeledes af fagmænd. Paa hjemturen bliver Inga syg. Far følger Tage til Heimdal. Ruldi er her. Jeg faar en blaa kjole af mor. Begynder at pakke kuffert skønt jeg ikke aner om jeg skal til Maribo. Hitler taler. Er tændt og slikken. Skriver dagbog. Far giver mig 50 kr. fordi jeg er kommet i 4. m., han har lige faaet 1000. laver kaffe og smører mad til Cristensen, spiser selv en usandsynlig masse. Strikker og læser i ”Greven af Monte Cristo.”

Søndag 2. April 1939

Jeg staar op ved 8 tiden og tager et dejligt, varmt karbad. Ortner værelset og er i gang med kufferten, men mit værelse er bundløst. Jeg er ovre til prædieknen, der er konfirmation, kun 39 eller 40. Det er helt underligt at hverken Tage eller Gunnar er her, men saa er Ruldi her. Efter middag gaar vi en tur, far skælder mig ud over at jeg ikke vil fotograferes, jeg tuder o.s.v. Jeg har ondt i det venstre ben, mor siger at det er kirtlerne og at jeg ikke maa sulte. Jeg har den sædvanelige  opkastning og dire, staar op og hjæler med at lave aftensmad men gaar saa i seng, temperaturen bliver taget og jeg har 39,1˚’, det er ikke sært at jeg føler mig daarlig. Far gennemgaar som sædvanlig alle de sygdomme jeg kan fejle og vil hente lægen dette forhindres heldigvis

Mandag 3. April 1939

Min feber er dalet til 36,8’, jeg føler mig fuldtstændig rask, men staar ikke op.

Der er valg og de er alle henne at stemme. Mor faar tidligt fri fra klinikken, efter at have udført nogle ærinder kommer hun hjem, og har en stor pose frugt med til mig. Jeg læser over 200 sider i ”Greven af Monte Cristo,” saa det meste af dagen gaar med det. Mit værelse flyder, saa jeg faar Fie til at ortne det og gøre lidt rent, hun lægger tøjet paa forkerte pladser, saa jeg har noget at glæde mig til. Har temmelig voldsom næseblod. Fie gør hovedrengøring i havestuen, nu er hun færdig med hele stuehuset og mangler kun køkkenlejligheden. Det er et yndigt vejr, det er ærgerligt at jeg altid skal ligge i sengen naar jeg har fri. Far er paa konfirma[?] besøg det meste af dagen og vil ikke være hos mig af frygt for at bliver smittet. Faster ringer at de muligvis vil til Berlin i pasken.

Tirsdag 4. April 1939

Vaagner tidligt og klør straks los paa ”Monte Christo,” mor har fri. Cristensen er inde at aflægge sygevisit, jeg er allright igen, skriver dagbog for 2. 3. og 4. Ortner komode, skrivebord og klædeskab hvilket er temmelig paakrævet. Læser og strikker hele eftermiddagn. Hjælper mor med en klatvask. Inger Madsen kommer til middag for at tage afsked, Skærtorsdag rejser hun til Amerika, far og mor synes at det er skrækkeligt at hun skal afsted, men jeg er nærmest misundelig. Jeg venter telefonsamtale fra Maribo, men den udebliver fuldstændig. Inger tager med 10½ bilen, jeg maa ikke følge hende ud da jeg er staaet op af sengen, men jeg kan vel tage inde til banegaarden paa Torsdag, hvis jeg ikke kommer til Maribo.

Onsdag 5. April 1939

Læser et par timer paa morgenstunden, der kommer billede fra Ernas bryllup. Ved ikke hvad jeg skal lave, gaar i køkkenet, bager kærlighedskranse og aspesier og laver andre unyttige ting, navnlig spiser jeg meget. Mor sætter 185 kr. i banken for mig, jeg faar 25 kr. skrevet paa i rente. Der er brev fra Gunnar. Der kommer 2 pakker fra Maribo, en med 2 bøger, ”Eva rejser sig” og ”Vandreraad,” i den anden er der 3 ruller hyldepapir. Er hos gartneren 2 gange. Nu er de færdige med at rive taget af laden og de begynder paa murene. Mor har hovedpine og er træt. Skriver dagbog. Far faar brev fra Kovno, fru Henningsen er blevet syg, saa barnedaaben maa udsættes, faar[far?] har imidlertid faaet fribilet, saa der er familieraad. Strikker og læser. Missen er inde. Ortner værelse til paasken og pakker kufferten ud. Har ondt i en visdomstand der er ved at komme allerede. Er træt og [skåret i skanningen?]

Torsdag 6. April 1939 Skærtorsdag

Mor og jeg køber hver en buket blomster til Inger Madsen, vi køber ogsaa ½ pund smaa æg. Ingers søster, Gidde, Ruldi, Justesen og mor og jeg er de eneste der er mødt op, vi er nede at se lyntoget køre; Ingers søster er meget bedrøvet over at maatte sende sin søster til Amerika igen. Mor og jeg tænker paa at tage paa Chalottenborg, men det bliver derved. Vi gaar hjem fra sporvognen, vi taler om at gaa en tur i Norge. Karin og Inger kommer og læser korrektur for far, de har faaet ny lejlighed. Jeg strikker et stort stykke paa jumbersen og læser meget dertil. Far har en masse tjenester saa det gaar slag i slag hele dagen. Der er brev fra Gunnar. Far er overtræt og nervøs. Missen er inde. Karin og Inger bliver her i nat, vi har en hyggelig aften, far er forarget, og med rette over at der er mange baller i aften og i morgen aften.

Fredag 7. April 1939 Langfredag

Sover ikke før end kl. 6. Er i kirke. Er naturligvis træt oven paa kun 3 timer søvn. Karin, Inger og fru Cristensen spiser iddag med, jeg opvarter rigtig højtideligt. Solden skinder pragtfuldt og det er et rigtig foraarsvejr, vi gaar en tur og er i anlæget at plukke smaa foraarsblomster, jeg giver mor en yndig buket med alt mugligt. Karin og Inger læser korrektur det meste af dagen og bliver til aften. Jeg læser 5. bog af ”G. af M” færdig og begynder på 6. Strikker meget paa blusen og begynder saa smaat at sy den sammen, den skal være færdig i paaskeferien. Dagbog for 6. og 7. I morgen vil mor og jeg ud at have min fodvorte fjernet med radium.

Mor gaar i seng kl. 9, jeg venter til 10½. Jeg ortner mit værelse, læser og strikker. Karin og Inger tager hjem, men først gaar vi en dejlig aftentur. Mor har hovedpine.

Lørdag 8. April 1939

Vi tager med 8 bilen, venter kun i 1 time paa Finsen, jeg bliver tilsagt til Radiumbehandling paa Onsdag og maa ikke gøre gymnastik i 6 uger. Mor og jeg tager ind i Cafe la Port og drikker formiddagskaffe, bagefter gaar vi paa Chalottenborg, der er mange dejlige malerier, men den har været bedre før. Vi er hos Illum at købe vandresko til mor, vi har ogsaa mange andre ærinder og kommer først hjem lidt inden middag, Inger er her at lave kontorarbejde og Karen er her at pynte kirken med en masse paaskeliljer fra Poul Hansens. Jeg begynder paa mit kludeklip og laver en yndig blomst til at tage paa. Chäffer kommer til aftente, han har en rede paaskeæg med til mor fra hans kone, de skal til Sverrie i pasken. Strikker [?xxres?] stykke.

Søndag 9. April 1939 Paaskedag

Mor ligger i sengen hele dagen, hun er meget træt. Karen F. pynter kirken med paaskeliljer, jeg er i kirke, der er fyldt og hyggeligt, far er meget træt. Efter middag tager jeg paaskeliljerne ned og sætter dem paa Ejas grav til i morgen. Vi har en meget stille søndag eftermidag. Jeg sidder hos mor og strikker paa det sidste ærme og syr blusen sammen, mor begynder paa en luskoft [?] ligesom Karens. Jeg gaar en tur og plukker paa den grene til 3 [?bazar?]. Gidde kommer til aften, hun har været ved Storstrømsbroen. Skriver dagbog for 8. + 9. Jeg har taget flere pund paa i paasken, men dem kan jeg tabe bagefter. Der er tale om at tante vil besøge os, men hun udebliver. Jeg sidder og strikker og læser til kl. 1, jeg har nemlig bestemt at jeg vil være færdig med ”Greven af Monte Christo” og blusen i paaskeferien og det kan jeg sagtens.

Mandag 10. April 1939 2. Paaskedag

Jeg staar tidligt op og pynter kirken med paaskelilier, bliver hjemme og passer mor, læser G. af M.C. færdig, jeg mangler en smule i halsen paa blusen, men jeg kan ikke læse og strikke ribbestrikning samtidig. Jeg tager paaskeliljerne ned og giver graverkonen, Karin, fru Cris, Cristensen, mor, Fie, Ejas grav og mig selv en buket, jeg tager ud til Ingers mor med en, Inger ligger i sengen, saa jeg sidder hos hende i 1 time. Jeg er paa Helgeshøj med nogle og bliver der til kaffen, Kaj, Hans og Ole Bastiansen er paa besøg, vi gaar hen at købe is og faar samtidig Ellen fra Østergaard med. Vi har det hyggeligt, jeg bliver indviteret til middag, men følges med H. K og O. hjem. Dagbog, mor er oppe et par timer. Syr min ulster. Laver fricyrer. Passer mor og gaar i seng kl. c. 1.

Tirsdag 11. April 1939

Det er rart at være i skole igen. Rosenholm er syg, saa vi har skrigedukken, Ib, Ernst og Tenna er blevet konfirmeret og deler ud, Trille har paaskeæg med saa vi bestiller ikke andet end at spise. Vi begynder paa 4. ms historie, fysik og geometri jeg faar ”Borgslægtens Historie” af Gunnar Gunnarson. Vi bliver ikke hørt og jeg har ikke læst paa noget til i dag. Jeg bestiller ikke et kuk hele dagen, da jeg er meget træt oven paa ferien. Læser de første 48 sider og [af] ”B.H. ” og strikker et blaat bøjlebetræk til. Karen F. er her at hente tennisbolde, hun skal til Inas fødselsdag. Fru Cris ringer, at hvis jeg skal vente i København i morgen maa jeg komme op til hende. Far giver mig 17 kr. Jeg samlet en del stof til min skrapbog, den skal nok blive god. Mor ligger ogsaa i dag, men skal sikkert op i morgen. dagbog. Ortner alt til i morgen, faar [?mangler skanning]

Onsdag 12. April 1939

Faar min cykkel fra cykkelsmeden, tager alene med 9 ud til Findsensindstitutted, kommer alt for tidligt, men kommer straks til. Der er de mest yndige sygeplejersker og de patienter der er er alle sjove, vi laver en saadan sjov at jeg kun læser 1 side i min medbragte bog. Jeg sidder i 2½ time, betaler og tager hjem, er inde i haandarbejdets fremme at købe uldgarn. Far faar guldfisk af overlæren. Mor ligger ogsaa i dag, har æbler med til hende. Fie bager til konfirmantfesten, og jeg gør noget andet. Der er et langt, udførligt brev fra Tage. Mor bliver pludselig meget syg og har mange smerter, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, men saa kommer fru Cris og gir mor en kedel kogende vand paa maven, det hjælper lidt saa faar mor morfin. Der er konfirmantfest, spilder paa en piges kjole da jeg hjælper med at skænke.

Torsdag 13. April 1939

Vi har ”kvinden” i 1. time. Jeg faar lov til at gaa fra ½ religionstime og engelsktimen, mor har blærekatar og maa blive i varme, humøret er højt, og vejret er dejligt, konfirmanterne er naturligvis meget udhalede [ODS:  paaklædt, udstyret, ekviperet (især paa en paafaldende, prangende, flot maade)] o.s.v., vi synger, vinker, raaber og laver en vældig sjov, vi er i Helsingør at se det gamle smukke kloster, som jeg aldrig før har set, saa er vi i Gurre, Frederiksborg og Fredensborg, vi er kun en rutebil, saa jeg er enten skødebarn eller ogsaa har jeg en paa skødet. I Humlebæk gir Venneke kaffe og i Skovlyst paaskebryg, der plukker jeg aarets første annemoner til mor. Vi er hjemme 6½, mor har det bedre, og skal snart op. Helgas mor dør. [Christine Frederikke Larsen, née Hyttel, f. 09.08.1894. Død på tuberkulosehospitalet i Lyngby. Boede Gyldenvangs Alle 3. Helga formentlig en klassekammerat] Der er gudstjeneste i kirken. Dagbog. Nu er Inger M. snart i Amerika. Fie bliver polyfotoed [ODS: Polyfoto: metode til optagelse af fotografiske seriebilleder på en stor fotografisk plade, opfundet ca. 1930.], jeg faar det bedste, der er 3 daarlige, dem maler jeg saa at de kommer til at se sjove ud.

Fredag 14. April 1939

Vi faar vore aritmetikbøger, alle sammen nye, de ander bøger vi skal have vi [vil] ogsaa blive nye da vi er 6 4. m. klasser fortiden. De faa haandbold, for 1. gang benytter jeg mig af min lægeatest, men det bliver sikkert ogsaa sidste da vi nu skal ud næste gang. Vi faar helt nye tyskbøger, Borch forklarer os hvordan vi skal læse i dem, det lyder meget indviklet, vi faar 1. time for og aflevere den gamle visdom. Jeg bliver hørt i historie, vi faar ingen ny lektie for. Mor er oppe og gaar en tur, i morgen vil hun begynde [på] klinikken. Vi spiser Pomeloen, den ser gammel ud med er dejlig. Nibur er her og tude over hvor meget han vi [vil] værne kirken, hvor er det menneske sledsk, falsk og vemmeligt.

Lørdag 15. April 1939

I geografi begynder vi paa Danmark, det første er meget let, men senere bliver det svært. Jeg er oppe at synge i sang. I skrivning faar vi en vikar, saa vi laver hvad vi vil. Vi har kun meget smaa stykker for i engelsk. I geometri begynder vi paa 4. mellem. Jeg har forsømt fra et par haandgerningstimer, saa jeg er lidt bagefter, jeg indhenter dog det meste. Inger og jeg følges ad, nu har vi foraar, krokusne er blomstert af og paaskeliljerne er paa deres højeste. Jeg begynder at lave surbrød, dejen hænger hele tiden fast i fingrene, saa jeg passer smaa kagerne i stedet for. Mors kusines søster og hendes kerreste er her til kaffe, de er meget søde og begavede, men skønheden trykker dem ikke. Gaar sent i seng, længe efter mor.

Søndag 16. April 1939

Gunnar kommer hjem fra sin lange ferie. Jeg tager styrtebad, læser aviserne og er i kirke. Karen Hansen og fru Cris er med inde, vi tager med S tog til Taastrup, far trakterer. Knud Jørgen, Niels Lauers og Dick henter os paa stationen, Ruldi, mor og jeg gaar en dejlig tur og er inde i kirken at se nye lysekroner. Vi faar sjokolade da det i overmorgen er bedstefars fødselsdag, far holder tale. Bagefter er vi ude at se paa nogle kaalforsøg, en malkemaskine, nogle yndige kalve og nogle søde heste. Bedstefar, morbror Cristian og Dick kører efter middagen. Dick læser Ærbødigst. Ruldi og jeg hygger os paa hendes værelse. Knud Jørgen farvefotografere i stor stil, vi ser flere album. Vi bliver kørt paa stationen, Ove og Jørgen viser mig kromosoner og beciller i stor mængde. Følges med Fie hjem. Jeg tegner og skærer fodvorter.

Mandag 17. April 1939

Vi har ”Kvinden” i dag er han helt tosset. Vi har langbold i gaarden da det er saadan et dejligt vejr, jeg spiller med skønt det gør ondt at løbe, vi spiller klasse mod klasse, skønt vores er den mindste vinder vi. Vi faar nye regnebøger med meget lette opgaver, og bøger med det vi skal opgive til mellemskoleeksamenen. Vi faar historie i religion. Vi bliver færdige med en paster [?] og begynder paa en anden. Følges med Inger hjem, vi har et lummert foraarsvejr der henimod aften udarter sig til lyn og torden. Vi har mange lektier og jeg er træt, derfor gaar det langsomt. Lektor Visti telefonerer at han kommer til middag i morgen. Missen er inde. Ortner værelse, ser i skrapbog, fører regnskab og skriver dagbog for ½ 13., 14., 15., 16. og 17., det er et heltarbejde. Strikker bejle og læser lidt af ”Borgslægtens Historie”. Vander blomster og er paa aftenvisit i spisekammeret.

Tirsdag 18. April 1939

Jeg er lige ved at komme for sent, vi taler om galionsfigure og ”Kvinden” forklarer at det næsten altid forestillede guder eller kvinder, Ove bemærker at det er det samme. Vi har om inducionsstrømme og vi faar strøm igennem os, jeg er ogsaa oppe at pille 25 øre op af vandet, vi har en farlig skæg. I geografi henter jeg et ug og i tysk ug-. Baaden bliver solgt formedelst 25 kr. Hos Kolbye bliver vi fotograferet. Jeg skriver et 4 sider langt brev til Tage. Lektor Visti kommer til middag, han siger at pigerne paa Amager alle blinker og er i godt humør, men det er nu sikkert fordi han selv er saa morsom og flink. Frank og Grosseren kommer til aftenkaffe, jeg hjælper mor med den da Fie har fri. Scheaffer indviterer os alle 3 ind til middag paa Mandag. De gaar ved 12 tiden og jeg gaar i seng kl. 1. Jeg tror at jeg vil til at sove middagssøvn i haven.

Onsdag 19. April 1939

møder først kl. 10, gør gymnastik inden. Solen skinder og alle er velfornøjede. Jeg har ikke læst paa tysk og det er meget svært, bliver hørt og faar ug. I slutningen af svensktimen faar vi haandbold, jeg kan ikke være med, det giver anledning til almindelig diskution. Bliver hørt i engelsk stil og har ingen fejl. I haandgerning syr jeg sømmene paa siden af min natkjole. Henad aften er det solformørkelse, vi holder naturligvis stadig øje med den, men den gemmer sig bag skyerne, kun solnedgangen har en mærkelig, dejlig violet farve. Jeg strikker halsudskæringen i min bluse. Har usædvanlig meget udslet, gid det vil forsvinde til Mandag. Mor regner mine regneopgaver og jeg læser roman. Sigurd Lauritsen kommer for at bede os om at hjælpe hans falerende broder Frede. Grosser Scheaffer vil ogsaa hjælpe ham.

Torsdag 20. April 1939

Vi har ”Kvinden” for sidste gang, han skal i kongens klæder i dag og Rosenholm kommer. I historie laver vi en mængde skemaer med en kektograf [hektograf]. I religionstimen har vi ingen lære, vi spiller langbold, og overlæren holder øje med os. Jeg spille med skønt jeg løber daarligt, gid den forvorte snart vilde forsvinde. Vi bliver alle hørt i hver engelsktime, badde [baade] mundtligt og skriftligt, foreløbig er det meget let, er saa letsindig at love Inger at vente paa hende og maa gøre det i omtrent en ½ time. I radion er der en mængde musik fra Tyskland, Hitler fylder 50, det er kedeligt at solen er saa dejlig i dag. Jeg køber gullerødder og sover 2 timer til middag. Inger B. er her i aften. Mor gir’ mig en pose dejlige smaa fyldte paaskeæg. Laver frisyrer og prøver sommerkjoler. Læser magasengs foraarssjonal.

Fredag 21. April 1939

Vi afleverer vore lærebøger i aritmetik og begynner paa de nye. I gymnastik har vi klassekamp mod en stor 1.m. vi vinder naturligvis. Vi laver skæg med frk. Borch, saa hun ikke vil gennemgaa den nye lektie. Jeg gaar i nogle timer herhjemme og ved ikke hvad jeg skal lave, er foraarstræt og kan overhoved ikke andet end læse aviser og spise en mængde dejlige paaskeæg og andet chokolade. Strikker blusen færdig, den er for smald over skuldrene og ærmerne og for vid i halsudskæringen, saa jeg maa sikkert lave noget om ved den. Far bliver indviteret til Odense at høre lektor Visti holde et foredrag, han skal køre med grosseren, men far har ikke tid. Inger Bacher er her at lave kontorarbejde for far hele dagen. Har i de sidste dage haft en glubende appetit og er blevet meget tyk. Strikker bøjler og læser i ”Borgslægtens Historie,” den er ikke fin men fantastisk god. Gaar saa sent i seng at jeg ikke faar vasket haaret hvilket jeg havde bestemt.

Lørdag 22. April 1939

I sang faar jeg at hvide at min stemme er i overgang. Skrivetimen bruges som sædvanelig til lektielæsning. Syr meget i haandgerning, men maa pille det hele op næste gang. Følges med Siersen hjem, han er meget behagelig. Vi skal hav klarsuppe til middag, saa jeg faar lov til at lave kød- og melboller paa omtrent egen haand, hjælper ogsaa Fie med meget andet hele eftermiddagen igennem. ved 4½ tiden bliver det næsten mørkt og det begynder at lyne og tordne, bagefter faar himlen underlige farver. I radioavisen faar vi at vide at ulykkerne har været mange og store. Jeg er indviteret til at se en polsk film i ”Den vide Verden,” men mor forbyder det da det er midnatsforestilling. Bad, vasker selv haar og gør det ualmindeligt heldigt.

Søndag 23. April 1939

Kommer op til middag, Gunnar kommer. Jeg deler bruchyrer ud i kirken. Valdemar Hansen og frue er med inde til eftermiddagskaffe, Karin og Inger naturligvis ogsaa. Det stormer saadan at tagene blæser af husene, og skypumper hærger landet, solen skinder dejligt, skyerne jager og det sner, hagler og regner. vi gaar en yndig blæsvejrstur, er baade i haven og i anlæget at plukke violer, anemoner og mange andre blomster, vi har saa mange som aldrig før. Far læser noget højt fra Boerskrigen om en polak der hjælper os, det er fantastisk sjovt. Gidde kommer her til aftenkaffe. Ortner ikke mit værelse i dag, saa jeg gaar i en uredt seng. Læser aviserne grundigt og en lang rejsebeskrivelse fra Tage. Har i de sidste 2 dage forspist mig paa det grusomste. Dagbog for 22. + 23.

Mandag 24. April 1939

Det er Ingas fødseldag, hun gir flødeboller og er vældig sød. Jeg skriver poeng i langbold. Køber Skolebillede. I relegionstimen sidder jeg i gaarden og ser paa at de andre spiller, det er hundekoldt. Inger er med hjemme at faa en buket violer, jeg plukker ogsaa selv til fru Sheaffer. Ortne mors og egne negle. Jeg laaner kjole af mor. Vi køber blomster til begge fruerne Cheaffer. Lektor Visti og Ove og frue er der, det er en dejlig middag, jeg spiser meget, vi er oppe at se Frank og Augnetes lejlighed og brudegaverne, de er pragtfulde, A. er blevet saa sød i den sidste tid. Drikker i aftenens løb 3 glas vin. Jeg er meget paa Jyttes værelse at se hvad hun har købt i paaskeferien i Tyskland. Ester har faaet et dejligt fransk værelse. Fruen er blevet raskere igen. Vi faar heig tee [high tea?] inden vi tager hjem kl. 1. Der [det] har været meget hyggeligt. er temmelig sent i seng.

Tirsdag 25. April 1939

Vi faar vikar i dansk, han ser saa ung ud at vi tror at han gaar i realen, han er forfærtelig sød og sikkert ogsaa dygtig, jeg læser Sofies rolle i ”Nej”. Det er mor Borchs fødselsdag, vi splejser til flødeboller og Axel har en mægtig sigar med, hun pakker først op da timen er forbi, hun er lige ved at blive gal over sigaren, men tuder dog af rørelse over vor godgørenhed. Det øsregner. Jeg er meget sulten da jeg kommer hjem, og spiser en hel æske chokolade. Det er bedstefars fødselsdag. Jeg læser Adam [?] fra ende til anden. Syr et stort stykke paa min hanedug. Far er inde at spise frokost med direktør Cheaffer og Lektor Visti der skal have nye reoler fra nordisk møbelhus. Begynder først meget sent paa lektierne og er meget træt, det er ogsaa derfor jeg spiser saa meget.

Onsdag 26. April 1939

Møder kl. 10. Vi faar geometri i tysktimen da mor Borch har termin. Vi har realisten i svensk, han er forfærtelig sød. Vi kommer ikke spor længere i haandgerning. Jeg kan ikke faa min cykkel pumpet og cykkelsmeden er ikke hjemme, saa gaar jeg ind til vor ven Johansen, han ortner den gratis. Der er hovedrengøring i køkkenet. Jeg syr den ene side af min hane dug. I aften er der revition af kirkeblokkene, det lyder forfærtelig sjovt med Gert Jensens fremmedor. Nu er blokken ikke længere i gæld til far, det er ikke frit for at han ærger sig over det. Vi faar en tønde kartofler af Valdemar Hansen. Fremtidsudsigterne for Amager drøftes, men fremlægger naturligvis konservesdaaserne der er en skrækkelig landeplage. Vi faar forfriskninger og frugt, mor er ked af at jeg gaar saa sent i seng.

Torsdag 27. April 1939

Vi har realisten og laver sjov saa han hamre i bordet. Jeg bliver hørt i de danske digtere i begyndelsen af det 19. aarhundrede og faar ug, Møller læser op for os af ”Guldhornene.” I kemitimen faar vi engelsk. Realisten kan ikke lide religion, saa læser vi op af Aladdin, overlæren kan ikke lide at vi faar langbold. Jeg syr min hanedug færdig, men siger at der er for meget paa den, men det synes jeg ikke. Jeg begynder at strikke en havepude af seglgarn, og samtidig læser jeg i ”Borgslægtens historie.” Fie bager sin sidste kringle her, hendes store spetialitet. Der er lysbilleder og foredrag i konfirmantstuen, kun faa kommer, jeg er der ovre det er praftfulde billeder af russiske kirker der nu er lavet om til bar og der er billeder af vognladninger af døde mennesker der er sulted ihjel. Jeg drikker kaffe med der overe. Far finder en lille kattekilling i haven.

Fredag 28. April 1939

Faar ug- i aritmetik. I naturhistorie faar vi fru Møller, har ikke min engelske kladde, som jeg har haft med hjemme, med, derover er hun hysterisk. Vi slaas med gule ærter og spiser dem ogsaa, frk. Borch er tossed. I historietimen faar vi lysbilleder, men vi kan kun faa lys naa [naar] der trykkes paa nedringnings klokken. Der er en mand her at spørge mig om han maa tage nogle podekviste, jeg gir ham lov, og han tager til en hel vogn, far og mor er rasende og vil ringe efter politiet. Hr. og Fru Jernhoff er her med en pulover til far, jeg plukker en buket grene til dem. Her er 7 smarte amerikanere, det er rigtige sportsmænd, de taler lidt dansk. Jeg sætter grene ind. Vi har snart ikke flere koks saa nu skal vi til at holde op med at fyre, derfor tager jeg et dejligt varmt bad. Læser paa sengen. Har i dagens løb spist en masse, gaar i seng kl 1½.

Lørdag 29. April 1939

Kommer forsent til geografi, vi laver en saadan sjov at den højeste karakter bliver tg- saa vi faar lektien om. I skrivetimen er vi sammen med den 2. klasse, vi faar tysk, jeg er oppe i en skriftlig sætning og har en Fejl. I geometri timen faar vi at hvide at vi har eksamen Tirsdag og Lørdag. Den anden klasse har haft 2 haandgerningstimer i dag, saa de faar lov til at gaa hjem, vi har det dejligt med maskinerne og faar lavet en masse (baade arbejde og sjov). Jeg gaar i køkkenet hele dagen og spiser, det er sidste verdag vi har Fie saa hun har travlt. Fru Poul Hansen og hendes søn der er løjtnan er her med en masse hyasinter, iris og tulipaner, de faar vin og chokolade og er meget søde. Jeg digter for første gang et lille, daarligt digt og laver en elendig tegning til. Klistre en mængde fotos i album. Jeg faar en dejlig vase hyasinter. Læser roman og strikker en del. Vander blomsterne og ved ikke hvad jeg skal gøre af mig selv.

Søndag 30. April 1939

Redaktørens ringer og indviterer os paa en tur til Hornbæk i dag, der skal vi ligge i en blokhytte. Vi gaar en tur i anlæget. Karin indviterer os ind til sig. Tirsdag, der skal vi høre aabning af den danske resturant paa verdensudstillingen. Efter et bryllup henter redaktøren os, frk. Sherbæk kommer paa ved Gammelkongevej, turen derop er pragtfuld, solen skinder og alt er yndigt. Deroppe samler vi kvas til pejsen, saa drikker vi kaffe og gaar en lang tur hvorunder vi kommer bort fra hinanden, vi plukker en buket strandblomster hver. Pastor Vig har købt et hus paa Amager, jeg glæder mig til at komme sammen med Bo. Vi har det forfærtelig morsomt paa turen hjem, de spiser aftensmad her ved 10 tiden vi har alle en glubende appetit. Jeg giver Fie et par billeder af mig selv. Klistrer billeder fra Lollandsturen 1937 i album. Fie pakker og giver mig sin adresse, vi vil skrive sammen, jeg skal ortne hendes sygekassebog for hende. Klokken bliver 1 inden jeg kommer i seng.

Mandag 1. Maj 1939