Mandag 17. April 1939

Vi har ”Kvinden” i dag er han helt tosset. Vi har langbold i gaarden da det er saadan et dejligt vejr, jeg spiller med skønt det gør ondt at løbe, vi spiller klasse mod klasse, skønt vores er den mindste vinder vi. Vi faar nye regnebøger med meget lette opgaver, og bøger med det vi skal opgive til mellemskoleeksamenen. Vi faar historie i religion. Vi bliver færdige med en paster [?] og begynder paa en anden. Følges med Inger hjem, vi har et lummert foraarsvejr der henimod aften udarter sig til lyn og torden. Vi har mange lektier og jeg er træt, derfor gaar det langsomt. Lektor Visti telefonerer at han kommer til middag i morgen. Missen er inde. Ortner værelse, ser i skrapbog, fører regnskab og skriver dagbog for ½ 13., 14., 15., 16. og 17., det er et heltarbejde. Strikker bejle og læser lidt af ”Borgslægtens Historie”. Vander blomster og er paa aftenvisit i spisekammeret.

Leave a Reply