Tirsdag den 1. Oktober 1940

Aase Quistgaard sætter noget fra verdensudstillingen 39 i Loudovikka..

Vi faar tyske færdselsregler, saa nu staar der en betjent paa hvert gadehjørne og fægter. Jeg tænker, at jeg, traditionen tro faar mdl. i prøveregning. Vi har 2 timer i træk og der er ingen, der vil hjælpe mig, men de kan heller ikke selv, dog meget bedre end mig. Jeg er ude paa stadion med mat. Jeg er hele tiden i maal og der ryger 5 bolde ind for mig, jeg vrider haanden og faar en i brystet. Maalet er saa lille, at der ikke er et hjørne, hvor man kan faa fred for Bolden. Vingaards er her, han har været længe i byen – daarlige nerver.

Hun synes, at jeg skal komme sammen med Kirsten, og jeg modtager en indbydelse til børnegaarden, hun tror at jeg er henrykt, men uha. Jeg sætter mine blomster ind i stuen for at de ikke skal fryse. Der er fyret paa mit værelse, men jeg er her næsten ikke, da jeg er oppe hos Karen at regne.

Jeg køre hjem uden lygte, i aften skal vi mørkelægge 6.45, jeg møder 4 føl, men de gidder ikke sige noget til mig. Far er bange for, at det skal blive opdaget, at vi har hamstret en ton koks. Dorff besøger sin onkel. Far holder foredrag i marineforeningen. Den naal jeg tabte den 26. Juli finder jeg igen under det samme mirabellatræ, som jeg tabte den under. Jeg renser den i saltsyre, saa mor ikke kan opdage, at hendes emaljenaal har været borte. Er i et meget primitivt bad i køkkenet, forsøger at vaske haaret.

Onsdag, den 2. Oktober 1940

Vi har en farlig masse i fysik. Jeg bliver let daarlig da jeg spiller haandbold. Jeg følges med frøknerne Holm hjem, saa ser jeg Tage og slaar ham paa skulderen, han bliver meget forbavset. Han er arbejdsløs fortiden og skal paa seruminstituttet. ⊥ og jeg driver til kl. 4, vi spiser hans pære, [bomser?] og finder frugt i haven. I en norsk [?] rækker en mand haanden frem, straks gør alle tyskerne det ogsaa, og saa siger nordmanden: Saa højt sprang jeg i gaar. Far faar en marineforeningsplante. Vi bestiller Berlingeren, og faar 20 Numre. Er halvskit tilpads. Cykler ind til det kgl. Jeg kommer til at sidde paa 1. etage, men det er meget stordt Kaj Munk har sine lyse øjeblikke og Egelykke er god, men til tider ønsker jeg, at de vil stikke hinanden en paa tæven. Bodil Ipsen er bedst, Karin Nellemose halvskit. Vi klassekammerater finder efterhaanden hinanden, og sener gaar vi rundt og lægger aarstallene paa stathuerne sammen. ⊥ henter mig kl. 11, han er sød, jeg har hovedpine og far er rørt. Jeg bliver siddende nede og hører om fars held i marineforeningen. Kl. 4 vaagner vi ved temmelig kraftig skydning, og vi gaar ned i kontoret. W. [mangler] hele tiden lys og det er far naturligvis gal over. Det er ovre paa en halv time, og saa kravler jeg i kassen igen.

Torsdag den 3. oktober

Er naturligvis dødtræt i skolen, og alt hvad jeg siger er forkert. Fie siger, at hun godt kan forstaa, at mine sidemænd ikke siger noget, sad hun ved mig turde hun heller ikke. Uh, hvor har jeg hovedpine. ⊥ er hos tandlægen, saa han henter mig ikke. Jeg sidder paa hans værelse en time, men saa kommer mor og skælder mig ud, hun vil allernaadigst ikke forbyde mig at gaa derned. Jeg kan ikke lide at gaa op til kaffe efter den omgang, saa jeg piller hyben imellemtid. Inger O. kommer og de kalder ikke paa mig, men lader hende faa kaffe med. ⊥ hjælper hende med en engelsk stil.

Jeg har skrækkelig hovedpine, og de fyrer alt for meget paa mit værelse. Inger snakker saa længe med mig, at jeg glemmer hovedpinen. Paa røde Mellemvej ligger der en ueksploderet bombe fra i aftes. ⊥ har inviteret mig i Kat F[?] i aften, men jeg er for træt, og saa har jeg ikke læst lektier, saa desværre kan jeg ikke komme med ⊥. Far er i HLK., han mener, at han har mulighed for at blive generalkonsul for Lithauen. Jeg læser lektier og gaar tidligt i seng. Far og mor har i den sidste tid været saa søde mod mig, men de har tit skældt mig ud. I seng kl. 1½

Fredag den 4. Oktober 1940

Jeg vækker Isse, hun kan ikke naa bussen, og nu følges vi ad ind, hun kører saa langsomt, at jeg næsten ikke kan naa det.

Jeg læser lektier i biblioteket i gymnastiktimen, fru Steen faar at vide, at jeg er ordblind, hun siger, at min udtale er meget god, men jeg kan ikke læse op, og det har hun ret i. Jeg faar mdl. i regneprøven, en trøst er det, at Else Kr. faar mdl.-, saa jeg er altsaa ikke den daarligste. Jeg skal regne det ene stykke igennem ved tavlen, og er egentlig ganske begavet.

Der er faldet 3 brandbomber i Aluminiumindustriens bygning paa Englandsvej. Vi henkoger hyben, der skal rosenvand i [med], de smager dejligt, men de skærer i munden. Jeg læser – forestiller at læse lektier i eftermiddag, det er nemlig Karins fødselsdag, og hun har inviteret mig med i grafen. Det er jeg imidlertid for træt til, og saa bliver jeg hjemme hos ⊥. Han spiller, og jeg skal læse, men opgiver det naturligvis, det er skrækkeligt med mig. ⊥ kommer til at skyde til mor.

Jeg maa nu til at læse noget mere, baade for min egen skyld og for, at jeg ikke skal forstyrre ⊥, han faar heller ikke bestilt meget. Jeg gaar i seng kl. 10 ½. Har mange bomser.

Lørdag den 5. Oktober 1940

Lunn rejser til Sønderborg, saa da jeg vil ind til ⊥, gaar han dernede i køkkenet, men saa kommer ⊥ hen til vinduet. Jeg har glemt min raport paa skolen. Jeg bliver hørt i matematik og kan ikke et kvidder, fru Lilhold skælder mig ikke ud, men det gør hele klassen med Eva i spidsen.

De spaar mig mdl., og jeg tror ogsaa selv, at jeg faar det. De befaler mig, at læse mindst 3 timer om dagen, gaa i seng kl. 9 og ikke komme saa meget sammen med ⊥, det gaar jo ogsaa ud over ham. De har fuldstændig ret, og fra nu af skal det blive anderledes, som de meget rigtigt bemærker er jeg ikke dum, og hvis bare, jeg ikke bliver smit ud af skolen, skal jeg nok klare den. ⊥ kommer ikke. Jeg henter billeder hos Serritslev og bliver et nyt og bedre menneske.

Læser virkelig 2 timer. Mor har hovedpine, saa i stedet for tager far med ind at se Elverhøj. W. Henny og ⊥ er ogsaa med. Der mangler en stol i kongelogen, den blev fjærnet en gang kongen vilde sætte sig siger X, vi fortæller i det hele taget W. en farlig masse. ⊥ og jeg følges ud, da han glemmer at hjælpe mig frakken paa, hjælper jeg ham hans paa, han skal nu have lidt mere facon den søde dreng. Vi følges ad hjem. Far er med sporvogn.

Søndag den 6. Oktober 1940

Der er konfirmation, far falder ned ad trappen og slår baghovedet, han kan dog selv tage gudstjenesten. ⊥ og jeg gaar hurtigt derovre fra, for proletarungerne irriterer os. Scheaffer ringer, vi tror at det er Steno, saa jeg tager telefonen og tiltaler ham familiært, men næsvist, vi siger elskede osv. Isse tror ogsaa at det er St., da det gaar op for os, er det en flov historie, men han kan gutere det, ih, hvor vi griner, Tage synes ogsaa, at det er skægt. ⊥ ringer til Inger, men hun opdager hurtigt, hvem det er. Far gaar og lader, som om han er meget syg. Jeg foræder mig. Er med til at lave mad. Da far og mor er taget til konfirmation kommer Steno, uha Isse, han er fæl, sikken en bondeknold, og saa gaar han i nogle gyselige laser, men det er maaske kun en dyd. Vi trænger til at more os, og saa ringer jeg til Stablel [?], taler med ham i over en halv time, men fortæller ikke hvem jeg er. Han er forfærdelig sød, gid han en dag vil komme herned. Jeg foreslaar, at vi skal være dus, når vi mødes igen. Jeg læser en lille smule, og har det rart med ⊥. Vi har glemt flaget, saa i nattens mulm og mørke gaar W. og jeg ned [mangler]

Mandag den 7. Oktober 1940

Min skoletaske revner, saa jeg maa laane ⊥. For at understrege min dumhed, hører fru Lilhold mig i komisk lette ting, som det er næsten er umuligt at svare paa. I morgen kommer rektor med karakterbøgerne, ih, hvor vil hun skælde mig ud, bare jeg ikke bliver smit ud. Det øsregner. Vi faar matematik igen i engelsktimen. ⊥ er til Grundtvig forelæsning, og det er mor ogsaa. Grev Knuth er her til eftermiddagskaffe, jeg underholder ham mens far tager imod et lig. Han er meget indsmigrende. Far har solgt 3400 kongemærker. Jeg ved ikke, hvad jeg skrive i stilen til i morgen, men saa kommer jeg i tanke om ”Den trofaste flod,” om den kan jeg skrive en fantastisk stil. Far har ondt efter faldet i gaar, naar han trykker sig paa brystet gør det ondt – hvorfor trykker han sig saa der. Kristensen er herude, jeg kommer først ned kl. 10, men saa har vi det sjovt paa mit værelse mens mor retter stil. Han skal ud med en pige en gang i denne uge, han spørger om han kan kysse hende osv. Mor griner af min stil, den er barnlig, men med daarligt kammoflerede citater fra store personligheder. ⊥ er forfærdelig sød og rørende. Hvis jeg bliver smit ud af skolen, kan jeg nok komme til Maribo at gaa 1. g om. Klokken bliver ogsaa i aften 11 inden jeg kommer i seng

Tirsdag den 8. Oktober 1940

Jeg kalder altid paa Isse, og hun kan ikke komme op, saa maa hun gaa ind, skønt hun har kort til ruttebilen. Jeg følges med min gamle kamerat fra Taarnby skole Edit Jensen, hun er paa fabrik. Det sidste stykke følges jeg med Solvej Holm, hun har en lille en paa fra i gaar.

Hele gymnasiet har sammen sang, vi har en farlig skæg. Man kan sagens pjække fra den time. Jeg kan en lille bitte smule matematik, saa fru Lilholdt er sød. Fru Steen opdager, at jeg ikke kan min fransk, saa jeg faar at vide, at jeg er doven, hun har jo ogsaa set karakterbogen nu. Jeg har 5,5 i gennemsnit. Fru Lilholt har givet mig tg i skriftlig matematik, det er meget mere, end jeg havde ventet. Jeg har en farlig masse g+ og faar naturligvis en mindre balle. ꓕ henter mig, vi sidder paa en bænk og taler sammen. Far faar 2 billeder af pastor Theilade. Lunn kommer hjem fra Sønderborg. Jeg er oppe hos Karen at regne, saa jeg er ikke hjemme til middag. Hun havde 7,83 til mellemskoleeksamen, nu har hun 6,87.

Jeg er træt og gaar i seng kl. 9½. Vognmand Petersen har sin vogn staaende i vognporten, han kører kun 2 dage om ugen, han er saa flink til at tage min cykle frem osv. W. hører polsk i sin radio hver dag.

Onsdag den 9. Oktober 1940

Faar lov til at invitere klassen til paa Mandag.

Følges med Grit Cornelhussen ind, hun er paa tandlægeskolen. Vi faar matematik i stedet for sang, saa i den time faar vi regnet de stykker, vi skal aflevere. Jeg kan til fru Lilholds store forbavselse tænke. Hun gennemgaar noget nyt, og jeg er den, der er bedst til det.

Er en god forsvarer men en skit maalmand. Paa Lørdag skal vi muligvis have kamp mod Kristianhavn. Jeg ser Knud Meding gaa fra handelshøjskolen. Møder tilfældigvej ꓕ paa Englandsvej, saa vi følges ad ind ad gaarden, og far synes, at han er sød til at hente mig. Vi er paa nøddetur i anlæget, han er hos tandlægen og jeg sætter blomster i vand og ordner mit værrelse. ꓕ har nogle af fars konvoluter i sit skrivebord, det er skrækkeligt, jeg maa ikke se i skuffen.

Det maa jeg vænde ham af med, men det er ikke saa let at sige det til ham, han kan jo ha’ faaet dem fra sit hjem. Han er ude hos Stobbe. Jeg er halvgal paa ham. Inger er herinde, men hun skal først ind i badmintonhalden, der er 77% chance for, at hun kommer igen kl. 9. Jeg vilde i grunden meget heldere i seng nu. Hvad skal jeg dog gøre ved ꓕ. Han er godt selv klar over, at jeg er gal. Jeg gidder ikke følge Inger hjem, og hun kommer heldigvis ikke. Far og mor taler med mig om ꓕ, de spørger, om vi er forlovede o.s.v. Far tror, at han er en stor sjejk. Jeg er ked af, at han har laant 30 kr. af ham.

Torsdag den 10. Oktober 1940

Dorff fik hos Stobbe hele historien om telefonen, men David mærkede ikke noget paa ham. I fysiktimen indviterer jeg kammaraderne, men faar dem til at laave, ikke at tale om karakterbøger. Men vi skal aflevere karakterbogen inden efteraarsferien, saa den gaar ikke.

De er i grunden ikke særlig søde, men det er da ogsaa fejt af mig, ikke at vilde være dem bekent. ꓕ henter mig, han er sød, men jeg er gnaven. Skomageren kan ikke lave min taske, saa jeg maa hen i en anden forretning. Alting gaar mig imod. Jeg ringer til Løpentin og vil ha’ lidt sjov, men han er gal og knalder røret i.

Far forundre sig over, at jeg har tid til at gaa hen til Rie. Mor skriver under paa karakterbogen og gør ikke vrøvl, det havde jeg ikke ventet. Inger og Rie Trille henter mig. Pastor Herman Larsen holder foredrag med lysbilleder her, men jeg er hos Rie. Hendes bror er blevet konfirmeret, og saa bliver hans andendagsgilde slaaet sammen med  vort sold. Der er ogsaa andre med fra realklassen, men kun 4 af os 7. Trille har gramofonplader med. Vi drikker kaffe, jeg er sjov. Saa danser vi, med de smaa drenge, det er fantastisk sjovt. Vi gaar maaneskinstur hen til korsvejen og more os dejligt. Vi lejer ogsaa  gamle selskabsleje og jeg danser mindsk 20 danse, sidder kun over 3-4 gange. De er forfærdelig søde alle sammen.

Fredag den 11, Oktober 1940

Det er ikke nær saa svært at komme op som jeg havde ventet. Jørgensen siger, at jeg er en s—-mikke med min raportbog. Jeg har ikke rørt en bog til i dag, men det hele gaar meget godt. Jeg forsøger at læse i gymnastiktimen, men den gaar ikke. Melder mig som reserve til haandboldkampen med Kristianshavn i morgen. Jeg køber Illiaden. Boghandleren spørger, om det skal være paa græsk. Jeg ser Pip-Hans. Er med Karen hjemme for at regne opgaver. Hendes mor gir’ os et stort fad kager. De er nu forfærdelig søde ved mig. Jeg kommer hjem kl. 5. ꓕ og jeg er i anlæget efter valnødder til paa Mandag. Jeg faar nogle forfærtelige hænder. ꓕ er saa underlig i dag. Han skal ind til sine gamle kammarader i aften.

Lunn faar et lille fotografi af Inger forstørret for 13 kr. Far og mor er inde hos Grev Knuth, jeg er ikke indviteret med. Det er velnok synd for mig, for saa skal jeg tidligt i seng, det trænger jeg fantastisk til. Jeg plukker blomster til Knuth. Er træt og begynder først at læse lektier kl. 1 – hvad skal det blive til med mig, doven og dum. Jeg er dødtræt. Lunn og jeg har det hyggeligt i kontoret. Jeg forestiller at læse lektier. Piper henter kongemærkerne, der er solgt 1100 kongemærker her i kommunen, far de c. 750, men han kunde ha’ solgt mange flere.

Lørdag den 12. Oktober 1940

Jeg faar ikke sagt farvel til ꓕ Vi gør forsøg om. En hest myldre ind i en rude. Først forlyder det, at det er en dame, der er faldet ud ad vinduet, saa bliver det til et føl. Vi ser en ambulance og en kran, men ellers intet. Jeg skal have mit gymnastiktøj med hjem i ferien, saa laver jeg en dukke af det, fru Steen bliver gal over den.

Jeg har fingrende 3 gange oppe, da jeg ikke har det den 4. bliver hun gal paa mig og synes, at jeg er umulig. Det øsregner, saa vi kommer ikke til at spille mod Kristianshavn. Jeg tager ud til fru Mouritsen, der er mor ogsaa, nu skal jeg have et skud nyt tøj igen. Jeg følges med mor hjem fra skole. ꓕ kommer hjem kl. 5. Vi er saa underlige mod hinanden, slet ikke, som vi plejer at være, han spørger, om jeg ikke ønsker ham pokker i vold, men det gør jeg sandelig ikke, jeg elsker ham.

Kurt Strøbæk er her, ꓕ bliver jalu, da jeg taler med ham. Tilsidst faar vi talt sammen, og alt ender i fryd og gammen. Vi sidder i hver sit hjørne, mor kommer, banker paa og venter lidt inden hun gaar ind, hun ser paa os, og tror, at det er løgn. Jeg vasker haar. ꓕ vil ogsaa, men jeg er tosset og vil ha’ ham til at vente, da vi skal bruge gas. Jeg er nu et nummer for smaalig. Jeg kan naturligvis ikke et kuk i dag, det er dejligt at have efteraarsferie.

Søndag den 13. Oktober 1940

Tage er her. ꓕ pudser mine sko. Jeg foræder mig i kalvestej. Lunn er paa weekend. Mor, Tage og jeg gaar ind til byen. I slangerupbanen møder vi morbror Moss [?], han skal ogsaa til Bents konfirmation i hareskoven. Hele mors familie er samlet og det er hyggeligt. Vi unge gaar en meget lang tur hen til en tysk flyvemaskine, der faldt ned i gaard. Ih, hvor er den smadret. Lige ved siden af, er der 3 smaa svæveflyvere, der holder øvelse. Henny giver mig et stykke kunstbakkait fra en tysk jager. Det er mange aar siden, at jeg har været der før, jeg kan næsten ikke huske det. Der er digtet et vers til hver af de unge. Jeg har Mosser til bords. Han kender Muxoll. Jørgen laver tegninger til sangen. Far kommer senere.

Ove er tilbudt en stilling som professor i Iran. Otto er ikke officer mere, han uddanner bestyrer til arbejdsløshedsskolerne. Han er den førende, men nominelt kun 2. kommanderende. Jeg har aldrig set Oves Per før, han er vældig sød. Vi tager ind med 9. toget, det er fyldt med tyskerpiger, men soldaterne faar en kupe for sig selv. Vi kommer for sent til bussen, saa vi gaar ogsaa hjem. Jeg faar da gaaet noget i dag. Jeg føler mig som et brystbillede. Isses ur er gaaet i staa, saa en gang i nat myldre hun ind til mig. Senere kommer hun igen. Temmelig hensynsløs.

r:[rødvin] 4

Mandag den 14. Oktober 1940

Jeg sætter blomster ind og henter æbler hos Olsen, der bliver hyggeligt til de kommer. Mor har travlt med det. Far er daarlig efter slaget. Bladene er omtrent faldet af træerne. Halvdelen af kammeraderne henter jeg ved bussen, den 2. halvdel kommer cyklende senere. Far fotograferer paa kraft og holder foredrag om kirken. Vi er ogsaa i taarnet.

Vi faar en vældig flot te, med sølvfade. De spiser en masse, og det smager godt. De kan lide mit værelse, da vi leger dyre-plante-mineralrige, tager vi ogsaa Isses værelse i brug. Far giver dem bøger med navn i og de spiller daarligt paa flyglet. De har været vældig glade for dagen, og det manglede bare. Karakterbøgerne er ikke blevet omtalt, og alt er vellykket.

Jeg følger dem til vandtaarnet. Ordner værrelse, det ligner en svinesti. Er et par timer hos ꓕ, han kommer i tanke om de 40 kr. det er snart et aar siden. Han er rørende. Vil have mig med paa sektions stuen en dag. Vi fortæller hinanden drastiske historier. Henny skal til at skrive paa en maskine for far. Dagen gaar glimrende uden at jeg rører matematikbogen. Isse kommer for en gangs skyld hjem kl. 1 og saa faar vi lidt glæde af hende. I dag har hun faaet løfte om at blive sygeplejeelev paa Bispebjerg.

Tirsdag den 15. Oktober 1940

Jeg staar sent op. ꓕ og jeg er paa kirkegaarden efter knogler, vi finder kun 2 der kan bruges, men det er ogsaa ulovligt, saa vi skal passe paa. Bagefter hjælper jeg mor med at bage brune kager. Jeg kommer græskarkærner paa i stedet for mandler. ꓕ skærer sig, og det gør jeg ogsaa. Faar selvfølgelig ikke læst matematik. Laaver ⊥ at tage med ham ind til Kr. men det faar jeg ikke tid til, ꓕ kender den dreng, jeg har faaet pennevenne brev fra, han har været mælkedreng der. W. overtager ham. Far og mor er i marineforeningen, der kan de godt lide at komme. Jeg tager ind til Kirsten Wingaard paa børnegaarden. Jeg spørger en mand om vej, han taber en stor kasse æbler, og saa ligger vi paa vejen og samler dem op. Han taber dem igen, men da skynder jeg mig afsted. Kirsten er cyklet mig i møde, saa jeg sidder længe paa hendes værrelse og læser i børneplejebøger. De kan ikke faa mad om aftenen, men vi bryder ind i forskellige skabe og får til sidst en del. Saa ringer jeg til ꓕ, han har franskbrød og brune kager med, han er ”min broder,” og de kan godt se, at vi ligner hinanden. Kirsten deler værrelse med en sød jyde, hun kender en masse af ꓕ kammarader, vi har det meget hyggeligere, end jeg havde ventet. 10 ¼ skal vi være ude. Det er et dejligt maaneskin, og saa er der projektører. Det koster 40 kr. at køre med hinanden i haanden. Vi har det hyggeligt til kl. 12, saa er der fare for, at far og mor skal komme hjem, og jeg gaar i seng. Han laaver mig ikke at købe tobak.